Nezhoda má aj pozitívnu stránku. Poradíme vám, ako zvládať náročné situácie na pracovisku

Potlačenie nepríjemných pocitov z práce nevedie k ich riešeniu. Jana Balážová vysvetľuje, ako pristupovať ku konfliktom empaticky voči sebe aj voči okoliu.

V práci trávime veľkú časť života, a predsa sa v nej nemusíme vždy cítiť spokojne a šťastne. Kladieme si otázku, ako by to mohlo vyzerať v dokonalej práci, ktorú vídavame vo filmoch, alebo v tej, o ktorej nám hovoril náš známy. Možno to niektorých prekvapí, ale perfektné či bezchybné pracovné prostredie samo osebe neexistuje ak sa chceme v práci cítiť dobre, musíme začať od seba. S koučkou osobného rozvoja a ambasádorkou empatie Janou Balážovou vám poradíme, ako na to.

Psychologička: Ak venujeme pozornosť svojmu psychickému zdraviu, zlepšujeme tým aj všetky svoje vzťahy

Je to len práca, neber si to tak osobne. Možno ste sa už stretli s podobnou reakciou na problém, ktorý v súvislosti s prácou prežívate. V práci trávime priemerne 8 hodín denne, často sme s kolegami aj kamaráti a hovoríme o svojich osobných záležitostiach.

Vypnúť emocionálnu časť našej osobnosti a tváriť sa, že sme stroje, je prakticky nemožné – práve naopak, predstieranie vedie ku katastrofálnym stavom sebapotlačovania a prejaví sa vážnymi ochoreniami, psychickými poruchami, vyhorením či depresiou.

Koučka Jana Balážová pripravila niekoľko tipov, ako si v práci môžeme nastaviť balans, ako riešiť konflikty, ale aj ako ich odlíšiť od šikanovania, ktoré je nevyhnutné riešiť právnou cestou.

Začnime so zmenou pohľadu na svoje pracovisko  

„Možno si niektorí z nás pod dobrou prácou predstavia kamarátskeho šéfa, vysoké odmeny a veľké benefity. No je dôležité uvedomiť si, že ideálne pracovné prostredie neexistuje. Nič v našich životoch nie je dokonalé a ani nikdy nebude – ale presne takto je to v poriadku. Ak chceme ako osobnosť rásť, potrebujeme sa posúvať vo svojom súkromnom aj pracovnom živote. A keď sa aj na oblasť práce pozeráme z tohto pohľadu, tak vhodným pracovným prostredím je priestor, kde sa cítime bezpečne, ale zároveň podnetne.

Pokiaľ sa nachádzame v bezpečnom pracovnom prostredí, nemali by sme mať strach z robenia chýb a zlyhania – chyby sú pre ľudstvo prirodzené. Podnetné prostredie nám zase dáva veľa priestoru aj impulzov, aby sme zo seba (prirodzene) dostali to najlepšie.

Nebezpečné pracovné prostredie je také, ktoré nám ‚nedovoľuje robiť chyby‘. V takomto nastavení človek nevie dlhodobo fungovať tvorivo ani sa zdravo vyvíjať.“

Situácie, ktoré riešime, nás posúvajú

„Pohodlnosť a dlhodobo pretrvávajúci komfort škodia nášmu posunu. Ak sa chceme vyvíjať, potrebujeme mať aj istú mieru nepriazne. Pozor, pohodlnosť nie je to isté ako prežívať vnútorný pokoj.

Náš nekomfort môže v pracovnom prostredí znamenať napríklad (vy)riešenie problému alebo spätný pohľad na vlastné reakcie, komunikáciu, správanie – teda našu reflexiu – ak sa z nejakého dôvodu necítim v práci dobre, potrebujem preskúmať, čo konkrétne je kameňom úrazu a snažím sa ho aktívne riešiť – nečakám, že sa vyrieši sám.“

Empatia k druhým, ale aj k sebe 

„Empatia v práci znamená, že sa otvoríme novému pohľadu druhého človeka – musíme si v prvom rade uvedomiť, že nie sme stroje. Preto sa aj na svojho kolegu pozerajme ako na celkovú osobnosť so svojím prežívaním. Potrebujeme ho vidieť, vnímať a počuť tak, ako sa vidí a vníma on sám. Veľmi jednoducho povedané – ak chceme byť empatickí, potrebujeme sa vžiť do jeho kože.

