Zabudnuté poklady slovenských záhrad: Mišpule

Vidiecka rodinná záhrada bez mišpule jednoducho nie je kompletná.