Nájdime znova spoločnú reč. Spoznajte 3 projekty, ktoré sa snažia o porozumenie a dialóg v spoločnosti

Aj keď sa nám niekedy môže zdať, že dezinformácie a nenávisť na internete prekračujú hranice, na Slovensku máme niekoľko projektov, ktoré sa snažia o zmenu k lepšiemu.

Pri obrovskom množstve informácií na internete je miestami náročné rozpoznať  pravdivé a overené fakty. Uvedomuje si to aj Férová Nadácia O2, ktorá sa tento rok rozhodla podporiť iniciatívy zmierňujúce polarizáciu v spoločnosti.

Veríme, že pravda nakoniec zvíťazí. Aj vďaka zmysluplným projektom a organizáciám, ktoré Férová Nadácia O2 podporuje

Projekty Kempelenovho inštitútu, Občianskeho združenia ARCUS aj združenia Art Aktivista sa snažia o lepšie porozumenie a zamedzenie šírenia dezinformácií na Slovensku. Zástupcovia organizácií nám prezradili aj niekoľko tipov, čo môže urobiť každý z nás, aby bol internet bezpečnejším priestorom.

Kempelenov inštitút 
Edukačný web o šírení dezinformácií a ich algoritmoch

Umelá inteligencia, pokrokové technológie a záujem meniť veci k lepšiemu. Aj tak by sa dala opísať práca Kempelenovho inštitútu, ktorý je prvý svojho druhu na Slovensku. Organizácia si uvedomuje, aké hrozby prinášajú dezinformácie. Férová Nadácia O2 ocenila ich projekt, v ktorom vytvoria interaktívnu vzdelávaciu stránku, ktorá na tieto hrozby poukáže. Deti aj dospelí sa tak budú môcť ponoriť do príbehu Adama, ktorý klamlivým informáciám na internete úplne prepadol.

V čom podľa vás spočíva prínos Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií pre spoločnosť?

Prinášame nové vedecké poznatky, venujeme sa zodpovednému výskumu s dôrazom na etické využívanie technológií a v rámci aplikovaného výskumu tvoríme užitočné nástroje.

Výskum prinášame aj do firiem – spájame ich s akademickým prostredím. Okrem toho sa venujeme rozvoju talentov – či už v rámci doktorandského štúdia, alebo mentoringu stážistov, pričom aj tu uplatňujeme spoluprácu s komerčným svetom. Viacerí naši doktorandi pracujú na svojich témach v intenzívnej spolupráci s priemyselnými partnermi.

V projektoch zameraných na boj proti dezinformáciám spolupracujeme nielen s odborníkmi na umelú inteligenciu, ale aj s mediálnymi expertmi, etikmi, filozofmi, psychológmi, právnikmi či policajtmi.

Snažíme sa zmeniť odliv mozgov zo Slovenska na ich cirkuláciu: pozývame zahraničných výskumníkov na Slovensko a vytvárame zaujímavé príležitosti medzi akademickým sektorom a biznisom.

Aké sú najobľúbenejšie projekty, na ktorých KInIT pracoval?

Dôležité projekty sú pre nás tie, ktoré dávajú zmysel pre celú spoločnosť. Tie, na ktorých spolupracujeme s partnermi zo zahraničia. Projekty, ktoré predstavujú zaujímavé výskumné výzvy pre talentovaných jednotlivcov. V poslednom období sa nám podarilo získať 6 takýchto európskych projektov, z čoho máme nesmiernu radosť.

Viaceré z našich projektov sú interdisciplinárne, teda prepájame výskumníkov a odborníkov z rôznych oblastí. Napríklad v  projektoch zameraných na boj proti dezinformáciám spolupracujeme nielen s odborníkmi na umelú inteligenciu, ale aj s mediálnymi expertmi, etikmi, filozofmi, psychológmi, právnikmi či policajtmi.

Nie všetko, čo sa dočítate na webe, je pravda. Všímajte si, odkiaľ pochádza obsah, ktorý vidíte na sociálnych sieťach.

