Týchto 12 projektov získalo stotisíc eur. Pomôžu mladým uplatniť sa

20. 9. 2016; Autor: Sóda

Mladí ľudia to nemajú s uplatnením na trhu práce jednoduché. Práve preto sa Férová Nadácia O2 rozhodla prispieť k lepšej budúcnosti Slovenska tak, že podporí 12 projektov, ktoré naštartujú začínajúcich podnikateľov alebo pomôžu bojovať proti nezamestnanosti mladých ľudí.

O tom, ktoré projekty získali grant, rozhodla správna rada nadácie v zložení Juraj Vaculík, Michal Truban a René Parák.

„Potešila nás vysoká úroveň prihlásených prác a veľmi dobré prezentačné schopnosti mladých. Je to znakom ich talentu a obrovského potenciálu, ktorý veľmi radi podporíme,” uviedol René Parák, predseda správnej rady Férovej Nadácie O2.

Víťazi tohto ročníka

Spolu sa prihlásilo viac ako 120 žiadateľov. A takto vyzerá 12 víťazných projektov:

StartupAwards.SK

Oceňuje začínajúce podnikateľské tímy s ponukou inovatívnych služieb a produktov. Tento rok sa uskutoční už šiesty ročník projektu a jeho sprievodné podujatia prebiehajú počas roka v mestách po celom Slovensku (Košice, Žilina, Banská Bystrica, Bratislava).

Startup or Shutdown

Jednodňová konferencia pre začínajúcich podnikateľov s inovatívnými nápadmi, zameraná na zlepšenie ich finančného riadenia.

Startup program Povolanie podnikateľ

Program projektu  je zameraný na vytvorenie príležitostí a podporu pri objavovaní a rozvoji podnikateľského nápadu, či už ide o vytvorenie nového výrobku/služby, alebo o inovovanie už existujúceho produktu.

Bašta pre Bystricu

Férová Nadácia O2 podporí aj projekt na rekonštrukciu Bašty pri Lazovnej bráne v Banskej Bystrici, ktorá by mala navrátiť život chátrajúcej národnej pamiatke.

Európska noc výskumníkov

Projekt má za ceľ popularizovať vedu a výskum širokej laickej verejnosti interaktívnym spôsobom.

Playground Bratislava

Cieľom projektu je co-workingové centrum s unikátnym riešením najmä pre pracujúcich rodičov, ktorí chcú byť blízko svojich malých detí, vo forme prepojeného priestoru zdieľanej kancelárie a opatrovateľského centra.

Projekt chce tiež zvýšiť podiel pracujúcich rodičov, najmä matiek malých detí, pomôcť profesionálnemu rozvoju a inovačnému potenciálu rodičov a tiež podporiť malé a stredné firmy pri podnikaní.

Študentská podnikateľská cena 2016

Projekt organizácie JCI-Slovensko (Junior Chamber International – Slovakia) si kladie za cieľ ukázať širokej verejnosti, že je možné zvládnuť budovať firmu už počas štúdia na vysokej škole. Zároveň sa snaží aktivitami prispievať k tomu, aby počet nezamestnaných mladých ľudí na Slovensku bol stále nižší.

Sokratov inštitút – štart pre mladých lídrov

Akreditované doplnkové vzdelávanie pre elitných študentov vysokých škôl a mladých ľudí do 32 rokov si kladie za cieľ vychovávať aktívnych, čestných, šikovných a pokorných ľudí, ktorí sa budú aktívne podieľať na premene Slovenska na modernú a demokratickú krajinu.

Voices Train21

Projekt poskytne tvorivý priestor na spoluprácu a podujatia v Trenčíne, v ktorom ponúkne podnikavým ľuďom z kraja každý mesiac štyri kvalitné vzdelávacie podujatia s odbornými konzultáciami.

Startup Stock Photo

Kid (Innovative Kid)

Súťažný, výchovno-vzdelávací program sa zameriava na inšpiráciu a podporu slovenských škôl v rozvoji kreativity a inovácií a na implementovanie podnikateľských zručností do vzdelávacieho procesu výlučne zážitkovou formou. Je určený pre žiakov základných škôl vo veku od 10 do 14 rokov.

Rozbiehačský kurz

R! kurz je program rozvoja podnikavosti žiakov stredných škôl. Jeho cieľom je do roku

2020 inšpirovať k rozbehnutiu vlastného podnikania stotisíc mladých ľudí a zaviesť program na 250 stredných školách.

…out of the box

Projekt študentskej kaviarne, ktorý má za cieľ vytvoriť priestor pre stretávanie sa s inšpiratívnymi ľuďmi.

Raz týždenne posielame výber toho najlepšieho zo Sódy.

Pomáhajú rodičom, mentorujú, učia mladých podnikať. Tieto projekty robia Slovensko o čosi férovejším

Na zmenu k lepšiemu netreba vždy bombastické projekty. Stačí začať v najbližšom okolí.

čítaj viac