8 otázok o auguste 1968, na ktoré by ste mali poznať odpovede

O udalostiach z augusta 1968 sa síce hovorí pomerne často, už nie tak často príde ale kladná odpoveď na otázku či vieme, čo presne sa vtedy dialo.

Pozvali sme si preto na pomoc Ľubomíra Morbachera z občianskeho združenia Living Memory, ktorý nám opísal najdôležitejšie momenty a kľúčové osobnosti jednej z najsmutnejších kapitol našich dejín.

Dnes, po 50 rokoch od invázie vojsk Varšavskej zmluvy na čele so Sovietskym zväzom do Československa z 21. augusta 1968, sa mladým ľuďom vybavia tanky s bielymi pruhmi, ktoré snáď videli v televíznych dokumentoch alebo si možno spomenú na rozprávanie starších, čo práve robili, keď bola naša krajina okupovaná.

Ale akou krajinou bolo vlastne Československo pred rokom 1968? Samotný rok 1968 bol plný nádejí a neskôr tragédií, poníženia a sklamania. Ako každá doba, aj táto mala svojich hrdinov, čestných a morálnych ľudí, ale aj zradcov, ľudí bez chrbtovej kosti či prezliekačov kabátov. Kto bol kto a akú úlohu zohral? Aké okolnosti viedli k okupácii a čo sa dialo po nej?

Pozrime sa na najdôležitejšie udalosti a osobnosti tých dní:

Kto bol Alexander Dubček?

Alexander Dubček bol hlavným symbolom pozitívnych zmien a nádejí spojených s rokom 1968. S jeho prítomnosťou na čele štátu je spojené obdobie vzopätia spoločnosti.

Dubček bol komunistický politik, detstvo a mladosť prežil v Sovietskom zväze, politické skúsenosti získaval vo vnútri straníckeho aparátu aj v temných 50. rokoch.

Od januára 1968 sa stal prvým tajomníkom ÚV KSČ, čo bola najvyššia funkcia v štáte. Samotná osobnosť Alexandra Dubčeka bola príjemným osviežením. Od predošlých tajomníkov sa líšil najmä tým, že pôsobil neautoritársky, mal ľudský rozmer a vrúcny vzťah k ľuďom.

Čo bola Pražská jar a čo priniesla ľuďom v Československu?

Alexander Dubček začal po nástupe do funkcie prvého tajomníka presadzovať tzv. socializmus s ľudskou tvárou. Bol to súbor reforiem, ktorých cieľom bola demokratizácia politického systému. Po zverejnení tohto programu nasledovali udalosti známe ako Pražská jar.

Nastalo uvoľnenie režimu – ľudia mohli slobodne vycestovať, povolila sa činnosť nekomunistických spolkov a začala sa aj rehabilitácia politických väzňov.

Jednou z najzásadnejších reforiem bolo zrušenie cenzúry tlače. Dovtedy ľudia nemohli len tak napísať niečo, čo nebolo v súlade s marxisticko-leninskou ideológiou. Zdvihla sa vlna obrovského nadšenia verejnosti, začalo sa slobodne uvažovať, aké ekonomické reformy posunú Československo dopredu, otvorene písať o terore 50. rokov a uvažovať o politickej pluralite.

Malo to len jednu chybu krásy, straníckemu vedeniu v Moskve sa takýto vývoj vôbec nepozdával. Pražská jar skončila 21. augusta 1968, keď vojská Varšavskej zmluvy (okrem Rumunska) vpadli do Československa, aby zastavili započaté reformy.

Akú zámienku mali ruské vojská na okupáciu?

Sovietsky zväz nemohol pripustiť liberalizáciu totalitných pomerov a vlastnú cestu Československa k socializmu, preto po neúspešných vyjednávaniach s Dubčekom označil vývoj za „kontrarevolúciu“.

Sovietska tajná služba nečakala so založenými rukami a ešte pred príchodom samotných vojsk kontaktovala spoľahlivých členov KSČ verných Sovietskemu zväzu, aby po invázii vytvorili kolaborantskú vládu.

