Prečo pacientom poisťovňa niektoré lieky neprepláca? Odpovedá farmaceutka Bellová

Lekárnička Katarína Bellová v rozhovore vysvetlila aj to, prečo lekárnik nedokáže cenu lieku nijako ovplyvniť.

Lekárnik-farmaceut nie je predavač liekov. Musí mať prehľad vo všetkých oblastiach medicíny, vedieť zhodnotiť stav pacienta a overiť, či mu doktor predpísal správnu liečbu. Dokáže však pacientovi pomôcť ušetriť?

Prečo je pacientom občas ťažké vysvetliť, že niektoré lieky im nehradí poisťovňa napriek tomu, že poctivo platia odvody? Čo všetko lekárnik robí, prečo občas dlhšie číta recept a aké lieky patria k najdrahším, objasnila v rozhovore farmaceutka Katarína Bellová.

Akú rolu v liečebnom procese zohráva lekárnik?

Myslím si, že lekárnik-farmaceut zohráva v liečebnom procese jednu z dvoch najdôležitejších úloh. Prvú z nich urobí, samozrejme, lekár tým, že určí diagnózu pacienta a následne naordinuje potrebnú terapiu.

Pacient sa však nakoniec stretáva ešte s lekárnikom, ktorý celý liečebný proces scelí. Práve on vysvetlí dávkovanie, poučí pacienta o spôsobe užívania a kombinácií daných prípravkov. Zároveň „doladí“ liečbu voľnopredajnými prípravkami tak, aby všetko ako celok fungovalo čo najlepšie a pre pacienta čo najúčinnejšie.

Čo všetko spadá do kompetencií farmaceuta a väčšina ľudí o tom netuší?

Do kompetencií farmaceuta spadá veľmi veľa činností, ktoré si pacient často nemá šancu všimnúť. Od objednania lieku, cez jeho príjem, kontrolu, evidenciu, až po výdaj pacientovi a ďalej spracovanie pre poisťovne.

Keď pacient príde s receptom do lekárne, úlohou lekárnika je skontrolovať lieky, ktoré sú na recepte napísané. Jednak to, či sú napísané na správnu diagnózu, a či sedí dávkovanie. To je obzvlášť dôležité v prípade, že ide o liek pre dieťa alebo pacienta s veľkým počtom liekov.

Grantový program Bojovníci za zdravie už pomohol mnohým ľuďom aj s doplatkami za lieky. Prečítajte si príbehy troch z nich. Viac informácií

Práve vtedy je nevyhnutné vylúčiť možné interakcie, prípadne zdvojenú preskripciu. Niektorí pacienti zvyknú navštevovať viacerých lekárov. Občas sa stáva, že dvaja rôzni lekári predpíšu rovnaké lieky. Vtedy je potrebné upozorniť na to pacienta aj lekára.

Ak sa teda sem-tam stane, že lekárnik dlhšie kontroluje recepty pacientov, robí to len pre ich dobro. Lekárnik je totiž posledný zdravotnícky pracovník, ktorý má možnosť skontrolovať správnosť nasadených liekov.

Pod kompetencie farmaceuta patrí aj generická substitúcia. To znamená, že môže zameniť originálny liek za generický (liek s rovnakým zložením a účinkom ako originál, ktoré však už nevyrába pôvodný výrobca, pozn. red.) s tou istou účinnou látkou, prípadne generický liek za generický liek.

Ak sa teda sem-tam stane, že lekárnik dlhšie kontroluje recepty pacientov, robí to len pre ich dobro.

Vzhľadom na to, že na Slovensku je registrovaných množstvo liekov, fyzicky nie je možné mať na sklade všetky. Ak daný liek v lekárni nie je, lekárnik sa snaží zákazníkovi ponúknuť možnú náhradu.

Získajte nadštandardnú finančnú podporu od Dôvery. Vysvetlíme, ako na to. Viac informácií

Niektorí pacienti sa tomu potešia a vítajú fakt, že sa nemusia vracať do lekárne, no niektorí si prajú len to, čo napísal lekár. Vtedy pacientovi liek doobjednávame, čo zväčša trvá niekoľko hodín.

Bojujete občas s nejakými stereotypmi spojenými s vaším povolaním?

