Strach z trestov nahradili obavy zo sklamania. Prečo je dôležité, aby rodičia pochopili, čo naozaj trápi ich tínedžerov?

Svetové problémy nevyriešite, ale otvorenými rozhovormi o vzájomných potrebách môžete pomôcť budovať v rodinách vzťahy a pocit bezpečia.

Tlak na výkon, problémy na internete, vojna, klimatická kríza či coming-out. Pamätáte si, čo vás trápilo, keď ste boli v puberte? Zatiaľ čo kedysi sa mladí utápali v prvých rozchodoch, súčasnú generáciu trápia veľké globálne problémy, na ktoré často nemajú dosah. Pomôcť im môžu rodičia, no na to, aby si vybudovali skutočný vzťah, sa musia vzájomne počúvať a podporovať.

Mladé dievčatá trápia rovnaké problémy, aké zažívali už ich babky. Ako prvá generácia ich pomenovali nahlas

S Marekom Madrom, psychológom a zakladateľom projektu Internetovej poradne pre mladých IPčko.sk, sme sa rozprávali o tom:

  • ako sa vyvíja vzťah medzi dieťaťom a rodičom,
  • prečo sa tínedžeri správajú extrémne,
  • čo mladých skutočne trápi, 
  • prečo tínedžeri nedôverujú politickým elitám, 
  • čo by mali robiť rodičia, aby deti zvládli toto obdobie lepšie.

Medzi psychológmi a psychologičkami sa často hovorí o budovaní vzťahov, či už sú to partnerské, priateľské, alebo pracovné. O budovaní vzťahu medzi dieťaťom a rodičom toľko nepočuť. Prečo? Keď nás viaže rodinné puto, tak na vzťahu už pracovať nemusíme?

Páči sa mi, ako ste sformovali otázku, lebo je to naozaj zaujímavá vec, ktorou sa zaoberá málo psychológov. Príbeh budovania vzťahu dieťaťa a rodiča je komplexný a deje sa veľmi prirodzene, pretože dieťa je súčasťou tela matky a matka je súčasťou dieťaťa. Vývinová psychológia nám hovorí, že ľudia sú sociálne tvory a navzájom sa potrebujú, aby vôbec dokázali vnímať nejaké emócie.

Ľudský druh je jeden z mála, kde je dieťa absolútne závislé od starostlivosti rodičov. Čiže keď je na vás dieťa naviazané od malička, tak si vytvára vzťah. Ako prvé sa naučí vnímať súvis medzi bezpečím a rodičmi – ľuďmi, ktorí dokážu napĺňať jeho potreby. 

A ako si tento vzťah vytvárajú rodičia?

Rodičia si vytvárajú vzťah k novému tvorovi, pretože zaň cítia zodpovednosť. Niekedy však môže prísť k zmenám chemikálií v mozgu a zodpovednosť necítia. Vtedy sa naruší primárny ľudský pud – starostlivosť o bezbranných, deti je pre nás prirodzená. V zásade však platí, že do 10 rokov je dieťa odkázané na rodičov, vníma svet cez oči svojho najbližšieho okolia a nepremýšľa o tom, v akom kontexte vlastne žije. Má rado svojich rodičov, pretože sa s nimi cíti bezpečne. 

Čo sa začne diať v desiatich rokoch?

Po tých 9-10 rokoch príde zlomové obdobie, v ktorom rodina prestáva byť najdôležitejšia. Dieťa si chce všetko naučené overiť „tam vonku“ medzi rovesníkmi. Nie je to tým, že by bolo vaše dieťa problematické, deti v tomto období hľadajú nejakú skupinu, ktorej súčasťou sa stanú, a táto skupina bude úplne iná ako rodina, v ktorej vyrástli. Aj preto hovoríme, že sa tínedžeri správajú extrémne – robia buď jeden, alebo druhý extrém a každý týždeň prídu s niečím iným.

