Profesionálna fotografka radí, ako fotiť skvelé zábery pomocou smartfónu

Chcete vytvoriť pekné fotografie pomocou svojho smartfónu, no nie vždy sa vám to darí? Profesionálna fotografka Dominika Behúlová zobrala do svojich rúk zariadenie Huawei Mate 20 Lite a detailne vysvetlila, ako na to.

Kvalitné fotografie dnes docielite aj pomocou svojho telefónu, nie každý však vie svoje zariadenie správne nastaviť. Skúsená fotografka pre vás zhrnula základy fotografovania a doplnila ich fotkami, ktoré nasnímala smartfónom Huawei Mate 20 Lite.

Mobilný telefón v súčasnosti predstavuje nenahraditeľného pomocníka pri dokumentovaní našich záľub aj bežného života. Kvalita integrovaného fotoaparátu preto pre mnohých predstavuje dôležitý parameter pri výbere nového zariadenia. V súčasnosti vlastníme plnoautomatické inteligentné prístroje s množstvom voliteľných režimov snímania, ktoré sú neraz schopné plnohodnotne nahradiť klasický fotoaparát.

Zadná kamera smartfónu Huawei Mate 20 Lite.

Napriek tomu sa mnohým z nás nie vždy podarí urobiť to, čo sme zamýšľali, a nie vždy rozumieme fotografickým pojmom natoľko, aby sme to dokázali zmeniť.

V tomto manuáli načrieme do technických pojmov klasickej fotopraxe, ktoré si objasníme dostatočne na to, aby ste dokázali zo svojich telefónov dostať maximum. Nášho sprievodcu dopĺňajú fotografie zhotovené zariadením Huawei Mate 20 Lite.

Huawei Mate 20 Lite nájdete práve teraz v O2 E-shope O2.

Správna expozícia

Expozícia predstavuje základný stavebný kameň každej fotografie. Pozostáva zo správne zvolenej kombinácie prvkov, akými sú clona, čas a citlivosť, ktoré tvoria tzv. expozičný trojuholník. Cieľom týchto nastavení je vyprodukovať snímku, ktorá nie je ani príliš svetlá, teda preexponovaná, ani príliš tmavá, teda podexponovaná.

Snímka v HDR režime počas zamračeného dňa.

Správne naexponovaná fotografia by pritom mala zodpovedať realite, tak ako ju bežne vnímame zrakom.

Vyváženie bielej

Odkazuje na prirodzenú schopnosť ľudského mozgu „farebne vyvažovať“ vnímanie v svetelných podmienkach, ktoré sa nevyznačujú prirodzene bielym svetlom. Ak vojdeme do miestnosti, kde je svetlo mierne žltkasté, modrasté či zelenkasté, nepostrehneme to. Ak sa tam však ocitne aj náš nepripravený fotoaparát a my urobíme snímku, rozdiel bude markantný.

Možnosť zvolenia vyváženia bielej v manuálnom režime v telefóne Huawei Mate 20 Lite.

Aby sme zabránili týmto neželaným farebným efektom, treba zvoliť konkrétny režim vyváženia bielej, variabilnú ponuku bežne nájdeme v nastaveniach zariadenia.

Clona

Všetci o nej už počuli, no nikto nevie, ako vyzerá a už vôbec nie, na čo slúži. Clona je malé mechanické zariadenie nachádzajúce sa v objektíve fotoaparátu. Reguluje množstvo svetla dopadajúceho na čip alebo film. Na zjednodušenie ju možno prirovnať k rozširujúcej a zužujúcej sa zrenici ľudského oka, ktorá reaguje na intenzitu svetla.

Zadná kamera Huawei Mate 20 Lite nastavená na clonu f/4.

Označuje sa písmenom f a priemer jej otvorenia opisuje clonové číslo. Existuje celý rad clonových čísel, napríklad f/1.2, f/1.8, f/4 až po f/22. Čím je toto číslo menšie, napríklad f/1.4, tým je vstupný otvor širší a schopný prepustiť väčší objem svetla a naopak.

