Slovenské kúpele: pozrite sa, ako vznikali

Na Slovensku sa nachádza 22 funkčných kúpeľných zariadení. Aj keď ich mená sú známe, mnohokrát netušíme, aké príbehy a história sa za ich vznikom skrývajú.

Na Slovensku sa nachádza 22 funkčných kúpeľových zariadení, ktoré domáci aj zahraniční hostia pravidelne navštevujú kvôli relaxu a liečbe. Aj keď ich mená sú známe, mnohokrát netušíme, aké príbehy a história sa za ich vznikom skrývajú. Tu je výber 7 z nich.

Bardejovské kúpele

Zdroj: Wikipedia, Autor: J.Dncsn

Prvé zmienky o liečivých prameňoch v tomto okolí pochádzajú už z 13. storočia. Zo začiatku 16. storočia existujú záznamy o tom, že sa za kúpanie vyberali poplatky, čo potvrdzuje komerčný charakter zariadenia a hodnotu liečivých prameňov. O tej sa ľudia dozvedali aj preto, lebo cez Bardejov viedla významná obchodná trasa spájajúca Baltské more s Balkánom.

Od 18. storočia sa kúpele menili na lukratívnu a modernú destináciu miestnej (poľskej, uhorskej, rakúskej) šľachty. Z významných osobností ich navštívili napríklad Jozef II, cisárovná Sissi, ruský cár Alexander I, alebo Mária Lujza, ktorá sa neskôr vydala za Napoleóna.

Najväčšiu slávu a veľkoleposť kúpele zažili v období priemyselnej revolúcie na začiatku 20. storočia, keď mali až 1 600 obytných a dobre zariadených izieb a ročne ich navštívilo aj 5 000 hostí. V rámci areálu sa stavali domy a vily, v ktorých prebývali významní hostia. Niektoré stoja dodnes.

Počas prvej polovice 20. storočia areál postupne chátral, až kým kúpele neprešli modernizáciou do podoby, v ktorej ich poznáme dnes. V údolí Nízkych Beskýd liečia šiestimi rôznymi minerálnymi prameňmi širokú škálu zdravotných komplikácií. Pravidelne tu hosťujú výstavy, kúpele ponúkajú rôznorodé športové a rekreačné aktivity a k nahliadnutiu je aj Múzeum ľudovej architektúry.

Rajecké Teplice

Zdroj: Flickr, Autor: Miroslav Zachoval

Prvý tzv. kúpeľný dom v tomto malom mestečku neďaleko Žiliny vznikol za éry Juraja Turzu v roku 1610. Šľachtic si doň pozýval svojich priateľov na rekreačno-pracovné výlety. Na dlhú dobu mesto a oblasť zveľadil najväčšou mierou, neskôr v jeho diele pokračovali až v 18. a 19. storočí, keď sa kúpele konečne dočkali železničného spojenia s Bratislavou a tým pádom aj Viedňou, z ktorej pochádzali viacerí prominentní kúpeľní hostia.

Aj keď prvá svetová vojna pre kúpele predstavovala stagnáciu, počas obdobia prvej Československej republiky sa kúpele prerábali do modernej podoby a prekvitali. Počas druhej svetovej vojny ich využívali nacisti a odišli z mesta až vtedy, keď sa v oblasti usadila bunka partizánov aktívnych v SNP. V roku 1959 získali Rajecké Teplice štatút kúpeľného mesta.

Dnes sa môžu kúpele pochváliť zrenovovanou modernou podobou, ktorá spĺňa aj tie najprísnejšie kritéria. Liečia najmä problémy pohybového ústrojenstva a nervovej sústavy, ale aj psychické ťažkosti. Severne chladná, slnkom zaliata a bezveterná oblasť v Rajeckej doline je na to ideálna.

Turčianske Teplice

Nedávno tento kúpeľný komplex spopularizoval slovenský seriál Kolonáda, no známy je už od 13. storočia, z ktorého pochádzajú prvé zmienky o liečivým prameňoch. Ide tak o jedny z najstarších termálnych kúpeľov nielen na Slovensku, ale aj v Európe.

Kráľ Žigmund Luxemburský sa v nich kúpal so zlatou korunou na hlave, preto ešte aj dnes existuje spojenie medzi kúpeľmi a zlatom. Kráľ sa v nich vraj vyliečil z choroby kĺbov a dožil sa vysokého veku. Z ortopedických ťažkosti sa v kúpeľoch liečia ľudia dodnes. Za svoju krásu im vraj vďačila aj Venuša Muránska, oficiálne známa ako grófka Mária Sečianska. Kúpele sa špecializujú aj na ženské zdravotné problémy.

