BUDDY pomáha deťom, ktoré nemôžu vyrastať v rodine. Chce, aby sa mali komu zdôveriť

Môcť sa podeliť so svojimi radosťami aj trápeniami je pre väčšinu z nás samozrejmé, deťom z detských domovov však blízka osoba často chýba. Ich kamarátmi a sprievodcami na ceste životom sa môžu stať dobrovoľníci z programu BUDDY.

Na Slovensku vyrastá asi 5 000 detí a mladých ľudí mimo rodiny. Potrebujú blízkeho človeka, ktorému môžu dôverovať, oprieť sa oňho v ťažkých chvíľach a plnohodnotne s ním tráviť čas. Program BUDDY spája deti a mladých ľudí s dobrovoľníkmi, ktorí sú ochotní venovať sa im.

Čítajte aj: Ako deti dobre pripraviť do života? Základom je, dôvera a pocit bezpečia

O význame programu a dôležitosti funkčných vzťahov sme sa porozprávali s jeho odbornou garantkou psychoterapeutkou Zuzanou Zimovou.

V rozhovore sa dozviete:

  • ako BUDDY funguje,
  • akú úlohu v projekte zohrávajú dobrovoľníci,
  • prečo je pre dieťa dôležité cítiť sa bezpečne,
  • ktoré príbehy sú pre Zuzanu Zimovú najsilnejšie.

Deti z centier pre deti a rodiny, v minulosti nazývaných aj detské domovy, často žijú s akousi nálepkou. Aké naozaj sú?

Sú to zranené deti. Keby sme zažili to, čo ony, správali by sme sa podobne. Boli by sme plní nedôvery alebo, naopak, veľmi dôverčiví a ochotní mať vzťah s kýmkoľvek, pretože by sme po ňom nesmierne túžili.

Sú to deti, ktoré sa naučili žiť v ťažkých podmienkach a často sa museli vedieť už v skorom veku postarať samy o seba. Zažili náročné chvíle.

Poznám napríklad dvoch súrodencov, z ktorých jeden mal len štyri a druhý tri roky, pričom starší zvládal aj starostlivosť o svojho mladšieho brata. Ak si predstavíme, čo všetko sa deti musia naučiť, aby prežili, je to nesmierna záťaž. Neraz z nej vzniká vnútorné napätie, s ktorým si nie vždy vedia deti poradiť.

V konfliktných situáciách potom vybuchnú a ľudia často vidia iba povrch. Posudzujú ich ako impulzívne deti plné hnevu, no to, čo sa ukrýva v hĺbke, je veľké psychologické zranenie.

Deti vyrastajúce v centrách boli často zanedbávané, zneužívané alebo týrané. Minimálne si zažili, že ich rodina bola bezradná v starostlivosti o ne, a preto z nej museli odísť. Nikto z nich nemal ľahký život.

Dnes pôsobíte ako odborná garantka programu BUDDY pri občianskom združení PRO VIDA. Čo je jeho cieľom?

Ide o jedinečný program, v rámci ktorého poskytujeme podporu dobrovoľníkom sprevádzajúcim deti, ktoré nemôžu vyrastať vo svojich rodinách. Momentálne sa staráme o 90 BUDDY dvojíc na západnom Slovensku, pričom vo viacerých mestách deti na svojho dobrovoľníka ešte čakajú. V decembri sme spustili aj náborovú kampaň pre nových dobrovoľníkov na východe – v Košiciach a v Prešove.

„Deti vyrastajúce v centrách často nedokážu vedomosti a zážitky zužitkovať, pretože majú veľa tráum, ktoré ich limitujú. Sú vzťahovo také zranené, že si často nevedia udržať svoje súkromné či pracovné vzťahy.“

Keď ma v roku 2014 oslovili, či by som chcela robiť odbornú garantku, bola som opatrná. Je veľa projektov, ktoré pomáhajú deťom cez rôzne aktivity, snažia sa im sprostredkovať vedomosti a zážitky, ale zabúdajú na budovanie vzťahov.

Deti vyrastajúce v centrách často nedokážu vedomosti a zážitky zužitkovať, pretože majú veľa tráum, ktoré ich limitujú. Sú vzťahovo také zranené, že si často nevedia udržať svoje súkromné či pracovné vzťahy. Keď príde kríza, zutekajú. Dá sa to napraviť jedine tým, že zažijú blízky vzťah, v ktorom sa presvedčia, že sú pre niekoho hodnotné.