Venujete sa aj boju s dezinformáciami. Čo môže urobiť každý z nás, aby bol online priestor bezpečnejší?

Nie všetko, čo sa dočítate na webe, je pravda. Všímajte si, odkiaľ pochádza obsah, ktorý vidíte na sociálnych sieťach. Má vôbec autora? Je to niekto dôveryhodný? Rozčúlili ste sa pri čítaní? Možno práve to sa autor snažil docieliť. Všímajte si vlastné emócie a pozerajte sa na veci s nadhľadom.

Je dôležité uvedomiť si, že sociálne médiá na vašej pozornosti zarábajú obrovské peniaze. Preto minimalizujte svoju prítomnosť na sociálnych sieťach. Spravidla to aj tak nie je najkvalitnejšie strávený čas.

Občianske združenie ARCUS
Mládež bez predsudkov

Ľudia nie sú len zlí alebo dobrí. Školáci, ktorí prepadajú extrémizmu, sú často nevypočutí a mnohokrát nerozumejú komplexnosti sveta. To vníma aj Občianske združenie ARCUS, ktoré mladým prináša porozumenie v podobe tolerantného dialógu. Férová Nadácia O2 podporila ich aktivity na základných a stredných školách v Žilinskom a Trenčianskom kraji, kde sa už v minulosti prejavovali extrémistické vzorce správania. 

Vaše občianske združenie pôsobí ako prevencia proti radikalizácii mladých ľudí na školách. Vnímate, že extrémizmus je čoraz zastúpenejší, alebo sa situácia zlepšuje? 

Túto otázku vieme len ťažko zodpovedať, pretože sme si k tejto problematike nerobili žiadne výskumy. Myslíme si však, že pri posudzovaní extrémizmu hrajú dôležitú úlohu viaceré faktory, ku ktorým patrí napríklad región, v ktorom sa škola nachádza, ďalej aj typ školy či schopnosť kritického myslenia.

Hlavným zámerom našich workshopov, ktoré sa venujú prevencii radikalizmu, je podporovať zodpovedný, kritický, otvorený a tolerantný postoj človeka, ktorý je dôležitou súčasťou pluralitnej spoločnosti. Žiaci, ktorí prichádzajú do styku s deštruktívnymi ideológiami, názormi a postojmi, sú pre mnohých učiteľov veľkou výzvou a je nepopierateľné, že všetkým extrémistickým tendenciám treba čeliť. Naše občianske združenie chce byť v tomto školám nápomocné.

Snažíme sa nebyť povrchní, ideme hlbšie, pýtame sa, zisťujeme príčinu postojov. Správnym kladením otázok poukazujeme na rozpory v argumentácii.

Naše workshopy sa venujú prevencii radikalizmu a majú za cieľ podporovať zodpovedný, kritický, otvorený a tolerantný postoj človeka, ktorý je dôležitou súčasťou pluralitnej spoločnosti.

Ako reagujú na vaše aktivity žiaci a žiačky?

Väčšina mladých ľudí nemá rada prednášky a poučovanie. Preto sú naše workshopy založené na neformálnom vzdelávaní. Snažíme sa nebyť povrchní, ideme hlbšie, pýtame sa, zisťujeme príčinu postojov. Správnym kladením otázok poukazujeme na rozpory v argumentácii.

Riaditeľka Post Bellum: Popieranie histórie u mladých vnímam ako spôsob revolty

Naše aktivity sú zážitkové a vychádzajú z princípov gestaltpedagogiky, teda pedagogiky, ktorá je orientovaná na osobu. Pod slovom „gestalt“ sa  rozumie celostnosť, teda spojenie osobnostnej a sociálnej výchovy, výchovy skutočnej osobnosti v interakcii a v dobrých medziľudských vzťahoch s ostatnými. Gestaltpedagogické „vyučovanie“ učí žiakov vytvárať a zároveň prerušovať kontakty medzi ľuďmi, rozvíja schopnosť správneho vnímania situácií, učí žiakov, ako riešiť konflikty a ako sa správne vyjadrovať, ale aj mnohé iné. 

