Nikto si vaše správy čítať nebude, odpovedá šéf O2 na obavy o sledovaní mobilov

Pripravili sme pre vás 8 otázok a odpovedí o mimoriadnych opatreniach vlády, ktoré sa týkajú využívania dát operátorov.

Jedným z opatrení, ktorým chce nová vláda bojovať proti šíreniu koronavírusu na Slovensku, má byť aj mimoriadny zákon, prostredníctvom ktorého získa Úrad verejného zdravotníctva SR možnosť sprístupnenia a analýzy dát od telekomunikačných operátorov. O2 sa zúčastnilo na rokovaniach so zástupcami vlády a môže vás uistiť, že sa netreba obávať straty súkromia ani hrozby sledovania zo strany štátu.

Obavy verejnosti vychádzali najmä z toho, že pôvodné znenie zákona navrhovalo plošný prístup k dátam všetkých občanov a vyvolalo tak strach, či toto opatrenie nedáva štátu právo sledovať pohyb a komunikáciu ľudí cez ich mobily.

Diskusia krízového štábu so spoločnosťou O2 a s ďalšími operátormi nakoniec vyústila do zúženia rozsahu dát, ktoré budú operátori poskytovať štátu, aby mohli pomôcť zvládať pandémiu a zároveň udržať maximálnu mieru súkromia zákazníkov.

„Rozumieme obavám zákazníkov a radi by sme touto cestou vysvetlili zmeny, ktoré opatrenia môžu priniesť, a uviedli na správnu mieru, ako tieto zmeny zasiahnu zákazníkov O2 aj zákazníkov ostatných operátorov,“ vysvetľuje CEO O2 Slovakia Peter Gažík. Spolu so šéfom právneho oddelenia spoločnosti O2 Dávidom Durbákom nám zodpovedali najčastejšie otázky verejnosti v súvislosti s navrhovaným zákonom.

„Aj my operátori ako všetci na Slovensku si uvedomujeme závažnosť situácie a je našou povinnosťou hľadať konštruktívne spôsoby spolupráce s vládou. Môžeme vás však ubezpečiť, že súkromie našich zákazníkov bránime a ani za mimoriadnych okolností si nemôžeme dovoliť hazardovať s vašou dôverou. Správy a obsah vašej komunikácie si preto nikto čítať nebude,“ hovorí Gažík.

„Zároveň treba dôverovať aj predstaviteľom štátu, že ich jediným cieľom je zastavenie šírenia nákazy a nie sledovať zmenou zákona iné úmysly,“ dopĺňa.

Napriek tomu, že krízový štáb ešte nespresnil, ako bude s pomocou dát od operátorov šíreniu nákazy zabraňovať, a operátorov zatiaľ neoboznámili s presným rozsahom dodávaných informácií, pokúsime sa na tomto mieste zhrnúť aspoň doteraz známe fakty.

Všetky uvedené informácie sú platné k 2. aprílu 2020. Ak príde k akejkoľvek zmene, budeme článok aktualizovať.

Bude štát sledovať naše smartfóny?

Štát ani operátor naše smartfóny nesleduje a ani sa o to nesnaží. Nový zákon by mal umožniť Úradu verejného zdravotníctva SR zbierať lokalizačné dáta. Podrobnosti zatiaľ nepoznáme, no cieľom nového opatrenia by malo byť umožnenie štátu komunikovať prostredníctvom operátora s ľuďmi, ktorí sú nakazení koronavírusom.

„Pripravovaný zákon neznamená, že operátori budú automaticky poskytovať štátu dáta o svojich zákazníkoch. Bude sa to diať iba v odôvodnených a zákonných prípadoch, pre ktoré budú stanovené bezpečnostné pravidlá,“ hovorí šéf právneho oddelenia O2 Dávid Durbák.

O ktoré dáta pôjde?