Niekedy sa stretávame aj s názorom, že sme „len“ obyčajní predavači. Že sa neriadime vlastnou hlavou, ale len vydávame lieky na základe lekárskeho predpisu a rozmýšľať pri tom nepotrebujeme a nemusíme.

Mrzí ma to, lebo ide skutočne len o mýtus. Lekárnici-farmaceuti sú posledným článkom, ktorý dokáže skontrolovať či liečba, ktorú má pacient nasadenú, je správna.

Zároveň sme dostatočne vyškolení aj na primárne určenie diagnózy pacienta, takže mu dokážeme poradiť a odporučiť liečbu aj priamo v lekárni. Závažnejšie stavy však, samozrejme, posielame na konzultácie k lekárom.

Sme dostatočne vyškolení aj na primárne určenie diagnózy pacienta, takže mu dokážeme poradiť a odporučiť liečbu aj priamo v lekárni.

Čo je z vášho pohľadu na práci farmaceuta najmenej spoločensky docenené?

Určite je to všestranný rozhľad, ktorý musí mať každý farmaceut. Máme široké spektrum poznatkov o chorobách, ich delení, príčine a v neposlednom rade o ich terapii.

Farmaceutovi totiž nestačí poznať a sústrediť sa len na jednu časť medicíny (dermatológia, kardiológia či imunológia.), ale musí mať všeobecný prehľad vo všetkých medicínskych odvetviach a možnostiach ich liečby.

S akými otázkami sa ako farmaceutka najčastejšie v lekárni stretávate?

Úplne bežná je otázka: „Prečo musím toľko doplácať, keď si platím odvody?“ Odpoveď je jednoduchá: O výške doplatku nerozhoduje lekárnik.

Prvý deň v mesiaci obdrží každá lekáreň centrálne tzv. novú kategorizáciu liekov. Je to zoznam schválených a platných cien a doplatkov liekov, o ktorom rozhoduje MZ SR (Ministerstvo zdravotníctva SR, pozn. red.). V lekárni to nevieme ovplyvniť ani zmeniť. Jediné, čo vieme urobiť, je vybrať liek s najnižším doplatkom, tzv. generický liek.

Sú skupiny liekov, kde nájdeme aj bezdoplatkové lieky alebo lieky s minimálnym doplatkom. Pri liekoch, pri ktorých nie je na trhu generikum, žiaľ, lacnejší variant nevieme ponúknuť. Ak pacient nie je schopný liek uhradiť, odosielame ho späť k lekárovi, aby zvážil predpísanie iného lieku.

Úplne bežná je otázka: „Prečo musím toľko doplácať, keď si platím odvody?“ Odpoveď je jednoduchá: O výške doplatku nerozhoduje lekárnik.

Ďalšia otázka, ktorú často počúvame znie: „Ako je možné, že mi to poisťovňa neprepláca?“ Na Slovensku existujú skupiny liekov, ktoré sú plne hradené pacientom. O tomto však tiež rozhoduje kategorizačná komisia a MZ SR.

Pokiaľ liek podlieha cenovej regulácii, lekárnik s tým nič neurobí, len si od pacienta vypýta úhradu. Napokon je to otázka niektorých pacientov, prečo majú každý mesiac iný doplatok za liek. Takáto zmena nebýva štandardná a zväčša sa nedeje každý mesiac.

Štátom regulovaný zoznam kategorizovaných liekov sa však aktualizuje na mesačnej báze. Môže sa tak stať, že ak si pacient vyberá lieky mesačne, doplatky sa líšia.

Ak treba nejaké lieky doviezť zo zahraničia alebo ísť niekam mimo Slovenka na operáciu, ako to pocíti pacient finančne?

Naozaj neviem povedať v akých cenových reláciách sa to môže pohybovať, no nejaké vlastné financie na to bude potrebovať určite.

Netreba však zabúdať ani na to, že v závislosti od typu choroby, potrebnej terapie či zákroku, niečo z toho hradí aj poisťovňa. Je to ale v réžii tej-ktorej poisťovne.

Existujú medzi liekmi kvalitatívne rozdiely zodpovedajúce rozdielnej cene?

