Nájdime znova spoločnú reč. Spoznajte 3 projekty, ktoré sa snažia o porozumenie a dialóg v spoločnosti

Aj keď sa nám niekedy môže zdať, že dezinformácie a nenávisť na internete prekračujú hranice, na Slovensku máme niekoľko projektov, ktoré sa snažia o zmenu k lepšiemu.

Pri obrovskom množstve informácií na internete je miestami náročné rozpoznať  pravdivé a overené fakty. Uvedomuje si to aj Férová Nadácia O2, ktorá sa tento rok rozhodla podporiť iniciatívy zmierňujúce polarizáciu v spoločnosti.

Veríme, že pravda nakoniec zvíťazí. Aj vďaka zmysluplným projektom a organizáciám, ktoré Férová Nadácia O2 podporuje

Projekty Kempelenovho inštitútu, Občianskeho združenia ARCUS aj združenia Art Aktivista sa snažia o lepšie porozumenie a zamedzenie šírenia dezinformácií na Slovensku. Zástupcovia organizácií nám prezradili aj niekoľko tipov, čo môže urobiť každý z nás, aby bol internet bezpečnejším priestorom.

Kempelenov inštitút 
Edukačný web o šírení dezinformácií a ich algoritmoch

Umelá inteligencia, pokrokové technológie a záujem meniť veci k lepšiemu. Aj tak by sa dala opísať práca Kempelenovho inštitútu, ktorý je prvý svojho druhu na Slovensku. Organizácia si uvedomuje, aké hrozby prinášajú dezinformácie. Férová Nadácia O2 ocenila ich projekt, v ktorom vytvoria interaktívnu vzdelávaciu stránku, ktorá na tieto hrozby poukáže. Deti aj dospelí sa tak budú môcť ponoriť do príbehu Adama, ktorý klamlivým informáciám na internete úplne prepadol.

V čom podľa vás spočíva prínos Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií pre spoločnosť?

Prinášame nové vedecké poznatky, venujeme sa zodpovednému výskumu s dôrazom na etické využívanie technológií a v rámci aplikovaného výskumu tvoríme užitočné nástroje.

Výskum prinášame aj do firiem – spájame ich s akademickým prostredím. Okrem toho sa venujeme rozvoju talentov – či už v rámci doktorandského štúdia, alebo mentoringu stážistov, pričom aj tu uplatňujeme spoluprácu s komerčným svetom. Viacerí naši doktorandi pracujú na svojich témach v intenzívnej spolupráci s priemyselnými partnermi.

V projektoch zameraných na boj proti dezinformáciám spolupracujeme nielen s odborníkmi na umelú inteligenciu, ale aj s mediálnymi expertmi, etikmi, filozofmi, psychológmi, právnikmi či policajtmi.

Snažíme sa zmeniť odliv mozgov zo Slovenska na ich cirkuláciu: pozývame zahraničných výskumníkov na Slovensko a vytvárame zaujímavé príležitosti medzi akademickým sektorom a biznisom.

Aké sú najobľúbenejšie projekty, na ktorých KInIT pracoval?

Dôležité projekty sú pre nás tie, ktoré dávajú zmysel pre celú spoločnosť. Tie, na ktorých spolupracujeme s partnermi zo zahraničia. Projekty, ktoré predstavujú zaujímavé výskumné výzvy pre talentovaných jednotlivcov. V poslednom období sa nám podarilo získať 6 takýchto európskych projektov, z čoho máme nesmiernu radosť.

Viaceré z našich projektov sú interdisciplinárne, teda prepájame výskumníkov a odborníkov z rôznych oblastí. Napríklad v  projektoch zameraných na boj proti dezinformáciám spolupracujeme nielen s odborníkmi na umelú inteligenciu, ale aj s mediálnymi expertmi, etikmi, filozofmi, psychológmi, právnikmi či policajtmi.

Nie všetko, čo sa dočítate na webe, je pravda. Všímajte si, odkiaľ pochádza obsah, ktorý vidíte na sociálnych sieťach.

Venujete sa aj boju s dezinformáciami. Čo môže urobiť každý z nás, aby bol online priestor bezpečnejší?

