Odborníčka na dane: Ktoré zmeny čakajú podnikateľov v roku 2019

Odborníčka na dane a účtovníctvo nám porozprávala o zmenách, ktoré podnikateľov čakajú tento rok.

Každoročne u nás vstupujú do platnosti desiatky zmien, ktoré v rôznej miere ovplyvňujú život podnikateľov. S konateľkou spoločnosti Ekorda Dašou Koraušovou, ktorá poskytuje účtovnícke a ekonomické služby viac ako 250 subjektom, sme pre vás zhrnuli tie najdôležitejšie.

Prečítajte si, ktoré nové povinnosti podnikateľom tento rok vznikajú, resp. zanikajú a ako sa menia najdôležitejšie zákony.

Mení sa výška minimálnej mzdy, prípadne poistných odvodov?
Áno, minimálna mzda sa od 1. januára 2019 zvýšila o 40 € na 520 €. Zvýšili sa aj príplatky za prácu v noci a cez víkend.

Ak živnostník platil od 1. júla 2018 minimálne odvody do Sociálnej poisťovne vo výške 151,46 €, od 1. januára 2019 je povinný platiť minimálne odvody vo výške 158,12 €. Výška minimálneho mesačného preddavku na zdravotné poistenie je od 1. januára 2019 66,78 €.

Nastali aj nejaké zmeny v zákone o živnostenskom podnikaní?

Od roku 2019 dochádza k viacerým zmenám v živnostenskom zákone. Ide o rozšírenie definície priestorov súvisiacich s podnikaním, zmeny v definícii pohostinskej činnosti, povinnosť priložiť výpis z registra trestov aj pre zahraničnú osobu či zmeny v niektorých viazaných živnostiach (napríklad nová viazaná živnosť wellness masérske služby alebo podnikanie na ostatných vodných plochách v osobitnom režime).

„Od roku 2019 odpadá podnikateľom povinnosť predkladať orgánom verejnej moci výpis z registra trestov s cieľom preukázania bezúhonnosti.“

Na Slovensku začne tento rok platiť nová povinnosť pre podnikateľov, tzv. eKasa s online pripojením do systému Finančnej správy. Došlo aj v tejto oblasti k niečomu novému? Aký je hlavný prínos tohto kroku?

Predovšetkým ide o posunutie pôvodného povinného termínu zavedenia tohto spôsobu registrácie príjmov a to na 1. júl 2019. Od tohto dátumu musia byť všetky registračné pokladnice napojené na centrálnu databázu Finančnej správy. Pôvodný termín 1. apríl 2019 zostal v platnosti pre dobrovoľne registrovaných.

Minimálna mzda sa od 1. januára 2019 zvýšila o 40 € na 520 €. Zvýšili sa aj príplatky za prácu v noci a cez víkend.

Zavedenie elektronickej registračnej pokladne má priniesť predovšetkým zvýšenie transparentnosti výberu daní, ale aj viacero výhod pre podnikateľov. Jednou z tých nosných je napríklad zjednodušenie komunikácie so štátnou správou.

Je dôležité spomenúť, že povinnosť zaviesť eKasu sa v prípade osôb s ťažkým zdravotným postihnutím nevzťahuje ani pri evidencii príjmov z predaja tovarov, ani z predaja služieb. Toto ustanovenie bolo do zákona o evidencii príjmov prostredníctvom registračných pokladníc doplnené ešte v roku 2018 a platí doteraz.

Komplexné riešenie eKasy ponúka podnikateľom aj spoločnosť O2. Viac informácií o tejto službe nájdete na ekasa.o2.sk

Vznikli podnikateľom aj nejaké nové povinnosti v oblasti trhu práce, resp. pracovnej zdravotnej služby?

Od roku 2019 je zamestnávateľ (fyzická aj právnická osoba) povinný oznámiť voľné pracovné miesto a jeho charakteristiku Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Môže tak urobiť osobne, elektronicky alebo zaslaním nahlášky.