Vláda ešte neoboznámila verejnosť ani operátorov s presnými detailmi, malo by však ísť o lokalizačné dáta nakazených občanov a to po ich identifikácii a súhlase.

„Doteraz sme tieto údaje mohli poskytovať policajtom pri vyšetrovaní vážnych trestných činov, ale potrebovali na to žiadosť súdu,“ vysvetľuje Durbák.

Kedy si môže štát vypýtať moje údaje?

„Zatiaľ nepoznáme konkrétne požiadavky vlády a krízového štábu, ale budeme spolupracovať výhradne v medziach zákona,“ informuje Durbák.

Vláda načrtla, že sa inšpiruje modelom, ktorý už spustili v Českej republike. Súčinnosť operátorov pri šírení nákazy nie je v zahraničí novinkou, pričom niektoré krajiny budú od operátorov vyžadovať ešte širší prístup k dátam.

Nový zákon si od operátorov vyžaduje zistenie polohy len na základe odôvodnenej žiadosti Úradu verejného zdravotníctva SR s cieľom:

  • poskytnúť anonymizované údaje na štatistické účely,
  • identifikovať príjemcov správ, ktorým treba cielene oznámiť informácie Úradu verejného zdravotníctva SR,
  • identifikovať používateľa v záujme ochrany zdravia.

Možno prostredníctvom týchto údajov kontrolovať dodržiavanie karantény?

„Aj keď v médiách zaznievali informácie o možnosti kontroly dodržiavania karantény, od krízového štábu nikdy neprišla formálna žiadosť na spoluprácu s týmto cieľom. Preto sme sa ani nezaoberali myšlienkou technického riešenia, ktoré by to umožňovalo. Aj keď sú niektoré médiá hnané túžbou po senzáciách a čakajú na priznanie, že operátor v každom momente pozná našu polohu, technické možnosti, ako aj motívy operátorov sú limitované,“ vysvetľuje Durbák.

Nie je to jedno, keď nás operátori aj tak sledujú?

Nie, pretože O2 ani iní operátori svojich zákazníkov nešpehujú. Zákony pre telekomunikačné spoločnosti sú z hľadiska bezpečnosti a ochrany údajov veľmi prísne.

„Dbáme na dodržiavanie zákonov, čo sa absolútne vylučuje s možnosťou akéhokoľvek sledovania pohybu alebo aktivít našich zákazníkov. Zároveň je sledovanie ľudí v takomto rozsahu technologicky nemožné,“ odpovedá Durbák na často šírené hoaxy.

Využívajú sa lokalizačné údaje na marketingové účely?

Áno, ale len u tých zákazníkov, ktorí súhlasili s prijímaním takýchto reklamných informácií. Zákazníci môžu napríklad od operátorov a firiem dostávať správy so zaujímavým obsahom.

Informácie o konaní farmárskeho trhu v mestečku na južnom Slovensku posiela O2 iba obyvateľom daného mestečka a jeho okolia, ktorí zároveň súhlasili s prijímaním marketingových informácií. Operátor nikdy neposiela takúto informáciu plošne všetkým ľuďom na Slovensku.

„Práve v tomto období sa ukazuje mimoriadna užitočnosť lokálnych informácií, pretože jednotlivé obce takto svojich obyvateľov cez SMS informujú, kde dostanú ochranné rúška, alebo ponúkajú pomoc seniorom. SMS však dostanú len občania, ktorí súhlas so zasielaním dali,“ hovorí šéf právneho oddelenia O2.

„V tejto výnimočnej situácii zároveň vychádzame samosprávam v ústrety a poskytujeme im v dohodnutom rozsahu komunikáciu na naše náklady,“ dodáva.

Budú tieto opatrenia platiť už stále?

Dáta, ktoré štát získa od operátorov, sa budú využívať a uchovávať len počas nevyhnutného času, potom sa ihneď vymažú. Zákon zavádza mimoriadne opatrenie maximálne do konca roka 2020.