Nie všetko, čo sa dočítate na webe, je pravda. Všímajte si, odkiaľ pochádza obsah, ktorý vidíte na sociálnych sieťach. Má vôbec autora? Je to niekto dôveryhodný? Rozčúlili ste sa pri čítaní? Možno práve to sa autor snažil docieliť. Všímajte si vlastné emócie a pozerajte sa na veci s nadhľadom.

Je dôležité uvedomiť si, že sociálne médiá na vašej pozornosti zarábajú obrovské peniaze. Preto minimalizujte svoju prítomnosť na sociálnych sieťach. Spravidla to aj tak nie je najkvalitnejšie strávený čas.

Občianske združenie ARCUS
Mládež bez predsudkov

Ľudia nie sú len zlí alebo dobrí. Školáci, ktorí prepadajú extrémizmu, sú často nevypočutí a mnohokrát nerozumejú komplexnosti sveta. To vníma aj Občianske združenie ARCUS, ktoré mladým prináša porozumenie v podobe tolerantného dialógu. Férová Nadácia O2 podporila ich aktivity na základných a stredných školách v Žilinskom a Trenčianskom kraji, kde sa už v minulosti prejavovali extrémistické vzorce správania. 

Vaše občianske združenie pôsobí ako prevencia proti radikalizácii mladých ľudí na školách. Vnímate, že extrémizmus je čoraz zastúpenejší, alebo sa situácia zlepšuje? 

Túto otázku vieme len ťažko zodpovedať, pretože sme si k tejto problematike nerobili žiadne výskumy. Myslíme si však, že pri posudzovaní extrémizmu hrajú dôležitú úlohu viaceré faktory, ku ktorým patrí napríklad región, v ktorom sa škola nachádza, ďalej aj typ školy či schopnosť kritického myslenia.

Hlavným zámerom našich workshopov, ktoré sa venujú prevencii radikalizmu, je podporovať zodpovedný, kritický, otvorený a tolerantný postoj človeka, ktorý je dôležitou súčasťou pluralitnej spoločnosti. Žiaci, ktorí prichádzajú do styku s deštruktívnymi ideológiami, názormi a postojmi, sú pre mnohých učiteľov veľkou výzvou a je nepopierateľné, že všetkým extrémistickým tendenciám treba čeliť. Naše občianske združenie chce byť v tomto školám nápomocné.

Snažíme sa nebyť povrchní, ideme hlbšie, pýtame sa, zisťujeme príčinu postojov. Správnym kladením otázok poukazujeme na rozpory v argumentácii.

Naše workshopy sa venujú prevencii radikalizmu a majú za cieľ podporovať zodpovedný, kritický, otvorený a tolerantný postoj človeka, ktorý je dôležitou súčasťou pluralitnej spoločnosti.

Ako reagujú na vaše aktivity žiaci a žiačky?

Väčšina mladých ľudí nemá rada prednášky a poučovanie. Preto sú naše workshopy založené na neformálnom vzdelávaní. Snažíme sa nebyť povrchní, ideme hlbšie, pýtame sa, zisťujeme príčinu postojov. Správnym kladením otázok poukazujeme na rozpory v argumentácii.

Riaditeľka Post Bellum: Popieranie histórie u mladých vnímam ako spôsob revolty

Naše aktivity sú zážitkové a vychádzajú z princípov gestaltpedagogiky, teda pedagogiky, ktorá je orientovaná na osobu. Pod slovom „gestalt“ sa  rozumie celostnosť, teda spojenie osobnostnej a sociálnej výchovy, výchovy skutočnej osobnosti v interakcii a v dobrých medziľudských vzťahoch s ostatnými. Gestaltpedagogické „vyučovanie“ učí žiakov vytvárať a zároveň prerušovať kontakty medzi ľuďmi, rozvíja schopnosť správneho vnímania situácií, učí žiakov, ako riešiť konflikty a ako sa správne vyjadrovať, ale aj mnohé iné. 

Čo môžeme podľa vás urobiť, aby nedochádzalo k radikalizácii mladých ľudí?

