Nikto si vaše správy čítať nebude, odpovedá šéf O2 na obavy o sledovaní mobilov

Pripravili sme pre vás 8 otázok a odpovedí o mimoriadnych opatreniach vlády, ktoré sa týkajú využívania dát operátorov.

Jedným z opatrení, ktorým chce nová vláda bojovať proti šíreniu koronavírusu na Slovensku, má byť aj mimoriadny zákon, prostredníctvom ktorého získa Úrad verejného zdravotníctva SR možnosť sprístupnenia a analýzy dát od telekomunikačných operátorov. O2 sa zúčastnilo na rokovaniach so zástupcami vlády a môže vás uistiť, že sa netreba obávať straty súkromia ani hrozby sledovania zo strany štátu.

Obavy verejnosti vychádzali najmä z toho, že pôvodné znenie zákona navrhovalo plošný prístup k dátam všetkých občanov a vyvolalo tak strach, či toto opatrenie nedáva štátu právo sledovať pohyb a komunikáciu ľudí cez ich mobily.

Diskusia krízového štábu so spoločnosťou O2 a s ďalšími operátormi nakoniec vyústila do zúženia rozsahu dát, ktoré budú operátori poskytovať štátu, aby mohli pomôcť zvládať pandémiu a zároveň udržať maximálnu mieru súkromia zákazníkov.

„Rozumieme obavám zákazníkov a radi by sme touto cestou vysvetlili zmeny, ktoré opatrenia môžu priniesť, a uviedli na správnu mieru, ako tieto zmeny zasiahnu zákazníkov O2 aj zákazníkov ostatných operátorov,“ vysvetľuje CEO O2 Slovakia Peter Gažík. Spolu so šéfom právneho oddelenia spoločnosti O2 Dávidom Durbákom nám zodpovedali najčastejšie otázky verejnosti v súvislosti s navrhovaným zákonom.

„Aj my operátori ako všetci na Slovensku si uvedomujeme závažnosť situácie a je našou povinnosťou hľadať konštruktívne spôsoby spolupráce s vládou. Môžeme vás však ubezpečiť, že súkromie našich zákazníkov bránime a ani za mimoriadnych okolností si nemôžeme dovoliť hazardovať s vašou dôverou. Správy a obsah vašej komunikácie si preto nikto čítať nebude,“ hovorí Gažík.

„Zároveň treba dôverovať aj predstaviteľom štátu, že ich jediným cieľom je zastavenie šírenia nákazy a nie sledovať zmenou zákona iné úmysly,“ dopĺňa.

Napriek tomu, že krízový štáb ešte nespresnil, ako bude s pomocou dát od operátorov šíreniu nákazy zabraňovať, a operátorov zatiaľ neoboznámili s presným rozsahom dodávaných informácií, pokúsime sa na tomto mieste zhrnúť aspoň doteraz známe fakty.

Všetky uvedené informácie sú platné k 2. aprílu 2020. Ak príde k akejkoľvek zmene, budeme článok aktualizovať.

Bude štát sledovať naše smartfóny?

Štát ani operátor naše smartfóny nesleduje a ani sa o to nesnaží. Nový zákon by mal umožniť Úradu verejného zdravotníctva SR zbierať lokalizačné dáta. Podrobnosti zatiaľ nepoznáme, no cieľom nového opatrenia by malo byť umožnenie štátu komunikovať prostredníctvom operátora s ľuďmi, ktorí sú nakazení koronavírusom.

„Pripravovaný zákon neznamená, že operátori budú automaticky poskytovať štátu dáta o svojich zákazníkoch. Bude sa to diať iba v odôvodnených a zákonných prípadoch, pre ktoré budú stanovené bezpečnostné pravidlá,“ hovorí šéf právneho oddelenia O2 Dávid Durbák.

O ktoré dáta pôjde?

Vláda ešte neoboznámila verejnosť ani operátorov s presnými detailmi, malo by však ísť o lokalizačné dáta nakazených občanov a to po ich identifikácii a súhlase.

„Doteraz sme tieto údaje mohli poskytovať policajtom pri vyšetrovaní vážnych trestných činov, ale potrebovali na to žiadosť súdu,“ vysvetľuje Durbák.

Kedy si môže štát vypýtať moje údaje?

