85 rokov staré zásady úspešných obchodníkov, ktoré by ste mali poznať aj dnes

Nadčasové rady československých odborníkov na obchod a reklamu.

Ak by ste chceli zistiť, koľko pokročilých makretingových a manažérskych nástrojov ponúka internet, niekde pri tisícke by vás počítanie určite prestalo baviť, a to by ste neboli ani v polovici. Výber je prakticky neobmedzený, dostupnosť informácií nikdy nebola lepšia. Napriek tomu sa dajú na jednej ulici bežne nájsť obchody s priepastným rozdielom kvality služieb. A zatiaľ čo jedni nevedia, koho skôr obslúžiť, iné bojujú o prežitie. Nám sa do redakcie dostala encyklopédia obchodu z roku 1933. Pozreli sme sa či by sa 85 rokov staré odporúčania dali uplatniť aj na súčasnosť.

1. Nežite len v minulosti

Obchod je založený na rozbore a faktoch. Aj keď uznáva tradície a osobnú skúsenosť, nespolieha sa výlučne na ne, ale neustále skúma súčasný stav. Niet všeobecných pravidiel, ktoré by stačili na vedenie obchodu vo všetkých situáciách. Nemajú byť ničím iným, než surovinou pre vlastné myslenie, nie jeho náhradou.

2. Držte sa jedine faktov

Nespoliehajte sa na názory, predsudky a dojmy, ktoré nemôžete priamo overiť. Základom riešenia každého problému je určenie jeho zložiek. Zoraďte ich do logického radu, zistite ich vzájomný pomer a súvislosti medzi nimi. Kde sa dá, vyjadrite to číselne. Nespoliehajte sa na približné odhady, sú nebezpečné.

meter
Foto: Kaboompics

3. Rozdeľujte úkony na hlavné a pridružené

Určite si najlepší a najvýkonnejší spôsob, ako vykonávať každú funkciu. Podrobne si premyslite, ktoré úkony sú hlavné a ktoré pridružené, ktoré sa oplatí spojiť a ktoré oddeliť.

4. Plánujte

Každý, aj ten najmenší podnik má mať plán. Obchod bez plánu je ako loď bez kompasu. Možno dopláva, ale bude to viac náhoda než rozumná istota.

5. Zákazník je prvoradý

Podmienkou dobrého plánu je spoľahlivý rozbor trhu, tovaru a predajných metód. Je to v prvom rade rozbor konzumenta jeho potrieb, záľub a sklonov. Moderný obchod študuje zákazníka skôr, než pristúpi k nákupu. Viac než o tovare samotnom uvažujeme o možnostiach jeho spotreby.

Foto: Ethan Hoover, Unsplash

6. Poznajte svoju firmu

Nestačí znalosť celkových výsledkov. Budúcnosť patrí podnikom, ktoré podrobne poznajú každú zložku svojej réžie. Následne sa dajú určiť náklady a zisk podľa jednotlivých druhov tovaru, zákazníkov a podobne. Dobre vedené podniky dokážu do značnej miery vylúčiť tovar a zákazky, ktoré im prinášajú stratu.

7. Znižujte réžiu

Pozornosť obchodníka sa musí stále sústrediť na znižovanie réžie.

8.  Spolupracujte

Jednotlivec je príliš slabý na to, aby sám vyriešil všetky problémy. Je odkázaný na spoluprácu s ostatnými členmi svojho stavu a odboru.

ruky, spolupráca
Foto: Unsplash

9. Posúvajte sa a zlepšujte sa

Malá firma môže byť rovnako výkonná ako veľká. Žiadny podnik nie je taký malý, aby sa nedal zlepšiť jeho chod. Žiadny nie je taký veľký, aby by zlepšenie nepotreboval.

10. Predpovedajte a prispôsobujte

Obchod je neustály prúd. Nákupné a spotrebné zvyky, zloženie zákazníkov, obľuba určitého tovaru, spôsoby predaja podliehajú neustálym, rýchlejším či pomalším zmenám. Úlohou obchodníka je neustále sa prispôsobovať. A nielen to, musí sa snažiť čo najlepšie predpovedať zmeny na trhu, sledovať vývoj celého hospodárstva, hlavne však nemá spustiť oči zo svojho trhu, tovaru a zákazníkov. Čo sa osvedčilo v minulosti, môže byť veľkým omylom dnes alebo zajtra.

11. Nasmerujte zodpovednosť tromi smermi

Každý obchodník má trojitú zodpovednosť. Za zákazníka, zamestnanca a za firmu. Zákazník má právo na najlepšiu možnú službu za čo najmenšiu sumu, zamestnanec na najvyššiu možnú mzdu a podnik sám nárok na primeraný zisk, ktorý zodpovedá odmene za riziko a vykonané funkcie. Ktokoľvek zanedbáva niektorú z týchto troch vecí, píli pod sebou konár.

domy
Foto: Priscilla Du Preez, Unsplash

12.  Buďte poctiví a solídni

Vedecké metódy nie sú náhradou za poctivosť a solídnosť. Aj keď solídnosť samotná nestačí, je podkladom pre všetko ostatné.

 

Páčil sa vám článok?
Slabé
12345
Loading...
Super

Férová Nadácia O2 prerozdelí na projekty k 30. výročiu Nežnej revolúcie 30 000 €

Férová Nadácia O2 spúšťa nový grantový program. V rámci tohto ročníka, ktorý nesie názov Sloboda nie je samozrejmosť, podporí projekty, ktoré mladým približujú demokraciu a slobodu.