Mladí ľudia, ktorí sa radikalizujú, často len hľadajú životné smerovanie. Dialóg je jedným z najdôležitejších prostriedkov, ako dať mladým ľuďom pocítiť, že nie sú sami. Za dôležité považujeme vytvoriť vo svojom okolí takú atmosféru, ktorá zabráni radikalizácii mladých ľudí a  radikálne myšlienky sa stanú nadbytočnými. Veľkú úlohu v tom zohráva sociálne prostredie. Súrodenci, rodičia, priatelia, blízki môžu aktívne pomôcť vyhnúť sa akémukoľvek nebezpečenstvu.

Združenie Art Aktivista
Postpravda.sk

Na sociálnych sieťach záleží viac na tom, aby informácia vyvolala nejakú (často negatívnu) emóciu, ako na tom, či je overeným faktom. Na obdobie „postpravdy“ upozorňuje aj videoprojekt od združenia Art Aktivista, ktorý do škôl prináša krátke dokumentárne filmy s komentárom odborníkov z rôznych oblastí na témy, ktoré najviac polarizujú našu spoločnosť. Žiaci si ho na škole môžu pozrieť a zároveň diskutovať s učiteľmi, aby študentom pomohli zaujať kritický postoj. Lebo na dialógu záleží. 

Projekt sa snaží podporiť kritické myslenie študentov. Ako Postpravda.sk funguje a ako na ňu reagujú učitelia a učiteľky?

Uvedomili sme si, v akom náročnom období sa naša spoločnosť nachádza: éra hybridnej vojny, v ktorej sú hlavnou zbraňou dezinformácie s cieľom polarizovať spoločnosť za každú cenu, zasiahla aj nás a naše okolie. Rozhodli sme sa zareagovať projektom Postpravda.sk  – neformálnymi edukačnými videami pre školy, v ktorých spracovávame citlivé spoločenské témy, ako schvaľovanie pravicového extrémizmu, rasizmus, xenofóbia, intolerancia vo verejnom priestore, utečenecká kríza, vplyv dezinformácií na spoločnosť a iné.

Filmy sú pre pedagógov len odrazovým mostíkom. Po nich nasledujú vlogy s autormi z oblasti psychológie, sociológie a histórie, ktoré dokumenty dostávajú do širších kontextov s cieľom aktivovať kritické myslenie študentov. Nadšenie z tohto online nástroja majú aj vysokoškolskí pedagógovia či študentky a študenti pedagogiky, už počas prezentácií projektu Postpravda.sk pre odbornú a širokú verejnosť sme dostali pozitívnu spätnú väzbu.

Ako sme sa dostali do stavu, keď sa dezinformácie šíria jednoduchšie ako kedykoľvek predtým a hlas rozumu zatieňujú emócie?

Odpoveď na túto neľahkú otázku, samozrejme, existuje, no je zložitá. Žiaci a študenti sú v bežnom živote pod vplyvom dezinformácií veľmi skoro, preto je z nášho pohľadu časť odpovede spojená so spôsobom podpory kritického myslenia na základných a stredných školách. 

Ak u mladých včas nepodporíme kritické myslenie, strácame ich. Návrat z temnoty dezinformačnej bubliny je veľmi problematický, skoro nemožný.

Jedinou šancou je podporiť kritické myslenie žiakov a žiačok, ideálne čo najskôr. Šírenie dezinformačných obsahov tak prirodzene obmedzíme a zastavíme, lebo mladí budú vedieť pracovať s informáciami. Ak u mladých kritické myslenie včas nepodporíme, strácame ich. Návrat z temnoty dezinformačnej bubliny je veľmi problematický, respektíve takmer nemožný.

Čo môže urobiť väčšinová spoločnosť pre to, aby mladí ľudia nepodliehali nebezpečným dezinformáciám?

Veľká nádej na zmenu je v mladej generácii pedagógov, pedagogičiek a žiakov, žiačok. Plošne dokážeme zmeniť negatívny vplyv dezinformácií jedine cez edukačný systém, ktorý bude moderným spôsobom reflektovať súčasné problémy a efektívne aktivuje kritické myslenie mladých ľudí.

Páčil sa vám článok?
Slabé
12345
Loading...
Super

Podpora komunít či pomoc rodinám v núdzi. Spoznajte 3 zmysluplné iniciatívy, za ktorými stoja ženy

Keď sa ľudia spoja, nič nie je nemožné. Dôkazom sú úspešné projekty, ktorým záleží na zlepšovaní našej spoločnosti a životov tých, ktorí sa ocitli v núdzi.