Najskôr treba pochopiť rozdiel medzi liekmi a výživovými doplnkami. Uvedenie lieku na trh schvaľuje ŠUKL (Štátny ústav pre kontrolu liečiv, pozn. red.). Ich účinok je preukázaný a obsah účinnej látky na obale je zaručený. V prípade výživových doplnkov to už také isté nie je.

Medzi liekmi by kvalitatívne rozdiely nemali byť. Presne o tom je generická substitúcia. Pacient sa môže spoľahnúť na to, že dané generikum obsahuje tú istú účinnú látku. Cena za originálny liek – prvý liek na trhu s danou účinnou látkou, na ktorú firma robila všetky potrebné skúšky, je vyššia, keďže do ceny musia započítať všetky peniaze, ktoré dali do vývoja a skúšania liečiva a lieku.

Iné je to s výživovými doplnkami, kde nie je deklarované množstvo účinnej látky ŠÚKL. Tu sa môžu vyskytnúť aj markantné kvalitatívne rozdiely, či už v cene, alebo kvalite daných prípravkov.

Máte nejakú konkrétnu skúsenosť s človekom, ktorý si nemohol dovoliť napríklad doplatok lieku? Ako sa to potom rieši?

Samozrejme, je veľmi veľa starších ľudí, ktorí majú mnoho diagnóz a musia užívať mnoho liekov a doplnkov, ktoré zdravotné poisťovne nepreplácajú. Tí mávajú problémy s výškou doplatku za lieky aj s cenou doplnkových prípravkov.

V takýchto prípadoch vydávame v prvom rade lieky, ktoré sú pre nich nevyhnutné a akútne ich potrebujú, a až potom dopočítavame zvyšok liekov do sumy, ktorú majú možnosť daný mesiac zaplatiť zo svojho rozpočtu.

Aký typ liekov pacienti najčastejšie doplácajú? Aké ochorenia a zdravotné problémy sú z hľadiska liekov finančne najnáročnejšie?

Pohybujeme sa v skupine liekov napríklad na chronické venózne ochorenia, akými sú zápal žíl, kŕčové žily, teda v skupine venofarmák.

Ďalej sú to gastro lieky – tráviace enzýmy a probiotiká a, samozrejme, aj niektoré zdravotnícke pomôcky pre inkontinentných či ležiacich pacientov, prípadne kolostomikov. Nie sú síce drahé, ale potrebujú ich vo vyššom počte a vtedy sa tá cena už šplhá vysoko.

Rovnako je to aj s onkologickými pacientmi, ktorí síce lieky majú preplatené, ale doplnky na rekonvalescenciu a zotavenie organizmu sú veľmi drahé. Okrem toho pre pacientov finančne náročné rehabilitácie (ADELI) a rôzne iné terapie.

Ktoré skupiny liekov poisťovne nepreplácajú a prečo?

Tráviace enzýmy, očkovacie látky (tie prepláca každá poisťovňa inak), väčšina liekov na kašeľ, dekongestíva, doplnky na chrupavku a kĺby, venoaktívne lieky… Je ich pomerne dosť.

O tom, či bude liek hradený, alebo nehradený, prípadne sa bude hradiť čiastočne, rozhoduje kategorizačná komisia MZ SR. Nikto iný túto právomoc nemá.

Aj lieky patria k nevyhnutnej súčasti liečby mnohých ochorení. Ak ich nehradí poisťovňa, môže sa stať, že si ich kúpu človek jednoducho nemôže dovoliť. Platí to najmä pre dlhodobo a vážne chorých pacientov.

Ak ste poistencom spoločnosti Dôvera, môžete cez grantový program Bojovníci za zdravie požiadať aj o podporu na liečivá. Na nevyhnutné lieky získali v roku 2018 už siedmi pacienti sumu viac ako 3 000 €. Medzi ďalších podporených môžete patriť aj vy.

Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s., je najväčšia súkromná zdravotná poisťovňa na Slovensku zabezpečujúca zdravotnú starostlivosť pre 1,4 milióna poistencov. Spolupracuje so všetkými typmi zdravotníckych zariadení, nemocnicami či laboratóriami. Okrem starostlivosti zo zákona poskytuje aj množstvo nadštandardných služieb a výhod.

Páčil sa vám článok?
Slabé
12345
Loading...
Super

Čo robiť, keď verejné zdravotné poistenie nestačí?