Verným súdruhom Aloisovi Jindrovi, Drahomírovi Kolderovi, Oldřichovi Švestkovi, Antonínovi Kapekovi a Vasiľovi Biľakovi sa po invázii novú vládu podľa plánov Sovietov síce nepodarilo vytvoriť, ale zato pred inváziou stihli odovzdať tzv. pozývací list, ktorým Sovietov žiadali zachrániť Československo pred „kontrarevolúciou“ a tým mali legitimizovať inváziu vojsk.

Jednou z ciest, ako sa pozývací list mal dostať do rúk Sovietov, bolo jeho odovzdanie Vasiľom Biľakom na stretnutí na záchode, ktoré organizovala KGB. Do dnešných dní Ruská federácia neposkytla originál tohto pozývacieho listu.

Hoci bol Vasiľ Biľak po roku 1989 vyšetrovaný slovenskou políciou, nebol za vlastizradu nikdy potrestaný. Zomrel v roku 2014.

Čo presne sa stalo 21. augusta 1968?

V noci z 20. na 21. augusta 1968 vpadli cudzie vojská piatich socialistických krajín – Sovietskeho zväzu, Maďarska, Poľska, Bulharska a NDR na územie Československa. Rýchlo obsadili väčšinu strategických miest po celej krajine. Vedúci československí predstavitelia na čele s Alexandrom Dubčekom boli zatknutí a odvlečení do Moskvy.

Bežní obyvatelia vyjadrili k takémuto konaniu silný odpor, neozbrojení ľudia sa stavali do cesty sovietskym tankom a na viacerých miestach došlo k pouličným bojom. Podľa posledných poznatkov bolo v dôsledku okupácie usmrtených 402 ľudí.

Foto: John W. Schulze, Flickr

Bola to najväčšia vojenská operácia v dejinách Varšavskej zmluvy, paradoxne proti vlastnému členovi. Zúčastnilo sa jej 27 divízií, z toho 12 tankových, 13 motostreleckých a dva výsadkové, letecká armáda, 6 300 tankov, 800 lietadiel, 2 000 diel a raketometov.

Čo sa po zatknutí dialo s Dubčekom?

Samotný Alexander Dubček, ikona československého obrodného procesu, bol odvlečený s ďalšími predstaviteľmi reformného krídla KSČ do Sovietskeho zväzu. Po prílete ďalších československých politikov na čele s prezidentom Ludvíkom Svobodom pod nátlakom vodcu ZSSR Leonida Brežneva podpísali Moskovský protokol, ktorý okrem iného znamenal zákaz „protisocialistických organizácii“, opätovné zavedenie cenzúry, upevnenie orgánov bezpečnosti a armády, ako aj kádrové zmeny výmenou za etapovitý odchod okupantov.

Neprávom sa opomína, že z odvlečených československých politikov ako jediný odmietol Moskovský protokol podpísať František Kriegel.

Čo nasledovalo po auguste 1968?

Jedna celá generácia zažila dezilúziu, keď pochopila, že socializmus je nereformovateľný. S holými rukami ruských vojakov presviedčala, že tu k žiadnej kontrarevolúcii a útoku na základy socializmu neprišlo.

Foto: František Dostál, Wikimedia CC

Toto obdobie pasívneho odporu sa navždy zapísalo do ich pamätí. Dezilúzia, pošliapanie demokratického procesu a opätovný návrat do totalitných pomerov, označovaný ako normalizácia, ktorý pretrval až do roku 1989, napáchal obrovské škody.

Bolo to obdobie krivenia charakterov, zastrašovania, špehovania, udávania, perzekúcií a sociálnej korupcie zo strany totalitného štátu.

Nakoniec sa z dočasného pobytu sovietskych vojsk stal pobyt trvalý. Z Československa odišli až v roku 1991.

Kto bol Gustav Husák?

Alexandra Dubčeka vo funkcii prvého tajomníka ÚV KSČ nahradil v apríli 1969 Gustáv Husák, ktorý sa po Moskovských rokovaniach zmenil z reformátora na spojenca sovietskeho vodcu Brežneva.

