V slovenských pralesoch nájdete 500-ročné stromy, ktoré vás prenesú do príbehov o mýtických bytostiach

122 lokalít pralesov na našom území potrebuje ochranu, aby ostali v srdci Európy aj naďalej.

Keď sa spomína prales, mnohí z nás si možno predstavia divoké pralesy v Južnej Amerike. Pralesy, aj keď iného typu, máme aj na Slovensku. Ich výskumu, ochrane, ale i environmentálnemu vzdelávaniu verejnosti sa už niekoľko rokov venuje o. z. PRALES, ktoré vzniklo na konci roka 2009. V rovnakom čase bola spustená stránka pralesy.sk, ktorá má priblížiť ľuďom naše pralesy v širšom obsahu.

Lenkou Hrúzová z občianskeho združenia PRALES hovorí o tom, kedy môžeme pomenovať územie pralesom, a prečo je tak dôležité tento citlivý ekosystém chrániť.

Čím sa líši prales od lesa?

Slovo prales zvyčajne evokuje hmlou zahalené dažďové pralesy v rovníkových oblastiach. A slovné spojenie „pralesy na Slovensku“ potom zásadne musí vyvolať u ľudí úsmev. Preto sa snažíme verejnosti vysvetliť, že to myslíme vážne a na Slovensku máme aj pralesy.

V prvom rade treba podotknúť, že les nie sú len stromy. Tvoria ho všetky organizmy, ktoré v ňom žijú a sú vzájomne spojené mnohými väzbami. Aby sme les mohli označiť za prales, musí spĺňať niekoľko ďalších podmienok. Najmä neprítomnosť ľudskej činnosti, prirodzené zastúpenie drevín, prítomnosť odumretého dreva, stromy blízko ich fyziologického veku, rôznovekosť a ďalšie.

Sú pralesy na Slovensku v niečom špecifické? Aká je v nich flóra a fauna?

Pralesy sú domovom mnohých vzácnych a ohrozených druhov, ktorých prežitie závisí výlučne od týchto lesných ekosystémov. Ak dôjde k vyťaženiu pralesov, tieto druhy stratia svoj jediný domov a vytratia sa z našej prírody.

Rozprávať o flóre a faune by však bolo skutočne na dlho. Najmä preto, že lokality pralesov sú na Slovensku roztrúsené v rôznych vegetačných stupňoch, takže ich základ tvoria rôzne dreviny, na ktoré sú naviazané najrôznejšie spoločenstvá rastlín a živočíchov.

Špecifické však skutočne sú, čo je dané ich geografickým umiestnením – Karpaty, podobne ako iné pohoria, sú jedinečné. Karpatský oblúk sa, samozrejme, tiahne aj inými krajinami, u nás sa nachádza najmä jeho západná časť a spolu s ďalšími faktormi, ako je napríklad podnebie, vytvára špecifické podmienky pre vznik takých pralesov, aké nikde inde nenájdeme.

Zároveň treba podotknúť, že hovoríme o pralesoch v srdci Európy, čo je územie s pomerne veľkým civilizačným tlakom. Je obrovské šťastie, že sa nám tu pralesy zachovali.

Koľko pralesov u nás nájdeme?

Podľa údajov z nášho nedávno ukončeného mapovania je na Slovensku 122 lokalít pralesov s výmerou viac ako 20 hektárov a 135 lokalít pralesových zvyškov, čo sú lokality s rozlohou 5 až 20 hektárov. Spolu ide o plochu 10 491 hektárov, čo je 0,48 percenta z výmery lesov Slovenska. Ide teda o pomerne malú plochu, a napriek tomu veľmi vzácnu aj v celosvetovom meradle.

Tieto čísla sa však nedajú považovať za konečné, množstvo a výmera lokalít sa mení najmä z dôvodu ťažby. Na stránke pralesy.sk nájdete mapu so všetkými lokalitami, ich fotografie a charakteristiky. Môžete tak ľahko zistiť, či sa nejaké pralesy vyskytujú aj vo vašom okolí.

Aká je vedomosť ľudí na Slovensku o pralesoch?

Dúfame, že z roka na rok lepšia. Ako som spomínala hneď na začiatku, mnohí ľudia odmietajú uveriť tomu, že by na Slovensku existovali pralesy. Je to však len o tom, čo si človek pod pojmom „prales“ predstaví.