„Pre O2 popri pomoci so zvládnutím koronavírusu naďalej zostáva prioritou aj bezpečnosť a ochrana údajov našich zákazníkov. Na tomto postoji sa u nás nič meniť nebude ani v budúcnosti,“ ubezpečuje Gažík.

Prečo sa nemusíte báť špehovania?

  • Nové opatrenie nedáva štátu možnosť plošného sledovania občanov cez mobily.
  • Úrad verejného zdravotníctva SR si môže od operátorov vyžiadať údaje o polohe a identite iba v určitých prípadoch, napríklad s cieľom ochrany zdravia.
  • Operátor môže tieto údaje poskytnúť výhradne na základe odôvodnenej a opodstatnenej žiadosti.
  • Poskytnuté dáta sa uchovávajú iba na určitý čas, potom sa vymažú.
  • Mimoriadne opatrenia platia maximálne do konca roka 2020.

 

Páčil sa vám článok?
Slabé
12345
Loading...
Super

Ako vzdelávať deti doma? Máme pre vás 9 praktických tipov

Učiť deti v domácich podmienkach môže byť výzva. Poradíme vám, ako sa s tým vyrovnať.

Na domáce vzdelávanie svojich detí prešli v dôsledku pandémie desaťtisíce rodičov na celom Slovensku. Mnohí popritom štandardne pracujú alebo prešli na home office, čo novú situáciu ešte viac skomplikovalo. Kristína Převrátil Alexy z projektu Ideology, ktorá spolu s manželom vzdeláva svojho syna doma, sa s nami podelila o svoje tipy, ktoré vám môžu domáce vzdelávanie zjednodušiť a spríjemniť.

Spoločnosť O2 sa rozhodla darovať svojim zákazníkom, ktorí sa v týchto mimoriadnych časoch správajú zodpovedne, 10 GB balíky dát. V rámci O2 Dobrých dát sú pripravené 4 výzvy, dokopy tak viete získať až 40 GB dát. Pri výzve Učíme sa spolu O2 odmeňuje rodičov za vzdelávanie detí. Výzva rovnako platí aj pre učiteľov, ktorí pripravujú pre deti materiály alebo ich vyučujú online. Stačí, ak budete zdieľať fotku.

Sme trojčlenná rodina, máme syna, tretiaka na ZŠ. S manželom pracujeme väčšinu času z domu, založili sme si firmu práve v čase, keď sa nám narodil syn. Chceli sme sa obaja venovať tak synovi, ako aj práci a toto usporiadanie nám dávalo možnosť skúsiť to. Rozhodne to nie je najľahšia cesta, ale vidíme v nej zmysel.

Nášho syna vzdelávame doma, lebo v školskom prostredí nebol spokojný a nenapredoval. Nebolo to ľahké rozhodnutie. Vyžiadalo si zmeny v našich životoch, ale neľutujeme ich. Rozhodli sme sa, že budeme dôverovať jemu aj sebe, napriek rôznym radám a názorom, ktoré sa na nás rútili zo všetkých strán.

V jednom momente sme stáli pred voľbou, či budeme nášho syna považovať za problémového, nedostatočného a záťažového (lebo to z neho robilo školské prostredie a obsah vyučovania), alebo za takého, aký je a budeme veriť, že má svoju cestu, ktorou dokáže napredovať.

Je dokázané, že cez záujem a dobrý pocit sa deti učia viac a rýchlejšie. Treba im veriť, že prirodzená zvedavosť a chuť napredovať ich nakoniec donútia zdolať aj to, čo najskôr odmietali.

Vzdelávať sa dá všade, v domácnosti aj počas nákupov

Domáce vzdelávanie je právne označenie, ale z podstaty veci by som ho skôr nazvala „poznávanie“. A to nielen domáce, ale aj mestské, prírodné, osobné a spoločenské. Nežijeme v triedach, ako žiaci v školách, ale oveľa viac v kontakte so svetom okolo nás.