Čo môžeme podľa vás urobiť, aby nedochádzalo k radikalizácii mladých ľudí?

Mladí ľudia, ktorí sa radikalizujú, často len hľadajú životné smerovanie. Dialóg je jedným z najdôležitejších prostriedkov, ako dať mladým ľuďom pocítiť, že nie sú sami. Za dôležité považujeme vytvoriť vo svojom okolí takú atmosféru, ktorá zabráni radikalizácii mladých ľudí a  radikálne myšlienky sa stanú nadbytočnými. Veľkú úlohu v tom zohráva sociálne prostredie. Súrodenci, rodičia, priatelia, blízki môžu aktívne pomôcť vyhnúť sa akémukoľvek nebezpečenstvu.

Združenie Art Aktivista
Postpravda.sk

Na sociálnych sieťach záleží viac na tom, aby informácia vyvolala nejakú (často negatívnu) emóciu, ako na tom, či je overeným faktom. Na obdobie „postpravdy“ upozorňuje aj videoprojekt od združenia Art Aktivista, ktorý do škôl prináša krátke dokumentárne filmy s komentárom odborníkov z rôznych oblastí na témy, ktoré najviac polarizujú našu spoločnosť. Žiaci si ho na škole môžu pozrieť a zároveň diskutovať s učiteľmi, aby študentom pomohli zaujať kritický postoj. Lebo na dialógu záleží. 

Projekt sa snaží podporiť kritické myslenie študentov. Ako Postpravda.sk funguje a ako na ňu reagujú učitelia a učiteľky?

Uvedomili sme si, v akom náročnom období sa naša spoločnosť nachádza: éra hybridnej vojny, v ktorej sú hlavnou zbraňou dezinformácie s cieľom polarizovať spoločnosť za každú cenu, zasiahla aj nás a naše okolie. Rozhodli sme sa zareagovať projektom Postpravda.sk  – neformálnymi edukačnými videami pre školy, v ktorých spracovávame citlivé spoločenské témy, ako schvaľovanie pravicového extrémizmu, rasizmus, xenofóbia, intolerancia vo verejnom priestore, utečenecká kríza, vplyv dezinformácií na spoločnosť a iné.

Filmy sú pre pedagógov len odrazovým mostíkom. Po nich nasledujú vlogy s autormi z oblasti psychológie, sociológie a histórie, ktoré dokumenty dostávajú do širších kontextov s cieľom aktivovať kritické myslenie študentov. Nadšenie z tohto online nástroja majú aj vysokoškolskí pedagógovia či študentky a študenti pedagogiky, už počas prezentácií projektu Postpravda.sk pre odbornú a širokú verejnosť sme dostali pozitívnu spätnú väzbu.

Ako sme sa dostali do stavu, keď sa dezinformácie šíria jednoduchšie ako kedykoľvek predtým a hlas rozumu zatieňujú emócie?

Odpoveď na túto neľahkú otázku, samozrejme, existuje, no je zložitá. Žiaci a študenti sú v bežnom živote pod vplyvom dezinformácií veľmi skoro, preto je z nášho pohľadu časť odpovede spojená so spôsobom podpory kritického myslenia na základných a stredných školách. 

Ak u mladých včas nepodporíme kritické myslenie, strácame ich. Návrat z temnoty dezinformačnej bubliny je veľmi problematický, skoro nemožný.

Jedinou šancou je podporiť kritické myslenie žiakov a žiačok, ideálne čo najskôr. Šírenie dezinformačných obsahov tak prirodzene obmedzíme a zastavíme, lebo mladí budú vedieť pracovať s informáciami. Ak u mladých kritické myslenie včas nepodporíme, strácame ich. Návrat z temnoty dezinformačnej bubliny je veľmi problematický, respektíve takmer nemožný.

Čo môže urobiť väčšinová spoločnosť pre to, aby mladí ľudia nepodliehali nebezpečným dezinformáciám?