Označenie najnižšej možnej hodnoty clony býva natlačené na alebo pri objektíve fotografického prístroja. Toto číslo nám hovorí o tzv. svetelnosti objektívu. Objektívy, na ktorých sa f pohybuje v jednotkových hodnotách, sa považujú za vysoko svetelné a vo fotografických kruhoch sú veľmi cenené.

Hĺbka ostrosti a bokeh efekt

Oba pojmy úzko súvisia so spomínanou clonou. Okrem praktickej expozičnej funkcie má clona na fotografiu aj konkrétny vizuálny dosah. Tým je miera ostrosti popredia a pozadia snímky, ktorá sa odborne nazýva hĺbka ostrosti.

Bokeh efekt na smartfóne Huawei Mate 20 Lite v režime nízkej clony.

Hĺbka ostrosti závisí od zvoleného clonového čísla. Pri vysokej hĺbke ostrosti, napríklad f/8 a viac, je fotografia celoplošne ostrá, človek ľahko rozoznáva detaily a snímka pôsobí popisnejšie.

Ak je hĺbka ostrosti nízka, napríklad f/2.8 a menej, vďaka rozostreniu časti obrazu vnímame objekty na fotografii viac odseparovane. Určitá miera rozostrenia popredia alebo pozadia môže pôsobiť esteticky – tento efekt sa nazýva bokeh. Na fotografii sa prejavuje ako množstvo rozostrených bodov, ktoré najčastejšie vytvárajú malé krúžky, tzv. rozptylové.

Čas

Táto veličina je úzko spätá s mechanizmom známym ako uzávierka. Ide o zariadenie, ktoré sa nachádza vo vnútri tela fotoaparátu a jeho úlohou je regulovať čas, počas ktorého svetlo, prechádzajúce cez objektív, dopadá na čip alebo film. Udáva sa v zlomkoch.

Záber fotený s krátkym časom umožnil zachovať pohybujúce sa objekty ostré.

Na lepšie vysvetlenie ho možno prirovnať k otvárajúcim a zatvárajúcim sa dvierkam, ktorých čas otvorenia sa uskutočňuje v minútach až tisícinách sekundy. Keď sa zariadenie nepoužíva, uzávierka je vždy zatvorená, aby na čip nedopadalo svetlo. Platí, že v tmavšom prostredí volíme dlhšie časy, napríklad 1/60 s, vo svetlejšom kratšie, napríklad 1/500 s.

Vždy to však závisí od veľkosti clony a citlivosti, ktoré máme nastavené. Podobne ako v prípade clony aj vďaka času, počas ktorého je uzávierka otvorená, môžeme vytvárať určité efekty. Pri kratších časoch možno na fotografii „zmraziť“ pohybujúce sa objekty. Naopak, pri dlhších časoch zostávajú pohybujúce sa objekty rozmazané. Pri nastavení dlhšieho času je však nutné použitie statívu alebo iného zariadenia, ktoré umožní stabilizáciu aparátu.

Citlivosť

Nájdeme ju pod označením ISO. Je indikátorom miery citlivosti čipu, resp. filmu na svetlo. Svoj význam získava iba v kombinácii s nastavením clony a času, pričom ich hodnoty významne ovplyvňuje. Udáva sa v číselnom rade, ktorý tvoria číselné násobky, napríklad ISO 50, 100 či 200. Tieto miery označujú nízku citlivosť.

Vysoká citlivosť spôsobuje zašumenie obrázku, ktoré dokáže fotografiu dramaticky ozvláštniť.

Ak by sme pokračovali smerom nahor, napríklad ISO 400 a 800, dostaneme strednú citlivosť a pri ISO 1600, 3200 a viac, vysokú citlivosť. Pre lepšiu predstavu sa dá použiť analógia s mierou citlivosti pokožky na slnečné žiarenie. Na to, aby sa ľudia s extrémne citlivou pokožkou spálili, potrebujú oveľa nižšiu mieru vystavenia slnku (ISO 1600 a viac) než ľudia s odolnejšou pokožkou (ISO 200 a menej).

