Psychológ: Vždy stojí za zamyslenie, či dieťa radšej nezapojiť do varenia ako pustiť mu video

Psychológ Michal Božík tvrdí, že digitálne technológie môžu byť deťom na úžitok, ak rodič dohliada na ich bezpečné používanie.

Mnohí rodičia váhajú, ako doma nastaviť používanie digitálnych technológií tak, aby to deťom neškodilo. Podľa psychológa Michala Božíka z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie však technológie samy osebe nie sú škodlivé ani zlé, dokonca môžu byť pre deti prospešné. Rozprávali sme sa o tom, ako si doma nastaviť pravidlá, od akého veku sú technológie vhodné a prečo je dôležité obsah deťom vysvetľovať.

V rozhovore sa ďalej dočítate:

  • kedy dať dieťaťu prvý telefón a aké pravidlá nastaviť,
  • do akého veku deťom nepatrí do ruky smartfón ani tablet,
  • aký typ rozprávok je vhodný pre menšie deti a prečo,
  • prečo je dôležité dieťaťu vysvetľovať obsah na internete,
  • prečo by mal rodič hrať videohry spolu s dieťaťom.

Spoznajte tri vzdelávacie projekty, pri ktorých deti strávia čas pred obrazovkou produktívne

Ako môžeme dieťa viesť k tomu, aby sa učilo správne používať technológie? 

Rodič by mal byť pre dieťa vzorom. Svojím príkladom by ho mal učiť, ako k technológiám pristupovať a ako ich používať. Deti sa totiž učia opakovaním. Rodičia sa mi často sťažujú, že deti nechcú dodržiavať pravidlá, no nedodržiavajú ich ani oni sami. Darmo budeme od dieťaťa očakávať rešpektovanie pravidiel, ak ich sami nedodržiavame.

Veľmi dôležité je používať technológie spoločne s dieťaťom. Nenechať dieťa, aby sa v ich používaní vychovávalo samo. Rodič je akýmsi sprostredkovateľom medzi dieťaťom a obsahom, ktorý dieťa konzumuje. Dôveru dieťaťa si získa vtedy, ak bude mať k tomu aktívny prístup a zaujímať sa.

Je to tak aj pri starších deťoch? 

U starších detí ide o budovanie zručností, vďaka ktorým sa naučia sebaregulácii, ktorú využijú v neskoršom veku. Chodievam diskutovať do škôl, a keď sa siedmakov pýtam, koľkým z nich rodičia regulujú digitálny obsah, odpovede sú veľmi pestré. Niektorí majú stanovené pravidlá, koľko času môžu stráviť na telefóne či počítači, aký obsah môžu konzumovať alebo kam musia doma odkladať telefón. 

Počas debaty však často prichádzame na to, že len veľmi málo z nich rodičia vedú k tomu, aby si oni sami aktívne tvorili pravidlá a rozmýšľali nad tým, že keď o niekoľko rokov budú dospelí, nebude tam nikto, kto by im pravidlá nastavoval a kontroloval.

Ako tieto pravidlá efektívne zavádzať? 

Rodič vie dieťa kontrolovať len do určitého veku. Tínedžer sa začne pravidlám aktívne brániť, ak mu nesedia. Preto je vhodné deťom už od najútlejšieho veku pravidlá vysvetľovať, komunikovať s nimi o nich, aby rozumeli, načo sú dobré, a zároveň aby sa na ich tvorbe aktívne podieľali. 

Je dobré dieťaťu – samozrejme, primerane veku – vysvetliť, prečo sa pred spaním nepozerajú rozprávky, ale radšej sa čítajú. Alebo prečo nesmie pozerať rozprávku počas jedenia. Ak budete pravidlá s dieťaťom budovať od malička, dokážete sa neskôr vyhnúť všetkým rizikám, ako je závislosť od digitálnych technológií či násilný obsah. 

Tínedžer sa začne pravidlám aktívne brániť, ak mu nesedia. Preto je vhodné deťom už od najmenšieho veku pravidlá vysvetľovať.

Rodičov často najviac trápi, koľko času majú deti stráviť pred monitorom. Je čas taký dôležitý? 