„Zatiaľ nepoznáme konkrétne požiadavky vlády a krízového štábu, ale budeme spolupracovať výhradne v medziach zákona,“ informuje Durbák.

Vláda načrtla, že sa inšpiruje modelom, ktorý už spustili v Českej republike. Súčinnosť operátorov pri šírení nákazy nie je v zahraničí novinkou, pričom niektoré krajiny budú od operátorov vyžadovať ešte širší prístup k dátam.

Nový zákon si od operátorov vyžaduje zistenie polohy len na základe odôvodnenej žiadosti Úradu verejného zdravotníctva SR s cieľom:

 • poskytnúť anonymizované údaje na štatistické účely,
 • identifikovať príjemcov správ, ktorým treba cielene oznámiť informácie Úradu verejného zdravotníctva SR,
 • identifikovať používateľa v záujme ochrany zdravia.

Možno prostredníctvom týchto údajov kontrolovať dodržiavanie karantény?

„Aj keď v médiách zaznievali informácie o možnosti kontroly dodržiavania karantény, od krízového štábu nikdy neprišla formálna žiadosť na spoluprácu s týmto cieľom. Preto sme sa ani nezaoberali myšlienkou technického riešenia, ktoré by to umožňovalo. Aj keď sú niektoré médiá hnané túžbou po senzáciách a čakajú na priznanie, že operátor v každom momente pozná našu polohu, technické možnosti, ako aj motívy operátorov sú limitované,“ vysvetľuje Durbák.

Nie je to jedno, keď nás operátori aj tak sledujú?

Nie, pretože O2 ani iní operátori svojich zákazníkov nešpehujú. Zákony pre telekomunikačné spoločnosti sú z hľadiska bezpečnosti a ochrany údajov veľmi prísne.

„Dbáme na dodržiavanie zákonov, čo sa absolútne vylučuje s možnosťou akéhokoľvek sledovania pohybu alebo aktivít našich zákazníkov. Zároveň je sledovanie ľudí v takomto rozsahu technologicky nemožné,“ odpovedá Durbák na často šírené hoaxy.

Využívajú sa lokalizačné údaje na marketingové účely?

Áno, ale len u tých zákazníkov, ktorí súhlasili s prijímaním takýchto reklamných informácií. Zákazníci môžu napríklad od operátorov a firiem dostávať správy so zaujímavým obsahom.

Informácie o konaní farmárskeho trhu v mestečku na južnom Slovensku posiela O2 iba obyvateľom daného mestečka a jeho okolia, ktorí zároveň súhlasili s prijímaním marketingových informácií. Operátor nikdy neposiela takúto informáciu plošne všetkým ľuďom na Slovensku.

„Práve v tomto období sa ukazuje mimoriadna užitočnosť lokálnych informácií, pretože jednotlivé obce takto svojich obyvateľov cez SMS informujú, kde dostanú ochranné rúška, alebo ponúkajú pomoc seniorom. SMS však dostanú len občania, ktorí súhlas so zasielaním dali,“ hovorí šéf právneho oddelenia O2.

„V tejto výnimočnej situácii zároveň vychádzame samosprávam v ústrety a poskytujeme im v dohodnutom rozsahu komunikáciu na naše náklady,“ dodáva.

Budú tieto opatrenia platiť už stále?

Dáta, ktoré štát získa od operátorov, sa budú využívať a uchovávať len počas nevyhnutného času, potom sa ihneď vymažú. Zákon zavádza mimoriadne opatrenie maximálne do konca roka 2020.

„Pre O2 popri pomoci so zvládnutím koronavírusu naďalej zostáva prioritou aj bezpečnosť a ochrana údajov našich zákazníkov. Na tomto postoji sa u nás nič meniť nebude ani v budúcnosti,“ ubezpečuje Gažík.

Prečo sa nemusíte báť špehovania?

 • Nové opatrenie nedáva štátu možnosť plošného sledovania občanov cez mobily.
 • Úrad verejného zdravotníctva SR si môže od operátorov vyžiadať údaje o polohe a identite iba v určitých prípadoch, napríklad s cieľom ochrany zdravia.
 • Operátor môže tieto údaje poskytnúť výhradne na základe odôvodnenej a opodstatnenej žiadosti.
 • Poskytnuté dáta sa uchovávajú iba na určitý čas, potom sa vymažú.
 • Mimoriadne opatrenia platia maximálne do konca roka 2020.