Netýka sa to iba druhých, buďme empatickí aj sami k sebe. V kontexte práce by sme si mohli povedať ‚8 hodín nejako prežijem a večer už bude dobre‘, táto stratégia však nie je dlhodobo udržateľná. Vnímajme aj samých seba a nepotláčajme vlastné potreby. Začnime si klásť otázky – ako sa cítim, čo práve prežívam, kde je moja hodnota, kde sú hranice, aké sú moje očakávania. Až vtedy, keď budeme rozvíjať empatiu k sebe samému/samej, dokážeme empatizovať aj s inými.

Ako sa prejavujeme, správame, aké prostredie si vôkol seba vytvárame a vyberáme, je odrazom toho, ako pristupujeme sami k sebe – či so sebou zaobchádzame citlivo a empaticky alebo bezcitne a bezohľadne.“

Naučme sa počúvať aj preberať zodpovednosť

„Po rokoch praxe som zistila, že atmosféra v spoločnosti je najmä odrazom jej vedenia. Ak vedenie nemá jasno vo svojich hodnotách, víziách, stratégiách, procesoch a komunikácii, vytvára sa v pracovnom prostredí nejasnosť, chaos a toxicita. Ak nie sú jasne nastavené pravidlá hry, jasne komunikované očakávania a pravidelné spätné väzby, zamestnanci sa začnú cítiť neisto – má to na nich často zlý vplyv. Manažéri zase nie sú dostatočne pripravení na líderské roly a nevedia byť dobrým vzorom pre svojich ľudí.

Asi najčastejšou príčinou mnohých problémov či napätých vzťahov je neschopnosť alebo neochota počúvať. Napriek tomu, že to je podstatou každej komunikácie a funkčného vzťahu, nikto nás to aktívne neučil ako napríklad čítať. 

Ďalším problémom, ktorý vnímam a týka sa akéhokoľvek zamestnanca, je neschopnosť prebrať zodpovednosť. Ak túžime a očakávame slobodu, priestor, rešpekt, musíme tiež vedieť napĺňať prirodzené záväzky, ktoré z práce vyplývajú. Nemôžeme sa čudovať, keď sa proti nám šéf ohradí, pretože sme mu potrebné materiály dodali nedostatočne spracované alebo neskoro.“

Konflikt má aj pozitívnu stránku

„Konflikt je pre každého človeka stresujúca situácia, z ktorej má strach a chce sa jej vyhnúť. Musíme si však uvedomiť, že jeho ignorovanie nemá zmysel, pretože jeho dôsledky nás ignorovať nebudú. Možno to bude znieť paradoxne, ale konflikt je pre nás do určitej miery dobrý – je to príležitosť na náš rast. 

Napríklad ak ste sa pohádali s kolegom/kolegyňou, nezostávajte v pozícii ukrivdenej obete – pozrite sa na to spätne a úprimne si priznajte, čím ste aj vy prispeli k vzniku tejto situácie. Miesto krivdy a nespokojnosti sa dostanete ‚do zóny vplyvu‘. 

Riešenie podobných konfliktov nemusí byť tou najpríjemnejšou skúsenosťou v danom okamihu – ale nekomfort posúva vaše vnímanie.“

Rozlišujme konflikty a šikanovanie 

„Nie každý konflikt sa dá považovať za šikanovanie a, naopak, šikanovanie nie je konflikt – šikanovanie predstavuje zneužitie práva a treba ho právne riešiť. Môžeme ho chápať ako opakované zdravie ohrozujúce, prípadne aj poškodzujúce konanie. Ide o pravidelné prejavy agresívneho, zastrašujúceho, nepriateľského, ponižujúceho správania, ktorého následkom môže byť zásah do ľudskej dôstojnosti. Prevažne je spojené s psychickými a verbálnymi útokmi na šikanovanú osobu.“

Absolventi programu Teach for Slovakia: Nemáme rovnakú štartovaciu čiaru, no pomôže, ak rozdielnosti začneme vnímať ako príležitosť

MODELOVÉ SITUÁCIE 

Nižšie odpovedáme na 4 modelové situácie, s ktorými môžu mať mnohí z nás skúsenosť. Jana Balážová ponúka návrhy riešení, ako takéto situácie zvládnuť, no zároveň dodáva, že univerzálne rady nemusia fungovať pre každého, pretože každý človek má svoju realitu a spôsob, akým nazerá na danú situáciu: „Bez osobného kontaktu je náročné odhadnúť, do akej miery je situácia ovplyvnená napríklad vnútorným zranením a do akej miery opisuje pravdivý obraz toho, čo sa deje. Vždy preto potrebujem hovoriť s konkrétnym človekom o tom, čo ho trápi, čo je jeho skutočný problém, čomu dáva rôzne významy a prečo.“

Ohovárajú ma kolegyne/kolegovia. Niekedy to prerastá do priamych slovných útokov. Do práce nechodím s radosťou a mám pocit, že sem nepatrím. Čo môžem urobiť pre to, aby sa to zmenilo?

