Aj pri priateľoch náš mozog vyplavuje hormón lásky. Psychologička vysvetľuje, ako nám priatelia nahrádzajú rodinu či romantické vzťahy

Klišé, že priatelia sú rodina, ktorú si vyberáme sami, celkom odzrkadľuje realitu.

Dobré priateľstvá sú pre nás veľmi dôležité – pomáhajú nám prekonávať ťažké životné situácie, kamaráti sa s nami tešia a zároveň nás posúvajú. No ani takýto vzťah by sme nemali brať automaticky, preto sme sa pýtali psychologičky Linnet Michaličkovej, ako sa o priateľstvá starať a ako ich budovať.

Antropológ: Ak dáte kamarátovi darček, budujete a prehlbujete tým aj váš vzťah

S psychologičkou Linnet Michaličkovou sme rozprávali aj o tom:

  • prečo je hľadanie nových priateľov v dospelosti náročné, 
  • ako a kde nadväzovať hlboké priateľské vzťahy,
  • prečo sú priateľstvá rovnako dôležité ako partnerstvá, 
  • ako sa o ne starať
  • a prečo nasilu neudržiavať vzťah, v ktorom sa jedna strana odcudzuje.

Existuje niečo ako ideálny kamarát/ideálna kamarátka?

Je náročné opísať vzorový príklad, pretože priateľstvá sú veľmi individuálne. Pre každého však platí, že by sme sa mali cítiť uvoľnene, otvorene a byť v kamarátstve bez nejakého tlaku. Najdôležitejší je pocit bezpečia, nikto nás nemá do ničoho nútiť a mali by sme cítiť, že sme prijímaní takí, akí sme – či už máme lepší, alebo horší deň.

Dobrý kamarát by mal pre nás predstavovať priestor, v ktorom je v poriadku cítiť sa tak, ako práve potrebujeme. Ako v každom zdravom vzťahu, ani tu by nemala chýbať rovnováha a vzájomná podpora.

Treba však dodať, že kamarát nemôže byť stále proaktívny a riešiť všetky naše problémy či preberať zodpovednosť za náš život. Niekedy stačí, keď je pri nás a vypočuje si všetko, čo nás trápi. Je dôležité, aby sme cítili, že je blízko.

Podľa toho, čo ste opísali, majú priateľstvá podiel aj na našom mentálnom zdraví. Dá sa povedať, že sú pre naše fungovanie nevyhnutné?

Áno, dokonca môžem povedať, že nemať kamarátov je zdraviu škodlivé. Sú nesmierne dôležití pre naše duševné aj fyzické zdravie. Keď nám chýba blízkosť priateľov, začneme zažívať osamelosť, a pritom ani nemusíme byť sami. Takýto pocit môžeme mať aj v miestnosti plnej ľudí.

Osamelosť, teda pocit nedobrovoľnej samoty, môže v určitých prípadoch vytvárať až také zmeny na mozgu, ktoré sú podobné tým pri stareckej demencii – čiže nám vyslovene chradne mozog. Kamaráti nám taktiež dávajú do života potrebnú empatiu, môžeme sa im zdôveriť a v ich blízkosti vyplavujeme oxytocín – hormón lásky.

Oxytocín sa častejšie spomína pri romantických vzťahoch – je zaujímavé, že môže byť zastúpený aj v priateľstve.

Oxytocín sa spúšťa, keď prežívame akúkoľvek lásku – aj tú priateľskú. Partnerský a priateľský vzťah majú mnoho spoločného, napríklad pocit dôvery či bezpečia sa prelína v oboch. Niekedy sa stretávame aj s tým, že náš partner je náš najlepší priateľ. 

A hoci v partnerských vzťahoch zažívame silné emócie, priateľstvá sú častokrát čistejšie – bez žiarlivosti či pálčivých očakávaní o dokonalej kompatibilite, ktorú tak veľmi túžime nájsť práve v partnerských vzťahoch. Priateľské vzťahy sú zväčša slobodnejšie a menej emočne zahlcujúce.