 

Páčil sa vám článok?
Slabé
12345
Loading...
Super

Fyzioterapeut Mateja Tótha radí rodičom: Všímajte si, ako vaše dieťa sedí, aj ako sa hrá

„Ak sa dieťa venuje rôznym pohybovým aktivitám, v centrálnej nervovej sústave si vytvára programy, z ktorých neskôr môže ťažiť práve v špecializovanej príprave,“ hovorí Denis Freudenfeld.

Denis Freudenfeld pôsobil ako dvorný fyzioterapeut biatlonistky Naste Kuzminovej a dlhodobo spolupracuje s atlétom Matejom Tóthom, ktorého sprevádzal na nejednej olympiáde. Porozprávali sme sa s ním o dôležitosti pohybu pre dnešné deti aj o zdravotných problémoch, ktoré ich trápia.

V rozhovore sa ďalej dozviete:

 • ako pandémia ovplyvnila pohyb detí,
 • na ktoré signály tela by rodičia mali u detí dávať pozor,
 • kedy treba vyhľadať fyzioterapeuta,
 • prečo treba venovať pozornosť správnemu dýchaniu.

Ako rozhýbať deti doma? Zacvičte si spolu s nimi podľa videí O2 Športovej akadémie Mateja Tótha

Ste fyzioterapeutom najúspešnejších slovenských športovcov. V čom presne spočíva vaša práca?

Pracujem vo Vojenskom športovom centre DUKLA v Banskej Bystrici ako fyzioterapeut, ktorý sa stará o talentovaných športovcov. V centre zabezpečujeme prípravu štátnej športovej reprezentácie Slovenska na rôznych súťažiach a olympiádach.

Mojou úlohou ako fyzioterapeuta je diagnostika, liečba a prevencia rôznych pohybových problémov. To znamená, že občas pomasírujem alebo ponaprávam a ak za mnou príde športovec s nejakým problémom, diagnostikou sa snažím zistiť, z ktorej časti tela pochádza. Často sa totiž stáva, že problém je prenesený. To znamená, že niekoho bolí koleno, no v skutočnosti bolesť spočíva v zlom postavení chodidla, v posunutej panve alebo jej príčinou môžu byť aj kríže.

Niekedy je to taká detektívka, pri ktorej vyšetrujem konkrétneho športovca, a po následnej diagnostike sa cvičeniami snažíme uvoľniť alebo posilniť určité svalové partie na tele, ktoré jeho problém vyvolávajú.

Vychádzate pri svojej práci z konkrétnej metodiky?

Pracujem najmä s dynamickou neuromuskulárnou stabilizáciou. Je to metodika založená na dýchacích cvičeniach, pri ktorých sa svaly uvoľňujú. Dokonca aj bez toho, aby ich bolo nutné stláčať či klasicky masírovať. Pri práci so športovcami sa venujeme riadeniu ich pohybu. To znamená, že sa učíme novému pohybu alebo ho naprávame a dávame mu iný rozsah.

S Matejom spolu cvičíme, a keď treba, poskytujem mu regeneračné procedúry. Často pozeráme jeho videá z tréningu a na základe nich sa snažíme zdokonaliť jeho techniku, aby bol jeho pohyb ekonomickejší a rýchlejší a aby svoje telo čo najmenej preťažoval.

Mnohým rodičom by som odporučil, aby po skončení pandémie so svojimi deťmi navštívili pediatra. Dieťa sa nemusí sťažovať na bolesť, ale je možné, že diagnostikou sa odhalí, že niečo naozaj nie je v poriadku.

Fyzioterapia upozorňuje na dôležitosť správneho pohybu. Ako veľmi je dôležitý pohyb pre deti a ako ho ovplyvnila pandémia?

Každé dieťa sa potrebuje hýbať – pohyb je pre jeho vývoj nesmierne dôležitý. Keď sú deti v škole, hýbu sa často. Po skončení hodiny vstanú, vyjdú na chodbu, naháňajú sa, majú hodinu telesnej výchovy, jednoducho stále niečo robia.

Je dôležité uvedomiť si, že kostra dieťaťa potrebuje pre svoj zdravý vývoj určité antigravitačné zaťaženie – nielen chrbtice, ale aj končatín. Tak ako sa vyvíja kostra, menia sa aj uhly v kĺboch. Bedrové i ramenné kĺby sa u malých detí vždy prispôsobujú záťaži, u väčších detí kosti zosilňujú.

