Na Slovensku máme pralesy, ktoré sú aj svetovým prírodným dedičstvom

Kto by chcel vidieť skutočný, ľudskou rukou nedotknutý prales, nemusí hneď cestovať do Amazónie.

Kto by chcel vidieť skutočný, ľudskou rukou nedotknutý prales, nemusí hneď cestovať do Amazónie. Niekoľko sa ich nachádza aj na Slovensku. Sú to prírodné rezervácie podliehajúce najvyššiemu stupňu ochrany. S množstvom endemitných rastlín a živočíchov, ktoré sa vyskytujú iba v daných oblastiach. 

S výmerou nad dvadsať hektárov sa na našom území zachovalo 122 takýchto lokalít. Celková plocha pralesov a ich zvyškov na Slovensku je 10 483 hektárov, čo je len 0,48% z výmery našich lesov. Ich ochrana je nesmierne podstatná z hľadiska zachovania biodiverzity, vedeckého, ale aj celospoločenského hľadiska.

Badínsky prales

Pravdepodobne najznámejší z nich je Badínsky prales. Rozprestiera sa v Kremnických vrchoch neďaleko obce Badín. Prísne chránená lokalita vyhlásená za Územie európskeho významu predstavuje pozostatok prastarých karpatských hvozdov s výskytom 200 až 400-ročných stromov. Najväčšie z týchto stromov sú viac ako 40 metrov vysoké a obvod ich kmeňov dosahuje niekedy až 5 metrov.

Okrem prevzácnej flóry sa v lokalite vyskytujú i rôzne zriedkavé druhy živočíchov, napríklad rys ostrovid, medveď hnedý či vlk dravý. Okrajom Badínskeho pralesa – mimo najprísnejšieho ochranného pásma – vedie lesná cesta, z ktorej uvidíte aj kúsok pralesa. Priamo cez lokalitu prechádza náučný chodník prístupný len so sprievodcom z Lesov SR, alebo inej vedecko-výskumnej inštitúcie.

Dobročský prales

Jeho ochrana začala už v roku 1913, patrí teda medzi najstaršie chránené územia u nás. Leží neďaleko obce Čierny Balog v okrese Brezno. Rastú tu prevažne jedle, smreky a buky, zriedkavejšie javor horský, brest horský či jaseň štíhly.

Dobročský prales je unikátom aj na európske pomery. Je vzácnou ukážkou biotopu jedľovo-bukového pralesa ako vrcholového ekosystému, kde je možné sledovať vývin rozmanitého lesného spoločenstva v jeho všetkých fázach a štádiach.

V roku 1964 tu vietor zlomil preslávenú Dobročškú jedľu, jeden z najmohutnejších stromov v Európe, starý približne 500 rokov. Bola vysoká 56 metrov a jej kmeň mal obvod skoro 7 metrov.

Cez lokalitu nevedie žiadny značený turistický chodník, ale prales je možné vidieť so sprievodcom.

[the_ad_placement id=“injektaz-datahit“]

Stužica

V hlbokom údolí Stužickej rieky, neďaleko najvýchodnejšie položenej slovenskej obce Nová Sedlica, sa rozprestiera najväčšia pralesovitá rezervácia na Slovensku.

Prelínajú sa tu všetky vývojové štádiá lesa. Nájdeme tu  mladé stromčeky i mŕtve drevo – stojace či ležiace – v rôznych stupňoch rozkladu.

V pralese sa nachádzajú mnohé pôvodné karpatské rastliny a živočíchy vrátane niekoľkých endemitov. Potuluje sa tu zubor európsky, z Poľska sa občas zatúla i los mokraďový. Prales Stužica je prístupný po značkovanom turistickom chodníku z Novej Sedlice, ktorý pokračuje až na vrch Kremenec.

Vihorlatský prales

Rozprestiera sa v centrálnej časti Vihorlatských vrchov.

Niektoré buky Vihorlatského pralesa majú aj vyše 240 rokov. Zo vzácnej flóry tu nájdeme aj horec luskáčovitý, čerkáč hájny či východokarpatský subendemit skopóliu kranskú.

