10 životných múdrostí a trikov, ktoré vás naučí každá stará mama

Dedovi sa neodvráva a babka má vždy pravdu. Pamätajte si to.

Hoci s nimi trávime málo času, všetci vieme, že starí rodičia akoby mali radu na každý problém a liek na každú bolesť. V spolupráci so značkou Doro, výrobcom telefónov pre seniorov, vám prinášame desiatku najlepších ponaučení, ktoré nás do života naučila každá starká či každý dedo.

„Nerev, ešte sa vydáš.“

Obľúbená motivačná hláška každého starého rodiča – a bolo úplne jedno, či ste si klepli po prstoch v dedovej dielni alebo ste rozprávali babičke o rozchode s frajerom. Hoci na prvý pohľad sa mohlo zdať, že naše trápenie je starkým ľahostajné, v skutočnosti len vraveli svoje rokmi overené skúsenosti. Teda že sa neoplatí smútiť nad niečím, čo nemôžeme zmeniť, a že každý smútok či bolesť rýchlo pominú. Starí rodičia vždy vedeli, ako byť nad vecou.

„Ešte jednu žufanku, nech narastieš.“

Prvé slová, s ktorými svoje vnúčatá víta už pred bránou hádam každá starká, sú bez pochýb o jedle. “Sadni si, dáš si z obeda”, “Aký si chudý! Ako chceš byť ozajstný chlap?” a naše obľúbené “Daj, ja ti naložím poriadne” nás síce občas privádzajú do šialenstva. No je to iba spôsob, akým sa o nás babky chcú svedomite postarať. V mladosti často pocítili, čo je to nedostatok, takže v dobe hojnosti len nechcú dopustiť, aby to museli zažiť aj ich milované vnúčatá.

„Nenahraditeľných sú plné cintoríny.“

Doba sa z roka na rok zrýchľuje a často sa nám stáva, že našu pozornosť strhnú notifikácie, na ktoré okamžite odpovedáme. Ak ide o prácu, dedovia radi zvyknú pripomínať, že nik nie je nenahraditeľný a nič sa nestane, ak chvíľu nebudete reagovať na každý nový e-mail či pracovnú požiadavku. Nenabádajú nás tak k ľahostajnosti, ale k snahe byť aspoň chvíľu duchom prítomný. Niečo, čo je u mladších generácií už skôr vzácnosťou ako pravidlom.

Foto: Les Anderson/Unsplash

„Kedy bude svadba?“

Ak ešte nie ste v manželskom zväzku, určite túto otázku počúvate pri každej návšteve starých rodičov. Niekoľkokrát. A je úplne jedno, či ste zadaní, alebo nie. Starkí skrátka vedia, že s dôležitými životnými rozhodnutiami netreba otáľať. Berte to s nadhľadom a odpovedzte ako obľúbený slovenský rapper Vec: “V sobotu, babi.”

„Dobré pagáče sú len z dobrého cesta.“

Staré mamky dobre vedia, že “zamiesiť kvalitné cesto” nie je dôležité len pri pečení, ale aj v bežnom živote. Touto hláškou nám zvykli pripomínať, že ak chceme v budúcnosti niečo dosiahnuť, potrebujeme dobrý základ. Či ho nadobudneme v škole, alebo sa budeme učiť a zlepšovať v niečom sami, dôležité sú snaha a odhodlanie. Vďakabohu, že mali podobnú múdrosť poruke vždy, keď naša chuť študovať slabla.

„Jedno je len koliesko na táčkach.“

Obdobie ľahostajnosti voči názoru starých rodičov, kedy odpovede “Je mi to jedno” a “Na tom nezáleží” boli na dennom poriadku, sme zažili asi všetci. Ešte šťastie, že tu vždy bola babička alebo dedo s pohotovým upozornením, že na našom názore záleží a aj nám by malo záležať na názore ostatných.

„Kto druhému jamu kope…“

Okrem toho, aby nás vystríhali pred neprajníctvom, chceli z nás starkí vychovať dobrosrdečných ľudí. Pripomienka, že správať sa k iným tak, ako chceme, aby sa oni správali k nám, je jedno z najväčších životných ponaučení, aké nám mohli odovzdať. Určite už sami viete, že tak ako zlo, aj dobro sa predsa vždy vráti a úplne stačí byť k ľuďom naokolo milý. Tak ako každý deduško a babička.

Foto: Nick Karvounis/Unsplash

„Od roboty aj kone kapú.“

Napriek nepopierateľnej usilovnosti a pracovitosti naši starí rodičia vždy vedeli, že kvôli práci sa netreba pretrhnúť a v živote sú dôležitejšie aj iné veci. Venovať sa rodine a oddychovať – napríklad aj s lupou nad krížovkou alebo s ihlicami a štrikovaním pri Esmeralde.

„Hriech ide z úst, nie do úst.“

Počas rozhovorov o “zhrešení” v podobe maškrtenia hádam každá babka potovo hlesne toto praktické ponaučenie. Jeho význam sa však netýka len stravy, ale oveľa viac medziľudskej komunikácie. Zíde sa mať ho na pamäti hlavne pri roztržkách či hádkach s blízkymi, pretože niekedy dokážu ľudí najviac zraniť práve neuvážené slová.

„Ty raz prespíš aj vlastnú svadbu.“

Spomínate si na ten zahanbujúci pocit, keď starkí mali počas vašich raňajok obriadený už celý statok? A napriek tomu sa nikdy nezdalo, že by sa kvôli niečomu naháňali alebo čosi nestíhali. Tajomstvom ich úspechu bolo skoré vstávanie, často ešte pred úsvitom. To si, prirodzene, vypýtalo svoju daň popoludní, kedy sa im zažiadal krátky odpočinok na kanape. No skoré zobúdzanie akoby dedkovi i babke pomohlo správne rozvrhnúť každý deň.