Veľká nádej na zmenu je v mladej generácii pedagógov, pedagogičiek a žiakov, žiačok. Plošne dokážeme zmeniť negatívny vplyv dezinformácií jedine cez edukačný systém, ktorý bude moderným spôsobom reflektovať súčasné problémy a efektívne aktivuje kritické myslenie mladých ľudí.

Páčil sa vám článok?
Slabé
12345
Loading...
Super

Podpora komunít či pomoc rodinám v núdzi. Spoznajte 3 zmysluplné iniciatívy, za ktorými stoja ženy

Keď sa ľudia spoja, nič nie je nemožné. Dôkazom sú úspešné projekty, ktorým záleží na zlepšovaní našej spoločnosti a životov tých, ktorí sa ocitli v núdzi.

Výnimočných žien, ktoré na Slovensku rozbehli zmysluplné a úspešné projekty, je mnoho. Hovoria za ne najmä aktivity, ktorými v spoločnosti dlhodobo šíria pozitívnu zmenu. Niektoré pomáhajú rodinám, ktorým sa život zmenil zo dňa na deň, iné sa snažia zlepšovať pracovné podmienky a prepájať aktívnych občanov v regiónoch. Spoznajte tri iniciatívy, ktoré vytvárajú okolo seba lepšie miesto pre život a ich aktivity podporuje aj Férová Nadácia O2.

Čítajte aj: Soňa Holúbková: Nemusíme bojovať, kto je najlepší, nemáme rovnakú východiskovú pozíciu

Ročne pomôžu stovkám rodín v núdzi 

Za neziskovou organizáciou o. z. WellGiving stojí Martina Tvrdoňová. Jedným z projektov, ktoré vo WellGivingu vznikli, je aj prvý darcovský portál na Slovensku − dakujeme.sk. Pri rozbiehaní projektu sa rozhodli, že pomoc budú poskytovať adresne konkrétnym rodinám. Už pätnásť rokov tak pomáhajú rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi, ale aj tým, ktorým sa život skomplikoval zo dňa na deň ťažkou chorobou či úmrtím jedného z rodičov.

„Vďaka štedrosti a dobrote ľudí sa snažíme pomôcť rodinám získať lepšie vzdelanie, uľahčiť vyčerpávajúcu starostlivosť o dieťa alebo blízkych, ktorí sú dlhodobo chorí, alebo sa jednoducho ocitli v situácii, keď potrebujú zachrániť strechu nad hlavou. Naša pomoc je účinná najmä vďaka spolupráci so sociálnymi pracovníčkami – každá z nich je anjelom v lokalite, kde pôsobí,” hovorí Martina Tvrdoňová.

Poznáte rodinu, ktorá potrebuje pomoc? O príbehoch ľudí môžete dať organizácii vedieť aj vy. „Už po piatykrát budeme realizovať projekt Pošli dobro mamám, ktorého tradícia vznikla práve vďaka Férovej Nadácii O2. Pomáhame im s každodennými prekážkami, ale aj so vzdelávaním. Spoločne im pomôžeme získať financie napríklad na rekvalifikačný kurz, online kurzy počítačovej gramotnosti, jazykovú školu, vodičský preukaz, diaľkové štúdium, remeselné kurzy či prípravu na skúšky,” vysvetľuje Tvrdoňová.

Celý projekt je založený na dôvere a transparentnosti. Príbehy rodín nájdu darcovia priamo na webe dakujeme.sk, kde majú možnosť rozhodnúť sa, komu chcú finančným príspevkom pomôcť. Darcovia zároveň vidia, na aký účel budú peniaze minuté.

Na portáli momentálne bežia aj zbierky na pomoc ľuďom, ktorí museli utiecť zo svojho domova pred vojnou. Ukrajinským rodinám, ktoré zostali v zakarpatskej časti Ukrajiny alebo prišli k nám a nemajú na Slovensku žiadnych blízkych, môže podať pomocnú ruku v týchto dňoch každý z nás. 

Aktívnych občanov spájajú naprieč celým Slovenskom

Bystriny spájajú ľudí, ktorí okolo seba chcú vytvárať lepšie miesto na život. Niektorí pomoc potrebujú, iní radi pomocnú ruku podajú. Takouto spoluprácou sa rozvíjajú naprieč celým Slovenskom projekty a iniciatívy, ktoré majú pozitívny vplyv a dlhodobý zmysel. 