Počas uplynulých rokov sme zrealizovali viacero podujatí, ktoré spojením hudby, fotografií a prednášok odborníkov približovali verejnosti pralesy, ich význam pre každého z nás a dôležitosť ochrany. Veľmi nás teší pozitívna odozva a záujem ľudí – chodia nám maily s otázkami o konkrétnych lokalitách a tipy na miesta, ktoré by sme mohli preveriť.

Sú pralesy na Slovensku v ohrození? Čo im môže uškodiť?

Áno, lokality pralesov sú ohrozené. Niektoré ležia na území s piatym, teda najvyšším stupňom ochrany, niektoré však ležia úplne mimo chráneného územia, a tak nie sú legislatívne chránené. Ohroziť ich môže najmä ťažba, často aj bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú.

Je to trochu zvláštne – hoci pralesy predstavujú menej ako pol percenta slovenských lesov, nie je zabezpečená ich legislatívna ochrana. Je dôležité uvedomiť si hodnotu pralesov a s týmto vedomím k nim aj pristupovať.

Môže sa prales vyvíjať, meniť?

Samozrejme. Prales je živý, meniaci sa organizmus. Je jednou z jeho základných charakteristík, že sa neustále mení a vyvíja, a tento vývoj sa nikdy neskončí pod vplyvom prírodných disturbancií na všetkých priestorových úrovniach.

Prales teda nie je nič stále, ale naopak, jeho neoddeliteľnou súčasťou sú zmeny, ktoré v našich podmienkach riadi vietor a podkôrny hmyz. To sú zväčša udalosti, ktoré veľmi citlivo vníma aj verejnosť. Ani narušenia takýchto rozmerov však neznamenajú zánik pralesa, ak sa nasledujúci vývoj ponechá na prírodu. V skutočnosti takéto udalosti vedú k jeho prirodzenej obnove – staré jedince odumierajú a dávajú priestor mladým stromom.

K pralesom na Slovensku sa vraj viažu i rôzne mýty a povery o lesných bytostiach, ktoré v nich žili. Ako je to dnes?

Vnímanie lesov a pralesov na Slovensku už rozhodne nie je také mýtické ako v minulosti. S určitosťou sa však dá povedať iba jedno – ak chcete skutočne vedieť, či v pralesoch žijú mýtické bytosti, musíte sa o tom presvedčiť sami. Je však pravda, že prechádzka pralesom vyvoláva v človeku silné emócie – napríklad pri pohľade na 500-ročné stromy, ktoré vyzerajú akoby mali tváre a snažili sa vám povedať niečo o minulosti.

Keď sa však na túto otázku pozriem z druhej strany, tak v sebe skrýva jednu vážnu obavu – o pár rokov sa aj existencia pralesov a ich obyvateľov na Slovensku môže zdať ako mýtus či rozprávka.

Naším symbolom a dlhodobým objektom záujmu je hlucháň hôrny. Je to druh, ktorý veľmi citlivo reaguje na zmeny prostredia a na Slovensku a v okolitých krajinách je kriticky ohrozený. Dlhodobo sa venujeme mapovaniu jeho lokalít a čoraz viac si uvedomujeme, že bez systematickej ochrany sa stane aj hlucháň hôrny len mýtickou postavou našich lesov.

V roku 1972 žilo na Slovensku 3 697 jedincov hlucháňa hôrneho, v súčasnosti je veľkosť populácie odhadovaná na maximálne 900 jedincov. Celkovo teda slovenská populácia tohto druhu od roku 1972 poklesla o 76 % a počet hlucháňov naďalej klesá, hrozí jeho vyhynutie.

Pohľadnica pre hlucháňa

Na pomoc hlucháňovi vznikla v kooperácii Egreša a Pralesov v spolupráci s ilustrátorkou Simonou Čechovou ilustrácia – pohľadnica hlucháňa hôrneho. Zakúpiť pohľadnicu je možné v e-shope Egrešu alebo osobne u Pralesov.