Program BUDDY je práve o tom. Stavia na vzťahoch detí s dobrovoľníkmi, ktorí ich sprevádzajú až do dospelosti.

Ako možno docieliť, aby vzťah medzi dobrovoľníkom a dieťaťom fungoval?

Dobrovoľníci sú pre nás v tomto programe nesmierne dôležití, pretože sú tými, s ktorými si deti vytvárajú dlhodobý vzťah. Práve vďaka dobrovoľníkovi sa dieťa môže rozvíjať a rásť. Tomu prispôsobujeme aj ich výber, prípravu a školenie.

Veľmi dbáme na bezpečie detí v programe, pretože vieme, aké sú zraniteľné. Program sme nastavili tak, aby sa v ňom dobrovoľníci menili čo najmenej. Sprevádzanie dieťaťa sa začína ideálne od jeho dvanástich rokov a trvá až do dospelosti. Teda do času, kým dieťa neopustí centrum, nenájde si prácu alebo sa nestabilizuje.

Je podmienkou, aby bol vzťah medzi dobrovoľníkom a dieťaťom fyzický a stretávali sa osobne?

Je to veľmi dôležité, hoci v tomto pandemickom čase aj náročné. Aj my sme museli prejsť do online priestoru.

Základom programu BUDDY však je, aby mal dobrovoľník s dieťaťom fyzický kontakt. To znamená, aby sa spolu mohli prejsť, zájsť si na pizzu. Jednoducho, aby dieťa vnímalo prítomnosť človeka, ktorý ho sprevádza, a aby s ním zažilo skutočný vzťah. Aby sa malo komu zdôveriť, povedať mu o svojich radostiach i bolestiach.

Ako sa deťom prideľujú dobrovoľníci?

Výberový proces sme nastavili tak, aby sme od samého začiatku mali o našich dobrovoľníkoch čo najviac informácií. Poznáme ich zámer, povahové vlastnosti, ich záujmy a podľa toho vieme vyhodnotiť, s akým dieťaťom by si typovo sadli.

„Základom programu BUDDY však je, aby mal dobrovoľník s dieťaťom fyzický kontakt. To znamená, aby sa spolu mohli prejsť, zájsť si na pizzu. Jednoducho, aby dieťa vnímalo prítomnosť človeka, ktorý ho sprevádza, a aby s ním zažilo skutočný vzťah.“

Naše koordinátorky sú v kontakte s ľuďmi z centier pre deti a rodiny a spoločne rozmýšľajú, či sa dobrovoľník hodí ku konkrétnemu dieťaťu, či ho zvládne a či bude preň prínosom.

V centrách, kde už program funguje dlhšie, si deti často pýtajú dobrovoľníka samy. Keď vidia, že ich kamaráti zo skupiny ho už majú, chcú ho mať tiež. Niekedy je to samotný psychológ z centra alebo vychovávateľ, ktorý dieťaťu navrhne, či by nechcel svojho dobrovoľníka. Dieťa sa však napokon rozhodne samo.

Ktoré BUDDY príbehy sú pre vás najsilnejšie? 

Tie, ktoré sú pre mňa dodnes niečím výnimočné. Napríklad príbehy detí, ktoré dobrovoľníkov nechceli. Neboli presvedčené o ich pomoci a neraz ich brali ako priepustku, pretože v sprievode dobrovoľníka ich vychovávatelia pustili bez obáv von.

Keď dovŕšili osemnásť rokov, rozhodli sa, že odídu z domova, aby mohli byť slobodné a nemuseli dodržiavať pravidlá výchovnej skupiny. Je to prirodzené, pretože centrum je inštitúcia a má svoje pravidlá.

Vonku mladí ľudia zrazu zistia, že to nie je také jednoduché. Prestanú chodiť do školy, nevedia, kde sa majú zamestnať, kde bývať a neraz sa hanbia zavolať svojim vychovávateľom, ktorí im hovorili z pozície rodiča, čo ich v reálnom svete čaká.

Hanbia sa priznať, že sa im nedarí, a tak je pre nich jednoduchšie zavolať dobrovoľníkovi a povedať mu, že sa nemajú dobre a potrebujú pomoc. Dobrovoľník, ktorý zažil zo strany dieťaťa roky vlažného odmietania, zrazu zažíva jeho dôveru a snaží sa mu pomôcť.

