Odborník na umelú inteligenciu: Pomohlo by nám, keby sme sa na sociálne siete nechodili hádať

Jakub Šimko v KInIT-e skúma, ako by technológia mohla pomôcť odhaľovať dezinformácie.

Sociálne siete nás neustále zaplavujú hoaxmi aj nenávistnými príspevkami. V boji s nimi zatiaľ ťaháme za kratší koniec. Kempelenov inštitút inteligentných technológií (KInIT) chce na tento problém využiť umelú inteligenciu. Jej algoritmy sa však najprv potrebujú od ľudí naučiť rozoznávať dezinformácie. Jakub Šimko, ktorý na technológii pracuje, nám vysvetlil, ako umelá inteligencia funguje a čo nás spolupráca so strojmi môže naučiť.

V rozhovore sa ďalej dočítate:

  • či stroj dokáže porozumieť textu, ktorý napísal človek,
  • ako fungujú algoritmy sociálnych sietí,
  • či by nástroj mohli zneužiť ľudia šíriaci dezinformácie,
  • podľa akých znakov sa dá obsah označiť za hoax.

Vedátor: Obavy sa objavujú pri každej zmene, aj fungovanie lokomotív bolo kedysi mágiou

Problém s dezinformáciami je vážny. Dostali sme sa do bodu, keď si sami nevystačíme a na jeho riešenie potrebujeme umelú inteligenciu? 

Ak by som aj mal pocit, že by sme na to stačili, prečo si nepomôcť, ak sa to dá aj umelou inteligenciou? Šírenie hoaxov, dezinformácií a hejtu má aj technologický aspekt. Sociálne médiá síce niekto mohol vymyslieť s dobrým úmyslom, no v súčasnosti sú nastavené tak, aby generovali zisk svojim vlastníkom, a zároveň tak, že sa, zrejme nechtiac, nepravdivé informácie cez ne šíria rýchlejšie než tie pravdivé.

Hoaxy a nezmysly sú atraktívnejšie, oslovia viac čitateľov. Všimli si to aj algoritmy, ktoré nám odporúčajú obsah, a preto ich viac šíria. Touto skutočnosťou by sme síce ľudí mohli vyviniť, no aj oni nesú svoj diel viny, lebo nie sú dobre pripravení na dnešnú dobu. Nemyslia kriticky, lebo ich to nikto neučil a neviedol ich k tomu. Pritom ľudia, keby ste sa ich spýtali, by sami seba považovali za kriticky mysliacich. Hlúpi sú tí ostatní, mne sa to nemôže stať, že by mnou niekto manipuloval, niekto ma oblafol. No ruku na srdce, koľkokrát sa nám to už stalo? Koľkokrát sme zle nakúpili alebo zle volili? 

Môže mať šírenie hoaxov aj čisto technologické riešenie? 

Nie, čisto technologické riešenie neexistuje. Vezmite si email, naň nevplývajú žiadne algoritmy. Do schránky mi môžu prísť seriózne správy aj bludy. Mail je demokratický, keď ho pošlem, zakaždým bude doručený. 

Podobne fungovali príspevky na sociálnych médiách v roku 2008. Vy ste zdieľali post a ten sa objavil všetkým vašim známym. Vo Facebooku si však uvedomili, že obsahu je na sieti priveľa, treba ho filtrovať, a vtedy začali nastavovať odporúčacie nástroje. Neskôr zistili, že je dôležité, aby používateľov na platforme udržali čo najdlhšie, a že by obsah mali vyberať podľa toho.

Hoaxy a nezmysly sú atraktívnejšie, oslovia viac čitateľov. Všimli si to aj algoritmy, ktoré nám odporúčajú obsah.

Najviac vašu pozornosť zaujme obsah, ktorý je emocionálny. Na jednom konci spektra sú mačičky, ale tie vás nezaujmú až tak ako niečo, čo vás rozčúli a negatívne chytí za srdce. Vieme, že algoritmy na sociálnej sieti preferujú diskusné interakcie. Počítajú aj lajky, srdiečka či emotikony, ale najviac si cenia diskusiu, ideálne pri kontroverzných témach, kde sa ľudia hádajú. Zlaté mačičky tiež generujú komentáre, ale nie je ich toľko. Algoritmy merajú aj to, či sa na príspevok vraciate, a to sa deje vtedy, keď pod ním chcete debatovať. 

