Fero Joke, Laci Strike aj Daniel Hevier odpovedajú, prečo je pre nich sloboda dôležitá

Možnosť slobodne tvoriť a baviť ľudí, pracovať tak, ako to človeku najviac vyhovuje, a ráno si dlhšie pospať. Známe tváre a naši spolupracovníci nám prezradili, prečo hrá sloboda v ich životoch významnú rolu.

Venovať sa práci, ktorá človeku dáva zmysel, a slobodne si zvoliť, ako bude vyzerať jeho život, nebolo vždy samozrejmé. Pri príležitosti výročia 17. novembra 1989 sme sa ľudí, s ktorými sme tento rok pri príprave Sódy spolupracovali, opýtali, prečo je pre nich sloboda dôležitá. 

Vypočujte si: 9 pesničiek o slobode, ktoré si treba pripomínať 

Fero Joke
komik

Sloboda pre mňa znamená veľmi veľa, pretože bez slobody by som dnes nemohol baviť ľudí. Kedysi som učil a rovnako si neviem predstaviť, že by som v neslobodných časoch musel vyučovať niečo, s čím sa nestotožňujem.

Sloboda je každému človeku prirodzená a nemyslím tým len slobodu, ktorú si pripomíname každý rok 17. novembra. Sloboda je dôležitá aj v kamarátskych a partnerských vzťahoch. Ľudia sa neradi viažu. A ak niekto potrebuje byť niekým alebo niečím oklieštený, tak v sebe nemá vyrovnané isté veci a vnútorne po slobode netúži, aj keď navonok môže pôsobiť, že ju chce.

Teší ma, že žijem v časoch, keď sa môžem slobodne prejaviť, a budem rád, keď sa to bude meniť aj v iných častiach sveta.

Daniel Hevier
spisovateľ

Sloboda je pre mňa ako pre každého nutnosťou, podmienkou existencie, kľúčom k tvoreniu… Je však sloboda vonkajšia, ktorú vám môžu vziať, a sloboda vnútorná, o ktorú môžete prísť iba vlastným rozhodnutím. Tú druhú som nikdy nestratil. Keby som sa tej vzdal, cítil by som sa ako rozbitý človek, ktorý si nemôže vážiť sám seba.

Daniel Hevier napísal pre O2 Rozprávku o slobode, aby sa téma slobody a Novembra 89 dostala aj k deťom. Prečítať alebo vypočuť si ju môžete na tomto mieste.

Kristína Převrátil Alexy
odborníčka na komunikáciu a autorka projektu Ideology

Sloboda je pre mňa dôležitá, lebo mám rada odvážne výzvy. Sloboda vyžaduje odvahu, lebo je v nej veľa neistoty, robia sa v nej chyby, neustále sa reviduje a mení, všetci v nej strácame a opäť nachádzame vieru a koniec zostáva stále otvorený.

Opak slobody je pre mňa nedostatok viery v širokom zmysle, nielen v náboženskom. V momente, keď v niečo neveríme, napríklad neveríme dieťaťu, ktoré sa niečo učí, začíname si veci vynucovať. Dieťa začneme kontrolovať, trestať a odmeňovať. Vynucovanie znamená, že vnútorný potenciál, všetky možnosti a zdroje dieťaťa už považujeme za definitívne vyčerpané. Neistú, nepredvídateľnú, hoc bohatú a jedinečnú slobodu dieťaťa nahradíme istotou limitu, miestom vo výkonovej tabuľke.

Naša rodina žije v mnohom atypicky, nezmestí sa do škatuliek. Nechodíme do práce a napriek tomu pracujeme, syn nechodí do školy, a predsa sa vzdeláva. Keby sme sa niekam mali zmestiť, asi by nás to tlačilo. Práve vďaka možnosti slobodne sa rozhodovať, meniť sa a napredovať, bez limitov v hierarchii korporátu či budovy školy, sme nielen výkonní, ale aj šťastní.

To je ten najpodstatnejší dôvod, prečo je pre mňa sloboda dôležitá. Cítim v nej šťastie, ale nie vďaka niekomu inému, kto mi to šťastie vyrobí, predá či zabezpečí. Vďaka mne samej.

Som veľmi vďačná, že nie sme len ostrov sami pre seba, ale darí sa nám okolo seba vytvárať komunitu ľudí, pre ktorých je sloboda rovnako existenčná. Nežijeme rovnako, a predsa žijeme slobodne s rešpektom k sebe navzájom. A so zmyslom pre humor, ktorý bez slobody hynie.

Laci Strike
tanečník a choreograf

Pre mňa je sloboda veľmi dôležitá. Najväčší úspech pre mňa je, že nemusím ráno vstávať. Neznamená to však, že málo pracujem. Len to mám jednoducho posunuté od dopoludnia do večerných hodín. A nemám problém pracovať aj cez víkendy.