Program BUDDY poskytuje podporu deťom, ktoré nemôžu vyrastať vo svojich rodinách. Dopĺňa existujúci štátny systém a jeho cieľom je, aby každé dieťa malo aspoň jedného blízkeho človeka, ktorému dôveruje, a aby vedelo žiť samostatný a dôstojný život. BUDDY preto vytvára a priebežne podporuje bezpečné vzťahy medzi dieťaťom a dobrovoľníkom, ktorý mu pravidelne, nezištne a dlhodobo venuje svoj voľný čas a rozvíja jeho potenciál. Partnerom projektu je aj spoločnosť O2.

Vzťah medzi dobrovoľníkom a dieťaťom časom zrejme naberá na intenzite.

Zameriavame sa na deti, ktoré žijú v skupinách. Je pre ne dôležité, ak majú niekoho, s kým si môžu sadnúť, porozprávať sa a mať ho celý čas, ktorý spolu trávia, iba pre seba. Niekoho, kto ich skutočne počúva.

Niekedy trvá istý čas, kým sa medzi dobrovoľníkom a dieťaťom vytvorí vzťah. Ale keď zrazu po pol roku namáhavého kontaktovania príde okamih, že sa dieťa samo od seba ozve svojmu dobrovoľníkovi, je to veľká vec, hoci nám sa to môže javiť ako maličkosť.

Stále prijímate nových dobrovoľníkov?

Áno, sme radi, ak sa k nám prihlásia ďalší. Na webstránke tvojbuddy.sk sú vždy vypísané mestá, kde aktuálne hľadáme dobrovoľníkov. V Bratislave, Malackách, Bernolákove a Piešťanoch hľadáme iba mužov, v iných mestách mužov aj ženy. Ak niekto uvažuje nad tým, že by sa rád stal dobrovoľníkom, stačí, aby si podal prihlášku.

„Niekedy trvá istý čas, kým sa medzi dobrovoľníkom a dieťaťom vytvorí vzťah. Ale keď zrazu po pol roku namáhavého kontaktovania príde okamih, že sa dieťa samo od seba ozve svojmu dobrovoľníkovi, je to veľká vec, hoci nám sa to môže javiť ako maličkosť.“

Nemusí byť ešte pevne rozhodnutý. Na to slúžia ďalšie kroky, počas ktorých sa záujemca aj my môžeme rozhodnúť, či do programu vstúpi, alebo nie.

Mnoho detí zažilo veľmi ťažké situácie. Dá sa im pomôcť, aby im zranenia nekomplikovali život?

Ak dieťa nemá nikoho, kto mu pomôže, je veľká pravdepodobnosť, že to, čo si so sebou nesie, mu sťaží vzťahy, život v práci alebo hľadanie svojho miesta v živote.

Je dôležité, aby dieťa dostalo pomoc. Nielen takú, že sa dostane do prostredia, kde je fyzicky v bezpečí, bude mať čo jesť alebo bude chodiť do školy. Základom je, že bude mať bezpečné vzťahy. V centre to nie je vždy možné, pretože je tam spolu desať zranených detí. Nevedia vždy zvládať konflikty a tým, že sú v napätí, si vzájomne ubližujú.

Vychovávateľ musí byť neraz výchovný a nátlakový ako rodičia. Niektoré deti môžu vnímať vzhľadom na svoju skúsenosť ako zraňujúcu už len obyčajnú požiadavku, aby si plnili povinnosti.

Potrebujú aj psychologickú pomoc, čo nie je vždy možné, pretože na Slovensku nemáme dostatočný počet terapeutov a ľudí v pomáhajúcich profesiách. My takto aspoň čiastočne môžeme vykryť zážitok bezpečného vzťahu, ktorý je pre dieťa jedinečný.

Prečo je pre dieťa bezpečný vzťah taký dôležitý? 

Detskí psychológovia už dávno vypozorovali a inštinktívne to vie aj veľa rodičov, že dieťa potrebuje lásku, opateru a prijatie. Možno to znie ako klišé, ale všetci podvedome cítime, že zdravé dieťa je milované a podporované.

Ak mu to chýba, bude musieť vynaložiť v živote oveľa viac energie a bude to mať oveľa ťažšie, či už vo vzťahu k sebe, alebo k iným ľuďom.

Potvrdzujú to aj neurobiologické vedy, ktoré skúmajú vývin mozgu. Tie jasne hovoria, že deti, ktorých rodičia dokážu vnímať ich psychologické a vzťahové potreby, sú pripravené čeliť rôznym životným výzvam. Neznamená to však, že budú mať iba dobré zážitky.