Riešením by bolo, keby sme si viac všímali pozitívny obsah a viac naň reagovali?

To sa môžeme len domnievať, no verím, že by nám pomohlo, keby sme sa prestali rozčuľovať. Keby používatelia boli nad vecou a nechodili sa na sociálne siete hádať, algoritmy by si to zmerali a dezinformácie by nemali taký veľký dosah.

Skúste nám teda vysvetliť, ako by mohol pomôcť váš projekt. 

Snažíme sa pracovať na metódach, ktoré by dokázali posúdiť, či by mohol vybraný obsah obsahovať dezinformácie. Umelá inteligencia zatiaľ nevie obsah vyhodnotiť jednoznačne, no môže s rozumnou mierou istoty odhadovať. 

V zásade robíme pomocníčka pre človeka, ktorý rozhodne, či je niečo hoax. Ak si napríklad predstavíme moderátora nejakého fóra, ktorý musí posúdiť sto nových príspevkov, umelá inteligencia mu z nich môže vybrať tých zopár najpravdepodobnejšie dezinformačných. 

Ako ste sa k tomuto typu projektov dostali? 

Téme dezinformácií sa s viacerými kolegami venujeme už takmer päť rokov, dlho ich vnímame ako spoločenský problém. So študentmi sme kedysi pracovali na projekte detekcie nenávistných prejavov. Robili sme výskum za pomoci metód, ktoré by sa dali uplatniť aj na dezinformácie. Bol zameraný na charakterizáciu textu, ten sa totiž dá rôzne klasifikovať, napríklad ako nahnevaný, veselý, neutrálny. Získali sme vtedy grant a odvtedy sme sa tejto oblasti venovali podrobnejšie.

Najviac vašu pozornosť zaujme obsah, ktorý je emocionálny. Na jednom konci spektra sú mačičky, ale tie vás nezaujmú až tak ako niečo, čo vás rozčúli a negatívne chytí za srdce.

Problém s dezinformáciami sa medzitým nevyriešil, skôr sa zhoršil, a preto sme pri ňom vytrvali. Takýto detektor hoaxov sa pokúša vo svete vytvoriť veľa výskumníkov, no my ho aplikujeme čiastočne aj na slovenčinu, čo už tak veľa ľudí nerobí. Slovenčinou hovorí málo ľudí a je preň k dizpozícii málo zdrojov.

Ako detektor funguje?

Predstavte si čiernu skrinku, do ktorej nevidíte. Jej vnútro je komplikované, ale nemusí nás v prvom priblížení príliš zaujímať. Skrinka však navonok funguje tak, že do nej vkladáme veľa príkladov, napríklad viet. Napríklad do nej z jednej strany vložíme dve vety a chceme, aby nám na druhej strane vyhodnotila, či sú významovo podobné alebo totožné. 

Ak k tomu mám k dispozícii databázu nepravdivých výrokov,  povedzme často sa opakujúcich hoaxov napríklad v medicínskej doméne, môžem výskyt podobných či rovnakých myšlienok detegovať v novom obsahu. Škatuľku vieme vyrobiť jednoducho, to, čo je na tom celom ťažké, je získavanie spoľahlivých ohodnotených dát. 

Hoaxy sú však často nové informácie. Vezmime si príklad: v minulosti niekto správne vyhodnotil, že správa o tom, že Savo lieči rakovinu, je hoax. Potom príde nová dezinformácia, že cukríky liečia rakovinu. Ako si skrinka vyhodnotí, že aj tá nová informácia je hoax? 