Počas štyristo rokov patrili kúpele mestu Kremnica, až do roku 1949. V tom období ich navštevovala uhorská, rakúska, aj poľská šľachta, dokonca zavítali aj urodzení návštevníci z Transylvánie. V priebehu 20. storočia sa modernizovalo a postupne pribúdali nové domy a pavilóny.

V areáli sa nachádzajú liečebné domy Veľká a Malá Fatra, Aqua a Kollár, ktorým od roku 2006 robí spoločnosť aj aquapark.

Kúpele Piešťany

Zdroj: Flickr, Autor: Martin Hlauka

Sú to pravdepodobne naše najznámejšie kúpele, no v porovnaní s ostatnými sa ich história začala písať o čosi neskôr. Tunajšie pramene však lákali ľudí a zvieratá už od praveku – našla sa tu slávna soška Moravianskej Venuše, ktorá má takmer 23 000 rokov a existujú aj záznamy o rímskych vojakoch, ktorí badali výnimočné regeneračné účinky miestnej vody. Do podoby moderných kúpeľov sa však začali postupne rozvíjať až v 18. storočí, keď bol v Piešťanoch pod vedením Jozefa Erdödyho postavený prvý kúpeľný dom, pričom niektoré najznámejšie hotelové stavby vznikli ešte o storočie neskôr (secesné Pro Patria a Thermia Palace, funkcionalistický Excelsior).

Prvý dom, postavený v štýle napoleonských kúpeľov v roku 1822, symbolizoval koniec napoleonských vojen a mal zároveň slúžiť vojakom, ktorí sa v bojoch zranili. Modernú balneoterapiu v kúpeľoch rozvinuli približne v tom istom čase a znamenalo to v skratke to, že sa každému pacientovi predpisovali najmä vodné procedúry na mieru pod lekárskym dozorom.

V 20. storočí tu pre zábavu návštevníkov a ako atrakcia na lákanie nových klientov vzniklo prvé slovenské golfové ihrisko. Zaň, ako aj za tri nové kúpeľné domy, či ikonickú zlatú sochu muža lámajúceho barlu, sa zaslúžila rodina Winterovcov.

Piešťany dnes majú vybudovanú povesť nielen vďaka termálnym prameňom, ale aj blahodárnemu bahnu, z ktorého sa robia liečivé telové zábaly. Sú lákadlom nielen pre Slovákov, ale aj pre hostí z okolitých európskych krajín či Blízkeho východu.

Kúpele Bojnice

Zdroj: Wikipedia, Autor: Lady Rowena

Kúpele, alebo skôr termálne pramene, prvýkrát písomne spomínané už v 12. storočí, sa za svoju dlhú históriu môžu popýšiť samými prominentnými majiteľmi.

V 16. storočí sa pod vedením Turzovcov začali budovať prvé kúpeľné budovy. V 17. storočí sa k nim zase dostali Pálffyovci, ktorých posledná modernizácia sa datuje k prelomu 19. a 20. storočia. Počas ich éry mali kúpele viaceré kryté bazény a kúpele z kameňa a dreva. Trochu neskôr, v 30. rokoch minulého storočia, sa ich rozhodol v horšom stave odkúpiť a skultúrniť Ján Baťa, jeden z legendárnych bratov-zakladateľov československej topánkovej manufaktúry. Jeho rozsiahly majetok mu však v roku 1945 znárodnili a kúpele neboli výnimkou.

Za socializmu pripadli kúpele štátu, pričom v roku 1959 Bojnice, rovnako ako Rajecké Teplice, vyhlásili za kúpeľné mesto. Odvtedy sa opäť stali cieľovou destináciou zahraničných návštevníkov. Dnes sa do nich chodí na liečebné, aj na wellness pobyty.

Kúpele Nový Smokovec

Zdroj: Wikipedia

Tatranské kúpele pod úpätím najvyšších štítov vznikli ako sen ambiciózneho lekára Mikuláša Szontagha staršieho v 19. storočí. Počas praxovania vo viacerých zahraničných liečebných kúpeľoch a sanatóriach v Európe si stanovil cieľ vyvinúť niečo podobné aj v slovenskom pohorí. Od obce Veľký Slavkov si za symbolickú cenu prenajal dvadsať hektárov pôdy a v roku 1874 sa začalo budovať.