Som však ochotný zo slobody aj zľaviť, keď viem, že je to pre dobro niečoho. Pre prácu, pre rodinu alebo pre spoločnosť, ak je to nutné.

Sloboda je dôležitá, ale nepleťme si ju s anarchiou. Jej prítomnosť paradoxne najviac pocítime, keď ju stratíme. A stratiť ju aj čiastočne je dosť boľavé. V tomto roku sme nemohli príliš cestovať, zabávať sa na podujatiach a ventilovať tak stres z práce. Myslím si, že to bola škola pre nás všetkých. Snáď ju precítime tak ako predtým čo najskôr. Pevne v to verím. Som slobodný optimista.

Hedviga Gutierrez
ilustrátorka

Nedokážem si predstaviť život bez slobody, ktorú máme. Mňa ako umelca by sa obmedzenie slobody dotklo najviac. Z myšlienok o kontrole, dokonca cenzúre mojich ilustrácií mi behá mráz po chrbte. Sloboda je pre mňa dôležitá aj pri cestovaní a formovaní identity.

Marek Madro
psychológ a zakladateľ internetovej poradne pre mladých IPčko

Sloboda znamená, že môžeme existovať, že človek má právo prežívať čokoľvek, čo chce. Má právo byť jednotlivcom, ktorý je úplne iný ako ostatní ľudia a na jeho jedinečnosti záleží. Má právo na krásne momenty, no aj na tie, keď je mu ťažko. Má právo povedať, že potrebuje pomoc.

Sloboda pre mňa znamená mať možnosť. Možnosť, ako s našou slobodou naložíme. Je veľmi dôležité žiť vo svete, kde sa sloboda stavia na prvé miesto. Je skvelé, keď ju máme, no je nutné uvedomiť si, že má svoju cenu. So slobodou totiž prichádza aj zodpovednosť za to, ako s ňou naložíme.

Čítajte aj: Slobodu potrebujem, aby som mohol tvoriť a existovať, hovorí Daniel Hevier

Či budeme solidárni voči ostatným a budeme slobodu používať na to, aby sme zlepšili svet okolo nás, alebo ju budeme používať spôsobom, ktorý je prospešný iba pre nás.

Sloboda pre nás znamená veľa. Vytvára priestor, kde ľudia môžu dobrovoľne obetovať svoj čas iným. Vytvára priestor robiť dobro vo svojom okolí. Vytvára priestor, kde ľudia vedia nájsť pomoc a majú slobodu ju vyhľadať.

Silvia Yoder Križanová
organizátorka konferencie Slovakia going Zero Waste

Keď prišiel November 89, mala som 11 rokov. Moji rodičia boli aktívni „štrngači kľúčmi“ a hoci som si v tom čase nemohla naplno uvedomiť dosah zmeny režimu, ten intenzívny pocit z prechodu od neslobody k slobode v sebe nosím dodnes. Patrila som ku generácii, pre ktorú kedysi dávno platilo: nedá sa, nemôžeš, nesmieš a 17. november to pre mňa zmenil.

Napriek tomu, že v súčasnosti žijeme v spoločnosti, kde všetky základné slobody máme, čoraz častejšie si kladiem otázku, či sme ako spoločnosť neopomenuli potrebu zodpovednosti, ktorú so sebou sloboda neodlúčiteľne prináša.

Za pár desiatok rokov sme sa prehupli z jedného extrému do druhého. Nič si neupierame, „slobodne“ prijímame, berieme si, až drancujeme. Sloboda neobmedzeného konzumu totiž vyžaduje neobmedzené čerpanie prírodných zdrojov a zároveň rovnakú produkciu znečistenia a odpadu.

Prajem si, aby sme boli slobodní vedome, aby spôsob, akým existujeme na tejto planéte, prinášal blaho. A, prosím, nezamieňajme si toto slovo s blahobytom. Je to moje osobné „štrnganie kľúčmi“.


Spoločnosť O2 si už opäť pripomína výročie Nežnej revolúcie a skutočnosť, že sloboda nie je samozrejmosť, ako si často mylne myslíme. Aj tento rok sme pre vás v Sóde pripravili špeciálny obsah vrátane Rozprávky o slobode od Daniela Heviera, prostredníctvom ktorej chceme tému slobody a dôležitosť Novembra 89 priblížiť aj deťom. Prečítať si ju môžete na tomto mieste.

Páčil sa vám článok?
Slabé
12345
Loading...
Super

O2 si pripomína November 89 Rozprávkou o slobode z pera Daniela Heviera

Pri príležitosti výročia Nežnej revolúcie O2 opäť zdôrazňuje, že sloboda nie je samozrejmosť.