Syn s nami nakupuje, chystá obed a podieľa sa aj na chode domácnosti, čo vo výchove chlapcov na Slovensku často veľmi chýba. Spoločne chodíme na výlety, do múzeí či do kaviarní, navštevujeme kamarátov a ihriská (v čase pandémie je náš život limitovaný). Našu každodennosť žijeme oveľa pestrejšie a tvorivejšie, než je štandard.

Nemáme zaužívané „učenie“ v jednej časti dňa či ako aktivitu cez deň. Keby ste sa syna opýtali, ako sa doma učí, asi by otázke neporozumel. Jeho učenie totiž prebieha stále, nedelí sa na predmety ani dni v týždni. Žije v témach, ktoré ho zaujímajú (napríklad pravek, zvieratá alebo druhá svetová vojna) a v nich sa rozvíja zo všetkých stránok. My mu pomáhame hľadať zdroje a sme jeho partneri do diskusie.

Nezabúdajte na radosť z učenia sa

Neredukujme učenie na „učivo“. Vyberme to, čo deti zaujíma, s čím s nimi vieme tvorivo pracovať, a rozvíjajme to.

Školsky vymedzené učivo máme v hlavách my rodičia, a keď je príležitosť, nadhodíme ho ako príspevok do debaty alebo návrh na aktivitu. Učivo však nepovažujeme za posvätné a nevynucujeme si jeho „bifľovanie“. Niekedy stačí, že syn vníma, že daná téma vôbec existuje, keďže vieme, že sa aktuálne zaujíma o množstvo iných tém a oblastí, nenútime ho poznávať nasilu.

„Skupina rovesníkov nie je jediné miesto, kde sa dá učiť tímovej práci. Rodina je skvelé laboratórium vzťahov, povinností a práv, je to cvičisko komunikácie. Je to tím, v ktorom má každý svoju rolu, práva aj povinnosti. Rovnako tak fungujú aj pracovné tímy.“ 

U nás doma je chuť učiť sa, dobrovoľnosť a radosť z učenia to najdôležitejšie. Škola ju často deťom berie a otáča ju na povinnosti, vynucovanie a prekonávanie sa. Rovnako ako v iných oblastiach života aj počas učenia sa musí človek zdolávať prekážky, občas sa prinútiť k veciam, ktoré ho samy osebe nebavia alebo mu nejdú. Hnacím motorom by však nemalo byť toto pretláčanie a nútenie sa. Hnací motor má byť záujem, pretože vďaka nemu zdolávame prekážky ľahšie a efektívnejšie.

Veďte deti k tomu, že vzdelávanie je celoživotný proces

Žijeme v dobe, keď je potrebné vzdelávať sa celoživotne, nestačí len dokončiť školu. Rovnako ako syn aj my s mužom sa stále vzdelávame. Trhy sa menia a pracovné príležitosti tiež, preto chceme zostať flexibilní.

Učenie sa nemusí byť iba vynucovaná povinnosť a v konečnom dôsledku našim deťom pomôžeme najviac, keď ich naučíme mať z učenia v prvom rade radosť. Budú to do budúcnosti potrebovať.

Ich pracovné uplatnenie bude ešte premenlivejšie ako to naše. Flexibilita, ako aj schopnosť učiť sa nové veci sú kľúčové. Vďaka tomu dávame synovi oveľa väčšiu voľnosť.

Aj v domácom prostredí môžete budovať tímového ducha

Skupina rovesníkov nie je jediné miesto, kde sa dá učiť tímovej práci. Rodina je skvelé laboratórium vzťahov, povinností a práv, je to cvičisko komunikácie. Je to tím, v ktorom má každý svoju rolu, práva aj povinnosti. Rovnako tak fungujú aj pracovné tímy.

