Profesionálna fotografka radí, ako fotiť skvelé zábery pomocou smartfónu

Chcete vytvoriť pekné fotografie pomocou svojho smartfónu, no nie vždy sa vám to darí? Profesionálna fotografka Dominika Behúlová zobrala do svojich rúk zariadenie Huawei Mate 20 Lite a detailne vysvetlila, ako na to.

Kvalitné fotografie dnes docielite aj pomocou svojho telefónu, nie každý však vie svoje zariadenie správne nastaviť. Skúsená fotografka pre vás zhrnula základy fotografovania a doplnila ich fotkami, ktoré nasnímala smartfónom Huawei Mate 20 Lite.

Mobilný telefón v súčasnosti predstavuje nenahraditeľného pomocníka pri dokumentovaní našich záľub aj bežného života. Kvalita integrovaného fotoaparátu preto pre mnohých predstavuje dôležitý parameter pri výbere nového zariadenia. V súčasnosti vlastníme plnoautomatické inteligentné prístroje s množstvom voliteľných režimov snímania, ktoré sú neraz schopné plnohodnotne nahradiť klasický fotoaparát.

Zadná kamera smartfónu Huawei Mate 20 Lite.

Napriek tomu sa mnohým z nás nie vždy podarí urobiť to, čo sme zamýšľali, a nie vždy rozumieme fotografickým pojmom natoľko, aby sme to dokázali zmeniť.

V tomto manuáli načrieme do technických pojmov klasickej fotopraxe, ktoré si objasníme dostatočne na to, aby ste dokázali zo svojich telefónov dostať maximum. Nášho sprievodcu dopĺňajú fotografie zhotovené zariadením Huawei Mate 20 Lite.

Huawei Mate 20 Lite nájdete práve teraz v O2 E-shope O2.

Správna expozícia

Expozícia predstavuje základný stavebný kameň každej fotografie. Pozostáva zo správne zvolenej kombinácie prvkov, akými sú clona, čas a citlivosť, ktoré tvoria tzv. expozičný trojuholník. Cieľom týchto nastavení je vyprodukovať snímku, ktorá nie je ani príliš svetlá, teda preexponovaná, ani príliš tmavá, teda podexponovaná.

Snímka v HDR režime počas zamračeného dňa.

Správne naexponovaná fotografia by pritom mala zodpovedať realite, tak ako ju bežne vnímame zrakom.

Vyváženie bielej

Odkazuje na prirodzenú schopnosť ľudského mozgu „farebne vyvažovať“ vnímanie v svetelných podmienkach, ktoré sa nevyznačujú prirodzene bielym svetlom. Ak vojdeme do miestnosti, kde je svetlo mierne žltkasté, modrasté či zelenkasté, nepostrehneme to. Ak sa tam však ocitne aj náš nepripravený fotoaparát a my urobíme snímku, rozdiel bude markantný.

Možnosť zvolenia vyváženia bielej v manuálnom režime v telefóne Huawei Mate 20 Lite.

Aby sme zabránili týmto neželaným farebným efektom, treba zvoliť konkrétny režim vyváženia bielej, variabilnú ponuku bežne nájdeme v nastaveniach zariadenia.

Clona

Všetci o nej už počuli, no nikto nevie, ako vyzerá a už vôbec nie, na čo slúži. Clona je malé mechanické zariadenie nachádzajúce sa v objektíve fotoaparátu. Reguluje množstvo svetla dopadajúceho na čip alebo film. Na zjednodušenie ju možno prirovnať k rozširujúcej a zužujúcej sa zrenici ľudského oka, ktorá reaguje na intenzitu svetla.

Zadná kamera Huawei Mate 20 Lite nastavená na clonu f/4.

Označuje sa písmenom f a priemer jej otvorenia opisuje clonové číslo. Existuje celý rad clonových čísel, napríklad f/1.2, f/1.8, f/4 až po f/22. Čím je toto číslo menšie, napríklad f/1.4, tým je vstupný otvor širší a schopný prepustiť väčší objem svetla a naopak.

Označenie najnižšej možnej hodnoty clony býva natlačené na alebo pri objektíve fotografického prístroja. Toto číslo nám hovorí o tzv. svetelnosti objektívu. Objektívy, na ktorých sa f pohybuje v jednotkových hodnotách, sa považujú za vysoko svetelné a vo fotografických kruhoch sú veľmi cenené.