O2 aj v roku 2020 pripomína širokej verejnosti hodnoty, ktoré nám priniesol November 89 a skutočnosť, že sloboda nie je samozrejmosť. Tentoraz sa spojilo s Danielom Hevierom, s ktorým dlhodobo pracuje na spoločnom projekte O2 Radostná škola s Danielom Hevierom, ktorého cieľom je meniť školstvo systematicky zdola.

Spisovateľ a textár napísal Rozprávku o slobode, ktorá je určená (nielen) detským čitateľom. Poučenie z nej si môžu vziať čitatelia každej generácie.

Čítajte aj: 9 pesničiek o slobode, ktoré si treba pripomínať 

V rozprávke je viac reality ako fantázie, hovorí Hevier

„Za svoj spisovateľský život som napísal hádam aj pol tisíca rozprávok. A predsa je moja Rozprávka o slobode trochu iná: je v nej oveľa viac reality ako fantázie. V rozprávkarovi Zachariášovi je niečo zo mňa, ale aj z mnohých ľudí, ktorí žili v minulých časoch,“ hovorí Daniel Hevier.

„Sloboda je pre mňa vysokou hodnotou a neustále ju v sebe obnovujem. My ako národ a spoločenstvo sme ju v rôznych dobách získavali i strácali, a azda prichádzame na to, že sloboda nemôže byť anarchiou ani svojvôľou, že musí byť spojená so zodpovednosťou za jej užívanie a s účasťou na živote ľudí okolo nás,“ dopĺňa obľúbený spisovateľ.

Gažík: Chceme, aby si aj mladí ľudia uvedomovali cenu slobody

Generálny riaditeľ O2 Slovakia a predseda správnej rady O2 Férovej nadácie Peter Gažík zdôrazňuje, že tému slobody treba otvárať aj s mladšími ročníkmi, ktoré o udalostiach Novembra 89 a živote predtým často veľa nevedia.

„Hodnota slobody nie je nikdy príliš často a príliš silno zdôrazňovaná, nikdy to nie je už cez čiaru. Je totiž stále aktuálna a naším cieľom je, aby si mladí ľudia už v skorom veku uvedomili jej cenu, a to nielen vtedy, keď v našich životoch absentuje, ale predovšetkým vtedy, keď je prítomná a keď ju môžeme oceniť a užívať si ju,“ vysvetľuje.

„Som úprimne rád, že aj v dnešnej neštandardnej situácii sme schopní zachovať túto tradíciu, ktorou je pre nás pripomínanie Novembra 89, a to nie iba pri príležitosti okrúhlych výročí, ale systematicky každoročne. Ešte radšej som, že sa nám podarilo vytvoriť takéto unikátne spojenie s pánom Hevierom, ktoré je pre nás, vyplývajúc z našej dlhodobej spolupráce, úplne prirodzené,“ dopĺňa Peter Gažík.

Rozprávku o slobode si môžete vypočuť aj ako podcast

Rozprávku o slobode si môžete prečítať priamo v Sóde a pripravené je aj špeciálne video, v rámci ktorého vás a vaše deti prenesie do nie takej dávnej minulosti svojím charakteristickým hlasom herec Robert Roth. Rozprávku si môžete vypočuť aj v špeciálnom podcaste SME Rozprávky.

Príbeh o mladom rozprávkarovi Zachariášovi vyšiel aj v špeciálnom tlačenom magazíne Sóda, ktorý je k dispozícii v O2 Predajniach. Obrázky k rozprávke nakreslila ilustrátorka Hedviga Gutierrez, ktorá výborne zachytila atmosféru obdobia, v ktorom sa príbeh odohráva. Kampaň na sociálnych sieťach podporili aj slovenské osobnosti a známe tváre ako Fero Joke, Kristína Tormová, Mára Čírová, Matej Tóth, Lenka Šóošová, Lady Zika, Vladimír Kobielsky a ďalší.

O2 v rámci pripomenutia udalostí 17. novembra zverejnilo na streamovacej službe Tidal svoj playlist revolučných songov a v spolupráci s HBO GO upriamilo pozornosť na filmy s tematikou Novembra 89. Ďalší zaujímavý obsah vrátane rozhovoru s Danielom Hevierom nájdete aj v Sóde.


Stiahnite si jednu z týchto 6 appiek a naučte sa každý deň niečo nové

Čítaj viac

Traja králi O2: Vianočný bonus na tri smart zariadenia pomáha aj deťom, ktoré nemôžu vyrastať vo svojej rodine

Čítaj viac

PlayStation 5 je konečne tu a toto sú 4 dôvody, prečo sme sa novú konzolu tak tešili

Čítaj viac