V prvom rade si technológia dokáže všimnúť, čo majú vety spoločné. Obe vety majú dve rovnaké slová: lieči a rakovinu. Strojčeky vidia aj väzbu medzi slovami, teda že sa vety skladajú z podmetu, prísudku a predmetu. Škatuľka môže byť vnútri umelou neurónovou sieťou zloženou podobne ako náš mozog. V prepojeniach neurónov je zakódované, čo už videla predtým. Pozrie sa na nový príklad a vie povedať, že na základe podobností je to na 80 percent pravdepodobne hoax, lebo vidí znaky charakteristické pre hoaxy.

Čítajte aj: Každý môže naletieť hoaxu, dôležité je poučiť sa, tvrdí odborník na informačnú bezpečnosť

Hodnotíte hoaxy na úrovni odsekov alebo viet? Dokáže stroj porozumieť celému textu?

Stroj v skutočnosti textu nerozumie v zmysle, ako to chápeme my ľudia, od toho sme zatiaľ veľmi ďaleko a neviem, či sa k tomu vôbec niekedy dopracujeme. Stroje však vedia robiť niektoré úlohy, pri ktorých sa javí, že textu rozumejú. Sú modely, ktoré posudzujú vetu podľa iných viet, respektíve výrokov, ale niekedy aj celých článkov. Niektoré prístupy nakrájajú text na vety a vyhodnotenie je len agregované. Iné hľadajú súvislosti medzi informáciami.

Detektor hoaxov sa pokúša vo svete vytvoriť veľa výskumníkov, no my ho aplikujeme čiastočne aj na slovenčinu, čo už tak veľa ľudí nerobí.

Ako môžu ľudia umelej inteligencii pomôcť?? 

Ľudí potrebujeme pri použití detekčného modelu. Môžete byť napríklad moderátorom fóra, ktorý nestíha čítať všetky príspevky a potrebuje pomoc pri ich filtrovaní. Využiť ho môže aj factchecker, ktorý si potrebuje overiť napríklad výroky politikov a zisťuje, či nepovedali nejaký nezmysel. 

Pri zložitejších obsahoch je to veľa práce a niektoré z úkonov by mohli byť automatizované. Napríklad strojček zistí, či už podobný výrok nebol v minulosti overovaný. Ľudí potrebujeme aj pri zbere dát. Ak narazia na dezinformácie alebo nenávistné komentáre, môžu ich označiť alebo im napísať anotáciu a my to neskôr môžeme zaradiť do databázy pre umelú inteligenciu. Môže sa prihlásiť každý.

Mohli by sa zapojiť aj ľudia, ktorí dezinformácie šíria?

Žiaľ, mohli. My sme zatiaľ spravili iba úvodnú štúdiu, zozbierali sme dáta. Sledujeme, či to ľuďom dáva zmysel, zatiaľ sme nezhodnotili kvalitu ich práce. Keby sa ukázalo, že to nemôže byť otvorený nástroj, budú doň prispievať iba vyškolení ľudia, skupina, ktorá by prešla výberovým konaním. 

Možno by sa mohol prihlásiť ktokoľvek, musel by však prejsť kurzom a občas by sme ho potom skontrolovali. Keby neprodukoval dáta kvality, akú by sme potrebovali, jeho dáta nepoužijeme. Tomuto sa venuje oblasť s názvom crowdsourcing, ktorá sa zaoberá tým, ako využívať veľké skupiny anonymných používateľov, a má veľa nástrojov, ktorými si poisťuje kvalitu dát. 

Podľa čoho sa obsah vyhodnocuje? Aké môže mať kategórie? 

My im vravíme črty. Môžeme sledovať, či je obsah emočne zafarbený, kde sa vyskytol, aké reakcie vyvolal, kto ho zdieľal. Potom je v texte veľa nadávok, interpunkcie, neprimerane veľa kapitálok. Okrem toho si modely všímajú aj vecnú podstatu obsahu, teda jeho tému či koncepty, ktoré spomína. Žiadna z týchto čŕt nám sama osebe nepovie správny výsledok, no model umelej inteligencie ich posúdi spolu. 

Ľudí potrebujeme aj pri zbere dát. Ak narazia na dezinformácie, môžu ich označiť a my to neskôr môžeme zaradiť do databázy pre umelú inteligenciu.