Hĺbka ostrosti a bokeh efekt

Oba pojmy úzko súvisia so spomínanou clonou. Okrem praktickej expozičnej funkcie má clona na fotografiu aj konkrétny vizuálny dosah. Tým je miera ostrosti popredia a pozadia snímky, ktorá sa odborne nazýva hĺbka ostrosti.

Bokeh efekt na smartfóne Huawei Mate 20 Lite v režime nízkej clony.

Hĺbka ostrosti závisí od zvoleného clonového čísla. Pri vysokej hĺbke ostrosti, napríklad f/8 a viac, je fotografia celoplošne ostrá, človek ľahko rozoznáva detaily a snímka pôsobí popisnejšie.

Ak je hĺbka ostrosti nízka, napríklad f/2.8 a menej, vďaka rozostreniu časti obrazu vnímame objekty na fotografii viac odseparovane. Určitá miera rozostrenia popredia alebo pozadia môže pôsobiť esteticky – tento efekt sa nazýva bokeh. Na fotografii sa prejavuje ako množstvo rozostrených bodov, ktoré najčastejšie vytvárajú malé krúžky, tzv. rozptylové.

Čas

Táto veličina je úzko spätá s mechanizmom známym ako uzávierka. Ide o zariadenie, ktoré sa nachádza vo vnútri tela fotoaparátu a jeho úlohou je regulovať čas, počas ktorého svetlo, prechádzajúce cez objektív, dopadá na čip alebo film. Udáva sa v zlomkoch.

Záber fotený s krátkym časom umožnil zachovať pohybujúce sa objekty ostré.

Na lepšie vysvetlenie ho možno prirovnať k otvárajúcim a zatvárajúcim sa dvierkam, ktorých čas otvorenia sa uskutočňuje v minútach až tisícinách sekundy. Keď sa zariadenie nepoužíva, uzávierka je vždy zatvorená, aby na čip nedopadalo svetlo. Platí, že v tmavšom prostredí volíme dlhšie časy, napríklad 1/60 s, vo svetlejšom kratšie, napríklad 1/500 s.

Vždy to však závisí od veľkosti clony a citlivosti, ktoré máme nastavené. Podobne ako v prípade clony aj vďaka času, počas ktorého je uzávierka otvorená, môžeme vytvárať určité efekty. Pri kratších časoch možno na fotografii „zmraziť“ pohybujúce sa objekty. Naopak, pri dlhších časoch zostávajú pohybujúce sa objekty rozmazané. Pri nastavení dlhšieho času je však nutné použitie statívu alebo iného zariadenia, ktoré umožní stabilizáciu aparátu.

Citlivosť

Nájdeme ju pod označením ISO. Je indikátorom miery citlivosti čipu, resp. filmu na svetlo. Svoj význam získava iba v kombinácii s nastavením clony a času, pričom ich hodnoty významne ovplyvňuje. Udáva sa v číselnom rade, ktorý tvoria číselné násobky, napríklad ISO 50, 100 či 200. Tieto miery označujú nízku citlivosť.

Vysoká citlivosť spôsobuje zašumenie obrázku, ktoré dokáže fotografiu dramaticky ozvláštniť.

Ak by sme pokračovali smerom nahor, napríklad ISO 400 a 800, dostaneme strednú citlivosť a pri ISO 1600, 3200 a viac, vysokú citlivosť. Pre lepšiu predstavu sa dá použiť analógia s mierou citlivosti pokožky na slnečné žiarenie. Na to, aby sa ľudia s extrémne citlivou pokožkou spálili, potrebujú oveľa nižšiu mieru vystavenia slnku (ISO 1600 a viac) než ľudia s odolnejšou pokožkou (ISO 200 a menej).

V praxi to znamená, že prostredníctvom citlivosti dokážeme vyregulovať hodnoty clony a času tak, aby sme dosiahli správne naexponovanú fotografiu. A to práve zvolením jej vyššej, resp. nižšej číselnej hodnoty, ktorá nám, obrazne povedané, dokáže znásobiť alebo ubrať mieru dostupného svetla v prostredí.

Spomínané hodnoty citlivosti sú charakteristické mierou tzv. digitálneho šumu, v prípade filmu sa tento jav nazýva zrno. Čím vyššiu citlivosť zvolíme, tým výraznejší bude tento jav. Pre niekoho je tento efekt nežiaduci a považuje ho za chybu, no dá sa aj rôzne kreatívne využiť.

Vhodná kompozícia

Dobrá fotografia uplatňuje určité kompozičné pravidlá. Tieto princípy majú dlhú históriu, podloženú poznatkami vychádzajúcimi zo štúdia ľudskej psychiky, a výrazne sa využívali najmä vo výtvarnom umení a v architektúre.