Výnimočných žien, ktoré na Slovensku rozbehli zmysluplné a úspešné projekty, je mnoho. Hovoria za ne najmä aktivity, ktorými v spoločnosti dlhodobo šíria pozitívnu zmenu. Niektoré pomáhajú rodinám, ktorým sa život zmenil zo dňa na deň, iné sa snažia zlepšovať pracovné podmienky a prepájať aktívnych občanov v regiónoch. Spoznajte tri iniciatívy, ktoré vytvárajú okolo seba lepšie miesto pre život a ich aktivity podporuje aj Férová Nadácia O2.

Čítajte aj: Soňa Holúbková: Nemusíme bojovať, kto je najlepší, nemáme rovnakú východiskovú pozíciu

Ročne pomôžu stovkám rodín v núdzi 

Za neziskovou organizáciou o. z. WellGiving stojí Martina Tvrdoňová. Jedným z projektov, ktoré vo WellGivingu vznikli, je aj prvý darcovský portál na Slovensku − dakujeme.sk. Pri rozbiehaní projektu sa rozhodli, že pomoc budú poskytovať adresne konkrétnym rodinám. Už pätnásť rokov tak pomáhajú rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi, ale aj tým, ktorým sa život skomplikoval zo dňa na deň ťažkou chorobou či úmrtím jedného z rodičov.

„Vďaka štedrosti a dobrote ľudí sa snažíme pomôcť rodinám získať lepšie vzdelanie, uľahčiť vyčerpávajúcu starostlivosť o dieťa alebo blízkych, ktorí sú dlhodobo chorí, alebo sa jednoducho ocitli v situácii, keď potrebujú zachrániť strechu nad hlavou. Naša pomoc je účinná najmä vďaka spolupráci so sociálnymi pracovníčkami – každá z nich je anjelom v lokalite, kde pôsobí,” hovorí Martina Tvrdoňová.

Poznáte rodinu, ktorá potrebuje pomoc? O príbehoch ľudí môžete dať organizácii vedieť aj vy. „Už po piatykrát budeme realizovať projekt Pošli dobro mamám, ktorého tradícia vznikla práve vďaka Férovej Nadácii O2. Pomáhame im s každodennými prekážkami, ale aj so vzdelávaním. Spoločne im pomôžeme získať financie napríklad na rekvalifikačný kurz, online kurzy počítačovej gramotnosti, jazykovú školu, vodičský preukaz, diaľkové štúdium, remeselné kurzy či prípravu na skúšky,” vysvetľuje Tvrdoňová.

Celý projekt je založený na dôvere a transparentnosti. Príbehy rodín nájdu darcovia priamo na webe dakujeme.sk, kde majú možnosť rozhodnúť sa, komu chcú finančným príspevkom pomôcť. Darcovia zároveň vidia, na aký účel budú peniaze minuté.

Na portáli momentálne bežia aj zbierky na pomoc ľuďom, ktorí museli utiecť zo svojho domova pred vojnou. Ukrajinským rodinám, ktoré zostali v zakarpatskej časti Ukrajiny alebo prišli k nám a nemajú na Slovensku žiadnych blízkych, môže podať pomocnú ruku v týchto dňoch každý z nás. 

Aktívnych občanov spájajú naprieč celým Slovenskom

Bystriny spájajú ľudí, ktorí okolo seba chcú vytvárať lepšie miesto na život. Niektorí pomoc potrebujú, iní radi pomocnú ruku podajú. Takouto spoluprácou sa rozvíjajú naprieč celým Slovenskom projekty a iniciatívy, ktoré majú pozitívny vplyv a dlhodobý zmysel. 

Medzi zapojené organizácie patrí napríklad Skutočne udržateľná škola, ktorá má za cieľ zlepšiť stravovanie detí na školách, alebo organizácia Také naše v Poloninách, ktorá sa v regióne snaží rozvíjať netradičný prístup k turizmu.

Za občianskym združením Bystriny stojí Zuzana Wienk, ktorá založila organizáciu Aliancia Fair-play a dlhé roky v nej pôsobila. V združení veria, že mnohé inšpiratívne a zaujímavé projekty, ktoré doteraz narážali na rôzne prekážky, dokážu napredovať práve vďaka spolupráci a pomoci. V týchto dňoch podporujú aj aktivity iniciatívy #KtoPomozeUkrajine, ktorá rodinám prichádzajúcim z Ukrajiny pomáha hľadať útočisko.