Na zdravie svojich poistencov dala zdravotná poisťovňa Dôvera už takmer 1 000 000 € a pokračuje ďalej. Finančný príspevok na zdravie môžete získať aj vy. Vysvetlíme, ako na to.

Solidárnosť zdravotného systému na Slovensku je ohraničená prísne regulovanými zákonmi, ktoré presne stanovujú, čo je možné poistencovi z verejného zdravotného poistenia zaplatiť a čo už nie. Ich zdravie však často závisí od liekov, zdravotných pomôcok a terapií, ktoré si z vlastných prostriedkov nemôžu dovoliť a verejné zdroje na ne nestačia. Už v roku 2012 preto Dôvera spustila jednoduchý grantový program, z ktorého vzišiel už známy program  Bojovníci za zdravie. Prostredníctvom neho zlepšuje zdravie a zvyšuje kvalitu života svojich poistencov.

Len za prvý polrok 2018 pomohla v liečbe 118 poistencom v celkovej hodnote 162 650 €. O finančný príspevok v druhej polovici roka môžete požiadať ešte niekoľko dní na stránke Bojovníkov za zdravie.

Pomáha všetkým – malým deťom aj dôchodcom

Po zozbieraní všetkých žiadostí vždy dochádza k ich posúdeniu. Posúdenie prebieha vo viacerých kolách tak, aby si v poisťovni boli istí, že vybrali tých, ktorí pomoc najviac potrebujú. Práve potreba pomoci je rozhodujúcim faktorom pri výbere. O tom, že vek poistencov nezohráva žiadnu rolu, svedčí aj vekové rozpätie bojovníkov, ktorých poisťovňa podporila do dnešného dňa.

Grantový program Bojovníci za zdravie už pomohol mnohým ľuďom. Prečítajte si príbehy troch z nich. Viac informácií

Doteraz najmladším žiadateľom, ktorému grant pomohol, je František Michal Ďurmek zo Žiliny. Ani nie štvrťročnému bábätku diagnostikovali ochorenie PEC, ľudovo zvané konská noha. Nožička dieťatka je v tomto prípade nepohyblivá, smeruje nadol a rotuje dovnútra. Na jeho liečbu získali rodičia prostredníctvom grantu 2 200 €. Doteraz najstarším bojovníkom bol zase 84-ročný Tibor Rošák z Rimavskej Soboty. Vďaka grantu si mohol zaobstarať zdvíhací záves a zateplený vak k invalidnému vozíku.

Liečba, pomôcky aj operácie. O čo všetko môžete žiadať?

O podporu môže požiadať každý: človek, ktorý sa narodil s nejakým hendikepom, ten, kto začal bojovať po tom, čo ho prekvapila náhla choroba, nešťastná náhoda alebo utrpel úraz. Finančný príspevok sa poskytuje vybraným žiadateľom na liečbu, ktorú nepokrýva verejné zdravotné poistenie.

Môže ísť o liečbu v zahraničí, rehabilitácie, lieky, zdravotné či kompenzačné pomôcky, zákroky, ktoré zlepšia zdravotný stav človeka. Pri výbere bojovníkov sa Dôvera pozerá najmä na to, kto pomoc najviac potrebuje s ohľadom na jeho zdravotný stav a možnosti.

K tým, ktorých podporila v ich boji, patrí aj polročný Andrásko s vrodeným kĺbovým stuhnutím, pán Stanislav, ktorý roky žije s vážnou chorobou pľúc medzi štyrmi stenami či 32-ročný Juraj, ktorý upadol do bdelej kómy. Dôvera v rámci tohto grantového programu podporila už viac ako 758 žiadateľov sumou takmer 1 000 000 €.

O finančný príspevok môžete požiadať ešte niekoľko dní

O finančný príspevok môžete požiadať ešte niekoľko dní, prihlasovanie bude možné do 4. októbra 2018.

Prostredníctvom možnosti Požiadať o grant sa môžete prihlásiť priamo na stránke poisťovne Dôvera, kde nájdete aj detailnejšie informácie o grantovom programe.

Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s., je najväčšia súkromná zdravotná poisťovňa na Slovensku zabezpečujúca zdravotnú starostlivosť pre 1,4 milióna poistencov. Spolupracuje so všetkými typmi zdravotníckych zariadení, nemocnicami či laboratóriami. Okrem starostlivosti zo zákona poskytuje aj množstvo nadštandardných služieb a výhod.