Pre podnikateľov rovnako vzniká povinnosť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe oznámiť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu, ktorá je zaradená do druhej kategórie, teda pri nej nevzniká riziko poškodenia zdravia.

Čo nové sa zaviedlo do zákona o DPH?

V prvom rade treba spomenúť zrušenie povinnosti zložiť zábezpeku na DPH pri novo zaregistrovaných platiteľoch dane.

„Od 1. júla 2019 musia byť všetky registračné pokladnice napojené na centrálnu databázu Finančnej správy. Pôvodný termín 1. apríl 2019 zostal v platnosti pre dobrovoľne registrovaných.

Po novom sa tuzemský prenos daňovej povinnosti na odberateľa neuplatňuje pri predaji z maloobchodných predajní, pri ktorých dodávateľ vyhotovuje zjednodušenú faktúru, t. j. doklad z elektronickej registračnej pokladnice (ERP) do 1 000 € v hotovosti alebo do 1 600 € pri platbe kartou, ak cena vrátane dane nie je viac ako 100 €. Kupujúci tak bude mať právo na odpočet DPH vtedy, ak použije tovary na podnikanie.

Významná zmena nastáva v znížení sadzby DPH pre hotely. V roku 2019 sa znižuje sadzba DPH pre všetky typy ubytovacích služieb z 20 % na 10 %.Zmeny nastali aj v zdaňovaní vybraných digitálnych služieb. Od 1. januára 2019 je miestom dodania týchto služieb Slovenská republika v prípade, ak ich celková hodnota nepresiahla limit 10 000 €.

Zmenilo sa aj zdaňovanie DPH pri poukazoch na tovary a služby (vouchere) – jednoúčelové sa zdania v momente ich vydania a viacúčelové aj v čase ich výmeny za tovar alebo službu.

V zákone o DPH sa zmenili aj podmienky pre oslobodenie prenájmu nehnuteľností.

Je niečo zaujímavé aj v oblasti neživotného poistenia?

Novinkou je zavedenie dane z neživotného poistenia vo výške 8 %, ktorá nahradila pôvodný 8-percentný odvod. Daň sa vzťahuje aj na poistné zmluvy uzavreté pred 1. januárom 2017.Zmeny nastali aj v oblasti benefitov pre zamestnancov. Aké podmienky boli nakoniec stanovené?

Ide o príspevok na rekreáciu, ktorý poskytne zamestnávateľ. Povinný je pre tých, ktorí zamestnávajú viac ako 49 zamestnancov, pre ostatných je táto možnosť dobrovoľná. Príspevok je vo výške 55 % výdavkov na rekreáciu, najviac však 275 € za kalendárny rok.

Sú nejaké novinky pre podnikateľov, ktoré súvisia s verejnou správou?

Už v roku 2018 boli podnikatelia oslobodení od duplicitného predkladania výpisu z listu vlastníctva a z obchodného či živnostenského registra. Od roku 2019 odpadá podnikateľom povinnosť predkladať orgánom verejnej moci výpis z registra trestov s cieľom preukázania bezúhonnosti.

„Od roku 2019 je zamestnávateľ (fyzická aj právnická osoba) povinný oznámiť voľné pracovné miesto a jeho charakteristiku Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.“

V rámci portálu katastra nehnuteľností sa spustila služba sledovania zmien a dostupný je aj nový výstup – súpis nehnuteľností. Prístupnejšie bude aj verejné obstarávanie, keď sa zaviedol osobitný druh zákazky s predpokladanou hodnotou menej ako 5 000 €, na ktorú sa zákon o verejnom obstarávaní nebude vzťahovať.

Nastanú okrem zmien v zákone o DPH aj nejaké významnejšie zmeny v zdaňovaní príjmov?

Od 1. októbra 2018 je účinná novela zákona o dani z príjmov, ktorá upravuje zdaňovanie kryptomien. Príjem plynúci z predaja virtuálnej meny sa považuje za predmet dane, ktorý nie je od dane oslobodený, čiže sa považuje za zdaniteľný príjem.