V praxi to znamená, že prostredníctvom citlivosti dokážeme vyregulovať hodnoty clony a času tak, aby sme dosiahli správne naexponovanú fotografiu. A to práve zvolením jej vyššej, resp. nižšej číselnej hodnoty, ktorá nám, obrazne povedané, dokáže znásobiť alebo ubrať mieru dostupného svetla v prostredí.

Spomínané hodnoty citlivosti sú charakteristické mierou tzv. digitálneho šumu, v prípade filmu sa tento jav nazýva zrno. Čím vyššiu citlivosť zvolíme, tým výraznejší bude tento jav. Pre niekoho je tento efekt nežiaduci a považuje ho za chybu, no dá sa aj rôzne kreatívne využiť.

Vhodná kompozícia

Dobrá fotografia uplatňuje určité kompozičné pravidlá. Tieto princípy majú dlhú históriu, podloženú poznatkami vychádzajúcimi zo štúdia ľudskej psychiky, a výrazne sa využívali najmä vo výtvarnom umení a v architektúre.

V podstate ide o zámerný spôsob usporiadania a rozloženia jednotlivých prvkov tvoriacich scénu, ktorú vnímame ako vyvážený celok. Výsledným efektom je obraz, ktorý pôsobí vizuálne prívetivo. Existuje viacero prístupov k takémuto komponovaniu, medzi najznámejšie patrí napríklad pravidlo tretín, ale aj centrálna a rámová kompozícia.

Tip 1: Pravidlo tretín alebo zlatý rez

Pravidlo tretín alebo zlatý rez je veľmi jednoduché. Spočíva v rozdelení obrazu priamkami a kolmicami tak, aby nám z neho vzniklo deväť rovnakých dielikov. Tam, kde tieto priamky a kolmice pretnú, vzniknú následne štyri body. Objekty tvoriace nosnú časť obrázka umiestnime do týchto bodov alebo do ich najbližšieho okolia.

Tip 2: Centrálna kompozícia

Centrálna kompozícia bola vždy považovaná za klišé, ktorému sa snažil každý rozhľadenejší fotograf predchádzať. Napriek tomu sú situácie, pri ktorých príde toto umiestnenie naozaj vhod. Ide v podstate o horizontálne alebo vertikálne rozdelenie obrazu na dve symetrické polovice. Objekt potom umiestňujeme do takto vzniknutej strednej časti obrazu.

Tip 3: Rámová kompozícia

V rámovej kompozícii využívame miesta a objekty prirodzene sa nachádzajúce vo fotografovanom prostredí, ktoré dokážu fotografiu veľmi efektívne ozvláštniť. Ide o prvky, akými sú napríklad okná, dvere, podchody či konáre stromov – v podstate čokoľvek, čo nám dokáže „orámovať“ objekt, ktorý na obraze považujeme za významný.

Jpeg vs. raw

Každá fotografia je v podobe dát automaticky zapísaná na pamäťové médium. Tento zápis tvorí množstvo digitálnych informácií, ktoré sú uložené do štandardizovaného formátu s určitými charakteristikami.

Podexponovaná fotografia nasnímaná v režime raw pred a po spracovaní vo fotoeditore.

Najznámejší formát na ukladanie fotografií je jpeg. Vyznačuje sa tzv. stratovou kompresiou, čo znamená, že objem informácií tvoriacich obrázok sa redukuje. Výhoda tohto systému spočíva vo vytváraní súborov, ktoré veľkostne nezaberajú veľa miesta, pričom sú stále obrazovo kvalitné.

Súbory formátu raw na rozdiel od jpeg obsahujú obrovské množstvo informácií, ktoré sú priamo stiahnuté zo snímača bez akýchkoľvek úprav, čo sa logicky prejavuje aj na ich veľkosti. Hlavnou výhodou je, že pri ich dodatočných úpravách (zosvetľovanie či zmena sýtosti a kontrastu) prostredníctvom špeciálnych počítačových programov vznikajú stále dostatočne kvalitné obrázky. Využívajú ich najmä profesionálni fotografi.