Je to prirodzené a zdravé a v prípade rodičov je dôležité, aby dieťa podporovali, aby mu „fandili“. Musia hľadať spôsob, ako byť aj naďalej súčasťou života svojho tínedžera. Chodí k nim, spí u nich, obedujú spolu, no prechádza obdobím, ktoré je úplne iné a nesmierne dôležité pre jeho vývin. Práve preto ho musia podporiť. 

Ak však ide dieťa v tínedžerskej fáze zlým smerom, musí byť náročné podporiť ho. Predsa len asi rodič nepodporí dieťa napríklad v drogách.

„Drogy sú super“ by nemal povedať žiaden rodič, no aj v tomto prípade sa môžeme sústrediť na pozitíva – zistiť, ako sa vďaka nim mladí cítia. Sú uvoľnení a otvorení? Nemusíme drogy chváliť, dôležité je nezamerať sa na prejavy správania, ale na potrebu, ktorá k nim viedla. A potom môžeme hľadať zdravé cesty, ako sa k nej dostať. Ak tínedžer potrebuje stav uvoľnenia, môžeme mu ukázať napríklad šport. 

Rodič má prirodzenú túžbu a potrebu chrániť dieťa, pretože je skúsenejší, lebo vidí, aké nástrahy prináša život. Faktom je, že mozog tínedžera nie je dostatočne vyvinutý na to, aby dokázal vyhodnocovať riziká. Nie je to vec názoru, ide o fyziologický vývin. Centrá v mozgu, ktoré vyhodnocujú zodpovednosť a následky správania, sa vyvíjajú až niekedy medzi 25. a 26. rokom. Zdravý tínedžer by mal riskovať – nejde o nič netradičné. Nič to však nemení na tom, že pre rodičov ide o jednu z najnáročnejších výziev pri výchove.

Dialóg o potrebách je silnejší ako zákazy a príkazy, no chápem, že keď prežívate strach a úzkosť, je náročné hovoriť o svojich potrebách. Byť rodičom je naozaj ťažká práca. 

Čo by teda mali robiť rodičia, aby bolo toto obdobie pre všetkých znesiteľnejšie?

Mali by hovoriť o svojich potrebách. Skúste napríklad povedať „potrebujem, aby si bol v bezpečí, aby si mal v merku nejaký cieľ, potrebujem, aby si vedel, že tvoje správanie nesie dávku zodpovednosti a odzrkadlí sa v tvojej budúcnosti“. No súčasne treba povedať „vždy chcem byť pri tebe, nech sa deje čokoľvek“. Dialóg o potrebách je silnejší ako zákazy a príkazy, no chápem, že keď prežívate strach a úzkosť, je náročné hovoriť o svojich potrebách. Byť rodičom je naozaj ťažká práca. 

Možno by pomohlo, ak by vedeli, čo tínedžerov skutočne trápi. V IPčku, online psychologickej poradni pre mladých, ste s nimi v kontakte denne. Prečo vás oslovujú?

Pomôžem si najnovšími dátami, ktoré sme spracovali za prvý polrok tohto roku a porovnávame ich s predošlým polrokom. Vidíme 220-percentný nárast kontaktov v téme fenoménu internetu, 170-percentný nárast pri poruchách príjmu potravy, 30-percentný nárast v téme sebapoškodzovania, 18-percentný nárast v prosbách o pomoc ľudí z LGBTI+ komunity, 21-percentný nárast v téme stres a tlak na výkon, pričom 19 % maturantov sa pri tomto strese sebapoškodzuje. V téme pokusov o ukončenie života máme nárast 76 %, výraznou otázkou je aj environmentálna úzkosť. 

Najčastejšou témou, s ktorou sa na nás ľudia obracajú už 11 rokov nášho fungovania, je pocit samoty a hneď druhou je tlak na výkon. Mladí hovoria aj o myšlienkach na ukončenie života, depresii, rovesníckych vzťahoch, sebapoškodzovaní, úzkosti, partnerských a rodinných vzťahoch, konfliktoch, problémoch na internete, ťažkostiach v škole, psychiatrických problémoch, vojne na Ukrajine, strate svojich blízkych, sexualite, domácom a sexuálnom násilí, samovražedných pokusoch, poruchách príjmu potravy, o návykových látkach a ešte stále máme v rozhovoroch aj covid-19.