Láska je však zastúpená v oboch prípadoch, a tak, ako sa staráme o partnerský vzťah, by sme sa mali starať aj o priateľstvá.

Napríklad venovať kamarátom dostatok pozornosti a času? 

Áno, v prvom rade by sme si mali nájsť čas napísať či zavolať. V prípade funkčných vzťahov sa odporúča zaradiť si „ozvanie sa kamarátovi“ do zoznamu úloh na daný deň. Alebo si napríklad dávať stretnutia fixne do kalendára – ako si dávame pracovné aktivity.

Vzťahy s kamarátmi sú častokrát kvalitnejšie ako rodinné väzby a vďaka nim nadobúdame pocit, že tu nie sme sami.

Keď sa stretávate s väčšou skupinou naraz, je dobré dohodnúť sa aj na „téme“ stretnutia, aby ste sa neskupinkovali. Užitočné je aj začať stretnutie prehovorom, počas ktorého každý zhrnie novinky zo svojho života. Počúvať a byť vypočutý, to je dobrý tip, ktorý výrazne zmení kvalitu vašich priateľstiev.

Takže počúvanie je kľúčom k udržiavaniu dobrých vzťahov?

Niekedy si možno myslíme, že tam stačí fyzicky pre toho druhého byť, a tým je všetko vybavené. Ľudia však potrebujú cítiť emočnú blízkosť, fyzickú menej. Aj také priateľstvo na diaľku môže fungovať, keď kamarátov počúvate a udržujete s nimi kontakt. Keď vám kamarát niečo hovorí, mali by ste načúvať a reflektovať – môžete napríklad prerozprávať, čo hovorí, aby bolo jasné, že mu rozumiete. To častokrát postačí.

Kamaráti však nie sú len milí a usmievaví. Často úprimne povedia aj veci, ktoré počuť nechceme. Robia to však najmä kvôli tomu, aby nás namotivovali, posunuli.

Naši dobrí kamaráti tiež niekedy nemajú čas a v istom momente nevedia do vzťahu investovať energiu – kľúčom je povedať, že teraz nemáte priestor, a druhá strana by to mala s empatiou akceptovať, lebo každý z nás potrebuje aj čas iba pre seba. Nie je to sebectvo, len rešpektovanie vlastných potrieb. Dôležité je však otvorene hovoriť, ako to máte, aby to druhá strana nebrala ako odcudzenie sa.

Vedci a vedkyne sa celkom rozchádzajú v názore, koľko potrebujeme mať v živote priateľov – niektorí hovoria o troch, iní o piatich či šiestich. Dá sa to vôbec nejako zadefinovať?  

Súhlasím, že je náročné odpovedať presným číslom, aj tu sa prejavuje individualita ľudí. S klientmi sa však najčastejšie rozprávame o okruhu 2-3 najbližších kamarátov. Neexistuje však presný počet, niekto môže byť introvertnejší a stačí mu aj jeden hlboký vzťah. Sú aj ľudia, ktorí stavajú svoj život na veľkom počte priateľov a zdrojujú sa skôr kapacitne.

Aj kamarátstva chladnú a zanikajú. Ťažko sa to prijíma, no nemá zmysel udržiavať starý nefunkčný vzťah umelo pri živote.

Tomu rozumiem, ale predsa je vzácne počuť, že aj 2-3 kamaráti sú dosť.

Áno, ani si to niekedy neuvedomujeme, no naozaj máme okolo seba priateľov či blízkych ľudí, ktorí sú tu pre nás. Niekedy do tohto okruhu patrí aj sestra alebo kolega, s ktorým len pravidelne kávičkujem počas obednej pauzy.