Dôležitou prerekvizitou učenia sa je pocit bezpečia. Človek najlepšie napreduje, keď sa necíti ohrozený, napríklad vlastnou chybou. Hoci sme vyrastali inak, snažíme sa doma vytvárať atmosféru, v ktorej je bezpečné robiť chyby.

Odfoťte sa pri úlohách so svojimi deťmi alebo počas prípravy na vyučovanie, zapojte sa do výzvy a získajte 10 GB dát. Chcem sa zapojiť

Neznamená to, že veci flákame. Učíme sa však, že aj keď niekomu ublížime, je možné ospravedlniť sa a skúsiť to znova. Učíme sa, že keď sa nám niečo nepodarí, napríklad niečo rozbijeme alebo nezvládneme svoje emócie, nie je to koniec sveta. Ceníme si vôľu skúsiť to znova, lepšie.

Naučte sa ovládať svoje emócie

Jedna z vecí, ktoré považujem pri našom spoločnom učení za najdôležitejšiu, je zvládanie emócií. Viem si predstaviť, že rodičia s nákladom, ktorí im „pristál“ v tomto období doma, to nemajú ľahké.

Počas rokov so synom doma som si všimla, že keď sa rovnakou mierou sústredíme nielen na samotný predmet či učivo, ale aj na to, ako veci zvládame a ako sa pri nich cítime, veci nám idú lepšie. Najmä na začiatku dňa alebo pri náhlych zmenách plánov či okolností je dobré sa zastaviť a chvíľu vnímať, ako sa kto cíti – porozprávať sa o tom, prečo sa tak cítime a ako si s tým vieme alebo nevieme poradiť.

Nebudem sa tváriť ako majster sveta, tiež mi občas stratím trpezlivosť a vlastný hnev ma dokáže prevalcovať. Pracovať s tým sa doma učíme všetci. Hoci to znie banálne, ale všeliekom je u mňa dýchanie. Najmä keď syn skúša moju trpezlivosť, začnem vedome dýchať – vpo nádychu zadržím dych a potom ho pomaly vypúšťam. Ďalšia dobrá taktika je opustiť na chvíľu miestnosť a ísť sa napiť vody.

Skvelo funguje, keď si rodič nájde formulky, ktoré vie použiť, keď ho hnev zavalí – získa tak čas na spracovanie situácie, napríklad: Teraz sa hnevám, nechcem nič hovoriť, lebo by ti to ublížilo. alebo Potrebujem čas, hnevám sa a vtedy občas poviem veci, ktoré neskôr ľutujem.

Držte sa toho, čo baví deti aj vás

Pri domácom učení odporúčam chytať sa toho, čo deti aj rodičov baví a pokúsiť sa hľadať v tom priestor na napredovanie. Nech si tento čas spolu čo najviac užijú. Každého rodiča môže baviť niečo iné, a tak dokáže deťom odovzdať niečo navyše.

Manžela baví matematika a vidím, že syn sa spoločne s ním dokáže nadchnúť sledovaním výpočtu príkladu. So mnou sa skôr nadchne skôr hľadaní súvislostí v informáciách.

„Pri domácom učení odporúčam chytať sa toho, čo deti aj rodičov baví a pokúsiť sa hľadať v tom priestor na napredovanie. Nech si tento čas spolu čo najviac užijú. Každého rodiča môže baviť niečo iné, a tak dokáže deťom odovzdať niečo navyše.“

Všetko, čo nám nejde alebo sa zdá neprekonateľné, často potrebuje iba viac času a odstup. Niekedy sa k veciam vrátime až po čase a zistíme, že majú jednoduché riešenie, ktoré sme v danej chvíli nevideli. Práve to, že človek nevie, musí rozmýšľať a opakovane sa k veciam vracať je podstata poznávania. A v tom sa skrýva aj radosť z poznávania.