„V tejto modelovej situácii by som ako prvé odporučila ujasniť si pocity a pozrieť sa na situáciu zo širšieho kontextu – odkedy sa mi to deje, cítil/a som sa vyčleňovaný/á aj v minulosti, je to niečo, čo sa v mojom živote opakuje?

Následne odporúčam postaviť sa situácii priamo: vyjadriť, že mi je takéto správanie nepríjemné. Urobte to však v priestore, v ktorom sa cítite čo najbezpečnejšie. Dôležité je ísť do takejto konfrontácie až vtedy, keď si plne uvedomujete, že nie ste žiadne chúďatko či obeť, a hovoríte s kolegami ako rovnocenná bytosť.

Ak ani jasne sformulovaná požiadavka na zmenu správania nie je v kolektíve akceptovaná, odporúčam požiadať o riešenie manažéra alebo oddelenie ľudských zdrojov. HR by malo byť bezpečným firemným a nestranným priestorom, aby mohla každá strana pravdivo komunikovať svoje pocity a obraz, ktorý má o konkrétnej situácii.“ 

Cítim sa nedocenený/á. Môj nadriadený/á vidí iba moje chyby, pri každej príležitosti ma zhadzuje. Napriek svojmu pracovnému nasadeniu nedostávam žiadne uznanie. Môj výkon a moja práca sú často spochybňované.

„Rovnako ako pri predchádzajúcej modelovej situácii, aj tu je veľmi potrebná práca so sebou samým. Hoci by sme na prvý pohľad mohli vnímať, že tomuto človeku spôsobujú bolesť vonkajšie faktory (poukazovanie na chyby, nedostatok uznania, spochybňovanie), je dôležité podotknúť, že práve vonkajšia situácia často odhaľuje bolesť či zranenie, ktoré si v sebe nesieme. 

Vidíme, že príliš veľa energie smeruje do toho, aby tento človek ukázal (a dokázal) druhým, že je užitočný, a tým (hoci nevedome) fokusuje svoju pozornosť inde. Ako som vyššie spomínala, empatia voči sebe samému je veľmi dôležitá a to je aj moje odporúčanie – aby človek, pokiaľ sa nachádza v podobnej situácii, popracoval na svojom vnútornom rešpekte voči sebe samému. 

Je tiež možné, že sám prehliada chyby, ktorých sa objektívne dopúšťa. Niekedy tiež môže pomôcť premyslieť si a zvážiť si, či je toto pracovné smerovanie to pravé a či by mu nešlo ľahšie/lepšie niečo iné.“

Pre môj mladý vek ma nerešpektujú seniornejší kolegovia. Stávam sa terčom posmeškov, dostávam všetky nadčasy, keď sa mi niečo nepodarí, zabávajú sa na tom. Ja by som skôr ocenil/a pomoc a viac pochopenia. Dokážem to nejakým prístupom zmeniť?

„Rešpekt ani dôveru si nevieme získať nasilu. Rešpekt je prirodzený dôsledok práce na našom charaktere. Ak sa ocitáme v situácii, že sme pravidelne terčom posmeškov, a zároveň nemáme rovnako vytvorené podmienky a férový systém medzi kolegami, môžeme hovoriť aj o prejavoch mobingu

Ide o pravidelné prejavy nepriateľského a ponižujúceho správania, ktorého následkom môže byť zásah do ľudskej dôstojnosti. Toto správanie môže byť aj šikanovaním. Danú situáciu preto odporúčam riešiť s nadriadeným alebo podať podnet priamo na oddelenie ľudských zdrojov.“

V práci je to ako vo výrobni, šéf nás vidí ako stroje, bez potrieb, bez emócií. Zvyšuje hlas, používa vulgarizmy. Nerešpektujú sa dovolenky či víkendy – kontaktuje ma, kedy chce – v noci, cez víkend, večer. Existuje nejaké riešenie aj na takúto situáciu alebo mám zmeniť prácu?