Tip od psychologičky o priateľských väzbách

Na terapii zvyknem s klientmi robiť aktivitu na zvedomenie si okruhu svojich blízkych. Na papier si nakreslia panáčika, ktorý znázorňuje ich a okolo panáčika kreslia bubliny s menami ľudí, ktorým by sa mohli ozvať, ak by sa cítili zle – volám to podporný výbor.

Väčšinou sú veľmi prekvapení z počtu bubliniek, ktoré sa vynoria, a papier slúži ako dôkaz, že majú v okruhu mnohých ľudí, ktorým na nich záleží. Častokrát sa potom klienti začnú týmto ľuďom aj proaktívne ozývať a niektoré vzťahy prehlbovať.

Keď sme boli deti, bolo veľmi jednoduché nájsť si kamarátov, no v dospelosti je to o niečo náročnejšie. Prečo?

V detstve máme veľmi prirodzené priateľstvá – v školách či v krúžkoch. Stretávame sa s rovesníkmi, ktorí majú rovnaké záujmy ako my a sme spojení ešte skôr, než sa z nás stanú priatelia.

V dospelosti už máme iné priority a povinnosti, do nášho života vstupuje práca, rodina, partnerské vzťahy a máme rôzne aktivity, ktoré sú pre nás dôležitejšie ako vytváranie nových priateľstiev. Doba je taká rýchla, že väčšina z nás čerpá ešte z priateľských kontaktov, ktoré sme si vytvorili v mladosti, ak je to možné. Je to aj komfortnejšie, lebo cesta o získanie akéhokoľvek vzťahu nie je jednoduchá. No ani v dospelosti to nie je nemožné, aj keď je to ťažšie.

Aj v práci však máme bublinu ľudí, s ktorou máme nejaké spoločné záujmy.

S kolegami nás síce spája spoločná práca, no stretávajú sa v nej aj rôzne vekové skupiny. Každý už máme svoj život a okolo seba aj svojich kamarátov. Nejde teda o ucelenú skupinu ako v škole, keď sme chceli každú prestávku stráviť spoločne. V dospelosti trávime „prestávky“ odlišne.

Keď sa nám predsa len podarí nájsť si priateľov v dospelosti, takéto vzťahy môžu byť omnoho kvalitnejšie ako tie v detstve. Máme totiž roky skúseností navyše a vieme lepšie odhadnúť človeka. Taktiež máme nastavené vlastné hranice a „upratané“ hodnoty. Nové priateľstvá medzi dospelými ľuďmi vedia byť veľmi úspešné, pretože presne vieme, čo hľadáme.

Takže podobne ako v partnerských vzťahoch, aj v tých priateľských hľadáme už niečo konkrétne?

Určite áno. Najprv sa sústredíme na vzájomné sympatie, až na „chemickej“ úrovni zisťujeme, či si vieme s daným človekom predstaviť hlbší kontakt. Potom sa pozeráme na spoločné hodnoty, názory a záleží nám na tom, či nás toto priateľstvo dokáže niekam posunúť. Prirodzene hľadáme niekoho, kto nám prinesie do života naplnenie a inšpiráciu.

Práve tento faktor je v porovnaní s detstvom veľmi rozdielny – ako deti sme od kamarátov očakávali maximálne ich hračky či čas. Mnohokrát sme, samozrejme, mali aj hodnotný vzťah, no v dospelosti budujeme vzťahy, od ktorých už od začiatku očakávame, že budú hlboké a vyvážené. Zrazu nie je frajer ten, kto má viac kamarátov, ale ten, kto má priateľské vzťahy plné vzájomného súladu.

Máte nejaký overený tip z praxe, ako nových kamarátov hľadať? 

Často sa rozprávam s klientmi, ktorí prichádzajú do nového mesta za prácou a nikoho v ňom nepoznajú. Väčšinou im radím, aby si našli nejakú aktivitu alebo skupinu, akoby záujmové krúžky, ktoré nám rovnako ako v detstve dokážu priniesť do života niekoho nového. Mala som napríklad klientku, ktorá bývala v spoločnom byte s viacerými ľuďmi, s ktorými si osobnostne veľmi nesadla. V meste nikoho nepoznala, nedarilo sa jej nájsť kamarátov.

