Zabudnuté poklady slovenských záhrad: Moruše

Tieto nenáročné stromy kedysi lemovali cesty a udomácnili sa aj vo viniciach.