Postproces

Označuje dodatočné úpravy fotografie. Rozsah týchto úprav je charakteristický rôznou mierou svojej náročnosti – od jednoduchého zosvetlenia snímky alebo aplikácie fotografického filtra až po komplikované zásahy profesionálnych retušérov, ktoré dokážu zmeniť fotografiu na nepoznanie. Prevažným dôvodom týchto úprav je snaha urobiť fotografiu vizuálne pôsobivejšou.

Monochromatický filter zariadenia Huawei Mate 20 Lite.

Napriek obrovským možnostiam by sme sa mali riadiť heslom menej je viac a s úpravami to príliš nepreháňať. V bežnej praxi by mal postproces slúžiť skôr na podčiarknutie charakteru fotografie a na jej malé vylepšenie, nie na odvádzanie pozornosti od toho, čo je na nej hlavné – námetu a motívu.

Ako sa fotilo s Huawei Mate 20 Lite?

Pri fotení ilustračných záberov som mala možnosť pracovať s telefónom Huawei Mate 20 Lite. Toto zariadenie považujem za veľmi šikovné. Ergonómia je napriek obojstranne hladkému povrchu dobre zvládnutá, takže telefón sa mi ani raz nevyšmykoval z ruky, navyše je tenký a príjemný na dotyk.

Kvalita fotoaparátov je na veľmi dobrej úrovni, poteší najmä vysoká svetelnosť objektívov. Rozlíšenia 24 Mpx pri prednom a 20 Mpx pri zadnom fotoaparáte vypovedajú samy za seba.

Ovládanie je veľmi intuitívne. Aby som si dokázala nastaviť hodnoty a režimy, ktoré som potrebovala, nemusela som vôbec čítať návody.

Ako fotografa ma veľmi potešila možnosť fotografovania raw súborov a individuálna možnosť nastavení v režime Pro. Za seba by som po vyskúšaní povedala tomuto mobilu áno. Popri zrkadlovke by to bol veľmi praktický a kvalitný zápisník.

Oslovil vás tento telefón? Nezabudnite, že každé zariadenie z ponuky O2 môžete mať k akémukoľvek O2 Paušálu na začiatok od 2 €. Z ponuky modrého operátora odporúčame vylepšený Zlatý alebo Platinový O2 Paušál, ktoré teraz prinášajú 10, resp. 25 GB dát.

Páčil sa vám článok?
Slabé
12345
Loading...
Super

Ako vybrať mobilný telefón pre seniora

Poradíme vám, čo si všímať pri výbere zariadenia pre starších ľudí a prinášame aj prehľad zariadení, s ktorými neurobíte krok vedľa.

Vianoce sa blížia a s nimi aj každoročná dilema spojená s výberom vhodného darčeka. Svojich rodičov či starých rodičov môžete potešiť aj vhodným mobilným telefónom, vďaka ktorému budete v neustálom kontakte.

Vzájomná komunikácia je často tým najkrajším darčekom, dôležité však je uvedomiť si, že starší ľudia majú na mobilné zariadenia úplne iné nároky. Pripravili sme si preto pre vás stručný návod, ako vybrať mobilný telefón pre seniora.

5 parametrov, ktoré si treba všímať pri výbere mobilu pre seniora

Batéria

Kapacita batérie hrá pri výbere zariadenia pre seniora dôležitú úlohu. Všímajte si preto tento parameter, aby sa vám nestalo, že vaši starí rodičia ostanú s vybitým mobilným telefónom v momente, keď ho naozaj potrebujú.

Odolnosť

Dobré je, ak je mobilný telefón odolný nielen proti vode či prachu, ale aj proti nárazom. Ak je zariadenie dostatočne odolné, predlžuje sa jeho životnosť.