Ľudia najčastejšie riešia čas, no ten sám osebe nie je tým najdôležitejším faktorom. Je len jednou z viacerých premenných. Ešte do toho vstupuje samotný obsah, ako aj kontext, teda okolnosti používania technológií, a v neposlednom rade samotné dieťa. Bezpečné používanie technológií treba vždy zasadiť do kontextu daného veku.

Predsa len, existuje nejaké odporúčanie, koľko času by malo dieťa optimálne stráviť s digitálnymi technológiami a kedy to už škodí? 

Presnú časovú dĺžku nemožno jasne definovať, odporúčaní je veľa a navzájom si dokonca odporujú. Čím je dieťa menšie, tým menej času by malo s digitálnymi technológiami stráviť. 

Ak tínedžer sedí tri hodiny za počítačom, pričom súčasťou tohto času je aj nejaká práca do školy, je to iné, než keď necháme predškoláka tri hodiny bez dozoru pozerať rozprávky. Čas by mal byť flexibilný a prispôsobený konkrétnym okolnostiam. Nie je nič horšie, ako keď sa dieťa hrá hru, ktorá sa dá uložiť len v určitom bode, a my prídeme minútu pred tým, než má možnosť si ju uložiť, s tým, že vypršal čas a musí skončiť. Pravidlá by nemali byť striktné a rodič by mal poznať obsah a charakter toho, čo dieťa konzumuje.

Patria digitálne technológie do rúk najmenších detí? 

Čím je dieťa menšie, tým viac by malo byť používanie technológií pod dozorom rodiča. Väčšina štúdií sa zhodne, že do dvoch rokov veku sú digitálne technológie dieťaťu skôr na škodu než na úžitok. Malé deti by nemali mať vôbec prístup k digitálnym technológiám. S jednou výnimkou, ktorou je komunikácia so starými rodičmi či s inými blízkymi. Tam pozitíva prevažujú negatíva.

Aké základné pravidlá by si mali rodičia osvojiť a učiť ich aj svoje deti? 

Televízia by nemala slúžiť len ako „podmaz“. K stolovaniu a spoločným aktivitám rodičov a detí – aj keď sú už staršie – digitálne technológie jednoducho nepatria. Spoločné stravovanie by malo byť vyhradené pre sociálnu interakciu v rodine. Niektoré rodiny to tak nemajú, no myslím si, že sa tým o veľa ochudobňujú. 

Odporúčam si doma vytvoriť časové a priestorové zóny bez digitálnych technológií, nazvime to „oddychovým kútikom“, kde sa smartfóny či iné zariadenia jednoducho nepoužívajú.

Ak tínedžer sedí tri hodiny za počítačom, pričom súčasťou tohto času je aj nejaká práca do školy, je to iné než keď necháme predškoláka tri hodiny bez dozoru pozerať rozprávky.

U školopovinných detí je vhodné jasne stanoviť, že telefóny ostávajú položené v obývačke na stolíku pri nabíjačkách, a navyknúť na to všetkých členov domácnosti. Po vytvorení takéhoto návyku sa nám oveľa ľahšie zavádza pravidlo, že dieťa nemá mať smartfón v izbe a večer pred spaním ešte kontrolovať správy od spolužiakov.

Predškoláci sú mimoriadne citlivý vek. Ako k nim pristupovať? 

U predškolákov už používanie technológií nebude vyslovene len na škodu. Je však veľmi dôležité, aby bol rodič akýmsi aktívnym kurátorom obsahu. Mal by mať naplno pod kontrolou všetok obsah a vedieť, čo dieťaťu púšťa a prečo. Nemal by to rozhodne brať tak, že posadí dieťa pred rozprávku a má polhodinku pre seba. Áno, zaberie to veľa času. Rodičovstvo vo všeobecnosti zaberá veľa času, no ak si dá rodič tú námahu a vyberie správny obsah, napríklad sériu vhodných rozprávok, pokojne takýto obsah môže púšťať dieťaťu dookola.

Aký je správny obsah? Treba sa pri jeho výbere zamýšľať nad tým, čo deťom prostredníctvom neho chceme odovzdať?