Spomenuli ste, že za ten čas, čo sa dezinformáciám venujete, sa situácia zhoršila.  Nestíhame za hoaxmi? 

Momentálne skutočne ťaháme za kratší povraz. S oneskorením zisťujeme, aké negatívne dôsledky má pre nás nasadenie nových technológií, teda napríklad sociálnych médií. Ja som však optimista, nemyslím si, že smerujeme do záhuby, ale tento problém nás ešte môže zabolieť na mnohých miestach. 

Našťastie, ľudia ho už vnímajú, rovnako aj regulátori, teda štáty, ktoré začínajú tlačiť na veľké technologické firmy, aby niečo podnikli. Tie už deklarovali, že sa budú samy regulovať, no odvtedy už prešiel istý čas a situácia sa nezlepšila. Budem to demonštrovať na našom nedávnom výskume. Pred rokom sme sa pustili do auditovania algoritmov na sociálnych sieťach. Pomocou auditu dokážeme zmerať, či algoritmus neprimerane neodporúča dezinformačný obsah.

Problém s hoaxmi je, že im verí veľa ľudí. Keď sa nevieme o realite presvedčiť navzájom, technológia to dokáže?

Umelá inteligencia ľudí nebude presviedčať. No ak sú zavretí v bubline, dostávajú rovnaké typy príspevkov a nemôžu si prečítať nič z druhého brehu, utvrdzujú sa vo vlastnom presvedčení. 

Odporúčací algoritmus pre médium by mohol zabezpečiť pluralitu, aby človek nezostal v bubline. Zoberme si otázku: mali by byť obedy v škole zadarmo? Zatiaľ to s hoaxmi nemá nič spoločné, ale asi nie je v poriadku, ak sa mi na sieti ukazujú len články, kde sa tvrdí len jedna vec. Keď si čítam informácie z oboch strán, mám šancu uvedomiť si argumenty za a proti. Pripomínam však, že problém by sme tu mali aj bez technológií. Ľudia nerozmýšľajú kriticky, sú sebeckí, krátkozrako sa nezaujímajú o problémy druhých, preferujú jednoduché riešenia, ktoré nemusia byť správne. Toto všetko technológie len zhoršujú a našou úlohou je pomôcť tento negatívny príspevok zmierniť.  

Spoločnost O2 dlhododobo podporuje mediálnu gramotnosť, preto prostredníctvom Férovej Nadácie O2 podporila projekty zamerané na kultiváciu informačného priestoru a publikovanie overených informácií. Spolu s KInIT-om uspelo v grantovom programe Vráťme rozum na internet minulý rok 12 projektov zameraných na kritické myslenie. Viac informácií nájdete na tomto mieste.

Jakub Šimko

Pochádza z Bratislavy. Študoval na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave, odkiaľ má aj doktorský titul. Medzi rokmi 2013 až 2020 pôsobil na fakulte ako asistent a neskôr ako docent. V súčasnosti pracuje ako výskumník v Kempelenovom inštitúte inteligentných technológií. Zaoberá sa témou interakcie medzi človekom a počítačom, technológiami súvisiacimi s dezinformáciami či problematikou crowdsourcingu. 

Páčil sa vám článok?
Slabé
12345
Loading...
Super

Čo si pustiť k romantickému večeru? 3 filmy a 3 seriály na sviatok zamilovaných

Vybrali sme filmy a seriály, s ktorými si pripomeniete mnohé podoby lásky.

Valentín nie je len o vyznaniach lásky a sladkostiach v tvare srdiečka. Sviatok zamilovaných je skvelou zámienkou stráviť čas s našimi najbližšími a pripomenúť im, že nám na nich záleží.

Pozrite si všetky filmy v cene svojho O2 SMART Paušálu. Chcem vedieť, ako získať predplatné HBO GO zadarmo

Pripravili sme pre vás výber troch filmov a troch seriálov, ktoré vám ukážu rôzne podoby lásky – od historickej drámy o žene, ktorá sa odmieta vydať kvôli majetku, cez science-fiction dramédiu o trpkom rozchode až po hodnoverný príbeh toho, ako dokáže pandemický lockdown oživiť vyhasnutý vzťah.