Vaši starkí vás majú čo naučiť každý deň, buďte s nimi pravidelne v kontakte. Uľahčite im to telefónom Doro 8040, ktorý je ideálnym zariadením pre seniorov.

O spoločnosti Doro

Švédska spoločnosť Doro vyvíja produkty a služby pre seniorov, ktoré im pomáhajú viesť plný a bohatý život oveľa jednoduchšie. Svetový líder vo výrobe mobilov pre seniorov Doro ponúka nielen jednoduché smartfóny, ale aj mobilné aplikácie či telefóny pre pevné linky s jasným a čistým zvukom. Doro ponúka riešenie pre sociálnu starostlivosť a telestarostlivosť pre seniorov a hendikepovaných ľudí, aby mohli viesť nezávislý a bezpečný život v ich vlastných domovoch.

Páčil sa vám článok?
Slabé
12345
Loading...
Super

Pravidlá súťaže „Vyhrajte Doro 8040 – ideálny telefón pre vašich starých rodičov“

Prečítajte si pravidlá súťaže o skvelý telefón pre seniorov.

1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže s názvom „Vyhrajte Doro 8040 – ideálny telefón pre vašich starých rodičov“ (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o. so sídlom Einsteinova 24, 85101 Bratislava, IČO: 35 848 863, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 27882/B (ďalej len „Usporiadateľ“). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).

Cieľom Súťaže je podpora a propagácia služieb Usporiadateľa za účelom uplatnenia na relevantnom trhu.

2. Trvanie súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 20. 6. 2018 do 1. 7. 2018 12:00.

3. Účastníci Súťaže:

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie fyzická osoba:

•           s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,

•           ktorá má viac ako 15 rokov

•           ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa pravidiel s výnimkou:

o          zamestnancov Usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),

o          osôb, ktoré sú majetkovo alebo personálne /najmä zamestnanci/ prepojené s reklamnými a promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením Súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.

4. Podmienky Súťaže:

Do žrebovania bude zaradený každý Účastník Súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže napíše do pripraveného formulára správnu odpoveď na súťažnú otázku „Napíšete nám, akú najlepšiu radu ste do života dostali od svojich starých rodičov.”. Každý súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť len 1 odpoveďou. Usporiadateľ vyžrebuje zo správnych odpovedí 1 víťaza.

Usporiadateľ má právo vyradiť Účastníka Súťaže, ak je obsah jeho súťažného príspevku vulgárny, urážajúci ľudskú dôstojnosť alebo odporujúci dobrým mravom.

Účastník Súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v Súťaži podľa týchto Pravidiel, súhlas so znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa Pravidiel. Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.

5. Žrebovanie:

Žrebovanie súťaže bude prebiehať pod dohľadom 2 zamestnancov marketingového oddelenia Usporiadateľa v sídle spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava dňa 2. 7. 2018 o 14:00. Výhercu bude s oznámením o výhre kontaktovať zamestnanec O2 Slovakia alebo poverený zástupca v priebehu 14 pracovných dní od termínu žrebovania.

Výherca bude informovaný o výhre na e-mailovej adrese, ktorú spolu s odpoveďou na súťažnú otázku uvedie vo formulári Súťaže.

Usporiadateľ má právo vyradiť Účastníka Súťaže v prípade podozrenia z porušenia pravidiel Súťaže alebo použitia neregulárnych postupov.

6. Výhra:

Usporiadateľ v Súťaži odovzdáva nasledovnú výhru:

•           1x Doro 8040

Hodnota výhry je 218 €. Cenu podľa týchto Pravidiel poskytuje Usporiadateľ.

7. Oznámenie výhry:

Výherca bude kontaktovaný a oboznámený o spôsobe odovzdania výhry prostredníctvom e-mailu.

V prípade, že sa nepodarí s Výhercom skontaktovať do 14 dní od uskutočnenia žrebovania, bude vyžrebovaný nový Výherca. Výhra bude výhercovi odoslaná do 30 dní od termínu žrebovania.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre danú cenu boli splnené alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru ceny.

Ak Výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava novovyžrebovaný náhradník.

8. Osobné údaje

Každý Účastník udeľuje svojou účasťou v súťaži súhlas k tomu, že jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a e-mailová adresa, môžu byť použité a uchovávané primeraným spôsobom v marketingovej komunikácii Usporiadateľa. Spracovanie údajov môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla správcu.

Súťažiaci má práva podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného druhému z nich.

Účastník Súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že Usporiadateľ alebo sprostredkovatelia v rozsahu a podmienok dohodnutých s Usporiadateľom sú oprávnení s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať (v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov) a používať Údaje v súlade s právnym poriadkom SR. Účastník dáva účasťou v Súťaži Usporiadateľovi Súťaže v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy zaobstaraných usporiadateľom v súvislosti s usporiadaním Súťaže a odovzdávaním hlavnej výhry (ďalej len „Snímok“) pre komerčné a preukazné účely na všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela. Účastník Súťaže udeľuje Usporiadateľovi tento súhlas bez vecného, časového, množstvového a územného obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým Usporiadateľ Snímok v súlade s jeho určením poskytne.

9. Dane:

Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.

10. Osobitné ustanovenia:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok Súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.).

Účastník hry berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Na Výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na stránke súťaží.

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.

V Bratislave, 20 6. 2018.

O2 Slovakia, s.r.o.


Lifetech: Čo je nové