Od 1. apríla 2019 sa zdanenia fyzických osôb bude týkať zmena výšky daňového bonusu na vyživované deti. Aj pre toto zdaňovacie obdobie budú mať fyzické osoby možnosť poskytnúť 2 %, resp. 3 % zo zaplatenej dane.

Zasiahli nejaké zmeny aj zákon o účtovníctve? Prípadne sú nejaké ďalšie dôležité zmeny, na ktoré by sme ešte mohli upozorniť?

Zákon o účtovníctve nebol od 1. januára 2019 novelizovaný – tu snáď pripomeniem zmenu z predchádzajúcich období, keď bola zavedená povinnosť uchovávať v podstate všetky účtovné písomnosti 10 rokov.

V oblasti spotrebných daní možno upozorniť na zníženie základnej sadzby dane na pohonné hmoty pre rok 2019. Zjednodušili sa aj podmienky na prevádzkovanie wellness centier a športových zariadení. Od roku 2019 sa zlepšili aj podmienky pre taxislužby. Rovnako bude jednoduchšie zamestnávanie cudzincov z tretích krajín, najmä skrátením času vybavenia a posudzovania žiadostí.

Víkendové vydanie pre malých podnikateľov 
Tento článok je súčasťou víkendového vydania magazínu Sóda pre živnostníkov a malých podnikateľov a prináša informácie o najdôležitejších zmenách, ktoré ich čakajú počas tohto roka. Jednou z nich je aj tzv. eKasa, teda online pripojenie pokladníc do systému Finančnej správy, ktoré bude od júla 2019 povinné pre všetkých. Ak práve hľadáte vhodné zariadenie, stavte na komplexné riešenie od O2.

Čítajte aj: 

Daša Koraušová

Je konateľkou spoločnosti Ekorda, ktorá poskytuje účtovnícke a ekonomické služby približne 250 právnym subjektom, medzi ktorými nájdete akciové spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzením, živnostníkov, neziskové organizácie, umelcov a cestovné kancelárie, pričom poskytuje aj daňovo-poradenské služby. Pôsobí ako lektorka pre oblasť účtovania a zdaňovania neziskových organizácií.

Páčil sa vám článok?
Slabé
12345
Loading...
Super

Na Slovensko prichádza eKasa. O2 podnikateľom ponúka komplexné riešenie

Splňte si zákonné povinnosti s moderným a prehľadným systémom od O2.

V apríli 2019 vstúpila do platnosti nová povinnosť pre podnikateľov vo forme eKasy s online pripojením do systému Finančnej správy. Štátu má priniesť zvýšenie transparentnosti výberu daní a podnikateľom zjednodušenie komunikácie so štátom a potenciál pre inovácie.

Viac informácií o O2 eKase, jej možnostiach a výbere vhodného zariadenia pre vašu prevádzku nájdete na ekasa.o2.sk.

Nové riešenia pokladníc okrem online pripojenia majú priniesť mnohé prvky, ktoré podnikateľom môžu uľahčiť život. Všetky bločky z pokladníc budú po novom obsahovať aj QR kód, ktorý jednoduchým spôsobom umožní overiť pravosť a platnosť pokladničného dokladu.

Od apríla pre nových používateľov, od júla pre všetkých

Od 1. apríla 2019 je pripojenie na systém Finančnej správy prostredníctvom eKasy povinné pre všetkých nových používateľov, od 1. júla 2019 sa už bude povinnosť vzťahovať na všetkých.

Podľa údajov Finančnej správy a Slovenskej komory daňových poradcov je v súčasnosti v prevádzke vyše 230 000 elektronických registračných pokladníc. Okolo 90 000 z nich budú podnikatelia prispôsobovať cez aktualizáciu softvéru.

Výhody eKasy vidia aj podnikatelia

Podľa prieskumu agentúry Ipsos o tejto povinnosti síce vie, ale nemá žiadne informácie pätina podnikateľov. Základné informácie má vyše polovica a detailné informácie má 20 %. Systém eKasy, resp. riešenie pripravené na eKasu zatiaľ nemá 75 % opýtaných.