V podstate ide o zámerný spôsob usporiadania a rozloženia jednotlivých prvkov tvoriacich scénu, ktorú vnímame ako vyvážený celok. Výsledným efektom je obraz, ktorý pôsobí vizuálne prívetivo. Existuje viacero prístupov k takémuto komponovaniu, medzi najznámejšie patrí napríklad pravidlo tretín, ale aj centrálna a rámová kompozícia.

Tip 1: Pravidlo tretín alebo zlatý rez

Pravidlo tretín alebo zlatý rez je veľmi jednoduché. Spočíva v rozdelení obrazu priamkami a kolmicami tak, aby nám z neho vzniklo deväť rovnakých dielikov. Tam, kde tieto priamky a kolmice pretnú, vzniknú následne štyri body. Objekty tvoriace nosnú časť obrázka umiestnime do týchto bodov alebo do ich najbližšieho okolia.

Tip 2: Centrálna kompozícia

Centrálna kompozícia bola vždy považovaná za klišé, ktorému sa snažil každý rozhľadenejší fotograf predchádzať. Napriek tomu sú situácie, pri ktorých príde toto umiestnenie naozaj vhod. Ide v podstate o horizontálne alebo vertikálne rozdelenie obrazu na dve symetrické polovice. Objekt potom umiestňujeme do takto vzniknutej strednej časti obrazu.

Tip 3: Rámová kompozícia

V rámovej kompozícii využívame miesta a objekty prirodzene sa nachádzajúce vo fotografovanom prostredí, ktoré dokážu fotografiu veľmi efektívne ozvláštniť. Ide o prvky, akými sú napríklad okná, dvere, podchody či konáre stromov – v podstate čokoľvek, čo nám dokáže „orámovať“ objekt, ktorý na obraze považujeme za významný.

Jpeg vs. raw

Každá fotografia je v podobe dát automaticky zapísaná na pamäťové médium. Tento zápis tvorí množstvo digitálnych informácií, ktoré sú uložené do štandardizovaného formátu s určitými charakteristikami.

Podexponovaná fotografia nasnímaná v režime raw pred a po spracovaní vo fotoeditore.

Najznámejší formát na ukladanie fotografií je jpeg. Vyznačuje sa tzv. stratovou kompresiou, čo znamená, že objem informácií tvoriacich obrázok sa redukuje. Výhoda tohto systému spočíva vo vytváraní súborov, ktoré veľkostne nezaberajú veľa miesta, pričom sú stále obrazovo kvalitné.

Súbory formátu raw na rozdiel od jpeg obsahujú obrovské množstvo informácií, ktoré sú priamo stiahnuté zo snímača bez akýchkoľvek úprav, čo sa logicky prejavuje aj na ich veľkosti. Hlavnou výhodou je, že pri ich dodatočných úpravách (zosvetľovanie či zmena sýtosti a kontrastu) prostredníctvom špeciálnych počítačových programov vznikajú stále dostatočne kvalitné obrázky. Využívajú ich najmä profesionálni fotografi.

Postproces

Označuje dodatočné úpravy fotografie. Rozsah týchto úprav je charakteristický rôznou mierou svojej náročnosti – od jednoduchého zosvetlenia snímky alebo aplikácie fotografického filtra až po komplikované zásahy profesionálnych retušérov, ktoré dokážu zmeniť fotografiu na nepoznanie. Prevažným dôvodom týchto úprav je snaha urobiť fotografiu vizuálne pôsobivejšou.

Monochromatický filter zariadenia Huawei Mate 20 Lite.

Napriek obrovským možnostiam by sme sa mali riadiť heslom menej je viac a s úpravami to príliš nepreháňať. V bežnej praxi by mal postproces slúžiť skôr na podčiarknutie charakteru fotografie a na jej malé vylepšenie, nie na odvádzanie pozornosti od toho, čo je na nej hlavné – námetu a motívu.

Ako sa fotilo s Huawei Mate 20 Lite?

Pri fotení ilustračných záberov som mala možnosť pracovať s telefónom Huawei Mate 20 Lite. Toto zariadenie považujem za veľmi šikovné. Ergonómia je napriek obojstranne hladkému povrchu dobre zvládnutá, takže telefón sa mi ani raz nevyšmykoval z ruky, navyše je tenký a príjemný na dotyk.

Kvalita fotoaparátov je na veľmi dobrej úrovni, poteší najmä vysoká svetelnosť objektívov. Rozlíšenia 24 Mpx pri prednom a 20 Mpx pri zadnom fotoaparáte vypovedajú samy za seba.