Ako nájsť spoločnú reč, aj keď vidíme svet inak? Poradíme vám s odborníkom na komunikáciu

Začala teda chodiť na hodiny lukostrelectva, pretože chcela vyskúšať niečo nové a našla si tam aj niekoľko nových kamarátov. Tu ju so skupinou spájal už aspoň jeden spoločný záujem a zrazu bolo ľahšie začínať konverzácie a spoznávať sa bližšie aj v iných témach. Po čase mi povedala, že našla svoju druhú rodinu. A presne tak to je, druhú rodinu síce musíme hľadať a cesta môže byť kľukatá, no stojí za to.

Predstavme si situáciu, že sme si v detstve či počas dospievania dobrého kamaráta/kamarátku už našli, no v dospelosti sme sa postupne odcudzili. Nemali sme už spoločné hodnoty alebo sa nám zmenili priority. Môžeme takéto vzťahy ešte nejako udržať?

Ja som zástankyňa názoru, že nič nie je nevyhnutné udržiavať celý život. Treba si uvedomiť, že v tomto vzťahu nikto nemusel urobiť chybu, jednoducho sa vyvíjame a niekedy to prinesie rozpad priateľstva.

Bolo by čudné, ak by sme boli celý život rovnakí. To by znamenalo, že sa nevyvíjame a potreba sebaaktualizácie je jedna z tých najprirodzenejších, ktoré máme. Niekedy sa nám menia názory, inokedy príde do nášho života nejaká situácia, napríklad sa presťahujeme, vyštudujeme a zmení sa náš pohľad na svet. Ten kamarát bol pre nás skvelý v istej fáze života, v ktorej sme boli, no zrazu sa začneme úplne rozchádzať v nejakých pohľadoch, čo môže byť náročné prijať. 

Nehovorí sa o tom často, no je to tak – priateľstvá vznikajú, zanikajú, chladnú. Nemá zmysel držať staré priateľstvo umelo pri živote. Keď nám nie je spoločne dobre, tak by sme sa mali sústrediť na nový okruh ľudí. Hľadať kamarátov, s ktorými máme spoločné témy a posúvajú nás smerom, akým chceme ísť.

Kamaráti nám dávajú do života empatiu, pocit bezpečia a v ich blízkosti sa vyplavuje aj hormón lásky oxytocín.

Spomenuli ste, že budovanie priateľstva v dospelosti je podobné ako pri partnerských vzťahoch. Bolí aj odcudzenie sa s kamarátom či kamarátkou rovnako ako rozchod s partnerom či partnerkou?

Rozpad či odlúčenie priateľov môže na naše prežívanie pôsobiť podobne ako rozchod v romantickom vzťahu, pretože obe situácie spôsobujú istú emocionálnu bolesť sprevádzanú pocitom straty. Aj tu však záleží od okolností – akú kvalitu tento priateľ v mojom živote zohráva? Prečo sme sa odlúčili a s akými emóciami z priateľstva odchádzame? 

Jednoduchšie je, keď priateľstvo končí postupným vyhasnutím vzťahu a neprežívame tak akútne silné emócie, ako je tomu pri náhlom rozpade. Niekedy sa však aj pri kamarátoch stretávame s tzv. ghostingom, aj keď sa prevažne spája s partnerskými vzťahmi. Aj v tomto prípade môžeme prežívať zmätenosť, stratu dôvery, sklamanie, pochybnosti o sebe samých… 

To, ako sa so stratou dokážeme vyrovnať je veľmi individuálne. Záleží na našej psychickej odolnosti, vnútorných aj vonkajších zdrojov, aktuálnej životnej situácie. Okruh svojich priateľov by sme preto nemali limitovať len na číslo 1, nakoľko v prípade rozpadu priateľstva z akéhokoľvek dôvodu tu bude naďalej niekto pre vás a vy pre neho.