Po invázii v roku 1968 zohral ako prvý tajomník ÚV KSČ a neskôr prezident v 70. a 80. rokoch 20. storočia kľúčovú úlohu nenávideného normalizátora.

Kto bol Jan Palach?

V súvislosti s tým, čo sa dialo po invázii vojsk Varšavskej zmluvy do Československa, je potrebné spomenúť ešte jednu mimoriadnu obeť. 16. januára 1969 sa v Prahe upálil študent Filozofickej fakulty Karlovej Univerzity Jan Palach.

Foto: myjsmetonevzdali.cz, Wikimedia CC

Jeden z mála mýtov o udalostiach súvisiacich s inváziou hovorí,  že sa upálil na protest proti nej. Svoj čin sa rozhodol vykonať proti dôsledkom invázie, ochabovaniu vôle ľudí odporovať nastupujúcej normalizácii a zaduseniu zbytkov politických výsledkov demokratizačného procesu z roku 1968.

O dvadsať rokov neskôr, v roku 1989, pri príležitosti výročia Palachovho činu prerástli občianske spomienkové aktivity známe ako Palachov týždeň do demonštrácie proti komunistickému režimu v Československu. O ďalších desať mesiacov totalitný režim v Československu padol.


Téme augusta 1968 a tomu, ako vstup vojsk Varšavskej zmluvy zasiahol do životov bežných ľudí, sa venuje aj projekt Spýtaj sa vašich. V rámci projektu vznikne na stránke spytajsavasich.sk interaktívny online pamätník, kde môžete napísať svoje spomienky na tieto udalosti a pridať aj fotografie či zvukové nahrávky.

Pri príležitosti 50. výročia vznikol aj unikátny dokumentárny film Spýtaj sa vašich 68, v rámci ktorého režisérka Barbora Berezňáková vyzbierala dobové svedectvá od ľudí po celom Slovensku aj od Slovákov, ktorí po 21. auguste 1968 odišli do emigrácie.

Premiéra dokumentu je naplánovaná na pondelok 20. augusta v Bratislave. Film sa premietne po zotmení na stene OD Tesco na Kamennom námestí. V rovnaký deň sa uskutoční premietanie aj v Košiciach, Spišskej Novej Vsi a Banskej Štiavnici, 21. augusta vo Zvolene a postupne aj v ďalších mestách po celom Slovensku.

Vlastný program si pri príležitosti výročia augustových dní pripravila aj Nová Cvernovka. Dvojdňové podujatie Okupácia 1968 prinesie diskusie, špecifickú inštaláciu aj hudobný program.


Tento článok je súčasťou víkendového vydania magazínu Sóda o auguste 1968, ktoré vzniklo pri príležitosti 50. výročia augustových dní. Vydanie vzniklo v spolupráci s projektom Spýtaj sa vašich a občianskym združením Living Memory. Oba projekty a ich myšlienky podporuje aj Férová Nadácia O2

Ľubomír Morbacher

Je absolventom Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Do roku 2014 pracoval v Ústave pamäti národa v Bratislave, kde sa zaoberal dokumentáciou obetí železnej opony v rokoch 1948 – 1989 a mapovaním štruktúr ŠtB na Slovensku. Od roku 2014 spolupracuje s Platformou európskej pamäti a svedomia so sídlom v Prahe. Je spoluautorom knihy Zločiny komunizmu na Slovensku 1948 – 1989, ktorá získala v roku 2001 Cenu Dominika Tatarku. V roku 2016 založil s kolegami z pamäťových inštitúcií občianske združenie Living Memory, ktoré uskutočňuje na stredných školách prednášky a diskusie o totalitných režimoch 20. storočia a hodnote slobody.

Páčil sa vám článok?
Slabé
12345
Loading...
Super

Víkendové čítanie: Na august 1968 nesmieme zabudnúť

Niektorí z nás ešte neboli ani na svete, iní len niečo započuli, no mnohí ho zažili na vlastnej koži.

August 1968. Okupácia Československa. Vpád vojsk Varšavskej zmluvy. Obavy z príchodu ďalšej vojny.