Tým sa tieto kúpele zaraďujú medzi tie mladšie v rámci Slovenska. Kopanie ich základov však odhalilo niekoľkotisícročné artefakty, ktoré okolie povýšili na celkom novú úroveň – strieborné rímske mince, ktoré zažili ešte rímskeho cisára Marca Aurélia. V budovaní sa pokračovalo, pokiaľ sa Nový Smokovec nevyvinul do kúpeľnej osady, ktorá sa na začiatku 20. storočia skladala z až 38 budov. Bola napríklad prvou cielenou liečebňou tuberkulózy v Uhorsku a zároveň prvou celoročnou tatranskou prevádzkou.

Počas prvej svetovej vojny sa zase stala vojenským lazaretom. Pred druhou svetovou vojnou bola známa ako sanatórium, po nej pripadla štátu a stala sa štátnymi kúpeľmi. Po tom, čo sa z nej v roku 1995, podobne ako z Rajeckých Teplíc, stala akciová spoločnosť, bola osada podrobená rozsiahlym rekonštrukciám, modernizácii a nedávno (2007) aj rozšíreniu o nové wellness centrum.

Veľkou devízou kúpeľnej osady je jej pozícia – v lete ponúka bezprostrednú blízkosť k turistickým chodníčkom a v zime zase k lyžiarskym svahom. Dnes už pôvodné rozhranie medzi Starým a Novým Smokovcom celkom zmizlo.

Kúpele Vyšné Ružbachy

Zdroj: Wikipedia, Autor: Slav Sepo

Zmienky o obci blízko poľskej hranice sa datujú do 13. storočia, keď spolu s ďalšími pätnástimi spišskými obcami pripadli poľskému kráľovi Vladislavovi II Jegelovskému. O kúpeľoch sa ale začalo rozmýšľať až o dvesto rokov neskôr, keď sa – stále pod poľským vedením – dedičným starostom obce stal gróf Sebastián Ľubomirský.

Práve pod jeho vedením bola postavená prvá budova kúpeľov, ktorá sa neskôr za jeho syna Stanislava stala strediskom uhorskej aj poľskej šľachty. Keď však Ľubomirskí vymreli, stratili kúpele stáleho majiteľa a po niekoľko storočí neurčito putovali z rúk do rúk.

Pozitívnou zmenou bolo až vlastníctvo baróna von Jony v 19. storočí. Výsledkom bol nový kúpeľný dom, zrkadlový kúpeľ a kaštieľ. Neskôr, v poľských rukách grófa Zámoyského, boli kúpele rozšírené o termálne kúpalisko, toho času najväčšie na Slovensku.

Po smrti Zámoyského sa kúpeľov ujal jeho syn Ján, ktorý mal za ženu neter španielského kráľa. Spolu ich mienili zmodernizovať a rozširovať, no tieto plány im skrížilo znárodnenie v roku 1948. Kúpele však prežili dodnes. Ich dominantou je napríklad kráterové jazero plné termálnej vody, či impozantný Biely Dom, ktorý dodnes slúži ako spoločenské a reštauračné centrum kúpeľov.

Okolie Belianskych Tatier a Spiša sa stará o idylické výhľady a blahodárne podmienky na zotavenie. V areáli sa nachádza štvorhviezdičkový hotel Grand a lieči sa v ňom množstvo chorôb a ťažkostí – od onkologických, dýchacích, cez srdcové a pohybové, až po tie týkajúce sa trávenia.

Páčil sa vám článok?
Slabé
12345
Loading...
Super

Vybrali sme 10 najlepších smartfónov z júnovej ponuky

Potrebujete s príchodom leta smartfón s kvalitným fotoaparátom alebo dlhou výdržou batérie? Pozrite si to najlepšie z aktuálnej ponuky O2.

Jar pomaly končí a s ňou aj obdobie, kedy výrobcovia tradične predstavujú novinky. Ak ste nestihli sledovať nové zariadenia na trhu a obzeráte sa po novom smartfóne, uľahčíme vám výber. Pripravili sme pre vás prehľad 10 zariadení, ktoré by nemali uniknúť vašej pozornosti.

V ponuke O2 nájdete nielen množstvo skvelých smartfónov, ale aj praktické príslušenstvo. Poďte si vybrať.

Huawei P30 Pro

Vlajkovú loď od čínskeho výrobcu Huawei P30 Pro netreba veľmi predstavovať. Ide o to najlepšie, čo značka ponúka. Tešiť sa môžete na bezrámikový displej, ktorý tvorí celú prednú stranu zariadenia, čítačku odtlačkov prstov priamo v displeji a štvoricu fotoaparátov na zadnej strane.