O to viac si preto môžeme vážiť svoj aktívny okruh ľudí a o tieto vzťahy sa dobre starať.

Rovnako ako sa staráme o svoje zdravie, partnera, rodinu, musíme sa starať aj o naše vzťahy s kamarátmi. Aj k priateľstvám musíme pristupovať zodpovedne a vážme si ich. Sú pre kvalitu nášho života nesmierne dôležité. Vzťahy s kamarátmi sú častokrát kvalitnejšie ako rodinné väzby a vďaka nim nadobúdame pocit, že tu nie sme sami. O to viac by sme si mali tieto svoje slobodne vybrané rodiny chrániť a starať sa o ne. 

Linnet Michaličková

Psychológiu vyštudovala na Univerzite Komenského v Bratislave a od roku 2021 je aj certifikovanou kariérovou poradkyňou. V súčasnosti sa vzdeláva v dlhodobom  psychoterapeutickom výcviku – kognitívno-behaviorálna terapia v medzinárodnom inštitúte Odyssea v Českej republike. Popritom pracuje ako psychologička v ambulancii klinickej psychológie a v poradenskom a vzdelávacom centre Duše naše.

Páčil sa vám článok?
Slabé
12345
Loading...
Super

Terapia je lepšia cesta ako hnev. Odborníčky vysvetľujú, ako budovať sebaprijatie a zdravé vzťahy

Nielen vzťahy s okolím sú pre nás dôležité. Kvalitu nášho života zásadne ovplyvňuje, aký vzťah máme sami so sebou.

Naši rodičia to s nami síce mysleli dobre, no mohli na nás preniesť rôzne generačné traumy. Sú často neviditeľné, lebo vychádzajú z naučených vzorcov správania. Dobrou správou je, že sa dajú liečiť. Cesta k spokojnému životu sa totiž začína od momentu, keď si ich uvedomíme. O vzťahoch, ktoré si vytvárame, sme sa rozprávali so psychologičkou Dominikou Neprašovou a so zakladateľkou projektu Duše naše, mediátorkou Slavomírou Černákovou.

Ako zotrvať pri knihe, športe alebo aj vo vzťahu? Psychologička vysvetľuje, ako funguje motivácia

V rozhovore s poradkyňou a mediátorkou Slavomírou Černákovou a psychologičkou Dominikou Neprašovou sa dozviete:

  • prečo je dôležitá výchova dieťaťa do šiestich rokov,
  • prečo sa cítime previnilo, keď hovoríme nie, 
  • ako sebaúcta súvisí so správaním rodičov počas detstva a dospievania, 
  • ako si budovať rešpektujúce vzťahy
  • a ako zastaviť prenášanie tráum od našich rodičov.

Správame sa k ostatným rovnako, ako sa správame k sebe?

Dominika: Bohužiaľ, väčšinou sa k sebe správame omnoho horšie ako k ostatným. Mylne sa domnievame, že ostatní sú lepší, rýchlejší, šikovnejší, krajší, chudší… a seba dávame pod nich. Nevieme sa dostať na rovnocennú priečku s ostatnými a už vôbec nie nad nich, lebo sa bojíme, že nás spoločnosť bude vnímať ako namyslených a arogantných. Neustále sa s druhými porovnávame.

Prečo to niektorí ľudia majú takto nastavené?

Dominika: Vnímanie vlastnej hodnoty sa začína budovať v detstve, a keď je to v tom čase zanedbané, dobieha to človeka v dospelosti. Napríklad pri vystavení sa novej situácii má človek strach, že sa strápni alebo bude ponížený. Odráža sa v nás to, ako sa k nám správali naši rodičia alebo vychovávatelia a naše blízke okolie počas detstva. Nie každý mal šťastie byť obklopený ľuďmi, ktorí si uvedomovali dôležitosť budovania hodnoty v deťoch a dôležitosť budovania sebalásky už v takom útlom veku. 