Keď dieťa stojí alebo sa pohybuje, má zaťažené dolné končatiny i kardiovaskulárny aparát. Pri dištančnej výučbe sa to nedeje, pretože deti presedia celé hodiny doma pri počítači a mobile a nemajú zabezpečený dostatočný pohyb. Ten veľmi ovplyvňuje aj psychika, ktorá sa premieta do tela a pohybového aparátu detí.

Dôležitá je aj socializácia detí a správna dávka súťaživosti. Svoje tu zohráva už len to, že človek rozpráva a gestikuluje, používa reč tela. Zdravý vývoj dieťaťa značne ovplyvňuje aj obezita, ktorá neraz obmedzuje jeho pohyb, pričom dôsledky sa prejavia až o rok alebo o dva.

Čo by si mali všímať rodičia na svojich deťoch? 

Najdôležitejšie je všímať si guľatý chrbátik, kolienka a chodidlá. V prvom rade by mali sledovať, ako ich dieťa sedí. Či má guľatý, alebo vystretý chrbát, či nemá predsunutú hlavu, alebo či jeho krčná chrbtica nie je veľmi zaklonená.

Keď sa dieťa hrá a čupne si, je dôležité všímať si, či mu idú kolienka k sebe, alebo či nemá vytočené chodidlá do strany.

Kedy je čas vyhľadať fyzioterapeuta?

Ak napríklad rodič upozorní dieťa na zlé držanie tela a aj napriek tomu ho nedokáže korigovať, je to jasný signál, že niečo nie je v poriadku. Ak mu odstávajú rebrá, má preliačený hrudník alebo sa mu prepadáva klenba chodidiel, prípadne má nohy do X (kolená vbočené dovnútra k sebe), je čas vyhľadať odborníka.

Mnohým rodičom by som odporučil, aby po skončení pandémie so svojimi deťmi navštívili pediatra. Dieťa sa nemusí sťažovať na bolesť, ale je možné, že diagnostikou sa odhalí, že niečo naozaj nie je v poriadku. Vtedy mu dokáže pomôcť práve fyzioterapeut, ktorý mu nastaví potrebné cvičenia.

Dieťaťu nestačí kúpiť kolobežku a povedať si, že to stačí. Potrebuje aj hrať sa s loptou, šplhať po strome, bicyklovať sa a robiť rôzne iné aktivity. Pohyb by mal preň byť predovšetkým zábavou.

Veľa hovoríte aj o správnom dýchaní a potrebe bránicového dýchania, ku ktorému vediete aj športovcov. V čom je takéto dýchanie prínosné?

Rodič si niekedy môže myslieť, ako veľmi je jeho dieťa ohybné a flexibilné a ako dobre trénuje, pričom nevidí, že jeden pohyb nahrádza druhým alebo k nemu pridružuje ďalšie pohyby. Dýchanie u detí sa dnes mení, preto je nesmierne dôležité venovať mu pozornosť.

U nás pracujeme s vývojovou kineziológiou, ktorú cvičíme aj spolu s Matejom. Ide o jednoduché cviky, pri ktorých sa napodobňujú vývojové fázy dieťaťa a ktorých základom má byť bránicové dýchanie, treba teda správne dýchať do brucha. Bránica totiž nemá len dychovú, ale aj stabilizačnú posturálnu funkciu. Stabilizuje telo, čím pomáha, aby bol pohyb človeka jednoduchší a efektívnejší.

Dýchanie do brucha zabezpečuje pevnosť celej pohybovej sústavy. Pohyb je tak oveľa menej závislý od svalov a energeticky menej náročný.

Koľko času by mali deti tráviť pohybom?

Je to veľmi individuálne a závisí to od mnohých faktorov. Určite by však športové aktivity nemali rodičia deťom nanucovať. Treba brať do úvahy, či ide o malé dieťa, alebo tínedžera. Malé deti by mali mať zabezpečenú rôznorodosť pohybu, nemali by sme ich však dlhodobo zaťažovať. Staršie deti potrebujú viac trénovať.

Dôležitú úlohu v tom zohráva aj psychika, ktorú treba rešpektovať. Najlepšia je zlatá stredná cesta, ktorá sa u detí prejavuje príjemnou únavou, keď už nemajú chuť vymýšľať nič iné.