Práve fotoaparát je to, čím si vás tento model získa. Okrem primárneho 40 Mpx fotoaparátu na zadnej strane prináša aj širokouhlý objektív, teleobjektív pre päťnásobné optické priblíženie a objektív na zaznamenanie hĺbky fotenej scény. Ak sa rozhodnete pre Huawei P30 Pro, môžete pokojne nechať svoj kompaktný fotoaparát doma.

Huawei P30 Pro vám odporúčame knižkové puzdro od Smart Vie.

Huawei P30

Modelu Huawei P30, menšiemu bratovi vlajkovej lode Huawei P30 Pro, možno chýba niečo z jeho výbavy, no určite sa nemá za čo hanbiť. Vďaka kovovému telu a displeju, ktorý tvorí celú prednú stranu, pôsobí elegantne a prémiovo. Horný výrez pre fotoaparát sa scvrkol na veľkosť dažďovej kvapky, a tak si naň veľmi rýchlo zvyknete.

S trojitým zadným fotoaparátom vytvoríte skutočne krásne a ostré fotografie. Huawei v tomto prípade stavil na primárny 40 Mpx fotoaparát, širokouhlý objektív a teleobjektív pre trojnásobné optické priblíženie.

Huawei P30 vám odporúčame praktické puzdro od Smart View.

Motorola One Lite

Lenovo pri značke Motorola používa operačný systém Android s minimálnym zásahom do systému. Rovnaký prístup použili aj pri novinke Motorola One a jej menšom súrodencovi Motorola One Lite. Model Lite s viac ako príjemnou cenovkou ponúka 5,9-palcový displej na takmer celej prednej strane s výrezom na reproduktor a fotoaparát v hornej časti.

Vďaka duálnemu fotoaparátu vytvoríte zaujímavé zábery, pričom sekundárny fotoaparát rozpoznáva hĺbku záberu. Samozrejmosťou je režim HDR. Skvelou pomôckou je nabíjanie Turbopower, ktoré umožňuje nabiť zariadenie za 20 minút na ďalších 6 hodín používania.

Motorola One Lite má klasický 3,5mm audio jack, vďaka ktorému si môžete obľúbené skladby vychutnať cez slúchadlá Strudo.

Huawei P30 Lite

V strednej triede smartfónov sme si už pri niektorých funkciách zvykli na kompromisy. V prípade zariadenia Huawei P30 Lite je tých kompromisov o čosi menej. Elegantný dizajn a displej na celej prednej strane s minimálnym výrezom na fotoaparát neprezrádza, že ide „iba“ o strednú triedu.

Na zadnej strane smartfónu sa nachádzajú až tri fotoaparáty. Primárny fotoaparát má rozlíšenie 48 Mpx, druhý je širokouhlý a tretí slúži na zachytenie hĺbky záberu. Vedľa fotoaparátov je intuitívne umiestnená čítačka odtlačkov prstov.

Displej zariadenia Huawei P30 Lite najlepšie ochráni sklo Panzer Glass.

iPhone Xr

Spoločnosť Apple predstavila popri top modeloch iPhone Xs a iPhone Xs Max aj lacnejší variant iPhone Xr. Pri tomto zariadení výrobca pristúpil na kompromis ceny a funkcií. Dizajn je však rovnako príťažlivý ako pri jeho drahších súrodencoch a model je navyše dostupný v zaujímavých farebných verziách.

Najciteľnejší rozdiel je v displeji, ktorý má menšie rozlíšenie a absentuje mu funkcia 3D touch. Zadný fotoaparát predstavuje špičku vo svojej triede. Aj napriek absencii sekundárneho fotoaparátu zvláda portrétové fotografie s rozostreným pozadím. Predná kamera okrem videohovorov a selfie slúži aj na odomknutie zariadenia. Tomu dopomáha infračervená kamera pre čo najvyšší stupeň zabezpečenia.

Na ochranu displeja zariadenia iPhone Xr odporúčame ochranné sklo PanzerGlass.

Huawei P Smart 2019

Novinka Huawei P Smart 2019 má našliapnuté stať sa bestsellerom tohto roku. Za rozumnú cenu ponúka všetko, čo hľadá bežný používateľ. Keďže ide o strednú triedu, je vyrobená z plastu, no pôsobí ako prémiové sklo. Konštrukcia je naozaj pevná, preto sa nemusíte obávať žiadneho vŕzgania plastov.