Kompletný článok si môžete prečítať na stránkach http://www.egresmagazin.sk

Egreš je občianske združenie a vydavateľ magazínu Egreš a kníh pre deti. Magazín je určený pre dospelého čitateľa a zaoberá sa ilustráciou, remeslom, vedou, umením, životným prostredím alebo rôznymi okrajovými témami. Zároveň sa zoberá predajom a distribúciou ilustrácií v podobe pohľadníc alebo grafík od rôznych domácich a zahraničných autorov.

Páčil sa vám článok?
Slabé
12345 (No Ratings Yet)
Loading...
Super

Najzábavnejšie svetové reklamy, ktoré zahanbia aj Hollywood

Sú často lepšie ako samotné filmy. Toto je výber najlepších televíznych reklám z celého sveta.

Ak sú televízne reklamy spravené kvalitne, často môžu byť lepšie, vtipnejšie, dojemnejšie, alebo pútavejšie ako samotné filmy či programy, ktoré prerušujú.

Presvedčte sa sami pri výbere najlepších svetových reklám:

Virtuálny svet vs. realita

Geniálna francúzska reklama, ktorá dokazuje, že aj na tak obyčajný produkt, akým je toaletný papier, sa dá urobiť vtipná a originálna reklama.

Reklama na optiku

Zahmlené sklá môžu byť nebezpečné. Zaobstarajte si okuliare so sklami, ktoré sa nezahmlievajú.

Auto rýchle už na pohľad

Vyzerá tak rýchlo, že sa za ním rozbehne pes, aj keď len parkuje na ulici. Jednoduchý a pritom mimoriadne vtipný nápad  priniesol tejto reklame celú radu ocenení na prestížnych reklamných festivaloch.

Buďme spolu, ale nemusíme byť rovnakí

Fotky mačiek, psov a iných milých zvieratiek už dávno ovládli internet. Samozrejme, ani v reklame preto nemôžu sklamať.

Malé zlé dievčatko

Policajt zastaví auto, vyžiada si doklady a pýta sa dievčatka vzadu, či sa mamička ponáhľa. “To nie je moja mamička”, odpovie dievčatko a v rukách drží tabuľku s nápisom “pomôžte mi”. Podarená britská reklama propaguje súťaž mladých režisérskych talentov, ktorí sa narodili so zmyslom pre drámu.

Láska na prvý pohľad

Reklama na auto, v ktorom sa cítite tak dobre, že ste ochotný urobiť čokoľvek, aby ste sa v ňom opäť mohli povoziť. Napríklad aj vydržať návštevu u veterinára.

Štúdium v zahraničí

Mladík príde do zmenárňe niekde v Číne a snaží sa vysvetliť pani za okienkom, že potrebuje peniaze. Tá si výzvu na odovzdanie peňazí preloží trochu inak. Záverečný slogan informuje: “Ak chcete študovať v zahraničí, možno oceníte menšiu pomoc.”

Videokonferenčný hovor

Šefovi sa nedarí nadviazať videohovor so svojou zamestnankyňou kvôli zlému spojeniu. Alebo skôr kvôli autu, ktoré vám pomôže naplánovať si deň lepšie vďaka aktuálnym informáciám o počasí.

Miluji tě, mé VUT

Reklama z dielne našich susedov, ktorej zámerom je prilákať mladé IT talenty študovať na Vysoké učení technické (VUT) v Brne. “Miluji tě, mé VUT” už nebudete vedieť dostať z hlavy.

To musíte prežiť

A niečo z domova. Jedna z vydarených slovenských reklám pre študentov herectva na Vysokej škole muzických umení, ktorá mala za cieľ propagovať Festival divadelných škôl.

Chýbajú vám dáta na viac zábavy?

Zábavy nikdy nie je dosť. Keď sa minú dáta a wifi práve nie je v dohľade, ostáva len dúfať, že máme nejaké to zábavné videjko načítané v pamäti. O2 takýmto situáciam predchádza novou službou Datahit, ktorá automaticky obnovuje váš dátový balíček a to len za 3 eurá.

Ak práve trávite mesiac v prírode a počúvate len šum horských potokov alebo zavýjanie vlkov, Datahit prenesie vaše nevyužité dáta do ďalšieho mesiaca. Už žiadne flákajúce sa megabajty.

[datahitshort]


Lifetech: Čo je nové