Cieľom je, aby dieťa malo istú odolnosť proti kritickým chvíľam, aby si dokázalo poradiť aj s náročnými momentmi v živote. Aby si dokázalo poradiť so smútkom a s hnevom, aby to dokázalo prežiť a ísť ďalej.

Toto napĺňanie potrieb sa spája s raným vekom dieťaťa a prebieha do prvých troch rokov života. Dieťa vtedy ešte nevníma rozumom, ale cez telesné zážitky a vzťahy. Práve v tomto období sa jeho mozog najviac vyvíja.


Deti z detských domovov aj vďaka programu BUDDY dostanú šancu zažiť nezištný bezpečný vzťah a nájsť si dôstojnú prácu a bývanie. Pomôžte deťom, ktoré nemôžu vyrastať v rodine, pripraviť sa na samostatný život. Projekt môžete podporiť na www.tvojbuddy.sk. K lepšej budúcnosti detí prispieva aj spoločnosť O2, ktorá časť z predaja vianočných Troch kráľov venuje práve na podporu tohto programu.

Zuzana Zimová

Vyštudovala špeciálnu pedagogiku, no napokon ju zlákala psychoterapia. Pracovala v pedagogicko-psychologickom poradenstve pri sprevádzaní mladých ľudí, kde ju začala zaujímať téma vzťahovej väzby. Skúmala ju aj pri práci s náhradnými rodinami v občianskom združení Návrat. Štyri roky sa usilovala o zlepšenie systému starostlivosti o deti v detských domovoch z pozície metodičky na ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny. Dnes je odborná garantka projektu BUDDY pri občianskom združení PRO VIDA.

Páčil sa vám článok?
Slabé
12345
Loading...
Super

Tipy, ako si preniesť fotky, kontakty a appky zo starého smartfónu do nového

Máme pre vás návod, aby ste mali čo najpohodlnejší prechod na nový smartfón.

V smartfónoch už dávno nenosíme len kontakty a zopár SMS správ. Stali sa pracovnou stanicou, rodinným fotoalbumom alebo fitnes trénerom. Pri výmene smartfónu preto treba myslieť aj na prenos dát z pamäte starého modelu do nového.

Máte v ruke nový smartfón? Týchto 6 vecí by ste mali spraviť hneď

Máme pre vás niekoľko tipov, aby prechod na nový smartfón prebehol čo najhladšie.

Veľké značky myslia takmer na všetko

Ak ste verným zákazníkom jednej značky, budete mať pri prechode na nový mobil menej starostí. Veľkí výrobcovia ako Samsung, Huawei či Apple poskytujú svojim zákazníkom vlastný spôsob zálohovania kompletného obsahu smartfónov.

Pri presune dát sa napríklad pri Samsungu skopíruje obsah starého zariadenia do posledného detailu. V novom zariadení tak budete mať okrem kontaktov, fotiek, zoznamu hovorov a SMS aj pôvodné pozadie plochy, zvonenie či rozloženie ikon pracovnej plochy.

Najlepšie urobíte, ak budete mať v oboch zariadeniach najnovšiu verziu operačného systému.  Potom si len v starom zariadení zapnete zálohovanie a povolíte zálohovanie cez cloud daného výrobcu. Moderné smartfóny vás celým procesom prevedú samy.

Čo pri zmene značky smartfónu

Ak ste si vybrali zariadenie od iného výrobcu, prenos dát môže byť o niečo zložitejší, našťastie, existuje viacero riešení. Môžete si vybrať obnovenie zálohy Google alebo kopírovanie obsahu smartfónu cez externú aplikáciu.

Obnovenie zálohy Google

Každý smartfón s operačným systémom Android, ktorý obsahuje aplikácie od Google, má možnosť zálohovať obsah zariadenia na Google Drive. Aj v tomto prípade treba mať zapnutú túto možnosť a aktualizovať zálohu pred kopírovaním dát. Čím bude záloha aktuálnejšia, tým viac minimalizujete možnosť straty niektorých dát. Vytvorenie zálohy a jej synchronizáciu nájdete v Nastaveniach –> Systém a aktualizácie –> Zálohovanie a obnovenie – Účet Google.