Napriek tomu, že eKasu vnímajú ako novú povinnosť, vidia v nej aj mnohé výhody, ako napríklad zjednodušenie komunikácie so štátnou správou (32 % opýtaných), potenciál pre inovácie (21 %) či jednoduché ovládanie (20 %).

Slovenská komora daňových poradcov vidí prínos pri zavádzaní online pripojenia pokladníc najmä v efektívnejšom výbere daní a poklese manipulácie s pokladnicami.

„Cieľom online napojenia registračných pokladníc na portál Finančnej správy je zabrániť podvodom pri evidovaní tržieb. Kontrolami Finančnej správy sa zistilo, že sa v praxi používajú neautorizované pokladnice, upravujú sa pokladničné výkazy a pokladničné doklady alebo sa poškodzujú dátové úložiská,“ vysvetľuje Mária Sameková, členka prezídia Slovenskej komory daňových poradcov.

V susednom Česku funguje eKasa už dva roky

V Českej republike už systém elektronickej evidencie tržieb (EET), teda eKasy platí od decembra 2016. Zvedenie systému so sebou prinieslo viacero výhod. „České reštaurácie po štarte EET začali výrazne viac prijímať platby kartou,“ povedal výkonný riaditeľ Asociácie prevádzkovateľov mobilných sietí v Česku Jiří Grund.

Nutnosť online pripojenia využili tamojší mobilní operátori, ktorí priniesli ucelené riešenia. „Aj na tomto trhu došlo k liberalizácii, ktorá mala za následok zníženie cien registračných pokladní,“ doplnil Grund. Na systéme elektronickej evidencie funguje už od roku 2013 aj Chorvátsko.

O2 prináša komplexné riešenie eKasy

Systém eKasy založený na skúsenostiach z Českej republiky a rovnako aj Chorvátska prinesie na Slovensko aj spoločnosť O2. Okrem kompletného riešenia pokladne, platobného terminálu a tlačiarne odskúšaného na českom aj chorvátskom trhu vie operátor, samozrejme, poskytnúť aj automatické pripojenie na dátovú sieť.

„Sme pripravení ponúknuť podnikateľom komplexné riešenie eKasy, ktoré zahŕňa nielen pripojenie, ale aj zariadenia spolu s doplnkovou výbavou. Využívame pri tom skúsenosti z Česka a Chorvátska prispôsobené pre rôznych podnikateľov – od drobných živnostníkov až po veľké prevádzky,“ hovorí Tomáš Masár, riaditeľ stratégie O2.

V tomto momente prebieha certifikácia zariadenia finančnou správou a O2 by ho chcelo dať podnikateľom k dispozícii koncom marca, t. j. ešte pred vznikom povinnosti 1. apríla.

Systém pomôže so skladovým hospodárstvom aj s manažmentom stolov

Systém eKasy prinesie podnikateľom mnohé výhody, akými sú kompletné skladové hospodárstvo, štatistiky predaja, synchronizácia udalostí online aj v cloude, manažment stolov pre reštaurácie a kaviarne či vzdialený prístup pre servisné zásahy.

„Pre podnikateľov sa otvára potenciál pre inovácie. Nové eKasy budú prinášať praktické výhody, vďaka ktorým sa podnikateľom môžu odbúrať mnohé administratívne úkony, ako napríklad denná uzávierka a podobne. Keď sa naučia plne využívať všetky benefity, môže to pre nich znamenať nespornú výhodu,“ dopĺňa Masár.

Po skúsenostiach z Českej republiky bude eKasa zohľadňovať špecifikácie pre rôzne segmenty podnikania a bude dostupná v dvoch variantoch podľa potrieb (Komplet a Kompakt). Integrované riešenie platobného terminálu bude zároveň motivujúce pre platby kartou.

Prečo si vybrať práve O2 eKasu?

