30 fotografií, ktoré zachytávajú čaro kopaníc

Pali Vandelia už niekoľko rokov dokumentuje ovocné sady, lúky, lesy a samoty kopaníc, ktoré si uchovali svoju nepoškvrnenú krásu.

žena v kroji, starý dom
10. 3. 2017
Autor: SódaFoto: Pavol Vandelia
10. marca 2017

Každému, kto sem vkročí, toto miesto učaruje. Lesy naväzujú na lúky a pasienky, do ktorých sú vnorené príbytky kopaničiarov. Len málokto by veril v takúto súhru človeka a prírody.

Pavol Vandelia pochádza z dedinky Vrbovce. Týždeň čo týždeň prechádza kopanicami, samotou, polosamotou, kopcami, ktoré sú pre ne typické a vytvára fotky kraja, v ktorom akoby zastal čas.

lúky, dediny
ovce a husi na lúke
pole, dúha
sady
lúky
polia
pole
pole
vlak, les
lúka
lúky
kravy na lúke
cesta medzi lúkami
lúka
pole
les
les
polia
polia
lúky zaliate slnkom
polia, lúky
zimné polia
kone na poli
dedinské domy na lúke
dom v doline
kvetina, včela
mačka na dedinskej ceste
dedinský dom
ženy v tradičnom kroji pracujúce na poli
babička kráčajúca po poľnej ceste

Raz týždenne posielame výber toho najlepšieho zo Sódy.