Jednoduchosť ovládania

Myslite na to, že starší ľudia nepotrebujú vreckový počítač s množstvom doplnkových funkcií. Výberom tlačidlového telefónu, ktorý často ponúka len základné funkcie, preto nič nepokazíte.

Dobrý zvuk

Chcete mať istotu, že volaná osoba vždy zareaguje na prichádzajúci hovor? Vyberajte mobilný telefón s dobrým zvukom a dostatočne hlasitým reproduktorom.

Displej

Ak vyberáte telefón pre seniora, displej by mal byť dostatočne veľký a dobre čitateľný aj na priamom slnku. V prípade tlačidlového zariadenia by mali byť dostatočne veľké aj jednotlivé tlačidlá.

5 mobilných telefónov z ponuky O2 vhodných aj pre seniora:

Caterpillar B30

Mobilný telefón Caterpillar B30 bol navrhnutý tak, aby zvládol aj tie najextrémnejšie podmienky. Certifikát IP67 zabezpečuje odolnosť proti vode a prachu, pričom zariadenie bez problémov zvládne aj pád na tvrdú zem z výšky 1,8 m. Kvalitný reproduktor sa postará o dostatočne silný zvuk, batéria s kapacitou 1 000 mAh zabezpečí v pohotovostnom režime výdrž až 240 hodín.

Winner WG8

Winner WG8 má kompaktné rozmery, veľký displej aj tlačidlá a práca s ním je vďaka dobre zvoleným základným funkciám telefónu úplne jednoduchá. Disponuje SOS tlačidlom, pomocou ktorého si môže jeho majiteľ privolať pomoc rozposlaním SMS na predvolené telefónne čísla. Okrem informácie, že majiteľ telefónu potrebuje pomoc, sa príjemcovi správy zobrazí aj poloha zariadenia.

Motorola Moto C Plus

Ak sa vaši rodičia či starí rodičia cítia na to odložiť tlačidlový telefón, Motorola Moto C Plus je ideálna voľba na prvé zoznámenie sa so smartfónmi. Je vyrobený z odolného plastu, takže sa nešmýka v rukách. Zariadenie ponúka 5-palcový displej, batériu s kapacitou 4 000 mAh a práca s operačným systémom Android je veľmi jednoduchá. Internet v mobile navyše prináša veľa nového a vďaka podpore LTE si ho majiteľ zariadenia môže vychutnať v plnej paráde.

Nokia 3310 (2017)

Pôvodný model Nokia 3310 je verejnosti dobre známy a ani jeho nová verzia z roku 2017 vôbec nezaostáva. Tlačidlové zariadenie má pekný dizajn, veľký farebný displej, ktorý je dobre čitateľný aj na slnku, a fotoaparát, ktorý vystačí na zhotovenie základných fotografií. Gro tohto zariadenia však tvorí výkonná batéria. Pri nepretržitom volaní vydrží až 22 hodín a v pohotovostnom režime až 31 dní.

Nokia 230

Aj Nokia 230 predstavuje klasický tlačidlový model. Disponuje však veľkým 2,8-palcovým displejom, ktorý je dobre čitateľný aj na priamom slnku. Vďaka základným funkciám je jeho ovládanie intuitívne a naozaj jednoduché. Mobilný telefón umožňuje využívať dve SIM karty, zadný fotoaparát s rozlíšením 2 Mpx sa postará o zhotovenie základných fotografií.

Každý z uvedených mobilných telefónov môžete mať s ľubovoľným O2 Paušálom na začiatok od 2 €.

Ak sa rozhodnete pre Strieborný O2 Paušál, získate neobmedzené volania a SMS do všetkých sietí v rámci celej EÚ, vďaka čomu budete so svojimi blízkymi v neustálom spojení. Nechýba ani dátový balík s objemom 500 MB.


Predobjednajte si Samsung Galaxy S10 alebo S10+ a získajte skvelý darček

Čítaj viac

Lifetech: Čo je nové