Displej zaberá celú prednú stranu a jeho rám je minimálny. Výrez sa scvrkol na veľkosť kvapky, po pár hodinách používania ho vôbec nebudete vnímať. Na zadnej strane zariadenia nájdete dvojitý fotoaparát, ktorý vďaka umelej inteligencii automaticky nastaví režim podľa snímanej scény.

Na ochranu smartfónu Huawei P Smart 2019 sa určite zíde knižkové puzdro Huawei.

Huawei Y7 2019

Huawei nič nenecháva na náhodu ani v nižších triedach, čoho dôkazom je smartfón Huawei Y7. Funkcionalita tohto zariadenia je v porovnaní s jeho cenou priam neuveriteľná. Duálny fotoaparát s rozlíšením 13 + 2 Mpx vytvorí viac ako slušné zábery aj pri slabšom osvetlení.

Predný displej je natiahnutý na celú prednú stranu s malým výrezom v hornej časti. Ide o Dual SIM zariadenie s hybridným slotom na sekundárnu SIM alebo pamäťovú kartu. Na ochranu osobných údajov môžete použiť odomykanie tvárou alebo snímač odtlačkov prstov na zadnej strane zariadenia.

Na ochranu smartfónu Huawei Y7 2019 pred náhodným poškodením môžete použiť ochranné sklo SBS.

Huawei Y5 2019

Najlacnejšie zariadenie od Huawei vás prekvapí pekným dizajnom. V tejto cenovej kategorií je to príjemné osvieženie, najmä kvôli farebným prevedeniam. Oprosti drahším zariadeniam od Huawei je rámček okolo displeju výraznejší. V hornej časti nájdete výrez pre prednú 5 Mpx kameru na selfie. Hlavný fotoaparát má rozlíšenie 13 Mpx. V horších svetelných podmienkach mu sekunduje LED blesk. Ide o Dual SIM zariadenie s hybridným slotom. Môžete si teda vybrať, či budete používať druhú SIM kartu, alebo si vnútornú 16 GB pamäť rozšírite prostredníctvom SD karty.

Na vychutnávanie hudby môžete použiť slúchadlá Strudo Pro Sport.

Honor 20 Lite

V našom výbere nesmie chýbať ani novinka v strednej triede od značky Honor. Ak hľadáte výkonný smartfón, Honor 20 Lite predstavuje skvelý výber, z ktorého ceny sa vám nezakrúti hlava. Vďaka osemjadrovému procesoru a operačnej pamäti RAM s kapacitou 4 GB je chod operačného systému plynulý a zariadenie zvládne aj náročnejšie aplikácie či hry.

Najväčším lákadlom je však trojitý fotoaparát, ktorý pozostáva z hlavného 24 Mpx fotoaparátu, širokouhlého objektívu a objektívu na určovanie hĺbky záberu. Predná 32 Mpx kamera je skvelá na selfie. Tento fotografický výkon pomáha do maximálnej možnej miery využiť umelá inteligencia, ktorá sama zvolí správny režim, či už vytvárate skupinovú fotku, alebo záber scenérie.

Rozšírte pamäť smartfónu Honor 20 Lite o ďalších 128 GB s pamäťovou kartou Kingston.

Huawei P20 Pro

Aj napriek tomu, že ide o minuloročný model, Huawei P20 Pro má stále čo ponúknuť. Nie je to len taký hocijaký smartfón, jeho trojitý fotoaparát začal revolúciu mobilnej fotografie, ktorá dnes beží naplno.

Svojím elegantným dizajnom vám ulahodí aj rok po uvedení na trh. V hornej časti displeja nájdete malý výrez, ktorý však môžete softvérovo „ukryť“. Čerešničkou na torte je rýchle nabíjanie až 4 000 mAh batérie, ktorá vás nezradí ani počas náročného dňa.

puzdrom Smart View ochránite displej smartfónu Huawei P20 Pro naplno.

Získajte mesiac poistenia zadarmo

Spoločnosť O2 ochráni váš nový telefón práve vtedy, keď je najzraniteľnejší. Ak si teraz v O2 poistíte svoj nový smartfón, prvý mesiac máte O2 Poistku zadarmo.


O2 vylepšilo balíky dát pre kartu O2 Voľnosť. 1 GB dát môže byť váš už za 1 €

Čítaj viac

Fotografka radí, ako aj v noci urobiť dobré fotky so smartfónom

Čítaj viac

Notebook na dovolenke netreba, ak máte jeden z týchto 6 tabletov

Čítaj viac