Čítajte aj: Príklad rodičov je pre deti dôležitý nielen v čase pandémie, hovorí detský tréner

Dieťa by malo robiť to, čo ho baví, rodič by sa preto nemal sústrediť iba na konkrétny šport. Potrebuje prirodzený pohyb. Nestačí mu kúpiť kolobežku a povedať si, že to stačí. Dieťa potrebuje aj hrať sa s loptou, šplhať po strome, bicyklovať sa a robiť rôzne iné aktivity. Pohyb by mal preň byť predovšetkým zábavou.

Ak dieťa robí nejaký šport v mladom veku, malo by ho robiť pre radosť, určite neodporúčam ťažké tréningy. Dieťa by si v prvom rade malo šport užívať. Nemalo by preň byť povinnosťou tvrdo sa orientovať na výkon.

Veľkou témou je špecializácia detí na konkrétny šport, s ktorou sa často začína veľmi skoro. Kedy by s ňou dieťa malo začať?

Závisí od druhu športu, ktorému sa dieťa venuje. Odporúčam s ním však začať až na druhom stupni základnej školy. Ak dieťa robí nejaký šport v mladom veku, malo by ho robiť pre radosť, určite neodporúčam ťažké tréningy. Dieťa by si v prvom rade malo šport užívať. Nemalo by preň byť povinnosťou tvrdo sa orientovať na výkon.

Ak je dieťa malé, je dobré, aby malo zabezpečenú rôznorodosť pohybu. Môže sa naučiť niečo z gymnastiky a z koordinačných cvičení pri rôznych druhoch športu, môže si precvičovať vytrvalosť i rýchlosť.

Dieťa je ako špongia − od útleho veku nasáva informácie. Ak sa venuje rôznym pohybovým aktivitám, v centrálnej nervovej sústave si vytvára programy, z ktorých neskôr môže ťažiť práve v špecializovanej príprave.

Deti sa veľa učia pozorovaním alebo napodobňovaním, keď im niekto niečo vysvetľuje. Počúvajú, vidia, vnímajú, premietajú si to do tela a daný pohyb napodobňujú a kreujú. Voláme to motorické učenie, ktoré pomáha aj pri rozvoji koordinácie a iných pohybových kvalít. Čím viac sa teda dieťa učí, tým viac to zužitkuje v budúcnosti.

Na pohyb detí je zameraná aj O2 Športová akadémia Mateja Tótha, ktorá v čase zatvorených škôl a prerušených krúžkov začala zverejňovať videá na cvičenie doma. V čom vidíte ich hlavný prínos?

Akadémia je zameraná predovšetkým na deti na prvom stupni základných škôl, kde sa venujeme všeobecnému pohybovému rozvoju dieťaťa. Deti prostredníctvom hravých online videí Telesnej na doma môžu získať správny športový základ, ale aj pozitívny vzťah k pohybu.

Je to skvelá pomôcka pre rodičov i pre deti, ktoré počas pandémie nemohli chodiť do školy, a tak boli odrezané od pohybových aktivít, na ktoré boli zvyknuté. Cvičiť tak môžu v domácom prostredí. Tu je dôležité podotknúť, že nestačí iba cvičiť, treba aj vedieť, ako správne cvičiť, ako pri cvičení funguje telo, a to všetko Akadémia deti učí.

Denis Freudenfeld

Je jedným z najuznávanejších slovenských fyzioterapeutov. Fyzioterapii sa venuje od roku 2000, od roku 2005 pôsobí vo Vojenskom športovom centre DUKLA v Banskej Bystrici. Na konte má veľa úspechov so špičkovými slovenskými športovcami. Pri svojej práci kladie dôraz na dynamickú neuromuskulárnu stabilizáciu, ktorej priekopníkom bol český fyzioterapeut Pavel Kolář. Pochádza zo Žiliny, momentálne žije v Banskej Bystrici, má dve deti.


Vymeňte status online za offline. 6 tipov, ako si oddýchnuť od notifikácií a technológií

Čítaj viac

Čo všetko bolo v našej komunikačnej výbave vďaka technológiám a internetu? Pripravili sme nostalgickú jazykovú exkurziu

Čítaj viac

Ako platiť menej za internet? Spojte si služby na jednu faktúru a získajte zľavu až 100 %

Čítaj viac