Veľmi závisí od toho, ako je obsah pripravený, kto za ním stojí, či za ním stoja odborníci alebo je to len rozprávka na uplynutie času. Mnoho dnešných rozprávok má veľmi rýchly strih, scény sa striedajú v rýchlom slede. Väčšina výskumov pritom ukazuje, že deti, ktoré sa dívajú na takýto typ obsahu, sú prepodnetované. Nestíhajú spracovať to, čo sledujú.

Čítajte aj: Psychologička: Keď dieťa vylezie na strom, neposilňuje len svalstvo, učí sa aj kriticky myslieť

Ak si spomínate na staré večerníčky a rozprávky, napríklad Maťko a Kubko, ich dej plynie veľmi pomaly, scény sa striedajú málo a nie sú také akčné, niektoré podnety sa dokonca aj desaťkrát opakujú. Už vtedy sa vedelo, že deti potrebujú na spracovanie podnetu istý čas. Celá naša spoločnosť žije v prepodnetovanej dobe, netreba to deťom urýchľovať a zahlcovať ich podnetmi predčasne.

Mnohí rodičia posadia dieťa k tabletu či telefónu, aby ho zabavili a oni si zatiaľ mohli vybaviť povinnosti. Je to na škodu? 

Vždy je prospešné, ak sa rodič posadí vedľa dieťaťa a rozoberá s ním to, na čo sa pozerajú. Keď dieťa pozerá na obrazovku a rodič je medzitým v inej miestnosti, má to na dieťa diametrálne odlišný dosah, než keď má rodič prehľad o dianí na obrazovke a aktívne na obsahu participuje. Zároveň tak formuje spôsob, akým si dieťa buduje k rodičovi dôveru, a ak naň v staršom veku vyskočí nejaký negatívny obsah, je väčšia pravdepodobnosť, že sa s tým rodičovi zdôverí. 

Pokiaľ digitálne technológie slúžia len ako akési „odkladisko“ dieťaťa, rodič si musí byť vedomý, že si tak kupuje čas pre seba, keď sa venuje niečomu inému na úkor dieťaťa. Nepočúva sa to ľahko, ale je to tak. Vždy stojí za zamyslenie, či radšej dieťa nezapojiť napríklad do varenia a robiť to spoločne než mu len pustiť vo vedľajšej izbe rozprávku, aby sa nejako zabavilo, kým navaríte.

U školopovinných detí je vhodné jasne stanoviť, že telefóny ostávajú položené v obývačke na stolíku pri nabíjačkách a navyknúť na to všetkých členov domácnosti.

V akom veku je vhodné dať dietaťu prvý telefón? 

Dnešní rodičia dávajú podľa mňa deťom smartfóny priskoro. Chápem, že chcú vedieť, kde sa ich dieťa nachádza, a mať možnosť mu zatelefonovať a rovnako chcú, aby ono malo možnosť zavolať im, keď bude mať nejaký problém. Lenže potom máme prváčikov na základnej škole so smartfónmi, ktorí majú de facto odomknutý prístup k internetu a celému dospelému svetu. Mnohí rodičia preskočia štádium tlačidlového telefónu, pritom na tie účely, na ktoré potrebujú dať dieťaťu telefón, úplne stačí. 

Aké pravidlá by mali platiť pri používaní telefónu? 

Odborníci odporúčajú zaviesť aj pri telefónoch pravidlá, podobá sa to na písomný kontrakt, ktorý podpisuje dieťa s rodičom. Niektoré body znejú takto: Je to môj telefón, zapožičiavam ti ho za týchto podmienok: Vždy budem poznať heslo. Ak zvoní, zodvihni ho. V žiadnom prípade neignoruj vyzváňanie, ak bude na obrazovke mama alebo otec. Nikdy.

Je to telefón, nezabúdaj na slušné správanie a vždy sa pozdrav. Telefón odovzdáš každý večer o 19.30 jednému z rodičov v pracovný deň a o 21.00 cez víkendy. Nenos telefón do triedy…Tých pravidiel do dohody môžeme naformulovať viacero, ale určite by tam nemalo chýbať to, že ak dieťaťu telefón spadne na zem a rozbije si displej, nedostane nový, kým si naň nenašetrí z vreckového. Môže to pôsobiť ako prehnaná regulácia, no ako bude dieťa staršie a zručnejšie v tom, ako s ním pracovať, vždy sa z toho dá uberať.