Zároveň si myslím, že sa to líši aj podľa kultúry – my Slováci to máme historicky zakorenené. Boli sme utláčaný národ a sebavedomie u nás je nižšie.

Spomenuli ste slovo sebaláska. Vplyvom sociálnych sietí sa stalo tak trochu toxickým. Čo sebaláska znamená pre vás, ako si ju môžeme vysvetliť?

Slávka: Slovo sebaláska začalo na Slovensku rezonovať pred pár rokmi. Je to v podstate jedno veľké vrece, v ktorom je naše sebavedomie, sebaprijatie a sebaúcta, teda všetko, čo môžeme sami sebe dopriať.

Je potrebné dodať, že momentálne čelíme fenoménu extrémnej sebalásky – na sociálnych sieťach má istá skupina ľudí potrebu ukazovať, ako sa majú radi. Ani to však nemusí byť pre každého prirodzené.

Sebalásku si budujeme vo viacerých smeroch, no podstatná je výchova do šiestich rokov dieťaťa, pretože vtedy intenzívne naberáme všetko dobré aj zlé z nášho najbližšieho okolia. 

Ak nám rodičia neumožňujú dostatok priestoru na sebavyjadrenie, na naše názory alebo prístup, kritizujú, ale nie konštruktívne, nemáme jasne stanovené pravidlá, ktoré sa musia dodržiavať a v našom okolí sa iba rozkazuje, prikazuje, zakazuje, podmieňuje – máme vytvorenú „živnú pôdu“ na to, aby sa to začalo uberať neželaným smerom. . 

Na to, pre čo žijeme, ako fungujeme a správame sa (aj sami k sebe) tak, ako to máme nastavené, prídeme až neskôr. Často sa to deje vo veku 30-33 rokov, no niekto si to nemusí uvedomiť nikdy.

Zdravé sebaprijatie a sebaúcta sa dajú budovať v akomkoľvek veku, aj po päťdesiatke. Doležité je uvedomiť si, že niečo nie je v poriadku, a chcieť zmenu.

Je to aj dôvod, prečo majú niektorí ľudia výčitky svedomia, keď povedia nie?

Slávka: Detstvo je základom celého nášho ďalšieho života. Vyrastáme vo veľmi úzkom kruhu ľudí, zväčša dvoch osôb, a preto sú vzorce správania také intenzívne.

Pokiaľ je výchova veľmi striktná a autokratická, stáva sa, že dieťa jednoducho nemá priestor na to, aby mohlo niečo povedať, a ak aj povie, tak jeho myšlienky nie sú prijímané, prípadne je to vnímané ako neadekvátne správanie a môže nasledovať trest. Takto však nenaučíme dieťa vnímať, čo samo chce, ale má skôr potrebu vyhovieť všetkým ostatným.

Dominika: Predstavme si detstvo ako laboratórium, kde dieťa pozoruje rodiča a jeho správanie kopíruje. Ak rodičia nevedia otvorene komunikovať, buď sa tomu vyhýbajú, alebo, naopak, komunikácia je veľmi emocionálna, dieťa to odpozoruje. Vidí, že mama sa zavrie do izby a tam plače alebo že otec kričí, alebo že sa spolu nerozprávajú. Tieto rámce správania sa dieťa naučí a v budúcnosti nepôjde do konfliktu, pretože za tým vidí toto, a tak aj prestane hovoriť nie.

A tak si začíname budovať nezdravý vzťah sami so sebou…

Dominika: Keď nevnímame svoje hranice, nevšímame si svoje potreby, ženieme sa za niečím, čo nás nerobí šťastnými, za niečím, čo nám nerobí radosť, tak taký vzťah máme. Robíme veci zo zvyku, pretože sa to od nás očakáva, nie preto, že to my chceme.

Takže na nás rodičia pri výchove prenášajú svoje nedoliečené traumy?