O2 pravidelne, už niekoľko rokov, pripomína udalosti 17. novembra 1989 a hodnoty s ním spojené. Tento rok k svojim aktivitám pridá aj grantovú výzvu Férovej nadácie O2. K 30. výročiu Nežnej revolúcie prerozdelí sumu 30 000 €.

Nadácia podporí projekty, ktoré mladým priblížia hodnoty slobody a demokracie

Tento ročník grantového programu Férovej nadácie O2 pod názvom Sloboda nie je samozrejmosť sa bude niesť v duchu 30. výročia Nežnej revolúcie. Férová nadácia podporí projekty, ktoré mladým ľuďom pripomenú a priblížia hodnoty slobody a demokracie sumou spolu až 30 000 €.

„O2 sa pripomínaniu hodnôt slobody a demokracie venuje systematicky už niekoľko rokov. Považujeme preto za prirodzené ísť tento rok ešte ďalej a pri príležitosti 30. výročia Novembra 89 chceme prostredníctvom Férovej nadácie O2 pomôcť takým verejnoprospešným a neziskovým projektom, ktoré sa snažia mladým ľuďom ukázať a vysvetliť význam týchto udalostí a hodnôt,“ hovorí Peter Gažík, generálny riaditeľ O2 Slovakia a predseda správnej rady Férovej nadácie O2.

„Nie sú totiž len historickým momentom, ale aj niečím, čo veľmi silno vplýva na našu prítomnosť a na to, že žijeme v slobodnej demokratickej krajine, kde sa nemusíme báť vyjadriť svoj názor, či už ide o jednotlivcov, alebo o značky,“ dopĺňa.

Podmienkou prihlásenia projektov je ich verejnoprospešný účel a zameranie na širokú cieľovú skupinu. Prihlásiť sa môžu inovatívne a kreatívne projekty, ktoré zaujímavým a invenčným spôsobom mladej generácii vysvetľujú udalosti Nežnej revolúcie a hodnoty, ktoré nám priniesla.

„Každoročne stojíme pred výzvou, ako upútať pozornosť generácie, ktorá novembrové udalosti nezažila a rovnako nemá skúsenosti ani s režimom pred rokom 1989, aby sme zdôraznili dôležitosť hodnôt, ktoré Nežná revolúcia priniesla. Rozhodli sme sa preto podporiť také projekty, ktoré budú schopné toto posolstvo prerozprávať mladým formou, ktorá im je najbližšia,“ približuje Tereza Molnár, šéfka komunikácie O2 Slovakia zodpovedná za Férovú nadáciu O2.

O grant sa môžu zapojiť projekty zamerané na vzdelávanie aj umenie

Projekty pritom môžu byť zamerané na rôzne oblasti, či už na inovatívne vzdelávanie, ktorému sa Férová nadácia O2 venuje už dlhodobo, ale aj na literatúru, na umenie, na hudbu či na technológie. „Fantázii sa medze nekladú a my vo Férovej nadácii O2 budeme veľmi radi, ak budeme môcť byť súčasťou mnohých skvelých projektov, ktoré vynikajú unikátnosťou či kreativitou,“ dodáva.

Aj tento rok bude projekty posudzovať Správna rada Férovej nadácie O2 v zložení Peter Gažík, Michal Meško a Juraj Vaculík.

„November 89 bol pre mňa jednou z rozhodujúcich životných etáp. Nie tým, že som sa stal jedným zo študentských lídrov, spoznal som fantastických ľudí, ktorí napriek strachu, obavám a s vedomím, že riskujeme úplne všetko si povedali, že už dosť a odmietli ďalej žiť v klamstve, neslobode a beznádeji,“ hovorí Juraj Vaculík, jeden zo študentských lídrov Nežnej revolúcie, v súčasnsoti úspešný podnikateľ, spoluzakladateľ AeroMobilu aj reklamnej agentúry Made by Vaculik a zároveň člen správnej rady Férovej nadácie O2.

„Tým, že sme neboli ticho a v priebehu pár dní sa k nám pripojili mnohé výrazné osobnosti a hlavne masy, umožnili, že posledných 30 rokov žijeme v omnoho lepších časoch, aj keď sme oprávnene nie vždy spokojní. A to je dobre, pretože sloboda nie je zadarmo, treba ju chrániť a kultivovať každodennými činmi, morálkou a správaním,“ hovorí o dôležitosti slobody v našich životoch.

Ako sa prihlásiť

Stojíte za zaujímavým projektom, ktorý mladým ľuďom pripomína a priblížuje hodnoty slobody a demokracie? Prihlášku do grantového programu môžete odovzdať prostredníctvom online formulára na www.o2.sk/sloboda do polnoci 30. júna 2019.

Pred podaním prihlášky odporúčame preštudovať si štatút grantového programu Sloboda nie je samozrejmosť na stránke Férovej Nadácie O2.


Vybrali sme 11 najlepších smartfónov z júnovej ponuky

Čítaj viac

Huawei 1+1: získajte k smartfónu Huawei aj druhý telefón alebo hodinky

Čítaj viac

Férová Nadácia O2 prerozdelí na projekty k 30. výročiu Nežnej revolúcie 30 000 €

Čítaj viac