Asi nezabránime tomu, aby spolužiaci ukázali dieťaťu v škole nevhodný obsah alebo niečo podobné. Máme sa vôbec snažiť mať to nejako pod kontrolou? 

Rodičia musia chápať, že v istom bode musia nechať dieťa žiť jeho vlastný život. Väčší problém než to, že uvidí v škole nahú fotografiu alebo čokoľvek iné nevhodné, je to, že dieťa má zábrany baviť sa o tom s rodičom, a teda nemá vysvetlené, že ide o niečo negatívne, a nevie, ako s tým pracovať. 

Od akého veku odporúčate videohry? 

Do troch rokov veku dieťaťa nie sú potrebné žiadne videohry. A od štyroch rokov postupne, veľmi máličko a veľmi presne vymedzené hry, či už podľa záujmov dieťaťa, alebo podľa toho, čo nimi chceme docieliť a dieťaťu ukázať. Aj pri hrách platí, že čím je dieťa menšie, tým opatrnejšie treba vyberať ich obsah. A nejde len o negatívny obsah. Často býva na nejakej hre napísané, že je vhodná pre deti od troch rokov, lebo neobsahuje násilie ani iný nevhodný obsah, no ratingové systémy neberú do úvahy, že také trojročné dieťa ešte nevie čítať, a ak obsahuje aj písaný text, vhodná preň nie je.

Podľa čoho vyberať pre dieťa vhodnú videohru? 

Dieťa si bude pravdepodobne pýtať mainstreamové hry, považujem ich však za premeškanú príležitosť, pretože existujú hry s oveľa hodnotnejším obsahom. Treba si však dať tú námahu a hľadať. Žiaľ, je stále veľmi zriedkavé, že rodič si najprv hru zahrá a až potom ju dá dieťaťu. A pritom je dôležité, aby rodičia vedeli, čo vlastne dieťaťu dávajú, čo hra presne obsahuje a ku ktorej časti dieťa vôbec môžu pustiť. S menšími deťmi, ale aj s väčšími, je to dobrá rodičovská prax všeobecne, je vhodné hrať sa spoločne. Zároveň si treba dohodnúť určité pravidlá ešte prv, než sa do toho pustíte.

V poslednom čase, keď deti používajú technológie oveľa viac, sa často skloňuje slovo „závislosť“. Je to naozaj hrozba pre deti?

Slovom „závislosť“ mylne označujeme aj správanie, ktoré v skutočnosti nevykazuje symptómy závislosti. Ak sa u detí prejavuje správanie, ktoré by sme laicky považovali za „závislé“, často ide len o formu úniku. Napríklad je dieťa v škole šikanované alebo má problematické vzťahy s rodičmi a hranie hier je preň spôsob, ako uniknúť do bezpečnejšieho prostredia.

Celá naša spoločnosť žije v prepodnetovanej dobe, netreba to deťom urýchľovať a zahlcovať ich podnetmi predčasne.

Nechcem tým bagatelizovať to, že skutočne existuje závislosť od hier a môže sa objaviť aj u detí. Často k nej vedie nejaký iný problém alebo má človek predispozície na závislostné správanie a vtedy to treba riešiť. My však často označujeme za závislé správanie aj bežné používanie, ktoré sa niekomu zdá nadmerné práve preto, že sa rieši len čas a nie obsah.

Agresívne či zúrivé správanie, ak dieťaťu odmietneme pustiť ešte jednu rozprávku, nie je prejavom závislosti? 

Ak to robí dieťa v staršom veku, potom je naozaj závislé. No ak sa tak správajú menšie deti, napríklad predškoláci, tie ešte nemajú vybudované sebaregulačné mechanizmy. Je to schopnosť, ktorú sa dieťa musí naučiť, a rodič mu v tom pomáha práve tak, že nastavuje pravidlá a hranice. 

