Riaditelia O2 Športovej akadémie Mateja Tótha: Chceme, aby každé dieťa dostalo šancu vyhrať olympiádu

S riaditeľkou a metodológom O2 Športovej akadémie Mateja Tótha sme sa rozprávali o tom, ako zlepšiť športovú prípravu detí na Slovensku a prečo nestačí iba telesná výchova v škole.

Dnešné deti trávia viac času s mobilom v ruke ako športovaním a pohybom. O2 Športová akadémia Mateja Tótha (ďalej len Akadémia) tento rok otvára už svoj štvrtý ročník, aby deťom prvého stupňa základných škôl priniesla vďaka prepracovanej metodike a vyškoleným trénerom dobrý športový základ a vybudovala v nich pozitívny vzťah k pohybu.

S riaditeľkou Akadémie Máriou Bedlekovou a metodológom a športovým riaditeľom projektu Michalom Tóthom sme sa porozprávali o tom:

  • ako Akadémia vznikala a na akých princípoch stojí,
  • prečo nie je vhodné, aby sa už malé deti špecializovali na konkrétny šport,
  • či môže psychologická príprava pomôcť aj pri športe,
  • ako prebieha školenie trénerov.

Ako rozhýbať deti doma? Zacvite si spolu s nimi podľa O2 Telesnej na doma

O2 Športová akadémia Mateja Tótha je tu už štvrtý rok, prešlo ňou vyše 5 000 detí. Prečo ste sa rozhodli založiť ju? 

Mária: Uvedomujeme si, že na Slovensku máme problém so športovou prípravou. Dostanú sa k nej len vybrané deti a navyše často nemá dostatočnú kvalitu. Veľmi jasne sa to začína ukazovať na výsledkoch vrcholových športovcov.

Máme tu len veľmi málo individuálnych športovcov, ktorí sa presadili na svetovej úrovni. Svoje úspechy dosiahli buď vďaka zapáleniu rodičov, individuálnej snahe, alebo šťastnou náhodou. Ich výsledky, žiaľ, nie sú odrazom systematickej práce v športe – tá nám tu chýba.

Michal: Ako negatívum vnímame aj to, že mentalitu máme nastavenú tak, že detské športové kluby chcú stále vyhrávať. Na to, aby rýchlo dosiahli výsledky, preskakuje sa všeobecná príprava a deti sa veľmi rýchlo špecializujú. To ich neskôr obmedzuje, pretože zanedbané sa v neskoršom veku už nedá dobehnúť.

Naším základným cieľom je motivovať deti k športovaniu a k pohybu. Chceli sme vytvoriť program, v rámci ktorého by nemuseli podávať výkon, ale pripravili by sme ich na optimálny výkon v neskoršej športovej kariére.

Ako vyzerali začiatky Akadémie?

Mária: Na začiatku sme si povedali, že nebudeme plakať nad všetkým, čo na Slovensku nefunguje, ale využijeme to, čo tu funguje. Chceli by sme, aby čo najviac detí dostalo výborný športový základ, pretože to im potom dá šancu stať sa olympijskými víťazmi.

Spojili sme sa so šampiónom v chôdzi Matejom Tóthom, s jeho manažérom Danielom Pastorkom (ten predtým manažoval aj cyklistu Petra Sagana či atlétku Martinu Hrašnovú) a s ďalšími kolegami. Každý z nás svojím know-how prispel k tomu, ako sa Akadémia na začiatku formovala.

Naším základným cieľom je motivovať deti k športovaniu a k pohybu. Chceli sme vytvoriť program, v rámci ktorého by nemuseli podávať výkon, ale pripravili by sme ich na optimálny výkon v neskoršej športovej kariére.

Rozhodli sme sa stavať na infraštruktúre, ktorá u nás už je. Na Slovensku máme skvelých učiteľov telesnej výchovy, ktorí sú pedagogicky schopní, vedia komunikovať s rodičmi, motivovať deti a sú aj telovýchovne vzdelaní. V školách máme športoviská, ktoré sú popoludní na mnohých miestach buď zamknuté, alebo prázdne, a práve to sme sa rozhodli využiť.

Michal: Projekt sme postavili na kvalitnej metodike. Motiváciou pre nás bola aj Matejova zlatá olympijská medaila – nechcel si ju iba odložiť do vitríny, túžil po tom, aby jej odkaz ďalej žil a motivoval malých športovcov.