Netvárte sa, že rozumiete všetkému

Myslím si, že úlohou učiteľa rodiča nie je kázať deťom o tom, ako čo je. Dobrý učiteľ deti stimuluje k tomu, aby to chceli zistiť samy.

V rodičovi preto vidím skôr sprievodcu, ktorý spolu s dieťaťom zisťuje a objavuje, netvári sa, že všetko vie. Ja sa so synom dozvedám úžasné veci zo sveta fyziky a mechaniky, ktorým, priznávam sa, vôbec nerozumiem.

Nechám sa od neho poučiť, prípadne mu pomáham s hľadaním zdrojov. Občas spoločne napíšeme e-mail niekomu, kto o danej téme vie viac.

Ako rodičia vedú deti k športu počas karantény? Inšpirujte sa 3 príbehmi

Domnievam sa, že takto získané vedomosti a zručnosti budú trvalé a deti ich v živote naozaj uplatnia. Nebudú sa viazať len na písomku či skúšku, po ktorej im všetko z hlavy odletí.

Orientujte sa na témy, nie na hodiny a predmety

Vzdelávanie doma vytvára šancu narábať s časom efektívne. Sú dni, keď sa deti lepšie sústredia na prácu pri stole, trénovanie písania či kreslenie. Sú dni, keď sa chcú viac hýbať, robiť pokusy alebo skladať skladačky.

Podľa toho môžeme tematicky zamerať celé dni, ako ich deliť na hodiny a predmety. Pri starších deťoch sa dá vnímať, či sa chcú o témach rozprávať a napredovať v diskusii, alebo sa chcú venovať samostatnej činnosti, čítaniu a zisťovaniu informácií. Netreba sa viazať na školský denný rozvrh, veci sa dajú rozložiť do celého týždňa.

Rovnako to platí aj o sústredení. Každé dieťa ho má trochu iné. Náš syn sa dokáže sústrediť na veci, ktoré ho zaujímajú, celé hodiny. Na tie, čo ho nezaujímajú, sa sústredí niekoľko sekúnd. Je fajn poznať dieťa a posúvať ho postupne, mať realistické očakávania a vnímať jeho úspechy skôr v porovnaní s jeho výkonom včera či pred týždňom, nie v porovnaní s nejakou výkonovou tabuľkou či nebodaj s ostatnými rovesníkmi.

Vytvorte si systém samostatnej práce

Samostatnosť dieťaťa je veľmi dôležitá aj pre duševné zdravie rodiča a jeho schopnosť venovať sa práci. Preto odporúčam dohodnúť si systém samostatnej práce. Najmä pri menších deťoch to je ťažké, ale dá sa to.

Nám pomáha vizualizácia, prostredníctvom ktorej si ukazujeme, akú veľkú časť kruhu, teda dňa tvorí samostatná práca a akú časť spoločný čas. Všetky otázky, ktoré syn má, si necháva na čas, keď sme mu plne k dispozícii.

Netreba mať však veľké očakávania, deti robia chyby rovnako ako my. Preto sa občas stane, že z nadšenia, ktoré nevie skrotiť, nám vbehne do pracovného online stretnutia alebo ho prevalcuje frustrácia či hnev z neúspechu a neudrží ho v sebe. Keď môžeme, snažíme sa mu pomôcť, na druhej strane ho však po čase, keď už emócie nie sú také veľké, vždy upozorníme, že nabudúce to skúsime inak, samostatnejšie.

Náš syn sa najčastejšie samostatne venuje Minecraftu, ktorý v tomto období poskytuje zadarmo množstvo rôznych edukačných modulov. Minecraft sa často prezentuje ako strašiak, nás však úplne fascinuje. Okrem architektúry a skladania ponúka možnosť učiť sa takticky rozmýšľať, vytvárať elektrické obvody, pochopiť chemické reakcie, dokonca naučiť sa chovať zvieratá a pestovať rôzne plodiny.