Medzi zapojené organizácie patrí napríklad Skutočne udržateľná škola, ktorá má za cieľ zlepšiť stravovanie detí na školách, alebo organizácia Také naše v Poloninách, ktorá sa v regióne snaží rozvíjať netradičný prístup k turizmu.

Za občianskym združením Bystriny stojí Zuzana Wienk, ktorá založila organizáciu Aliancia Fair-play a dlhé roky v nej pôsobila. V združení veria, že mnohé inšpiratívne a zaujímavé projekty, ktoré doteraz narážali na rôzne prekážky, dokážu napredovať práve vďaka spolupráci a pomoci. V týchto dňoch podporujú aj aktivity iniciatívy #KtoPomozeUkrajine, ktorá rodinám prichádzajúcim z Ukrajiny pomáha hľadať útočisko.

Vzdelanie a pozitívne príklady: Aj vďaka tomu sa môžu deti lepšie zaradiť do spoločnosti

Dlhodobo podporujú boj proti dezinformáciám

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť stojí za mnohými projektmi, ktoré pomáhajú zlepšovať fungovanie našej spoločnosti, vysvetľovať ľuďom dôležité témy a postupne meniť veci k lepšiemu. Vedie ho riaditeľka Veronika Prachárová, ktorá sa vo svojom výskume zaujíma najmä o antikorupčné politiky, ale aj témy spojené s prístupom k informáciám.

„Verím, že naše projekty prispievajú aspoň svojou malou troškou k zlepšovaniu života na Slovensku – či už snahou vyvracať hoaxy, participáciou verejnosti na zlepšovaní priestranstiev samosprávy alebo poukázaním na žiarivé príklady úradníkov, ktorí posúvajú našu krajinu dopredu,” vysvetľuje Veronika Prachárová.

Jednou z aktivít, ktoré Inštitút SGI dlhodobo zastrešuje, je aj projekt Demagog.sk, ktorý efektívne pomáha v boji proti dezinformáciám vo verejnom priestore. Jeho cieľom je overovať vyjadrenia politikov a političiek, ktoré odznejú v médiách alebo sú uverejnené na sociálnych sieťach.

„Tieto dni aktívne overujeme hoaxy a dezinformácie súvisiace s vojnou na Ukrajine. Považujeme za dôležité vyvracať nepravdivé informácie, ktoré zbytočne prispievajú k polarizácii spoločnosti,” hovorí Pracharová. Cieľom tímu je motivovať nielen mladých ľudí k tomu, aby mysleli kriticky a aby si overovali zdroje, z ktorých informácie čerpajú.


Byť na jednej vlne je dnes viac než dôležité. Aj preto Férová Nadácia O2 podporuje projekty, ktorých cieľom je stmeliť rozdelenú spoločnosť. Máte aj vy podobný projekt? Do grantového programu Nájdime znovu spoločnú reč sa môžete prihlásiť do 15. marca 2022.

Páčil sa vám článok?
Slabé
12345
Loading...
Super

Fyzioterapeut Mateja Tótha radí rodičom: Všímajte si, ako vaše dieťa sedí, aj ako sa hrá

„Ak sa dieťa venuje rôznym pohybovým aktivitám, v centrálnej nervovej sústave si vytvára programy, z ktorých neskôr môže ťažiť práve v špecializovanej príprave,“ hovorí Denis Freudenfeld.

Denis Freudenfeld pôsobil ako dvorný fyzioterapeut biatlonistky Naste Kuzminovej a dlhodobo spolupracuje s atlétom Matejom Tóthom, ktorého sprevádzal na nejednej olympiáde. Porozprávali sme sa s ním o dôležitosti pohybu pre dnešné deti aj o zdravotných problémoch, ktoré ich trápia.