Kým mladšie ročníky sa o udalostiach z augusta 1968 často dozvedia len na hodinách dejepisu a neraz im vôbec nerozumejú, veľa ľudí na toto obdobie nikdy nezabudne. Vojská Varšavskej zmluvy vtedy obmedzili ich slobodu a nahnali do našich ulíc strach. Nevinní ľudia zomierali.

Sloboda nie je samozrejmosť. Je to téma, o ktorej treba hovoriť. Preto sme sa v spolupráci s O2 rozhodli v tomto víkendovom vydaní venovať práve udalostiam z augusta 1968 a priblížiť ich aj mladým ľuďom.

Partnerom tohto vydania, ktoré vzniklo pri príležitosti 50. výročia augustových dní, je projekt Spýtaj sa vašich a občianske združenie Living Memory, ktoré podporuje aj Férová Nadácia O2. Kým projekt Spýtaj sa vašich sa venuje tomu, ako august 1968 vnímali bežní ľudia, Living Memory na stredných školách organizuje diskusie s mladými ľuďmi o totalitných režimoch a hodnote slobody.

V tomto vydaní nájdete:

Stĺpček Martina Slávika: Čo pre ľudí znamenal rok 1968? Spoluzakladateľ organizácie Living Memory sa zamýšľa nad udalosťami augusta 1968, ale aj slobodou a jej dôležitosťou.

Anne Malej zastrelili v auguste 1968 na ulici brata. Jeho príbeh chce dostať k čo najviac ľuďom. Prečítajte si rozprávanie pamätníčky, ktorú sme navštívili v jej rodnej Hôrke pri Poprade.

8 otázok o auguste 1968, na ktoré by ste mali poznať odpovede. V spolupráci s historikom Ľubomírom Morbacherom sme pre vás zhrnuli tie najdôležitejšie udalosti a osobnosti tohto obdobia.

Anketa: A čo ste robili 21. augusta 1968 vy? Čitatelia Sódy sa s nami podelili o to, ako sa tento deň zapísal do ich životov. Prečítajte si ich autentické výpovede a podeľte sa s nami o tú vašu.


Vybrali sme 10 najlepších smartfónov z júnovej ponuky

Potrebujete s príchodom leta smartfón s kvalitným fotoaparátom alebo dlhou výdržou batérie? Pozrite si to najlepšie z aktuálnej ponuky O2.

Jar pomaly končí a s ňou aj obdobie, kedy výrobcovia tradične predstavujú novinky. Ak ste nestihli sledovať nové zariadenia na trhu a obzeráte sa po novom smartfóne, uľahčíme vám výber. Pripravili sme pre vás prehľad 10 zariadení, ktoré by nemali uniknúť vašej pozornosti.

V ponuke O2 nájdete nielen množstvo skvelých smartfónov, ale aj praktické príslušenstvo. Poďte si vybrať.

Huawei P30 Pro

Vlajkovú loď od čínskeho výrobcu Huawei P30 Pro netreba veľmi predstavovať. Ide o to najlepšie, čo značka ponúka. Tešiť sa môžete na bezrámikový displej, ktorý tvorí celú prednú stranu zariadenia, čítačku odtlačkov prstov priamo v displeji a štvoricu fotoaparátov na zadnej strane.

Práve fotoaparát je to, čím si vás tento model získa. Okrem primárneho 40 Mpx fotoaparátu na zadnej strane prináša aj širokouhlý objektív, teleobjektív pre päťnásobné optické priblíženie a objektív na zaznamenanie hĺbky fotenej scény. Ak sa rozhodnete pre Huawei P30 Pro, môžete pokojne nechať svoj kompaktný fotoaparát doma.

Huawei P30 Pro vám odporúčame knižkové puzdro od Smart Vie.

Huawei P30

Modelu Huawei P30, menšiemu bratovi vlajkovej lode Huawei P30 Pro, možno chýba niečo z jeho výbavy, no určite sa nemá za čo hanbiť. Vďaka kovovému telu a displeju, ktorý tvorí celú prednú stranu, pôsobí elegantne a prémiovo. Horný výrez pre fotoaparát sa scvrkol na veľkosť dažďovej kvapky, a tak si naň veľmi rýchlo zvyknete.