„Táto situácia opäť zapadá do kategórie šikanovania, a to formou bossingu. Ide o prejavy agresívneho a nerešpektujúceho správania, ktoré sú zamerané na šikanovanie podriadených zamestnancov ich nadriadeným. Proti takémuto správaniu sa treba ohradiť a domáhať sa právnej ochrany.“

Jana Balážová

Jej poslaním je prinášať do biznisu a firiem viac ľudskosti. Už viac ako 11 rokov sa venuje ľudskému potenciálu a posledné roky sa zameriava na tému empatie, ktorú vníma ako kľúčovú pri evolúcii biznisu. Pre koučku, ambasádorku empatie a zakladateľku The Source, Janu Balážovú preto nie je CEO ako CEO. Chief Executive Officers (CEO) postupne mení na Chief Empathy Officers. Pomáha firmám s rozvojom v oblasti talent managementu či budovania a posilňovania empatie na pracovisku.

Páčil sa vám článok?
Slabé
12345
Loading...
Super

Uľahčite si štúdium. Vybrali sme 10 youtubových účtov, ktoré vám pomôžu s učením v rôznych oblastiach

Od matematiky cez filozofiu až po základy angličtiny. Títo youtuberi vám pomôžu naučiť sa niečo nové alebo oprášiť staré vedomosti.

Všetci dobre vieme, že absorbovať nové informácie nie je vždy med lízať. O to ťažšie to ide, ak sme mali medzi ročníkmi či semestrami prestávku. Ako rozhýbať po prázdninách mozgové závity a začať sa opäť učiť s ľahkosťou? 

Po výdatnom učení si oddýchnete napríklad pri Netflixe, ktorý môžete mať v cene svojho O2 Paušálu

Túto otázku si kladie nielen stredoškolák či univerzitný študent, ktorému cez prázdninové mesiace vyfúklo z hlavy všetky vedomosti, ale aj rodič malých školáčikov, ktorý poobede rieši domáce úlohy so svojím dieťaťom a chce pomôcť napríklad pri otázke k Archimedovmu zákonu. Pomôcť vám môžu aj šikovní youtuberi, ktorí sa zameriavajú na vzdelávanie detí či dospelých. 

Matematikár Tomáš Mikulovský
(Matykár)

Matematika môže byť kameňom úrazu pre mnohých študentov. Online učiteľ roka 2021 Tomáš Mikulovský pomáha lepšie pochopiť kráľovnú vied a pripravuje výučbové videá o jednotlivých aspektoch matematiky pre žiakov základných a stredných škôl, ako aj pre univerzitných študentov. 

Tomáš okrem prípravných videí na maturitu či prijímačky tvorí aj cvičné písomky pre rôzne ročníky základnej školy, vďaka ktorým si aj vaši najmenší môžu oprášiť svoje znalosti.

Vzdelávací účet bratov Greenovcov
(CrashCourse)

Celosvetový vzdelávací účet literárnych autorov Johna a Hanka Greenovcov od svojho prvého videa z roku 2006 získal viac ako 1,7 miliardy pozretí. CrashCourse obsahuje viac ako 42 pútavých kurzov, ktoré v angličtine predstavujú svetové dejiny, literatúru, biológiu, filozofiu a mnohé ďalšie vedecké odvetvia. 

CrashCourse používa pútavú animáciu na preklenutie náročných konceptov a ponúka aj kurzy pre najmenších na účte CrashCourse Kids. Príprave na vysokú školu venovali samostatný kurz How to College, v ktorom pripravujú študentov na výber a absolvovanie vysokej školy. 

Programátor Roman Hraška
(Yablko)

„Nestačí si len čítať knižky alebo pozerať videá. Ak sa chceš niečo naučiť, musíš si to vyskúšať a hrať sa s tým.“ Taká je filozofia Romana Hrašku, ktorý učí Slovákov a Slovenky programovať. Pútavým a zrozumiteľným spôsobom vám ukáže základy HTML a CSS, predstaví vám React, Vue a Angular a dokonca vám povie, ako si spraviť vlastnú počítačovú hru. 

Okrem programovania rieši Roman aj realitu práce v IT sektore a pomôže vám zistiť, ako vyzerá každodenný život programátora.

Angličtina s lektorkou Alishou
(English Class 101)

Globálnym jazykom modernej doby a internetu je angličtina. Ako sa ju naučiť,  ak máte „zero“ skúseností? Pomocnú ruku podáva účet EnglishClass101, v ktorom s vami anglická lektorka Alisha prejde základy slovnej zásoby, gramatiku a konverzačné frázy. Obohatia vás aj podrobné videá o rozdieloch medzi britskou a americkou angličtinou. 