V rozhovore sa ďalej dozviete:

  • ako pandémia ovplyvnila pohyb detí,
  • na ktoré signály tela by rodičia mali u detí dávať pozor,
  • kedy treba vyhľadať fyzioterapeuta,
  • prečo treba venovať pozornosť správnemu dýchaniu.

Ako rozhýbať deti doma? Zacvičte si spolu s nimi podľa videí O2 Športovej akadémie Mateja Tótha

Ste fyzioterapeutom najúspešnejších slovenských športovcov. V čom presne spočíva vaša práca?

Pracujem vo Vojenskom športovom centre DUKLA v Banskej Bystrici ako fyzioterapeut, ktorý sa stará o talentovaných športovcov. V centre zabezpečujeme prípravu štátnej športovej reprezentácie Slovenska na rôznych súťažiach a olympiádach.

Mojou úlohou ako fyzioterapeuta je diagnostika, liečba a prevencia rôznych pohybových problémov. To znamená, že občas pomasírujem alebo ponaprávam a ak za mnou príde športovec s nejakým problémom, diagnostikou sa snažím zistiť, z ktorej časti tela pochádza. Často sa totiž stáva, že problém je prenesený. To znamená, že niekoho bolí koleno, no v skutočnosti bolesť spočíva v zlom postavení chodidla, v posunutej panve alebo jej príčinou môžu byť aj kríže.

Niekedy je to taká detektívka, pri ktorej vyšetrujem konkrétneho športovca, a po následnej diagnostike sa cvičeniami snažíme uvoľniť alebo posilniť určité svalové partie na tele, ktoré jeho problém vyvolávajú.

Vychádzate pri svojej práci z konkrétnej metodiky?

Pracujem najmä s dynamickou neuromuskulárnou stabilizáciou. Je to metodika založená na dýchacích cvičeniach, pri ktorých sa svaly uvoľňujú. Dokonca aj bez toho, aby ich bolo nutné stláčať či klasicky masírovať. Pri práci so športovcami sa venujeme riadeniu ich pohybu. To znamená, že sa učíme novému pohybu alebo ho naprávame a dávame mu iný rozsah.

S Matejom spolu cvičíme, a keď treba, poskytujem mu regeneračné procedúry. Často pozeráme jeho videá z tréningu a na základe nich sa snažíme zdokonaliť jeho techniku, aby bol jeho pohyb ekonomickejší a rýchlejší a aby svoje telo čo najmenej preťažoval.

Mnohým rodičom by som odporučil, aby po skončení pandémie so svojimi deťmi navštívili pediatra. Dieťa sa nemusí sťažovať na bolesť, ale je možné, že diagnostikou sa odhalí, že niečo naozaj nie je v poriadku.

Fyzioterapia upozorňuje na dôležitosť správneho pohybu. Ako veľmi je dôležitý pohyb pre deti a ako ho ovplyvnila pandémia?

Každé dieťa sa potrebuje hýbať – pohyb je pre jeho vývoj nesmierne dôležitý. Keď sú deti v škole, hýbu sa často. Po skončení hodiny vstanú, vyjdú na chodbu, naháňajú sa, majú hodinu telesnej výchovy, jednoducho stále niečo robia.

Je dôležité uvedomiť si, že kostra dieťaťa potrebuje pre svoj zdravý vývoj určité antigravitačné zaťaženie – nielen chrbtice, ale aj končatín. Tak ako sa vyvíja kostra, menia sa aj uhly v kĺboch. Bedrové i ramenné kĺby sa u malých detí vždy prispôsobujú záťaži, u väčších detí kosti zosilňujú.

Keď dieťa stojí alebo sa pohybuje, má zaťažené dolné končatiny i kardiovaskulárny aparát. Pri dištančnej výučbe sa to nedeje, pretože deti presedia celé hodiny doma pri počítači a mobile a nemajú zabezpečený dostatočný pohyb. Ten veľmi ovplyvňuje aj psychika, ktorá sa premieta do tela a pohybového aparátu detí.

Dôležitá je aj socializácia detí a správna dávka súťaživosti. Svoje tu zohráva už len to, že človek rozpráva a gestikuluje, používa reč tela. Zdravý vývoj dieťaťa značne ovplyvňuje aj obezita, ktorá neraz obmedzuje jeho pohyb, pričom dôsledky sa prejavia až o rok alebo o dva.