Spoločne s pralesmi Havešová, Rožok a Stužica bol Vihorlatský prales v roku 2007 zapísaný do svetového prírodného dedičstva UNESCO. Naše pralesy sa tak ocitli v jednom “spolku” s takými výnamnými pamiatkami ako Yellowstonský národný park, Grand Canyon či Kilimandžáro v Afrike.

Od roku 2011 k našim štyrom a šiestim ukrajinskými pralesom pribudlo aj päť nemeckých starých lesov a sú spoločne evidované pod názvom Karpatské bukové pralesy a staré bukové lesy Nemecka.

Havešová

Havešová sa nachádza v pohorí Nastaz v závere potoka Ublianka. Je súčasťou národného parku Poloniny. Rastú tu zatiaľ najvyššie namerané buky na svete – niekoľko jedincov až do 53 metrovej výšky. Okrem toho sa v lokalite vyskytujú aj unikátne exempláre listnatých stromov ako javor horský, javor mliečny, jaseň štíhly a brest horský. Kým les narastie do takejto podoby trvá mu to 220 až 250 rokov bez zásahu človeka.

Príroda je tu unikátna nielen, čo sa týka flóry, ale aj svojou faunou. Drevo odumretých bukov vyhovuje vzácnemu fúzačovi alpskému. Pralesom poletujú vzácni operenci ako sú muchárik malý, sova dlhochvostá či ďateľ bielochrbtý.

Havešová nie je prístupna po žiadnom značenom turistickom chodníku.

Rožok

Prales sa nachádza v národnom parku Poloniny, na severných svachoch kopca Rožok, v blízkosti obce Uličské Krivé v okrese Snina a časťou sa dotýka slovensko-ukrajinskej hranice. Rozlohou 66 hektárov je to najmenšie územie spomedzi štyroch pralesov zapísaných v UNESCO.

Nachádzajú sa tu takmer čisté bukové porasty, len vo výšších častiach rastie ojedinele aj javor horský. V minulosti boli plány na jeho sprístupnenie z obce Uličské Krivé, aktuálne ale prales Rožok nie je verejnosti prístupný žiadnym turisticky značeným chodníkom.

Článok vznikol v spolupráci s Vypadni.sk.

vypadni.sk vám poskytne viac ako 2700 objektov s tisíckami fotografií  z celého Slovenska. Objavíte krásnu prírodu, jedinečnú architektúru a bohatú históriu našej krajiny.

Páčil sa vám článok?
Slabé
12345
Loading...
Super

Férová Nadácia O2 prerozdelí na projekty k 30. výročiu Nežnej revolúcie 30 000 €

Férová Nadácia O2 spúšťa nový grantový program. V rámci tohto ročníka, ktorý nesie názov Sloboda nie je samozrejmosť, podporí projekty, ktoré mladým približujú demokraciu a slobodu.

O2 pravidelne, už niekoľko rokov, pripomína udalosti 17. novembra 1989 a hodnoty s ním spojené. Tento rok k svojim aktivitám pridá aj grantovú výzvu Férovej nadácie O2. K 30. výročiu Nežnej revolúcie prerozdelí sumu 30 000 €.

Nadácia podporí projekty, ktoré mladým priblížia hodnoty slobody a demokracie

Tento ročník grantového programu Férovej nadácie O2 pod názvom Sloboda nie je samozrejmosť sa bude niesť v duchu 30. výročia Nežnej revolúcie. Férová nadácia podporí projekty, ktoré mladým ľuďom pripomenú a priblížia hodnoty slobody a demokracie sumou spolu až 30 000 €.

„O2 sa pripomínaniu hodnôt slobody a demokracie venuje systematicky už niekoľko rokov. Považujeme preto za prirodzené ísť tento rok ešte ďalej a pri príležitosti 30. výročia Novembra 89 chceme prostredníctvom Férovej nadácie O2 pomôcť takým verejnoprospešným a neziskovým projektom, ktoré sa snažia mladým ľuďom ukázať a vysvetliť význam týchto udalostí a hodnôt,“ hovorí Peter Gažík, generálny riaditeľ O2 Slovakia a predseda správnej rady Férovej nadácie O2.