Všetky cvičenia majú aj doplňujúce vzdelávacie materiály vo formáte PDF, s ktorými sa k téme môžete vrátiť aj neskôr. Ak neviete, kde začať, k dispozícii sú tri nonstop vysielajúce livestreamy, ktoré vás naučia výslovnosť a kontext každodenných fráz alebo povzbudia vašu schopnosť počúvať s porozumením. 

Prírodné vedy so Slovenskou akadémiou vied

Prečo sú kyseliny žeravé? Ako vyčistiť znečistené ovzdušie? Čo sú to tuky? Vedci zo Slovenskej akadémie vied pripravili sériu videí, v ktorých vzdelávajú žiakov o základoch biológie, fyziky a geografie. Informačné videá pre žiakov dopĺňajú domáce úlohy z okruhov chémie a fyziky. 

Tvorcovia zo SAV prezentujú aj vedecký pohľad na aktuálne spoločenské témy, ako je napríklad klimatická zmena.

Fyzikárka Physics Girl

Američanka Dianna Cowern založila svoj youtubový účet Physics Girl, aby ukázala bežným ľuďom, že aj exaktné fyzikálne experimenty môžu byť zábava. Od tajomných nebeských telies cez perpetuum mobile až po najdrobnejšie atómy – Physics Girl vysvetľuje komplikované vedecké koncepty zrozumiteľným spôsobom, ktorý je vhodný aj pre vaše ratolesti so znalosťou angličtiny.

Vzdelávací účet Zmudri

Vzdelávací projekt Zmudri spája tvorcov videí, ktorí chcú pripraviť mladú generáciu na život. Ich kurzy pripravujú diváka na každodenné rozhodnutia – od videí o vzťahoch cez kurz digitálnej gramotnosti až po sériu Nakopni svoju kariéru, ktorá okrem iného radí, ako pristupovať k učeniu – napríklad si pozrite ich 4 tipy na zlepšenie pamäti.

Filozofka Abigail Thorn
(Philosophy Tube)

Je umenie nezmysel? Obmedzujú vakcíny slobodu? Ako bude vyzerať revolúcia v kontexte klimatickej krízy? Na tieto otázky sa pokúša odpovedať trans herečka a filozofka Abigail, ktorá v rozsiahlych videách rozoberá náročné spoločenské otázky. Tieto ťažko stráviteľné témy odľahčuje častými zmenami scény a kostýmov, vďaka čomu sa naozaj nemusíte báť upadnutia do filozofického podriemkavania. 

Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom. Lektori z rôznych kútov sveta zdieľajú svoje tipy, ako sa učiť cudzie jazyky jednoducho

Philosophy Tube vám navyše pomôže oprášiť vaše argumentačné schopnosti. V čase, keď na digitálnej gramotnosti a kritickom myslení záleží viac ako kedykoľvek predtým, tieto videá ocení aj neštudent. 

Umelkyňa Jenna Rainey

Nielen výpočty a rozvíjanie analytického myslenia, aj porcia kreativity. Pre všetky umelecké duše je tu americká dizajnérka a umelkyňa Jenna Rainey, ktorá vás naučí, ako môžete vylepšiť svoju techniku maľby vodovými farbami. 

Okrem podrobných inštruktáží od prvého náčrtu až po finálny obraz pridáva aj osobné videá z noviniek vo svojom ateliéri a ponúka veľa inšpirácie pre tých, ktorí sa chcú vážnejšie venovať maľbe.

Bonus na záver: 8 tipov, ako sa efektívne učiť

Je príjemné učiť sa od niekoho alebo s niekým. No občas chýba motivácia a nevieme, ako začať. Toto video vám poradí, ako sa učiť menej a rýchlejšie. 

Filip Klinovský má pre vás 8 tipov, ako vstrebávať informácie efektívne. Tieto rady pomôžu vysokoškolákom počas skúškového obdobia alebo stredoškolákom pred maturitou. Sú to vedecké metódy (napríklad pomodoro), ktoré prešli skúškou času a naozaj fungujú. 

Páčil sa vám článok?
Slabé
12345
Loading...
Super

Nezaťažia ani rozpočet, ani vaše ruky. Vybrali sme 4 ľahučké smartfóny, ktoré prekvapujú dizajnom aj vybavením

Čítaj viac

Čo všetko bolo v našej komunikačnej výbave vďaka technológiám a internetu? Pripravili sme nostalgickú jazykovú exkurziu

Čítaj viac

Zlepšite sa v cudzom jazyku cestou do práce. Vybrali sme 8 aplikácií, ktoré vás rozhovoria aj posilnia slovnú zásobu

Čítaj viac