Súhlas s marketingovými podmienkami

Súhlasím, aby mnou poskytnuté údaje v rozsahu Meno a priezvisko, telefónne číslo a e-mail boli až do odvolania tohto súhlasu spracúvané spoločnosťou O2 Slovakia, s.r.o. so sídlom: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, DIČ: 2020216748, IČ DPH: SK2020216748, IČO: 35 848 863 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 27882/B ako prevádzkovateľovi v zmysle zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, aby spracúvala a uchovávala osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu (ďalej len “Osobné údaje”) na účely marketingových služieb a produktov spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o. a ich komunikovania prostredníctvom SMS, elektronickej pošty alebo iným podobným spôsobom. Tento súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a možno ho kedykoľvek odvolať na ktoromkoľvek predajnom mieste O2 Slovakia, s.r.o. alebo zavolaním zákazníckej linky.