„Nie sú totiž len historickým momentom, ale aj niečím, čo veľmi silno vplýva na našu prítomnosť a na to, že žijeme v slobodnej demokratickej krajine, kde sa nemusíme báť vyjadriť svoj názor, či už ide o jednotlivcov, alebo o značky,“ dopĺňa.

Podmienkou prihlásenia projektov je ich verejnoprospešný účel a zameranie na širokú cieľovú skupinu. Prihlásiť sa môžu inovatívne a kreatívne projekty, ktoré zaujímavým a invenčným spôsobom mladej generácii vysvetľujú udalosti Nežnej revolúcie a hodnoty, ktoré nám priniesla.

„Každoročne stojíme pred výzvou, ako upútať pozornosť generácie, ktorá novembrové udalosti nezažila a rovnako nemá skúsenosti ani s režimom pred rokom 1989, aby sme zdôraznili dôležitosť hodnôt, ktoré Nežná revolúcia priniesla. Rozhodli sme sa preto podporiť také projekty, ktoré budú schopné toto posolstvo prerozprávať mladým formou, ktorá im je najbližšia,“ približuje Tereza Molnár, šéfka komunikácie O2 Slovakia zodpovedná za Férovú nadáciu O2.

O grant sa môžu zapojiť projekty zamerané na vzdelávanie aj umenie

Projekty pritom môžu byť zamerané na rôzne oblasti, či už na inovatívne vzdelávanie, ktorému sa Férová nadácia O2 venuje už dlhodobo, ale aj na literatúru, na umenie, na hudbu či na technológie. „Fantázii sa medze nekladú a my vo Férovej nadácii O2 budeme veľmi radi, ak budeme môcť byť súčasťou mnohých skvelých projektov, ktoré vynikajú unikátnosťou či kreativitou,“ dodáva.

Aj tento rok bude projekty posudzovať Správna rada Férovej nadácie O2 v zložení Peter Gažík, Michal Meško a Juraj Vaculík.

„November 89 bol pre mňa jednou z rozhodujúcich životných etáp. Nie tým, že som sa stal jedným zo študentských lídrov, spoznal som fantastických ľudí, ktorí napriek strachu, obavám a s vedomím, že riskujeme úplne všetko si povedali, že už dosť a odmietli ďalej žiť v klamstve, neslobode a beznádeji,“ hovorí Juraj Vaculík, jeden zo študentských lídrov Nežnej revolúcie, v súčasnsoti úspešný podnikateľ, spoluzakladateľ AeroMobilu aj reklamnej agentúry Made by Vaculik a zároveň člen správnej rady Férovej nadácie O2.

„Tým, že sme neboli ticho a v priebehu pár dní sa k nám pripojili mnohé výrazné osobnosti a hlavne masy, umožnili, že posledných 30 rokov žijeme v omnoho lepších časoch, aj keď sme oprávnene nie vždy spokojní. A to je dobre, pretože sloboda nie je zadarmo, treba ju chrániť a kultivovať každodennými činmi, morálkou a správaním,“ hovorí o dôležitosti slobody v našich životoch.

Ako sa prihlásiť

Stojíte za zaujímavým projektom, ktorý mladým ľuďom pripomína a priblížuje hodnoty slobody a demokracie? Prihlášku do grantového programu môžete odovzdať prostredníctvom online formulára na www.o2.sk/sloboda do polnoci 30. júna 2019.

Pred podaním prihlášky odporúčame preštudovať si štatút grantového programu Sloboda nie je samozrejmosť na stránke Férovej Nadácie O2.


Vybrali sme 11 najlepších smartfónov z júnovej ponuky

Čítaj viac

Huawei 1+1: získajte k smartfónu Huawei aj druhý telefón alebo hodinky

Čítaj viac

Férová Nadácia O2 prerozdelí na projekty k 30. výročiu Nežnej revolúcie 30 000 €

Čítaj viac