5 tipov na príjemnú rodinnú dovolenku

Chcete si užiť pekné chvíle so svojimi blízkymi a navštíviť niečo nové? Tieto miesta vás určite nesklamú.

Chcete si užiť príjemný čas so svojou rodinou a navštíviť pekné miesta ešte predtým, ako sa naplno rozbehne hlavná turistická sezóna? Vybrali sme pre vás 5 lokalít, kde sa budú dobre cítiť dospelí aj deti.

Podeľte sa o zážitky zo svojich ciest po Slovensku vďaka rýchlej 4G sieti od O2. Viac informácií

Modra

Vo vinohradníckom mestečku Modre si môžete užiť skvelú rodinnú dovolenku a cítiť sa ako v malom Toskánsku. Môžete sa tam priučiť aj základom hrnčiarstva a navštíviť pôvodnú fabriku, v ktorej slávnu modranskú keramiku vyrábali. Ak budete v tomto kraji, určite neobíďte novú rozhľadňu, ktorá sa nachádza na vrchu Veľká Homoľa.

Špania Dolina

Pôvabná dedinka ležiaca len 11 km od Banskej Bystrice v smere na Donovaly je mimoriadne populárna medzi chalupármi a predstavuje výborné miesto na únik od povinností. Niektoré domy, v ktorých sa môžete aj ubytovať, majú vyše 400 rokov a sú kultúrnymi pamiatkami.

V centre obce sa navyše nachádza známy banícky orloj. Zúčastniť sa tam môžete aj na kurze paličkovanej čipky, ktorá Španiu Dolinu preslávila. Táto obec je tiež dobrým východiskovým bodom na turistiku v Starohorských horách.

Kysucké Nové Mesto

Možno nepatrí medzi vyhľadávané dovolenkové destinácie, na Kysuciach však má ideálnu polohu na založenie základového tábora na vyrážanie za zážitkami. Priamo nad mestom je nová rozhľadňa Tábor, odkiaľ je pekný vyhľad na široké okolie. Na skok je dobre známa Terchová a Vrátna dolina, pre turisticky zdatnejších Jánošíkove diery či Veľký Rozsutec.

Ak máte chuť navštíviť väčšie mesto, „za rohom“ sa nachádza väčšia Žilina, autom ste do hodinky aj v susednom Poľsku. Svoju Dovolenku tam pritom môžete stráviť tiež v tradičnej drevenici.

Hrabovo a okolie

Dolina Hrabovo pri Ružomberku je celoročne jednou z najobľúbenejších oblastí na prežitie aktívnej dovolenky. Len pár minút od centra Ružomberka sa ocitnete v tichej doline Veľkej Fatry. Nájdete tam náučný chodník aj bikepark, môžete sa člnkovať a v lete si užiť aquazorbing a príjemnú letnú pláž.

Počas sezóny miestni rybári na brehu dokonca predávajú svoje úlovky a za poplatok si môžete rybu tiež vlastnoručne uloviť. Od leta 2015 má pre vás Hrabovo pripravenú aj najdlhšiu lanovú atrakciu na Slovensku.

Slnečné jazerá

Iba 25 km od Bratislavy, v Senci nájdete Slnečné jazerá, ktoré predstavujú skvelé miesto na strávenie voľných dní. Toto populárne miesto čoraz viac pripomína zahraničné dovolenkové destinácie. Je ideálne pre milovníkov kúpania a vodných športov, má však čo ponúknuť aj mimo hlavnej sezóny.

Ponuka ubytovacích služieb je tam naozaj bohatá, môžete sa napríklad ubytovať v bungalovoch, ktoré sú inšpirované Polynéziou.

Podeľte sa o svoje zážitky s blízkymi

Aby ste sa o svoje cestovateľské zážitky pri spoznávaní našej krajiny mohli podeliť so svojimi blízkymi, stavte na rýchly a spoľahlivý mobilný internet od O2, ktorý je vďaka 4G sieti dostupný už pre 96 % obyvateľov Slovenska. Viac informácií nájdete na www.o2.sk/4g.


Lifetech: Čo je nové