Čo by si mali všímať rodičia na svojich deťoch? 

Najdôležitejšie je všímať si guľatý chrbátik, kolienka a chodidlá. V prvom rade by mali sledovať, ako ich dieťa sedí. Či má guľatý, alebo vystretý chrbát, či nemá predsunutú hlavu, alebo či jeho krčná chrbtica nie je veľmi zaklonená.

Keď sa dieťa hrá a čupne si, je dôležité všímať si, či mu idú kolienka k sebe, alebo či nemá vytočené chodidlá do strany.

Kedy je čas vyhľadať fyzioterapeuta?

Ak napríklad rodič upozorní dieťa na zlé držanie tela a aj napriek tomu ho nedokáže korigovať, je to jasný signál, že niečo nie je v poriadku. Ak mu odstávajú rebrá, má preliačený hrudník alebo sa mu prepadáva klenba chodidiel, prípadne má nohy do X (kolená vbočené dovnútra k sebe), je čas vyhľadať odborníka.

Mnohým rodičom by som odporučil, aby po skončení pandémie so svojimi deťmi navštívili pediatra. Dieťa sa nemusí sťažovať na bolesť, ale je možné, že diagnostikou sa odhalí, že niečo naozaj nie je v poriadku. Vtedy mu dokáže pomôcť práve fyzioterapeut, ktorý mu nastaví potrebné cvičenia.

Dieťaťu nestačí kúpiť kolobežku a povedať si, že to stačí. Potrebuje aj hrať sa s loptou, šplhať po strome, bicyklovať sa a robiť rôzne iné aktivity. Pohyb by mal preň byť predovšetkým zábavou.

Veľa hovoríte aj o správnom dýchaní a potrebe bránicového dýchania, ku ktorému vediete aj športovcov. V čom je takéto dýchanie prínosné?

Rodič si niekedy môže myslieť, ako veľmi je jeho dieťa ohybné a flexibilné a ako dobre trénuje, pričom nevidí, že jeden pohyb nahrádza druhým alebo k nemu pridružuje ďalšie pohyby. Dýchanie u detí sa dnes mení, preto je nesmierne dôležité venovať mu pozornosť.

U nás pracujeme s vývojovou kineziológiou, ktorú cvičíme aj spolu s Matejom. Ide o jednoduché cviky, pri ktorých sa napodobňujú vývojové fázy dieťaťa a ktorých základom má byť bránicové dýchanie, treba teda správne dýchať do brucha. Bránica totiž nemá len dychovú, ale aj stabilizačnú posturálnu funkciu. Stabilizuje telo, čím pomáha, aby bol pohyb človeka jednoduchší a efektívnejší.

Dýchanie do brucha zabezpečuje pevnosť celej pohybovej sústavy. Pohyb je tak oveľa menej závislý od svalov a energeticky menej náročný.

Koľko času by mali deti tráviť pohybom?

Je to veľmi individuálne a závisí to od mnohých faktorov. Určite by však športové aktivity nemali rodičia deťom nanucovať. Treba brať do úvahy, či ide o malé dieťa, alebo tínedžera. Malé deti by mali mať zabezpečenú rôznorodosť pohybu, nemali by sme ich však dlhodobo zaťažovať. Staršie deti potrebujú viac trénovať.

Dôležitú úlohu v tom zohráva aj psychika, ktorú treba rešpektovať. Najlepšia je zlatá stredná cesta, ktorá sa u detí prejavuje príjemnou únavou, keď už nemajú chuť vymýšľať nič iné.

Čítajte aj: Príklad rodičov je pre deti dôležitý nielen v čase pandémie, hovorí detský tréner

Dieťa by malo robiť to, čo ho baví, rodič by sa preto nemal sústrediť iba na konkrétny šport. Potrebuje prirodzený pohyb. Nestačí mu kúpiť kolobežku a povedať si, že to stačí. Dieťa potrebuje aj hrať sa s loptou, šplhať po strome, bicyklovať sa a robiť rôzne iné aktivity. Pohyb by mal preň byť predovšetkým zábavou.