Ovládanie je veľmi intuitívne. Aby som si dokázala nastaviť hodnoty a režimy, ktoré som potrebovala, nemusela som vôbec čítať návody.

Ako fotografa ma veľmi potešila možnosť fotografovania raw súborov a individuálna možnosť nastavení v režime Pro. Za seba by som po vyskúšaní povedala tomuto mobilu áno. Popri zrkadlovke by to bol veľmi praktický a kvalitný zápisník.

Oslovil vás tento telefón? Nezabudnite, že každé zariadenie z ponuky O2 môžete mať k akémukoľvek O2 Paušálu na začiatok od 2 €. Z ponuky modrého operátora odporúčame vylepšený Zlatý alebo Platinový O2 Paušál, ktoré teraz prinášajú 10, resp. 25 GB dát.

Páčil sa vám článok?
Slabé
12345
Loading...
Super

Sajfa nebol za volantom prichytený náhodou, stojí za kampaňou O2

Spoločnosť O2 vyvinula aplikáciu, ktorá motivuje vodičov k tomu, aby nechali mobil počas jazdy stranou a jazdili zodpovednejšie.

Slovenský internet zaplavilo pred pár dňami video, ktoré zachytáva, ako obľúbený moderátor Matej „Sajfa“ Cifra nakrúcal lifestream za volantom a následne za svoj priestupok dostal blokovú pokutu. Moderátor však nebol prichytený náhodou. Touto udalosťou odštartovala plánovaná kampaň O2, ktorá sa v rámci platformy Dátuj zodpovedne snaží vodičov naučiť používať mobilné telefóny a dáta zodpovedným spôsobom.

Novú kampaň spustil Sajfa livestreamom za volantom

Moderátor a youtuber Matej „Sajfa“ Cifra je hlavným ambasádorom kampane. Odštartoval ju 5. apríla, keď cestou do práce vysielal livestream pre fanúšikov priamo spoza volantu. Na diaľnici ho zastavila polícia, a hoci telefón odložil, online prenos nechal bežať ďalej.

Policajtov sa síce snažil obmäkčiť, no pokutu nakoniec dostal a zaplatil. Svedkom udalosti bolo v tej chvíli až 1 000 divákov. Do dnešného dňa videlo záznam online prenosu na sociálnych sieťach viac ako 90 000 ľudí. Celá udalosť bola vopred naplánovaná a dohodnutá s políciou, pričom sa počas nej kládol dôraz na bezpečnosť zúčastnených aj ostatných účastníkov premávky. Cieľom akcie bolo rozpútať verejnú diskusiu.

Na Sajfov priestupok začali postupne reagovať slovenskí influenceri, ktorí sa zároveň začali vyjadrovať k téme bezpečného šoférovania. Medzi nimi aj raper Pil C, ktorý sa s moderátorom pustil do výmeny názorov. Viaceré známe tváre boli vopred dohoduté, časť z nich sa pridala spontánne, lebo tému považujú za dôležitú.

Do kampane sa okrem Sajfu a Pil C zapojili aj Fero Joke, Barbora Krajčírová, Braňo Deák, Matej Zrebný, LucyPug, Patra Bene, Kristína Tormová, Denisa Lipovská, Jasmina Alagič, Rytmus, Strapo, Selassie, Lukáš Frlajs, Tono S., Kveta Horváthová, Laci Strike a Ján Koleník.

Sajfa sa do tejto spolupráce rozhodol ísť aj napriek tomu, že v úvode vyvolala negatívne emócie a odsúdenie časti verejnosti.

„Táto téma sa týka 99 % z nás, ľudí, ktorí denne šoférujeme a, žiaľ, až príliš veľa svojej pozornosti venujeme displeju telefónu a nie priamo šoférovaniu. Pozor, nejde len o telefonovanie, lebo ja mám handsfree, ale predovšetkým o písanie a sledovanie sociálnych sietí priamo za volantom. Je to nebezpečné, sám to musím obmedziť, aby sa náhodou nestalo ešte niečo horšie,“ vstúpil si do svedomia moderátor.

Podľa prvých odhadov diskusia na internete zasiahla v úvodnej fáze kumulatívne viac ako 1,4 milióna ľudí.