S trojitým zadným fotoaparátom vytvoríte skutočne krásne a ostré fotografie. Huawei v tomto prípade stavil na primárny 40 Mpx fotoaparát, širokouhlý objektív a teleobjektív pre trojnásobné optické priblíženie.

Huawei P30 vám odporúčame praktické puzdro od Smart View.

Motorola One Lite

Lenovo pri značke Motorola používa operačný systém Android s minimálnym zásahom do systému. Rovnaký prístup použili aj pri novinke Motorola One a jej menšom súrodencovi Motorola One Lite. Model Lite s viac ako príjemnou cenovkou ponúka 5,9-palcový displej na takmer celej prednej strane s výrezom na reproduktor a fotoaparát v hornej časti.

Vďaka duálnemu fotoaparátu vytvoríte zaujímavé zábery, pričom sekundárny fotoaparát rozpoznáva hĺbku záberu. Samozrejmosťou je režim HDR. Skvelou pomôckou je nabíjanie Turbopower, ktoré umožňuje nabiť zariadenie za 20 minút na ďalších 6 hodín používania.

Motorola One Lite má klasický 3,5mm audio jack, vďaka ktorému si môžete obľúbené skladby vychutnať cez slúchadlá Strudo.

Huawei P30 Lite

V strednej triede smartfónov sme si už pri niektorých funkciách zvykli na kompromisy. V prípade zariadenia Huawei P30 Lite je tých kompromisov o čosi menej. Elegantný dizajn a displej na celej prednej strane s minimálnym výrezom na fotoaparát neprezrádza, že ide „iba“ o strednú triedu.

Na zadnej strane smartfónu sa nachádzajú až tri fotoaparáty. Primárny fotoaparát má rozlíšenie 48 Mpx, druhý je širokouhlý a tretí slúži na zachytenie hĺbky záberu. Vedľa fotoaparátov je intuitívne umiestnená čítačka odtlačkov prstov.

Displej zariadenia Huawei P30 Lite najlepšie ochráni sklo Panzer Glass.

iPhone Xr

Spoločnosť Apple predstavila popri top modeloch iPhone Xs a iPhone Xs Max aj lacnejší variant iPhone Xr. Pri tomto zariadení výrobca pristúpil na kompromis ceny a funkcií. Dizajn je však rovnako príťažlivý ako pri jeho drahších súrodencoch a model je navyše dostupný v zaujímavých farebných verziách.

Najciteľnejší rozdiel je v displeji, ktorý má menšie rozlíšenie a absentuje mu funkcia 3D touch. Zadný fotoaparát predstavuje špičku vo svojej triede. Aj napriek absencii sekundárneho fotoaparátu zvláda portrétové fotografie s rozostreným pozadím. Predná kamera okrem videohovorov a selfie slúži aj na odomknutie zariadenia. Tomu dopomáha infračervená kamera pre čo najvyšší stupeň zabezpečenia.

Na ochranu displeja zariadenia iPhone Xr odporúčame ochranné sklo PanzerGlass.

Huawei P Smart 2019

Novinka Huawei P Smart 2019 má našliapnuté stať sa bestsellerom tohto roku. Za rozumnú cenu ponúka všetko, čo hľadá bežný používateľ. Keďže ide o strednú triedu, je vyrobená z plastu, no pôsobí ako prémiové sklo. Konštrukcia je naozaj pevná, preto sa nemusíte obávať žiadneho vŕzgania plastov.

Displej zaberá celú prednú stranu a jeho rám je minimálny. Výrez sa scvrkol na veľkosť kvapky, po pár hodinách používania ho vôbec nebudete vnímať. Na zadnej strane zariadenia nájdete dvojitý fotoaparát, ktorý vďaka umelej inteligencii automaticky nastaví režim podľa snímanej scény.

Na ochranu smartfónu Huawei P Smart 2019 sa určite zíde knižkové puzdro Huawei.