  • Dostanete s ňou všetko, čo potrebujete – tlačiareň, platobný terminál aj 4G pripojenie na internet.
  • Ovláda sa pohodlne a intuitívne cez dotykový displej.
  • Máte s ňou dokonalý prehľad o vašom podnikaní – prináša kompletnú správa skladu, vzdialený prístup cez eKanceláriu, zálohovanie a synchronizovanie všetkých aktivít a štatistiky predaja
  • Používajú ju už desaťtisíce spokojných zákazníkov.
  • Získavate nonstop podporu a servis od veľkého operátora.
  • Neplatíte úvodnú platbu za zariadenie.

Vyberte si  ideálne zariadenie pre váš druh podnikania

V O2 máte možnosť vybrať si z dvoch typov zariadení podľa druhu vášho podnikania:

O2 eKasa Komplet prestavuje kompletné stolové riešenie. Pokladňa disponuje dotykovou obrazovkou s 10,1-palcovou uhlopriečkou, samostatnou mobilnou termotlačiarňou účteniek, ktorá je mimoriadne ľahká a samostatným platobným terminálom, ktorý si poradí so všetkými tipmi platobných kariet.

O2 eKasa Kompakt je zase kompaktné all-in-one riešenie, ktoré je ideálne do menších prevádzok, akými sú napríklad kaderníctva. Súčasťou zariadenia je dotyková 7-palcová obrazovka, integrovaná termotlačiareň účteniek aj zabudovaný platobný terminál, ktorý zvládne všetky tipy platobných kariet.

Obe zariadenie rýchlo pripojíte na rýchly a spoľahlivý internet od O2.

O2 poskytne dáta potrebné na komunikáciu s Finančnou správou zadarmo

„V O2 sme sa rozhodli, že dáta potrebné na komunikáciu s Finančnou správou poskytneme zadarmo aj na iných službách, s cieľom prispieť na vlastné náklady k rozvoju digitalizácie. Naším cieľom je, aby prechod na eKasu bol pre podnikateľov bezproblémový, preto chceme čo najviac vyjsť podnikateľom aj štátu v ústrety a nespoplatňovať prenesené dáta pri komunikácii s finančnou správou,“ vyhlásil riaditeľ stratégie O2.

Podľa prieskumu agentúry Ipsos tretina podnikateľov (35 %) očakáva, že úvodné náklady sa budú pohybovať v intervale 200 až 1 000 €, pričom vyše 20 % si myslí, že náklady budú vyššie ako 300 €.

„Naším cieľom je, aby sme prišli s najvýhodnejším riešením, ktoré podnikateľov nielenže nezaťaží, ale odbremení od rôznych povinností. Tým je aj úvodná platba, ktorá bude predstavovať 2 € a zvyšok umožníme podnikateľovi platiť formou splátok,“ hovorí Masár.

Mesačná platba za eKasu bude 25 €, v čom je zarátaná splátka zariadenia (5 € mesačne) a celková služba eKasy (20 € mesačne – licencia za softvér, chránené úložisko, aktualizácie, technická podpora a pripojenie zariadenia). Cena zariadenia pri platbe v hotovosti je 218 €, ktorú si zákazník môže znížiť ešte o bonus vo výške 96 € pri jej dvojročnom využívaní.

Víkendové vydanie pre malých podnikateľov 
Tento článok je súčasťou víkendového vydania magazínu Sóda pre živnostníkov a malých podnikateľov a prináša informácie o najdôležitejších zmenách, ktoré ich čakajú počas tohto roka. Jednou z nich je aj tzv. eKasa, teda online pripojenie pokladníc do systému Finančnej správy, ktoré bude od júla 2019 povinné pre všetkých. Ak práve hľadáte vhodné zariadenie, stavte na komplexné riešenie od O2.

Čítajte aj: 


O2 vylepšilo balíky dát pre kartu O2 Voľnosť. 1 GB dát môže byť váš už za 1 €

Čítaj viac

Fotografka radí, ako aj v noci urobiť dobré fotky so smartfónom

Čítaj viac

Notebook na dovolenke netreba, ak máte jeden z týchto 6 tabletov

Čítaj viac