Viac ako tretina Slovákov priznala, že používa mobil za volantom

Sajfa však zďaleka nie je jediný človek, ktorý používa mobil za volantom. V reprezentatívnom prieskume o zodpovednom šoférovaní, ktorý pre O2 pripravila agentúra KANTAR, až 96 % vodičov uviedlo, že bežne vidia, ako mobil počas šoférovania používajú iní vodiči. Viac ako tretina vodičov, konkrétne 37 %, sa pritom priznala, že počas šoférovania smartfón sami využívajú.

Výsledky prieskumu o zodpovednom šoférovaní, ktorý pre O2 pripravila agentúra KANTAR.

Z prieskumu tiež vyplýva, že telefonovanie je jedným z najčastejšie menovaných faktorov, ktoré ohrozujú bezpečnosť pri šoférovaní. Ľudia ho spomínali častejšie než nezodpovednosť, agresivitu za volantom či rýchlosť.

Sociálne siete za volantom predstavujú stále väčší problém

Kampaň chce upozorniť na to, že už dávno nie je problémom iba telefonovanie a písanie správ počas šoférovania. Najnovšie zápasíme s novým „trendom“, ktorý prišiel s nástupom sociálnych sietí. Väčšina z užívateľov chce byť neustále online, šoférovanie nevynímajúc, čo priznal aj známy moderátor.

V rámci prieskumu až 76 % vodičov uviedlo, že už videli fotku alebo video, ktoré šofér zdieľal na svojich sociálnych sieťach počas jazdy. Takmer všetci vodiči, až 95 % z nich, si myslí, že táto činnosť je nebezpečná.

Generálny riaditeľ O2: Záleží nám na tom, aby sa ľudia správali zodpovedne

Spoločnosť O2 si uvedomuje dôležitosť bezpečnosti na cestách a používania mobilu za volantom, a preto sa rozhodla na túto tému upriamiť pozornosť. O2 považuje vplyv verejne známych osôb za významný, a preto sa rozhodlo práve influencerov zapojiť do úvodu kampane a tým vyvolať diskusiu o tejto problematike medzi širokou verejnosťou, ako aj na sociálnych sieťach.

Influencerov sleduje množstvo najmä mladých ľudí, ktorým by mohli ísť príkladom. Z prieskumu tiež vyplýva, že mladí vodiči (18 až 25 rokov) používajú mobil za jazdy oveľa častejšie ako tí starší (46 a viac rokov).

„Ako mobilný operátor, samozrejme, chceme, aby ľudia čo najviac využívali naše služby, ale záleží nám na tom, aby so svojím životom kvôli ,telefónuʼ nehazardovali a správali sa počas jazdy zodpovedne. Používanie telefónu za volantom nie je zároveň ani prvou, ani poslednou témou, na ktorú v rámci iniciatívy Dátuj zodpovedne chceme upozorniť. Ale rozhodne je tou najakútnejšou,“ hovorí Peter Gažík, generálny riaditeľ O2 Slovakia.

„Taktiež sme sa rozhodli, že naša spoločnosť už od januára tohto roka nebude v rámci zodpovedného prístupu umiestňovať žiadne billboardy a bigboardy popri rýchlostných cestách, keďže vnímame, že významným spôsobom vplývajú na pozornosť vodičov počas jazdy,“ dopĺňa Gažík záväzok operátora.

O2 odmeňuje zodpovedných vodičov

Spoločnosť O2 sa rozhodla na problém používania mobilu za volantom nielen upozorniť, ale aj prispieť k jeho riešeniu. Prichádza preto s rozšírením mobilnej aplikácie O2 Extra výhody (Android, iOS) o navigáciu Sygic, ktorá je dostupná pre zákazníkov O2 zadarmo.

Okrem navigovania aplikácia súčasne sleduje aj bežné správanie sa vodiča za volantom – dokáže monitorovať prekračovanie rýchlosti aj manipuláciu s telefónom prostredníctvom dotykového displeja.

Aplikácia vyhodnocuje zodpovednosť vodiča a za každú jazdu dlhšiu ako 500 m zobrazí skóre od 0 do 100. Ak bude vodič celý mesiac jazdiť zodpovedne a so zapnutou navigáciou v aplikácii O2 Extra výhody, môže získať 1 GB dát za každý mesiac počas celého roka. Jazdiť môže buď tak, že si navolí presnú trasu, alebo použije tzv. free ride mode, v rámci ktorého cieľovú destináciu nezadáva.

Ak sa mu za mesiac podarí získať v priemere aspoň 80 bodov a počas aspoň 10 jázd odjazdí najmenej 150 km, získa 1 GB dát zadarmo.

Viac informácií o platforme Dátuj zodpovedne nájdete na www.datujzodpovedne.o2.sk.


Lifetech: Čo je nové