Pri akom type správania dieťaťa by mal rodič spozornieť? 

Akejkoľvek aktivite, nielen v súvislosti s digitálnymi technológiami, sa môžeme venovať prehnane, no kým nezasahuje do bežného fungovania a vzťahov s rodinou či kamarátmi, stále ide len o prehnaný záujem, nie o závislosť. Spozornieť by sme mali, ak si dieťa nedokáže v dôsledku toho plniť svoje školské povinnosti alebo nie je schopné bežnej sociálnej interakcie, ak mu to narúša ostatné aktivity v živote.

Hlavným posolstvom pre rodičov je, že by nemali digitálne médiá považovať len za prostriedok na odloženie a zabavenie detí, ale skôr za nástroj, ktorým ich môžu vychovávať a rozvíjať. Aktívne. To sa asi mnohým rodičom nebude páčiť.

Nebude sa im to páčiť, pretože je to náročné a ťažké, vyžaduje to veľa času a energie. Aj sami rodičia sa budú musieť učiť pravidlám. Digitálne technológie by som prirovnal k nožu. Sú nástrojom, na ktorom sa dieťa môže porezať, ale zároveň aj nástrojom, ktorým si môže nakrájať mrkvu a pomôcť rodičovi s obedom, ak je rodič pri ňom a vysvetlí mu, ako ho používať.

Michal Božík

Psychológ pôsobiaci vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP). V rámci doktorandského štúdia skúma pravidlá používania digitálnych technológií v školách a venuje sa aj téme digitálneho rodičovstva a digitálnych technológií. Podieľa na výskume používania digitálnych technológií deťmi v rámci výskumnej česko-slovensko-fínskej vzorky rodičov. Je autorom dokumentárneho filmu o videohrách s názvom Cesta hrdinu. Pracoval ako herný dizajnér v spoločnosti Pixel Federation a pôsobil aj v programe Teach for Slovakia ako učiteľ. Participoval na vzniku portálu www.vlcata.sk, ktorého je odborným garantom. 

Páčil sa vám článok?
Slabé
12345
Loading...
Super

Aké slúchadlá si vybrať k smartfónu? Poradíme vám, na čo všetko treba myslieť

Bezdrôtové slúchadlá sú perfektným doplnkom vášho smartfónu pri práci, pri športe aj relaxe.

Slúchadlá boli vždy verným pomocníkom smartfónov, no dnes už získavajú status nevyhnutného doplnku každého inteligentného telefónu. Funkcie a schopnosti bezdrôtových slúchadiel sa neustále rozširujú a čoraz väčší zmysel dávajú aj tým, ktorí cez svoj smartfón hudbu nepočúvajú. 

S novými slúchadlami si užijete pozeranie obľúbeného seriálu či filmu na smartfóne kdekoľvek budete. O to viac, ak máte Netflix v cene vášho O2 Paušálu

Telefonovať bez nutnosti mať smartfón bezprostredne pri sebe, vyťahovať ho z vrecka či kabelky, ovládať hlasového asistenta, prepínať hudbu v playliste alebo sa sústrediť na prácu potlačením hluku okolitého sveta. Kombo slúchadlá + smartfón toho dnes dokáže naozaj veľa, preto sme si pre vás pripravili niekoľko rád, ktoré vám pomôžu vybrať si ideálne slúchadlá pre vaše potreby.

Zvuk nie je jediné kritérium

Vybrať si perfektne vyhovujúce slúchadlá môže byť rovnako zložité ako nájsť dokonalý smartfón. Aj v tomto prípade ide o otázku osobných preferencií a kompromisov. Je však zopár vecí, ktoré by ste pred výberom mali vedieť.

Prirodzene a logicky sa núka, že najdôležitejšou charakteristikou slúchadiel je zvuk. Povedzme si však úprimne, hľadať slúchadlá s hi-fi zvukom ako doplnok k smartfónu je úplne zbytočné. Dokonalý zvuk si totiž najlepšie vychutnáte v pohodlí, keď sa naň sústredíte a máte samotné skladby v dostatočnej kvalite. Obmedzenie kvality pre vás neplatí, ak máte ako súčasť svojho O2 Paušálu predplatné na TIDAL, službu, cez ktorú môžete streamovať hudbu v nekomprimovanom formáte FLAC.