Ak už máte zálohu aktualizovanú a uloženú v Google Drive, nasleduje niekoľko jednoduchých krokov, ako ju aplikovať v novom zariadení. Pri prvom spustení nového smartfónu vás sprievodca nastavením nového zariadenia vyzve na kopírovanie dát alebo obnovu zálohy. Po voľbe obnovenia zálohy sa prihlásite do Google účtu, s ktorým ste zálohu obsahu starého zariadenia vytvárali. V rámci ochrany vašich údajov je záloha šifrovaná. Na jej stiahnutie do nového zriadenia budete musieť zadať odomykací vzor, kód alebo heslo zo starého zariadenia.

Obnova zálohy trvá niekoľko minút, celkový čas závisí od jej veľkosti. Obnovou zálohy sa do nového zariadenia prenesú aplikácie, fotografie, videá, zoznam hovorov, kontakty, záznamy z kalendára aj história SMS správ. Keďže zálohu smartfón sťahuje prostredníctvom dát, odporúčame prenos dát robiť cez súkromnú WiFi sieť. Ak však používate niektorý z Neobmedzených O2 SMART Paušálov, nemusí vás objem prenesených dát vôbec zaujímať.

Ani pri stratenom mobile netreba zúfať

Asi najnepríjemnejším dôvodom na prenos údajov do nového zariadenia je strata, krádež alebo poškodenie smartfónu. Ani v týchto prípadoch nie je všetko stratené. Práve takúto situáciu dokáže zachrániť obnova zo zálohy Google. Odporúčame preto nastaviť si automatickú synchronizáciu zálohy. Vyhnete sa tak strate údajov.

Ak sú pre vás najcennejším obsahom telefónu fotky, môžete si zapnúť aj automatické zálohovanie fotiek na cloud. Cez appku Fotky sa tak k albumu dostanete bez problémov aj v novom smartfóne a navyše si ušetríte pamäť a k fotkám sa v prípade potreby dostanete aj cez webový prehliadač.

Prenos dát cez aplikáciu Phone Clone

Ak nemáte možnosť využiť obnovenie zálohy Google − napríklad prechádzate z operačného systému iOS alebo do nového ekosystému Huawei HMS − môžete použiť aplikáciu Phone Clone. Táto appka však dokáže preniesť len niektoré dáta z vášho starého smartfónu, ako sú kontakty, záznamy z kalendára, fotografie a videá. Niekoho možno trocha zamrzí, že neumožňuje prenos histórie hovorov alebo SMS správ.

Huawei vymenil Google aplikácie za vlastné. Zmení sa niečo aj vo vašom smartfóne? Kliknite sem pre bližšie info

Prenos údajov je v tomto prípade naozaj jednoduchý. Do oboch zariadení si nainštalujete appku Phone Clone, ktorú nájdete v aplikačnom obchode. Mnohé zariadenia majú túto aplikáciu už v sprievodcovi prvého spustenia smartfónu, takže do nového zariadenia ju inštalovať s najväčšou pravdepodobnosťou nebude nutné.

Po spustení aplikácie v starom smartfóne vyberiete možnosť, že ide o zariadenie, z ktorého chcete dáta prenášať. Aplikácia vygeneruje unikátny QR kód, ktorý nasnímate fotoaparátom nového zariadenia. Po tomto overení aplikácia vytvorí súkromný hotspot prostredníctvom WiFi zariadenia, cez ktorý si zariadenia budú odosielať dáta.

Čas prenosu závisí od objemu prenášaných dát, rádovo trvá v desiatkach minút. Výhodou je, že žiadne mobilné dáta ani dáta z WiFi siete nečerpáte.

Dajte si poradiť, prenos dát chce len čas

Smartfóny sú bežnou súčasťou nášho života. Aj keď sa na prvý pohľad môže zdať prenos údajov z jedného smartfónu do druhého ako náročný proces, opak je pravda. Práve sprievodca pri spustení nového zariadenia vás bude veľmi intuitívne navigovať, ako dáta preniesť. Záleží len na vás, ktorú možnosť prenosu dát zvolíte.


Ak uvažujete o novom mobile, ale neviete sa rozhodnúť, k O2 SMART Paušálom môžete mať akýkoľvek smartfón na začiatok už od 0 €.

Páčil sa vám článok?
Slabé
12345
Loading...
Super

Kúpte si akýkoľvek smartfón Xiaomi a získajte bonus na smart náramok

Čítaj viac

Ako platiť menej za internet? Spojte si služby na jednu faktúru a získajte zľavu až 100 %

Čítaj viac

Pri tohtoročnom jarnom upratovaní sa nezabudnite povenovať aj smartfónu

Čítaj viac