Slávka: Raz som počula vetu: „Nikto nás neučil byť rodičmi.“ 

Rodičia robia to najlepšie, čo v danej chvíli či situácii vedia. Momentálne máme viac času a zdrojov uvažovať nad výchovou, ako mali naši rodičia či starí rodičia. V žiadnom prípade nie je na mieste ich súdiť alebo hodnotiť. Mali inú vedomosť, ako máme my dnes.

Keď nevnímame svoje hranice a robíme veci len zo zvyku, lebo sa to od nás očakáva, nemáme so sebou samým zdravý, ale toxický vzťah.

Dá sa s vlastnou spokojnosťou a vnímaním seba samého niečo urobiť, aj keď si to uvedomíme v neskoršom veku?

Slávka: V každom veku sa s tým dá niečo urobiť. Je len potrebné, aby sme si to uvedomili. Môže sa stať, že niektorí k tomuto poznaniu neprídu, následne sa to môže odraziť na kvalite ich života, najmä vo vzťahoch s inými ľuďmi. Prejavy nespokojnosti so samým sebou pritom môžu byť rôzne – nadávky, osočovanie, urážanie druhých – pretože je to ľahšia cesta ako vstúpiť do svojho vnútra a pracovať s tým.

My však máme na rozdiel od minulosti väčší rozhľad či prístup k informáciám. Dnes sa aj na sociálnych sieťach otvárajú rôzne dôležité témy, ktoré boli tabuizované alebo sa o nich nahlas nehovorilo a vďaka nim vidíme, že sa to dá inak. Aj toto nám pomôže nabrať odvahu a urobiť prvý krok k tomu, aby vyhľadali odbornú pomoc. Ak nás dostatočne nevie podporiť okolie, nenachádzame odpovede na naše trápenie, práve terapia nám môže pomôcť.

Dominika: Základom je uvedomiť si tento problém a chcieť zmenu, ciest k zmene je mnoho.

Spomenuli ste, že dnes máme širšie vedomosti o výchove, ako mali generácie pred nami. Myslíte si, že si viac uvedomujeme zodpovednosť, ktorú so sebou nesie rodičovstvo?

Slávka: Mnohí nie. Neuvedomujú si, že keď budú napríklad celý čas pozerať do telefónu, sú vzorom pre ich dieťa, ktoré bude robiť to isté, pretože to vidí u svojich najbližších a myslí si, že tak je to správne. Veľa rodičov však vedie svoje deti zodpovedne, s láskavosťou k sebe aj k iným.

Dominika: Budúci rodič, ktorý si cestou vyliečenia zo spleti nezdravých vzorcov správania prešiel, dokáže urobiť zmenu a „preťať“ dedenie rodičovskej traumy.

Keďže nechce byť ako jeho rodičia, takýto človek už urobil konkrétne kroky, napríklad išiel na terapiu, aby došlo k zmene. Máme právo hnevať sa na rodičov, no naozaj robili všetko najlepšie, ako vedeli. Terapia je omnoho lepšia cesta ako hnev.

Ako stavať hranice tak, aby sme nechali dieťaťu dostatočný priestor?

Slávka: Byť pri dieťati skutočne prítomný a prítomná. Znie to možno automaticky, no momentálne to je obrovský problém. Hrám sa s dieťaťom, no zároveň píšem správy. Sme na prechádzke, no zároveň s niekým telefonujem. Dieťa vníma všetko.

Dominika: Ja by som doplnila, že je dôležité vysvetľovanie. Čím skôr budeme pristupovať k deťom rovnocenne, tým lepší vzťah si budeme vytvárať. Dieťa plače a chce sa hrať, no rodič mu vysvetlí, že sa s ním teraz nemôže hrať, pretože musí variť. Ukáže hrniec, ukáže mu, čo robí. Takáto komunikácia prehlbuje vzťah.