To je hrozné, keď som ja bola tínedžerka, najčastejšie ma trápila zlá známka.

Známky mladých trápia stále, ale inak. Keď sme v IPčku začínali s psychologickou podporou, prichádzali k nám mladí ľudia, ktorí hovorili, že sa boja povedať dospelým, čo sa im deje, pretože očakávajú nejaký trest. Napríklad vás trápila zlá známka, pretože ste očakávali, že budete mať zákaz chodiť von s priateľmi. Postupne prišiel zásadný obrat a dnes k nám prichádzajú mladí ľudia s tým, že sa boja povedať rodičom o svojom probléme, pretože ich nechcú sklamať.

Nechcú sklamať rodičov a utápajú sa v témach, ktoré sú priťažké aj pre dospelých.

Dnes je populárne mať na všetko názor, vyvíja sa tlak, aby sme sa k všetkému vyjadrovali. Škatuľkujeme ľudí podľa ich postoja k politickým stranám, denne v médiách riešime ťažké globálne témy. Na pozadí celej tejto doby je maturant, ktorý má strach o svoju vlastnú budúcnosť. Neverí politickým elitám, neverí, že sa vojna na Ukrajine nepresunie aj na Slovensko. Súčasná generácia tínedžerov sa zameriava na riešenia, pretože predošlá generácia na ne rezignovala.

Sociológ: Zabúdame, že nerovnosťami v spoločnosti aj odriekame slobodu ľuďom, ktorých sa to týka

Vtedy bolo ukradnuté, čo si myslí jednotlivec, bolo jasne stanovené, čo si majú myslieť všetci. Dnes je možnosť kreatívne uvažovať a hľadať riešenia, no mladý človek nemá ako ovplyvniť vojnu, klimatickú krízu a ďalšie veľké problémy, pre ktoré sa trápi. Prichádzajú za nami maturanti, ktorí hovoria, že nemá zmysel maturovať, nemá zmysel ísť na vysokú školu, pretože necítia istotu, že sa o nich politici dokážu postarať. Nehovorí sa o tom, ale toto v sebe tínedžeri riešia a frustruje ich, že nemôžu nič urobiť. 

Dnes je možnosť kreatívne uvažovať a hľadať riešenia, no mladý človek nemá ako ovplyvniť vojnu, klimatickú krízu a ďalšie veľké problémy, pre ktoré sa trápi.

Cítia istú dávku nespravodlivosti?

Cítia, že sú tu výzvy, na ktoré dospelí kašlú. A začína sa to už v rodinách. Predstavte si, že prídete z práce, sadnete si doma s deckami a poviete im, že prišiel privysoký účet za telefón. Budete hľadať vinníka, dôvod, prečo tá suma vyskočila, alebo spoločne hľadať riešenia? V rodinách sa len málokedy rozpráva o tom, že je normálne mať problém a hľadať riešenia. A  to dnešným mladým chýba. 

Vnímajú to vôbec dospelí?

Myslím, že mnohí by boli prekvapení z toho, aké hodnoty zastávajú mladí. Keď sa napríklad opýtate, aký chcú mať vzťah, tak najčastejšie hovoria o pevnosti, láske, istote, bezpečí. O hodnotách, ktoré by dospelých prekvapili, pretože nemajú energiu hľadať v mladých viac. No a k výnimočným hodnotám, ktoré zatieňujú problémy bez riešení, sa ešte pridáva tlak. „Aby som bol úspešný, musím sa pripraviť na všetky alternatívy. Študujem, no neviem, či môj odbor bude o 5 rokov vôbec relevantný. Pripravujem sa na povolanie, ktoré nebude existovať.“ Sú pod priveľkým tlakom.

Čo by ste poradili rodičom, ktorí vychovávajú dieťa v takom zamotanom svete?