Pýcha a predsudok 

Romantická dráma zasadená do obdobia 19. storočia nám ukazuje anglickú spoločnosť, v ktorej mali ženy jedinú šancu uspieť – a to dobrým vydajom. Temperamentná a nezávislá Elizabeth (Keira Knightley), dcéra rodiny Bennetovcov, sa však tejto tradícii vzpiera a odmieta sa vydať bez lásky. 

Iskra však preskočí medzi ňou a pánom Darcym (Matthew Macfadyen), snobským a navonok necitlivým členom vyššej spoločenskej triedy. Nájdu si Elizabeth a Darcy k sebe cestu? Jedna z najpopulárnejších filmových adaptácií tvorby Jane Austenovej otvorila v roku 2005 dvere diváckemu záujmu o dobovú literatúru najmä vďaka použitiu prístupnejšieho štýlu a orientácie snímky na mladšie publikum. 

Hlavnú dvojicu dopĺňajú herecké esá ako Judi Dench, Rosamund Pike a Donald Sutherland. Režisér Joe Wright sa po úspechu Pýchy a predsudku vrátil k žánru historickej drámy so snímkami Pokánie v roku 2007 a Anna Karenina v roku 2012. Hlavnú ženskú postavu v týchto filmoch takisto stvárnila Keira Knightley.

Večný svit nepoškvrnenej mysle

Jeden z najznámejších filmov o láske 21. storočia pochádza z nečakaného žánru science-fiction. Kritikmi oceňovaná snímka z roku 2004 nám predstavuje introvertného Joela (Jim Carrey), ktorý sa na svoje sklamanie dozvie, že jeho impulzívna priateľka Clementine (Kate Winslet) si po hádke s ním dala vymazať spomienky na ich vzťah. 

So zlomeným srdcom sa podujme na rovnaký zákrok a počas jednej noci si pripomína všetko dobré aj zlé, čo spolu s Clementine zažili. Keď sa v polovici procesu rozhodne spomienky na Clementine zachrániť, začína sa miestami absurdná hra na schovávačku v Joelovej mysli. Podarí sa Joelovi a Clementine napraviť ich vzťah?

Okrem vynikajúceho výkonu ústrednej dvojky sa môžeme tešiť na Kirsten Dunstovú, Marka Ruffalla a Elijaha Wooda vo vedľajších úlohách pracovníkov firmy na mazanie spomienok. Atypický príbeh o láske si vďaka kinematografickému zmyslu pre detail a netradičnému spôsobu rozprávania získal nielen srdcia divákov, ale aj Oscara za najlepší scenár a mnohé ďalšie ocenenia. 

Lockdown 

Nič neoživí vzťah tak ako krádež klenotov s miliónovou hodnotou počas celosvetovej pandémie. Linda (Anne Hathaway) a Paxton (Chiwetel Ejiofor) uzavreli kapitolu spoločného vzťahu, no plány odsťahovať sa od seba im prekazila londýnska plošná karanténa na počiatku koronavírusovej pandémie. Svoju smolu sa snažia zvládnuť každý po svojom – Linda sa vrátila k fajčeniu a otvára fľašu vína už k ranným online mítingom a Paxton píše poéziu a háda sa s ľuďmi, ktorí vykupujú všetok toaletný papier. 

Spravte si večer pohodu s poriadnou dávkou humoru: Vybrali sme 7 komédií, ktoré vám zlepšia deň

Beznádejnú existenciu im zmení šanca prísť k obrovskému majetku lúpežou klenotov z obchodného domu Harrods. Polovicu lupu si nechajú, polovicu darujú britskému zdravotníctvu – a predovšetkým konečne získajú pocit, že so svojimi životmi niečo robia. 