Apel na jasnú a rovnú komunikáciu sa spomína aj pri partnerských vzťahoch. Je dôležité komunikovať svoje hranice hneď na začiatku vzťahu?

Dominika: Podľa mňa treba odkomunikovať všetky veci, ktoré sú pre nás dôležité. Tak či onak na ne budeme ďalej vo vzťahu narážať. Treba sa rozprávať priebežne, nie je zdravé kopiť v sebe všetky naše vzťahové otázniky.

Slávka: Netreba však zabudnúť, že aj o hraniciach môžeme hovoriť láskavo.

Dokážu ľudia prežiť celý život (spokojne) v jednom vzťahu aj napriek tomu, že sa menia a vyvíjajú ako jednotlivci?

Dominika: Podľa mňa za tým stojí najmä komunikácia, rešpekt, tolerovanie hraníc, vzájomná podpora, zdieľanie myšlienok, autenticita a spoločné záujmy. Toto sú také piliere, vďaka ktorým nezáleží na tom, že sa ľudia vyvíjajú a rastú. Vzťah tak môže porásť spolu s nimi.

Ako zvládať náročné situácie a konflikty na pracovisku? Poradíme vám s  koučkou osobného rozvoja

Pred pár rokmi sa objavil pojem situationship, teda druh voľného vzťahu, v ktorom sa dvaja neviažu, ale emócie predsa prežívajú. Môže existovať dlhodobo?

Dominika: Vždy to závisí od preferencie daných ľudí. Niekomu to naozaj môže vyhovovať, napríklad keď často cestuje za prácou a mení lokality. Vždy to však musí byť naše rozhodnutie, aby sa nestalo, že sme po rokoch nešťastní, že sme si nenašli dlhodobého partnera. A teda opäť sa vraciame k sebe – musíme najskôr zistiť a vedieť, čo chceme od života.

Viete na základe svojich skúseností opísať, ako vyzerá nezdravý vzťah?

Slávka: Nezdravý vzťah je o neschopnosti rešpektovať a byť rešpektovaný, prijímať a byť prijímaný. Vzťah, v ktorom jeden partner manipuluje, ponižuje či využíva druhého partnera.

Ďalšou kategóriou, aj keď nemusí ísť priamo o nezdravý vzťah, je odcudzenie partnerov po narodení dieťaťa, kde častou frázou býva „ty si len doma a staráš sa o dieťa, ja som ten, kto zarába“. Pri týchto slovách na terapiách vždy spozornieme.

A viete takto rozoznať aj zdravý vzťah?

Dominika: Z mojej skúsenosti veľa vidieť aj zo spôsobu, ako jeden hovorí o druhom. Či ho rešpektuje a váži si ho. Aj v slovách môžeme rozoznať lásku.

Slavomíra Černáková a Dominika Neprašová

Slavomíra Černáková je autorkou projektu Duše naše, venuje sa vzťahovému a výchovnému poradenstvu. V individuálnom poradenstve sa sústreďuje na motiváciu a rozvoj osobnosti. Okrem poradenstva organizuje aj rôzne vzdelávacie workshopy.

Dominika Neprašová pôsobí v projekte Duše naše ako psychologička, venuje sa najmä témam stresu, rozvoja a vzťahov alebo emocionálnemu prežívaniu klientov. Okrem psychológie pôsobí aj v oblasti ľudských zdrojov.

Páčil sa vám článok?
Slabé
12345
Loading...
Super

Nezaťažia ani rozpočet, ani vaše ruky. Vybrali sme 4 ľahučké smartfóny, ktoré prekvapujú dizajnom aj vybavením

Čítaj viac

Čo všetko bolo v našej komunikačnej výbave vďaka technológiám a internetu? Pripravili sme nostalgickú jazykovú exkurziu

Čítaj viac

Zlepšite sa v cudzom jazyku cestou do práce. Vybrali sme 8 aplikácií, ktoré vás rozhovoria aj posilnia slovnú zásobu

Čítaj viac