Byť tu pre svoje dieťa. Počúvať, dávať vedieť, že vidíte viac ako len nejaké extrémne tínedžerské správanie. Vidieť hodnoty. Pomenovať dobré stránky, aj keď je to pre nás ťažké. 

Takže aj keď tínedžer odpovedá jedným slovom, máme sa snažiť.

Dáta nám hovoria, že s 15-ročnými tínedžermi sa rodičia rozprávajú 7 minút za deň. To je veľmi málo. Hovorte o tom, ako ho milujete. Zastavte sa a pripomínajte, že nech sa stane čokoľvek, ste tu. A keď dáte svojmu dieťaťu najavo, že môže prísť s hocičím, tak buďte pripravení, že to využije a naozaj príde aj s ťažkými témami. 

Byť rodičom dnešného tínedžera je veľmi náročné, je to úplne iné ako pred 15 rokmi. Neobviňujte sa pri zlyhaniach, každý rodič v nejakom momente zlyhá a rovnakú chybu urobíte aj viackrát, tomu sa nevyhnete. Tá skutočná výzva dneška je nehľadať príčinu, ale pozrieť sa na to, čo s tým môžete urobiť. 

Marek Madro

Psychológ, ktorý v roku 2012 založil a dodnes vedie internetovú poradňu pre mladých IPčko. Poradňa funguje nonstop, najčastejšie mladí kontaktujú psychológov cez chat. IPčko stojí za viacerými projektami, ktoré sa snažia pomôcť deťom a mladým ľuďom v zložitých životných situáciách.

Páčil sa vám článok?
Slabé
12345
Loading...
Super

Ach, tá dnešná mládež. Týchto 10 filmov a seriálov vám ukáže mladú generáciu v inom svetle

Spoznajte kompletný svet súčasných dvadsiatnikov vďaka Netflixu.

Generácia Z označuje skupinu mladých ľudí, ktorí sa narodili od polovice 90. rokov do roku 2010. Môžu byť často nepochopení a vnímaní ako závislí od sociálnych sietí či nebodaj málo pracovití. Opak je však pravdou, čo vám potvrdí aj náš výber seriálov a filmov. Poukazujú na to, že táto generácia čelí mnohým neľahkým výzvam a zároveň je zdrojom neobmedzenej kreativity, sviežej perspektívy a podnecuje diskusie o dôležitých témach – jednoducho sa nebojí meniť svet k lepšiemu. 

Spoznávať nové svety je vďaka O2 Paušálu jednoduché. Chcem vedieť, ako môžem mať predplatné Netflixu v cene svojho paušálu

Politik (The Politician)

Premýšľali ste niekedy nad tým, že by ste kandidovali za prezidenta alebo prezidentku? Cieľavedomý Payton (Ben Platt) v tom má jasno už od svojich siedmich rokov – životopisy amerických prezidentov pozná naspamäť, aby sa podľa ich vzoru mohol stať hlavou Spojených štátov amerických. Predtým ho však čaká tá najťažšia skúška: politika strednej školy.

Deň čo deň rieši, ako porazí svojich protikandidátov a presvedčí svojich rovesníkov, aby mu vo voľbách dali hlas. Netradičná komédia z pera legendárneho amerického scenáristu Ryana Murphyho, ktorý stojí za úspešnými seriálmi, ako je Glee alebo American Horror Story, je plná satirického humoru a ukazuje, čo všetko je mladá generácia schopná obetovať pre svoje ambície.

The End of the F***ing World

Občas sa stane, že nás každodenná realita tak štve, že by sme najradšej všetko nechali za sebou a jednoducho zdrhli. Alyssa (Jessica Barden) a James (Alex Lawther) už majú plné zuby nezmyselného života a príšerne nudnej školy. Chýba im spontánne dobrodružstvo, preto sa zo dňa na deň rozhodnú odísť preč, nevedno kam, pričom sa takmer vôbec nepoznajú.