Uniformita má logický dôvod

Samozrejme, rozdiel v kvalite zvuku medzi 30- a 180-eurovými slúchadlami budete počuť, no nebude až taký zásadný. A to aj z toho dôvodu, že výrobcovia dnes vedia veľa vecí vyladiť softvérovo.

Dôvod, prečo sú takmer všetky slúchadlá ladené do prebasovaného zvuku, ktorý dokáže vytiahnuť každý jeden detail skladby, je ten, že takýto zvuk je pomerne univerzálny v mainstreamovej hudbe a najmä funkčný. Cez slúchadlá totiž čoraz viac telefonujeme, ovládame nimi smartfón a počúvame hovorené slovo v podcastoch.

Aj preto pri smartfónových slúchadlách argumentovať v prospech lepšieho zvuku pripojením cez 3,5 mm jack konektor nie je práve presné. Najmä ak máte k dispozícii pripojenie Bluetooth 5.0 a viac. Možnosť použiť kábel na pripojenie slúchadiel k smartfónu sa vám však hodí, ak na smartfóne hráte hry, veľa cestujete, pozeráte filmy, prípadne striháte videá.

Výdrž batérie bezdrôtových slúchadiel na úrovni 6 a viac hodín môže pôsobiť postačujúco, no nie je to vždy tak. Samozrejme, záleží najmä na tom, či aj váš smartfón má ešte možnosť pripojiť slúchadlá cez 3,5 mm jack.

Pri práci nepodceňujte kvalitný mikrofón

Buďme však konkrétnejší. Ste manažér, pre ktorého je smartfón v prvom rade pracovný nástroj? Potom je pre vás dôležité, aby ste mohli mať slúchadlá pohodlne nasadené v ušiach aj celý deň bez toho, aby vás obťažovali.

Presne pre takéto použitie sú vhodné štuple. Či sa rozhodnete pre tie s nožičkou, ako majú napríklad Xiaomi FlipBuds Pro, alebo bez nožičky, ako napríklad Samsung Galaxy Buds2, je len vecou osobnej preferencie.

Dôležité pre vás je, aby mali slúchadlá dostatočne dlhú výdrž batérie na jedno nabitie, prípadne ponúkali puzdro, ktoré ich dokáže nabiť. Ako napríklad Apple AirPods (2022), ktoré vďaka puzdru bez nabíjacieho kábla vydržia okolo 30 hodín počúvania hudby a 24 hodín telefonovania.

Pre podnikateľov, študentov či manažérov je dôležitý parameter ANC, teda aktívne potláčanie okolitého ruchu, čo je veľmi užitočné, keď sa treba sústrediť. Preto sa zamerajte na to, aby výrobca kládol dôraz aj na zapracovanie kvalitných mikrofónov. Užitočnou funkciou je aj schopnosť slúchadiel automaticky sa prepnúť z jedného zariadenia na druhé. Napríklad po príchode do kancelárie zo smartfónu na notebook.

Hľadáte niečo univerzálne?

Nemáte na slúchadlá špeciálne požiadavky? V tom prípade bude výber o niečo jednoduchší a aj lacnejší. Dnes už vyložene zlé a nekvalitné slúchadlá kúpite, len ak sa rozhodne pre nejakú úplne neznámu značku v niektorom z čínskych online marketov. 

Konkurenčný boj je čoraz intenzívnejší, a preto aj známe značky dnes dokážu za pár desiatok eur pripraviť zaujímavú ponuku. Jedným z veľmi milých prekvapení sú nové bezdrôtové slúchadlá O2 pods.

Za skutočne priaznivú cenu ponúkajú výbavu, o ktorej by ste v dostupnej kategórii ani len nesnívali. O2 pods majú dobrý zvuk, na telefonovanie sú priam ideálne. Okrem integrovaného mikrofónu aj pre pohodlné dotykové ovládanie.

Párovanie so zariadením – smartfónom, tabletom alebo notebookom – je viac ako spoľahlivé a rýchle. Prirodzene si slúchadlá rozumejú ako s operačným systémom Android, tak s iOS a aj Windows či MacOS. 