Jasné, realita je realita, ale poznatky získané v Minecrafte majú zmysel. Táto hra umožňuje aj spoluprácu, náš syn ju hráva často spoločne s deťmi v iných domácnostiach.

Bonus: Ako môže vyzerať preskúšavanie pri domácom vzdelávaní

Pri domácom vzdelávaní sa dieťa musí každý polrok zúčastniť na preskúšavaní v škole, ktorú si zvolíte. Školu, do ktorej sme zapísali nášho syna, sme poctivo vyberali. A hoci ju máme 200 km od miesta, kde bývame, neľutujeme to. Panie učiteľky sú veľmi rozhľadené a skúsené, vnímajú nášho syna ako špecifickú osobnosť a v možnej miere tomu podriaďujú aj preskúšavanie.

Využívame možnosť individuálneho preskúšavania, škola však organizuje aj rôzne hravé tímové formy zisťovania vedomostí detí. Možností je vždy viac a atmosféra je pohodová, uvoľnená. Panie učiteľky nekladú na deti viac tlaku, ako by boli schopné uniesť, a za to si ich nesmierne vážim.

Matej Tóth vybavil pre všetky deti Telesnú na doma. Pustite sa do spoločného cvičenia

Tento deň je náš jediný hmatateľný kontakt so školou a vždy sa naň pripravujeme. Dáme dokopy všetko, čo syna posledný polrok bavilo, čím sa zaoberal. Je to poučná chvíľa aj pre mňa, lebo ma prinúti zamyslieť sa, ako sa zmenil a vyvinul.

Ak mám byť úprimná, to, ako syn napreduje, by som nikdy nenaplánovala. Vždy je to prekvapivé, témy sú nečakané, skoky vo vývine obrovské, často aj v oblastiach, ktorým sa cielene nevenujeme. Zo začiatku som mala predstavu, že jeho vzdelávanie pôjde v koľajach, ktoré určíme my, z čoho nás syn našťastie vyliečil.

Niečo z toho, čo za polrok urobí, sa so školským učivom prelína (napríklad rýchlo napreduje v gramatike), niečo nie (veľa tém a oblastí, ktoré škola vyžaduje v tomto čase, ho bavilo inokedy alebo sa k nim dostal iba okrajovo). Väčšinou po tomto prekrytí spolu s učiteľkami pátrame.

Známkovanie u nás v rodine zatiaľ berieme ako súčasť administratívy, syna sa netýka. Som rada, že máme túto možnosť, pretože v tejto fáze života sú schopnosti dieťaťa často dané prirodzeným vývinom a ten je u každého dieťaťa iný. Nevidím dôvod trestať dieťa zlou známkou za slabšiu motoriku, napríklad za písanie, len preto, že jeho telo mu to nedovoľuje. Každé dieťa robí, čo vie a môže, keď mu na to vytvoríme vhodné podmienky.


Získajte až 40 GB dát od O2. Všetkým svojim zákazníkom, ktorí sa v súčasnej mimoriadnej situácii správajú zodpovedne, daruje O2 balíky 10 GB dát za splnenie výziev. Pripravené sú 4 výzvy, vďaka ktorým si spríjemníte čas aj potešíte ľudí okolo seba. Viac informácií nájdete na dobredata.o2.sk.

Kristína Převrátil Alexy

Venuje sa komunikácii, sociológii a neurodiverzite, spolu s manželom Janom podniká v oblasti marketingu a reklamy. Viac o témach, ktoré ich zaujímajú, nájdete v ich podcastoch na Ideology.podbean.com alebo na stránke ideology.sk


Tieto dva smartfóny stoja menej ako stovku a majú čím prekvapiť

Čítaj viac

Ako udržiavať bezpečnosť a hygienu smartfónu? Vyberte si z tohto príslušenstva

Čítaj viac

Férová nadácia O2 podporila online vzdelávanie žiakov a učiteľov sumou 60 000 €

Čítaj viac