Bizarná dvojica 17-ročných a zvláštne sympatických čudákov nás vezme na vzrušujúcu jazdu, kde neplatia žiadne pravidlá. Čierna komédia, od ktorej neodtrhnete oči, nás učí, že trochu zariskovať sa oplatí, ale za chyby sa musí platiť… Ideálny seriál na rýchly víkendový binge-watching, pri ktorom ani náhodou nebudete mať pocit viny, že ste voľné dni presedeli doma.

Elita (Elite)

Chceli by ste sa naučiť španielsky a hľadáte napínavý seriál, ktorý vám s tým pomôže? Vyskúšajte dramatický triler Elite, v ktorom si užijete napäté a zamotané vzťahy v prostredí elitnej školy. Všetko sa zmení, keď na luxusnú súkromnú školu nastúpia traja študenti zo skromnejších pomerov a narazia na svojich nechutne bohatých vrstovníkov. Luxusné večierky, drahé šaty a šampanské však niekedy nestačia. 

Seriál s presahom do problematiky sociálnych vrstiev, queer vzťahov i náboženských menšín vám jednoducho nedá spať. Okrem zamotaných vzťahov sa rieši ešte jedna zásadná vec – vražda. Zistíme, kto ju má na svedomí?

Never Have I Ever

„Nikdy som“ u seba nemala legendárnu párty, nezradila kamarátku alebo nespala s najpopulárnejším chlapcom na škole. Devi (Maitreyi Ramakrishnan) je mladá Američanka s indickými koreňmi, ktorá sa snaží vyrovnať s každodennými nástrahami strednej školy. Zo všetkého najviac si praje priateľa, aby stúpla jej hodnota v očiach spolužiakov. Odvaha a energia jej rozhodne nechýba, po sérii vtipne nevydarených príhod však Devi spoznáva najmä samu seba.

Svieži seriál oplýva bezstarostným humorom, ktorý je typický pre tínedžerské roky, zároveň nám však pripomína, že pre naše chyby sa svet neskončí. Citlivo sa dotýka aj témy kultúrnych rozdielov, objavovania vlastnej identity a sebarozvoja. Okrem toho sa na tvorbe námetu podieľala aj herečka a scenáristka Mindy Kaling, známa predovšetkým zo seriálu The Office.

Heartstopper

Spomeniete si na moment, keď ste mali po prvý raz motýliky v bruchu? Miniséria Heartstopper rozpráva dojemný príbeh o srdcervúcej láske dvoch tínedžerov. Charlie a Nick sú na prvý pohľad absolútne odlišní – zatiaľ čo láskavý Charlie rád číta a hrá na bicích, populárny Nick je kapitánom školského rugbyového tímu. Napriek tomu si k sebe nájdu cestu a zistia, že ich spoločne strávený čas skutočne hreje na duši.

Seriál je adaptáciou úspešného komiksu britskej spisovateľky a ilustrátorky Alice Oseman, ktorá sa vo svojej tvorbe dotýka témy LGBTIQ+ komunity a prijatia ich identity nielen v spoločnosti, ale aj vo vlastnom vnútri. Dajte sa aj vy rozcítiť úprimne čistou láskou dvoch mladých ľudí.

Grand Army

O niečo provokatívnejší seriál je Grand Army, ktorý sleduje životy piatich stredoškolákov v prostredí chaotického Brooklynu. Každý z nich sníva o úspechu a lepšej budúcnosti, ale medzičasom musia čeliť závažným problémom, ako sú sociálne otázky, rodová nerovnosť či rasová diskriminácia. Zvládnu to?

Najväčšia sila seriálu spočíva najmä v tom, že dokázal autenticky vykresliť prežívanie mladých ľudí, ktorí počas dospievania čelia rozmanitým skúsenostiam a intenzívnym emóciám. Podarilo sa mu to najmä vďaka uveriteľnému scenáru a výnimočným hereckým výkonom.

13 dôvodov prečo (13 Reasons Why)

Upozornenie – v texte sa spomína samovražda, sexuálne násilie a psychické problémy.