Nabíjacie puzdro sa postará o 20-hodinovú výdrž na jediné nabitie, vybavené je aj technológiou na bezdrôtové nabíjanie. Inak je k dispozícii aj USB-C konektor.

Ak preferujete skôr klasickú konštrukciu slúchadiel a nie „štuple“, zaujímavou voľbou sú bezdrôtové slúchadlá Music Hero s mäkkými náušníkmi, zabudovaným mikrofónom a multifunkčnými tlačidlami na ovládanie hudby a vybavovanie telefonických hovorov.

Sú štuple vhodné pre športovcov?

Napriek tomu, že výrobcovia často tvrdia, že bežné štupľové slúchadlá sú vhodné aj na šport, poobzerajte sa radšej po tých s prívlastkom športové. Líšia sa konštrukciou, na štupľoch sú napríklad malé ramienka, ktoré lepšie držia. Aktívne potláčanie hluku je v tomto prípade skôr zbytočné, možno až nebezpečné. Ak behávate v meste popri ceste, je určite lepšie, ak môžete vnímať svoje okolie.

Pre športovcov nemusí byť vždy ideálne ovládanie dotykom na štupli. Keď máte dotykovú plochu vlhkú od potu, nemusí správne reagovať, preto je praktickejšie ovládanie na šnúrkach na krku. Zaujímavým tipom na športovanie sú napríklad flexibilné a mäkké Sony WIC200.

Pre milovníkov dizajnu

Ak je pre vás dôležitý dizajn a väčšiu dôveru máte skôr k tradičným výrobcom zvukovej techniky, nebojte sa vyskúšať niektorú z overených značiek, ako je napríklad Bang & Olufsen. Aj firmy z hi-fi sveta totiž vidia potenciál v praktických štupľoch.

S dobrými slúchadlami a šikovnými apkami budú tréningy ľahšie. Tréneri a trénerky odporúčajú tieto smart aplikácie

Pravda však je, že aj v prípade smartfónových slúchadiel sa sústredia primárne na zvuk, preto môžu ponúkať o generáciu starší Bluetooth alebo nemajú aktívne potláčanie hluku.

Nie je to však prípad dizajnových SONY LinkBuds, ktorých netradičný dizajn dopĺňajú 12 mm meniče, Bluetooth 5.2 alebo 17,5-hodinová výdrž batérie, samozrejme, v spojení s puzdrom. Nechýbajú ani kodeky SBC a AA.

Ani klasiky nie sú krokom vedľa

Dôvodov, prečo vám nemusia vyhovovať štuple a radšej siahnete po klasických slúchadlách, je veľa a všetky sú legitímne. Aj tu ide o vec osobných preferencií. Klasické slúchadlá sú väčšie, prekryjú ucho, čím môžu do určitej miery suplovať funkciu potláčania hluku a pasívne ucho izolovať od okolitých ruchov a zvukov.

Pre mnohých ľudí sú pohodlnejšie na nosenie, ale nie na dlhé hodiny. S veľkými slúchadlami vám môže byť teplo a sú oproti štupľom ťažšie.

Klasické veľké slúchadlá ocenia skôr hráči, pre ktorých sú dôležité rôzne zvukové kodeky. Samozrejme, spokojnejší budú aj milovníci hudby, keďže pri takýchto slúchadlách sa so zvukom už pracuje inak, dôkazom čoho sú napríklad aj slúchadlá  SONY WHCH510, ktoré okrem kvalitného zvuku ponúkajú výdrž batérie na jedno nabitie 35 hodín.


Bohatú ponuku bezdrôtových slúchadiel na rôzne účely nájdete aj v e-shope O2.


Vymeňte status online za offline. 6 tipov, ako si oddýchnuť od notifikácií a technológií

Čítaj viac

Čo všetko bolo v našej komunikačnej výbave vďaka technológiám a internetu? Pripravili sme nostalgickú jazykovú exkurziu

Čítaj viac

Ako platiť menej za internet? Spojte si služby na jednu faktúru a získajte zľavu až 100 %

Čítaj viac