Vzdelanie a pozitívne príklady: Aj vďaka tomu sa môžu deti lepšie zaradiť do spoločnosti

Dlhodobo podporujú boj proti dezinformáciám

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť stojí za mnohými projektmi, ktoré pomáhajú zlepšovať fungovanie našej spoločnosti, vysvetľovať ľuďom dôležité témy a postupne meniť veci k lepšiemu. Vedie ho riaditeľka Veronika Prachárová, ktorá sa vo svojom výskume zaujíma najmä o antikorupčné politiky, ale aj témy spojené s prístupom k informáciám.

„Verím, že naše projekty prispievajú aspoň svojou malou troškou k zlepšovaniu života na Slovensku – či už snahou vyvracať hoaxy, participáciou verejnosti na zlepšovaní priestranstiev samosprávy alebo poukázaním na žiarivé príklady úradníkov, ktorí posúvajú našu krajinu dopredu,” vysvetľuje Veronika Prachárová.

Jednou z aktivít, ktoré Inštitút SGI dlhodobo zastrešuje, je aj projekt Demagog.sk, ktorý efektívne pomáha v boji proti dezinformáciám vo verejnom priestore. Jeho cieľom je overovať vyjadrenia politikov a političiek, ktoré odznejú v médiách alebo sú uverejnené na sociálnych sieťach.

„Tieto dni aktívne overujeme hoaxy a dezinformácie súvisiace s vojnou na Ukrajine. Považujeme za dôležité vyvracať nepravdivé informácie, ktoré zbytočne prispievajú k polarizácii spoločnosti,” hovorí Pracharová. Cieľom tímu je motivovať nielen mladých ľudí k tomu, aby mysleli kriticky a aby si overovali zdroje, z ktorých informácie čerpajú.


Byť na jednej vlne je dnes viac než dôležité. Aj preto Férová Nadácia O2 podporuje projekty, ktorých cieľom je stmeliť rozdelenú spoločnosť. Máte aj vy podobný projekt? Do grantového programu Nájdime znovu spoločnú reč sa môžete prihlásiť do 15. marca 2022.

Páčil sa vám článok?
Slabé
12345
Loading...
Super

Aké slúchadlá si vybrať k smartfónu? Poradíme vám, na čo všetko treba myslieť

Bezdrôtové slúchadlá sú perfektným doplnkom vášho smartfónu pri práci, pri športe aj relaxe.

Slúchadlá boli vždy verným pomocníkom smartfónov, no dnes už získavajú status nevyhnutného doplnku každého inteligentného telefónu. Funkcie a schopnosti bezdrôtových slúchadiel sa neustále rozširujú a čoraz väčší zmysel dávajú aj tým, ktorí cez svoj smartfón hudbu nepočúvajú. 

S novými slúchadlami si užijete pozeranie obľúbeného seriálu či filmu na smartfóne kdekoľvek budete. O to viac, ak máte Netflix v cene vášho O2 Paušálu

Telefonovať bez nutnosti mať smartfón bezprostredne pri sebe, vyťahovať ho z vrecka či kabelky, ovládať hlasového asistenta, prepínať hudbu v playliste alebo sa sústrediť na prácu potlačením hluku okolitého sveta. Kombo slúchadlá + smartfón toho dnes dokáže naozaj veľa, preto sme si pre vás pripravili niekoľko rád, ktoré vám pomôžu vybrať si ideálne slúchadlá pre vaše potreby.

Zvuk nie je jediné kritérium

Vybrať si perfektne vyhovujúce slúchadlá môže byť rovnako zložité ako nájsť dokonalý smartfón. Aj v tomto prípade ide o otázku osobných preferencií a kompromisov. Je však zopár vecí, ktoré by ste pred výberom mali vedieť.