Kontroverzný seriál 13 Reasons Why otvára dvere do nesmierne dôležitej diskusie o duševnom zdraví a šikanovaní na stredných školách. Ústrednou postavou príbehu je Hannah Baker, ktorá sa z rôznych dôvodov rozhodla ukončiť svoj život. O tom, prečo spáchala samovraždu, rozpráva na 13 kazetách, ktoré venovala rozličným ľuďom, čím výrazne ovplyvní ich životy. Najmä tých, ktorí jej najväčšmi ublížili.

Hlavným posolstvom seriálu je zamyslenie sa nad dôsledkami našich činov a slov, ktoré môžu mať v najhoršom prípade i tragické následky. Je dôležité, aby sme boli empatickí, ohľaduplní voči druhým a v žiadnom prípade nezľahčovali psychické problémy.

Mladá modrá krv (Young Royals

Švédsky dramatický seriál o princovi Wilhelmovi ponúka silne návykový príbeh plný lásky, zamotaných intríg a spoznávania vlastnej identity. Mladý princ sa musí vyrovnať s pravidlami a očakávaniami kráľovskej rodiny, zatiaľ čo sám túži po skutočnej slobode a autenticite. Po neočakávanom škandále sa však ocitne vo svete obyčajných mladých ľudí, kde stretáva nových priateľov a zisťuje, ako vyzerá normálny život mimo kráľovského paláca.

Po prvý raz nachádza kúsok slobody a spoznáva samého seba, bez masky a prísnych predpisov. Napriek tomu sa nevyhne tlaku okolia a zisťuje, že o svoje šťastie bude musieť zabojovať.

Tall Girl 

Tá je príliš vysoká, on zas nízky a hentá má atypickú postavu… Predsudky zbytočne ubližujú, no všetci vieme, že na strednej škole ich je plno. Tall Girl je príbehom dospievajúcej Jodi, nadpriemerne vysokej stredoškoláčky, ktorá vyrástla v tieni svojej staršej sestry – víťazky množstva súťaží krásy.Aj keď je Jodi talentovaná a nesmierne múdra, väčšine rovesníkov je na smiech. Snaží sa ich ignorovať a želá si iba jediné – zamilovať sa do chlapca, ktorý bude aspoň o trošku vyšší ako ona.

Mladé dievčatá z generácie Z trápia rovnaké problémy ako ich babky

Dojemná komédia nám pripomína, aby sme sa mali radi práve takí, akí sme, a to bez ohľadu na svoje „nedostatky“. Nezabúdajme, že nikto a nič nie je dôležitejšie ako naša vlastná hodnota. 

Boo, Bitch

Čo znamená prežiť nezabudnuteľný život na strednej? Byť vzorom pre iných, randiť s najväčším fešákom zo školy či mať tisícky followerov na sociálnych sieťach? Energický seriál Boo, Bitch poukazuje na tenkú hranicu toho, keď nám povrchná sláva môže až prirýchlo stúpnuť do hlavy. Najlepšie kamarátky Erika a Gia boli počas troch rokov na škole úplne neviditeľné, no v maturitnom ročníku sa to rozhodli zmeniť. Ale čo to spraví s dôverným kamarátstvom, keď sa jedna z nich stane populárnou a druhá nie?

Energický seriál s Lanou Condor v hlavnej úlohe kriticky upozorňuje na to, že byť obľúbeným na strednej znamená mať veľkú moc. Čo však príde, keď sa stredná škola skončí? Budú mať čo ponúknuť, keď v živote začnú úplne odznova?

Páčil sa vám článok?
Slabé
12345
Loading...
Super

Nezaťažia ani rozpočet, ani vaše ruky. Vybrali sme 4 ľahučké smartfóny, ktoré prekvapujú dizajnom aj vybavením

Čítaj viac

Čo všetko bolo v našej komunikačnej výbave vďaka technológiám a internetu? Pripravili sme nostalgickú jazykovú exkurziu

Čítaj viac

Zlepšite sa v cudzom jazyku cestou do práce. Vybrali sme 8 aplikácií, ktoré vás rozhovoria aj posilnia slovnú zásobu

Čítaj viac