Huawei Y7 2019

Huawei nič nenecháva na náhodu ani v nižších triedach, čoho dôkazom je smartfón Huawei Y7. Funkcionalita tohto zariadenia je v porovnaní s jeho cenou priam neuveriteľná. Duálny fotoaparát s rozlíšením 13 + 2 Mpx vytvorí viac ako slušné zábery aj pri slabšom osvetlení.

Predný displej je natiahnutý na celú prednú stranu s malým výrezom v hornej časti. Ide o Dual SIM zariadenie s hybridným slotom na sekundárnu SIM alebo pamäťovú kartu. Na ochranu osobných údajov môžete použiť odomykanie tvárou alebo snímač odtlačkov prstov na zadnej strane zariadenia.

Na ochranu smartfónu Huawei Y7 2019 pred náhodným poškodením môžete použiť ochranné sklo SBS.

Huawei Y5 2019

Najlacnejšie zariadenie od Huawei vás prekvapí pekným dizajnom. V tejto cenovej kategorií je to príjemné osvieženie, najmä kvôli farebným prevedeniam. Oprosti drahším zariadeniam od Huawei je rámček okolo displeju výraznejší. V hornej časti nájdete výrez pre prednú 5 Mpx kameru na selfie. Hlavný fotoaparát má rozlíšenie 13 Mpx. V horších svetelných podmienkach mu sekunduje LED blesk. Ide o Dual SIM zariadenie s hybridným slotom. Môžete si teda vybrať, či budete používať druhú SIM kartu, alebo si vnútornú 16 GB pamäť rozšírite prostredníctvom SD karty.

Na vychutnávanie hudby môžete použiť slúchadlá Strudo Pro Sport.

Honor 20 Lite

V našom výbere nesmie chýbať ani novinka v strednej triede od značky Honor. Ak hľadáte výkonný smartfón, Honor 20 Lite predstavuje skvelý výber, z ktorého ceny sa vám nezakrúti hlava. Vďaka osemjadrovému procesoru a operačnej pamäti RAM s kapacitou 4 GB je chod operačného systému plynulý a zariadenie zvládne aj náročnejšie aplikácie či hry.

Najväčším lákadlom je však trojitý fotoaparát, ktorý pozostáva z hlavného 24 Mpx fotoaparátu, širokouhlého objektívu a objektívu na určovanie hĺbky záberu. Predná 32 Mpx kamera je skvelá na selfie. Tento fotografický výkon pomáha do maximálnej možnej miery využiť umelá inteligencia, ktorá sama zvolí správny režim, či už vytvárate skupinovú fotku, alebo záber scenérie.

Rozšírte pamäť smartfónu Honor 20 Lite o ďalších 128 GB s pamäťovou kartou Kingston.

Huawei P20 Pro

Aj napriek tomu, že ide o minuloročný model, Huawei P20 Pro má stále čo ponúknuť. Nie je to len taký hocijaký smartfón, jeho trojitý fotoaparát začal revolúciu mobilnej fotografie, ktorá dnes beží naplno.

Svojím elegantným dizajnom vám ulahodí aj rok po uvedení na trh. V hornej časti displeja nájdete malý výrez, ktorý však môžete softvérovo „ukryť“. Čerešničkou na torte je rýchle nabíjanie až 4 000 mAh batérie, ktorá vás nezradí ani počas náročného dňa.

puzdrom Smart View ochránite displej smartfónu Huawei P20 Pro naplno.

Získajte mesiac poistenia zadarmo

Spoločnosť O2 ochráni váš nový telefón práve vtedy, keď je najzraniteľnejší. Ak si teraz v O2 poistíte svoj nový smartfón, prvý mesiac máte O2 Poistku zadarmo.


Vybrali sme 10 najlepších smartfónov z júnovej ponuky

Čítaj viac

Huawei 1+1: získajte k smartfónu Huawei aj druhý telefón alebo hodinky

Čítaj viac

Moje O2: Vybavte všetko dôležité z pohodlia svojho domova

Čítaj viac