Prirodzene a logicky sa núka, že najdôležitejšou charakteristikou slúchadiel je zvuk. Povedzme si však úprimne, hľadať slúchadlá s hi-fi zvukom ako doplnok k smartfónu je úplne zbytočné. Dokonalý zvuk si totiž najlepšie vychutnáte v pohodlí, keď sa naň sústredíte a máte samotné skladby v dostatočnej kvalite. Obmedzenie kvality pre vás neplatí, ak máte ako súčasť svojho O2 Paušálu predplatné na TIDAL, službu, cez ktorú môžete streamovať hudbu v nekomprimovanom formáte FLAC.

Uniformita má logický dôvod

Samozrejme, rozdiel v kvalite zvuku medzi 30- a 180-eurovými slúchadlami budete počuť, no nebude až taký zásadný. A to aj z toho dôvodu, že výrobcovia dnes vedia veľa vecí vyladiť softvérovo.

Dôvod, prečo sú takmer všetky slúchadlá ladené do prebasovaného zvuku, ktorý dokáže vytiahnuť každý jeden detail skladby, je ten, že takýto zvuk je pomerne univerzálny v mainstreamovej hudbe a najmä funkčný. Cez slúchadlá totiž čoraz viac telefonujeme, ovládame nimi smartfón a počúvame hovorené slovo v podcastoch.

Aj preto pri smartfónových slúchadlách argumentovať v prospech lepšieho zvuku pripojením cez 3,5 mm jack konektor nie je práve presné. Najmä ak máte k dispozícii pripojenie Bluetooth 5.0 a viac. Možnosť použiť kábel na pripojenie slúchadiel k smartfónu sa vám však hodí, ak na smartfóne hráte hry, veľa cestujete, pozeráte filmy, prípadne striháte videá.

Výdrž batérie bezdrôtových slúchadiel na úrovni 6 a viac hodín môže pôsobiť postačujúco, no nie je to vždy tak. Samozrejme, záleží najmä na tom, či aj váš smartfón má ešte možnosť pripojiť slúchadlá cez 3,5 mm jack.

Pri práci nepodceňujte kvalitný mikrofón

Buďme však konkrétnejší. Ste manažér, pre ktorého je smartfón v prvom rade pracovný nástroj? Potom je pre vás dôležité, aby ste mohli mať slúchadlá pohodlne nasadené v ušiach aj celý deň bez toho, aby vás obťažovali.

Presne pre takéto použitie sú vhodné štuple. Či sa rozhodnete pre tie s nožičkou, ako majú napríklad Xiaomi FlipBuds Pro, alebo bez nožičky, ako napríklad Samsung Galaxy Buds2, je len vecou osobnej preferencie.

Dôležité pre vás je, aby mali slúchadlá dostatočne dlhú výdrž batérie na jedno nabitie, prípadne ponúkali puzdro, ktoré ich dokáže nabiť. Ako napríklad Apple AirPods (2022), ktoré vďaka puzdru bez nabíjacieho kábla vydržia okolo 30 hodín počúvania hudby a 24 hodín telefonovania.

Pre podnikateľov, študentov či manažérov je dôležitý parameter ANC, teda aktívne potláčanie okolitého ruchu, čo je veľmi užitočné, keď sa treba sústrediť. Preto sa zamerajte na to, aby výrobca kládol dôraz aj na zapracovanie kvalitných mikrofónov. Užitočnou funkciou je aj schopnosť slúchadiel automaticky sa prepnúť z jedného zariadenia na druhé. Napríklad po príchode do kancelárie zo smartfónu na notebook.

Hľadáte niečo univerzálne?

Nemáte na slúchadlá špeciálne požiadavky? V tom prípade bude výber o niečo jednoduchší a aj lacnejší. Dnes už vyložene zlé a nekvalitné slúchadlá kúpite, len ak sa rozhodne pre nejakú úplne neznámu značku v niektorom z čínskych online marketov. 

Konkurenčný boj je čoraz intenzívnejší, a preto aj známe značky dnes dokážu za pár desiatok eur pripraviť zaujímavú ponuku. Jedným z veľmi milých prekvapení sú nové bezdrôtové slúchadlá O2 pods.

Za skutočne priaznivú cenu ponúkajú výbavu, o ktorej by ste v dostupnej kategórii ani len nesnívali. O2 pods majú dobrý zvuk, na telefonovanie sú priam ideálne. Okrem integrovaného mikrofónu aj pre pohodlné dotykové ovládanie.