Réžie filmu Lockdown sa ujal Doug Liman (Pán a pani Smithovci, SkokanNa hrane zajtrajška), ktorého akčný rukopis poznať v lúpežnej časti filmu. Samotná krádež sa vďaka skutočnému lockdownu nakrúcala vo vyľudnenom obchodnom dome Harrods, ktorý patrí medzi najprestížnejšie na svete.

Ako to bolo ďalej

Jedným z najznámejších seriálov o vzťahoch je kultový Sex v meste z roku 1998, ktorý v šiestich sezónach zobrazoval cestu novinárky Carrie Bradshawovej (Sarah Jessica Parker) za láskou v meste, ktoré nikdy nespí. Jej príbeh pokračuje v novom seriáli Ako to bolo ďalej, ktorý je plný dobrodružstiev Carrie a jej kamarátok o dvadsať rokov neskôr.

Ako to bolo ďalej upriamuje pozornosť na to, ako vyzerajú vzťahy a láska v päťdesiatke. Kým Charlotte (Kristin Davis) kladie na prvé miesto úlohu matky dvoch tínedžeriek, Miranda (Cynthia Nixon) sa vracia k svojmu vzdelaniu a nastúpi na vysokú školu, aby dokončila štúdium. Sama Carrie sa po novinárskej odmlke pokúša preniknúť do nového média podcastov, v ktorom sa cíti nesvoja. Ako sa dámam bude dariť?

Hoci sa seriálovej dráme nevyhneme, Ako to bolo ďalej si vždy nájde priestor na úsmevnú anekdotu. Ústredným motívom zostáva priateľstvo hlavnej trojice a ich vzájomná podpora počas najťažších životných skúšok.

Láska je láska: Generácia Q

Pokračovanie kultového queer počinu otvára divákovi svet losangelskej LGBT+ komunity desať rokov po ukončení pôvodného seriálu. Alice (Leisha Hailey) má vlastnú populárnu talkshow, Bette (Jennifer Beals) kandiduje za primátorku Los Angeles a Shane (Kate Moennig) sa vyrovnáva s rozvodom.

Tri pôvodné mušketierky dopĺňa aj plejáda nových postáv zastupujúca mladšiu queer generáciu. Od Dani (Arienne Mandi), PR manažérky firmy jej otca, ktorá pomôže Bette s kandidatúrou, cez Sophie (Rosanny Zayas), producentku Alicinej talkshow, po Finley (Jacqueline Toboni), Alicinu osobnú asistentku. 

Ako fanúšikovia Láska je láska iste vedia, nebude núdza o lásku, romantiku, komplikácie – a predovšetkým drámu.

Scény z manželského života

Odvrátenú stránku partnerského vzťahu ukazuje miniséria Scény z manželského života. Remake kultovej minisérie zo 70. rokov od Ingmara Bergmana otvoril pred televíznymi divákmi otázky lásky, túžby, manželstva a rozchodu.

Jessica Chastain a Oscar Isaac sa zhostia úloh manželského páru, ktorý čelí náročným rozhodnutiam a neodbytnému zubu času. Kým prvú epizódu začínajú Mira a Jon rozhovorom pre psychologický výskum o tom, aký je ich recept na dekádu trvajúce a prekvitajúce manželstvo, na konci ich čaká trpká debata o tom, či si nechajú neplánované dieťa. 

Novodobé Scény z manželského života v mnohom zostali verné svojej takmer 50-ročnej predlohe. Ústredné herecké duo bravúrne zvláda komorný maratón dialógov, ktorý ich čaká v piatich epizódach, a režisér Hagai Levi, ktorý priviedol na svet seriál Aféra, udržiava divákov v neprestajnom napätí, ako to so vzťahom Miry a Jona dopadne.

Páčil sa vám článok?
Slabé
12345
Loading...
Super

Prvotriedny smartfón aj pre náročných Huawei P60 Pro môžete získať s praktickým darčekom

Čítaj viac

Čo všetko bolo v našej komunikačnej výbave vďaka technológiám a internetu? Pripravili sme nostalgickú jazykovú exkurziu

Čítaj viac

Ako platiť menej za internet? Spojte si služby na jednu faktúru a získajte zľavu až 100 %

Čítaj viac