Ak dieťa robí nejaký šport v mladom veku, malo by ho robiť pre radosť, určite neodporúčam ťažké tréningy. Dieťa by si v prvom rade malo šport užívať. Nemalo by preň byť povinnosťou tvrdo sa orientovať na výkon.

Veľkou témou je špecializácia detí na konkrétny šport, s ktorou sa často začína veľmi skoro. Kedy by s ňou dieťa malo začať?

Závisí od druhu športu, ktorému sa dieťa venuje. Odporúčam s ním však začať až na druhom stupni základnej školy. Ak dieťa robí nejaký šport v mladom veku, malo by ho robiť pre radosť, určite neodporúčam ťažké tréningy. Dieťa by si v prvom rade malo šport užívať. Nemalo by preň byť povinnosťou tvrdo sa orientovať na výkon.

Ak je dieťa malé, je dobré, aby malo zabezpečenú rôznorodosť pohybu. Môže sa naučiť niečo z gymnastiky a z koordinačných cvičení pri rôznych druhoch športu, môže si precvičovať vytrvalosť i rýchlosť.

Dieťa je ako špongia − od útleho veku nasáva informácie. Ak sa venuje rôznym pohybovým aktivitám, v centrálnej nervovej sústave si vytvára programy, z ktorých neskôr môže ťažiť práve v špecializovanej príprave.

Deti sa veľa učia pozorovaním alebo napodobňovaním, keď im niekto niečo vysvetľuje. Počúvajú, vidia, vnímajú, premietajú si to do tela a daný pohyb napodobňujú a kreujú. Voláme to motorické učenie, ktoré pomáha aj pri rozvoji koordinácie a iných pohybových kvalít. Čím viac sa teda dieťa učí, tým viac to zužitkuje v budúcnosti.

Na pohyb detí je zameraná aj O2 Športová akadémia Mateja Tótha, ktorá v čase zatvorených škôl a prerušených krúžkov začala zverejňovať videá na cvičenie doma. V čom vidíte ich hlavný prínos?

Akadémia je zameraná predovšetkým na deti na prvom stupni základných škôl, kde sa venujeme všeobecnému pohybovému rozvoju dieťaťa. Deti prostredníctvom hravých online videí Telesnej na doma môžu získať správny športový základ, ale aj pozitívny vzťah k pohybu.

Je to skvelá pomôcka pre rodičov i pre deti, ktoré počas pandémie nemohli chodiť do školy, a tak boli odrezané od pohybových aktivít, na ktoré boli zvyknuté. Cvičiť tak môžu v domácom prostredí. Tu je dôležité podotknúť, že nestačí iba cvičiť, treba aj vedieť, ako správne cvičiť, ako pri cvičení funguje telo, a to všetko Akadémia deti učí.

Denis Freudenfeld

Je jedným z najuznávanejších slovenských fyzioterapeutov. Fyzioterapii sa venuje od roku 2000, od roku 2005 pôsobí vo Vojenskom športovom centre DUKLA v Banskej Bystrici. Na konte má veľa úspechov so špičkovými slovenskými športovcami. Pri svojej práci kladie dôraz na dynamickú neuromuskulárnu stabilizáciu, ktorej priekopníkom bol český fyzioterapeut Pavel Kolář. Pochádza zo Žiliny, momentálne žije v Banskej Bystrici, má dve deti.


Nezaťažia ani rozpočet, ani vaše ruky. Vybrali sme 4 ľahučké smartfóny, ktoré prekvapujú dizajnom aj vybavením

Čítaj viac

Čo všetko bolo v našej komunikačnej výbave vďaka technológiám a internetu? Pripravili sme nostalgickú jazykovú exkurziu

Čítaj viac

Zlepšite sa v cudzom jazyku cestou do práce. Vybrali sme 8 aplikácií, ktoré vás rozhovoria aj posilnia slovnú zásobu

Čítaj viac