Párovanie so zariadením – smartfónom, tabletom alebo notebookom – je viac ako spoľahlivé a rýchle. Prirodzene si slúchadlá rozumejú ako s operačným systémom Android, tak s iOS a aj Windows či MacOS. 

Nabíjacie puzdro sa postará o 20-hodinovú výdrž na jediné nabitie, vybavené je aj technológiou na bezdrôtové nabíjanie. Inak je k dispozícii aj USB-C konektor.

Ak preferujete skôr klasickú konštrukciu slúchadiel a nie „štuple“, zaujímavou voľbou sú bezdrôtové slúchadlá Music Hero s mäkkými náušníkmi, zabudovaným mikrofónom a multifunkčnými tlačidlami na ovládanie hudby a vybavovanie telefonických hovorov.

Sú štuple vhodné pre športovcov?

Napriek tomu, že výrobcovia často tvrdia, že bežné štupľové slúchadlá sú vhodné aj na šport, poobzerajte sa radšej po tých s prívlastkom športové. Líšia sa konštrukciou, na štupľoch sú napríklad malé ramienka, ktoré lepšie držia. Aktívne potláčanie hluku je v tomto prípade skôr zbytočné, možno až nebezpečné. Ak behávate v meste popri ceste, je určite lepšie, ak môžete vnímať svoje okolie.

Pre športovcov nemusí byť vždy ideálne ovládanie dotykom na štupli. Keď máte dotykovú plochu vlhkú od potu, nemusí správne reagovať, preto je praktickejšie ovládanie na šnúrkach na krku. Zaujímavým tipom na športovanie sú napríklad flexibilné a mäkké Sony WIC200.

Pre milovníkov dizajnu

Ak je pre vás dôležitý dizajn a väčšiu dôveru máte skôr k tradičným výrobcom zvukovej techniky, nebojte sa vyskúšať niektorú z overených značiek, ako je napríklad Bang & Olufsen. Aj firmy z hi-fi sveta totiž vidia potenciál v praktických štupľoch.

S dobrými slúchadlami a šikovnými apkami budú tréningy ľahšie. Tréneri a trénerky odporúčajú tieto smart aplikácie

Pravda však je, že aj v prípade smartfónových slúchadiel sa sústredia primárne na zvuk, preto môžu ponúkať o generáciu starší Bluetooth alebo nemajú aktívne potláčanie hluku.

Nie je to však prípad dizajnových SONY LinkBuds, ktorých netradičný dizajn dopĺňajú 12 mm meniče, Bluetooth 5.2 alebo 17,5-hodinová výdrž batérie, samozrejme, v spojení s puzdrom. Nechýbajú ani kodeky SBC a AA.

Ani klasiky nie sú krokom vedľa

Dôvodov, prečo vám nemusia vyhovovať štuple a radšej siahnete po klasických slúchadlách, je veľa a všetky sú legitímne. Aj tu ide o vec osobných preferencií. Klasické slúchadlá sú väčšie, prekryjú ucho, čím môžu do určitej miery suplovať funkciu potláčania hluku a pasívne ucho izolovať od okolitých ruchov a zvukov.

Pre mnohých ľudí sú pohodlnejšie na nosenie, ale nie na dlhé hodiny. S veľkými slúchadlami vám môže byť teplo a sú oproti štupľom ťažšie.

Klasické veľké slúchadlá ocenia skôr hráči, pre ktorých sú dôležité rôzne zvukové kodeky. Samozrejme, spokojnejší budú aj milovníci hudby, keďže pri takýchto slúchadlách sa so zvukom už pracuje inak, dôkazom čoho sú napríklad aj slúchadlá  SONY WHCH510, ktoré okrem kvalitného zvuku ponúkajú výdrž batérie na jedno nabitie 35 hodín.


Bohatú ponuku bezdrôtových slúchadiel na rôzne účely nájdete aj v e-shope O2.


Prvotriedny smartfón aj pre náročných Huawei P60 Pro môžete získať s praktickým darčekom

Čítaj viac

Čo všetko bolo v našej komunikačnej výbave vďaka technológiám a internetu? Pripravili sme nostalgickú jazykovú exkurziu

Čítaj viac

Ako platiť menej za internet? Spojte si služby na jednu faktúru a získajte zľavu až 100 %

Čítaj viac