Bolo nám však jasné, že olympijská sláva pominie. Ak by metodika projektu nebola kvalitná, celý projekt by postupne odišiel do zabudnutia. Dôraz sme kládli na čo najkvalitnejšiu všeobecnú prípravu. Sme tu už štvrtý rok a stále rastieme, čo je dôkaz, že sa to podarilo.

Ako s Akadémiou súvisí O2, ktoré sa objavuje aj v názve, a prečo sa operátor do projektu zapojil?

Mária: Spoločnosť O2 už bola partnerom Mateja Tótha. Prišli sme s projektom Akadémie a s otázkou, či v ňom vidia prepojenie. To, na čom sme sa okamžite zhodli, bola spoločenská zodpovednosť – my aj ľudia v O2 k nej máme veľmi blízko.

Deti síce nie sú zákazníkmi O2, pretože nemajú vlastné SIM karty, ale O2 ako telekomunikačný operátor cíti zodpovednosť za to, ako na ne technológie vplývajú. Šport je výborným vyvážením negatívnych vplyvov technológií a prispieva k zdravému vývoju detí.

Spúšťame už štvrtý ročník a spoluprácu si nesmierne vážime, pretože naši kolegovia v O2 nás ťahajú vpred, neskutočne veľa sa od nich učíme a navyše sú to skvelí, srdcom zapálení ľudia.

Ak by metodika projektu nebola kvalitná, celý projekt by postupne odišiel do zabudnutia. Dôraz sme kládli na čo najkvalitnejšiu všeobecnú prípravu. Sme tu už štvrtý rok a stále rastieme, čo je dôkaz, že sa to podarilo.

Prečo je pre deti všeobecná športová príprava taká dôležitá? Prečo by sa nemali špecializovať už na prvom stupni základnej školy?

Michal: Teória športu hovorí, že deti v mladšom školskom veku by sa na 80 % mali venovať práve všeobecnej príprave. Špecializácia v mladšom veku neznamená veľa, pretože skvelé výsledky v mládežníckych kategóriách ešte nezaručia, že z dieťaťa vyrastie top športovec.

Máme množstvo príkladov slovenských športovcov, ktorí boli v mladšom veku priemerní, dokonca podpriemerní a teraz sú v európskej či dokonca vo svetovej špičke. Niektorí sa dokonca venovali úplne inému športu. Napríklad Ján Volko bol do 15 rokov futbalista a teraz je z neho špičkový európsky šprintér. Marcel Lomnický bol najskôr krasokorčuliar a dnes patrí medzi svetovú kladivársku špičku.

Som kondičný tréner a pracujem aj s deťmi. Často za mnou chodia rodičia 13-14-ročných detí. Chcú deťom pomôcť s tým, že sú pomalé alebo neobratné. Keď sa však na rýchlosti a flexibilite nepracuje v mladšom školskom veku, neskôr je to už veľmi ťažké až nemožné.

Mária: Ak chýba dobrá všeobecná športová príprava, prejaví sa to na viacerých úrovniach. Spolupracujeme so športovými zväzmi aj so špecializovanými trénermi. Hovoria nám, že deti strácajú záujem o športovanie a hlási sa ich čoraz menej. Deťom, ktoré do zväzov prídu, chýbajú solídne základy. Zväzy to musia doháňať a popri tejto práci je pre ne zložité vychovávať špičkových športovcov v danom športe.

Prečo je metodika postavená práve na rozvíjaní pohybových schopností?

Michal: Existujú senzitívne obdobia na rozvoj určitých pohybových schopností, keď sa daná schopnosť najlepšie rozvíja. V mladšom školskom veku sledujeme veľké prírastky vo frekvenčnej rýchlosti, v reakčnej rýchlosti, v rytmickej schopnosti a v rôznych druhoch koordinačných schopností.

V rámci Akadémie sa orientujeme práve na to obdobie a snažíme sa, aby deti natrénovali rýchlosť, obratnosť, koordináciu, vytrvalosť a ohybnosť, teda základné pohybové schopnosti, kondičné aj koordinačné.

Veríme, že šport môže pomôcť prekonávať rozdiely, spájať deti a byť pre ne univerzálnym lepidlom.

Po tomto období už prichádza puberta a nastáva explozívny rast. Všetky schopnosti, ktoré súvisia s centrálnou nervovou sústavou a riadeným pohybom, idú do úzadia. Už ich nevieme rozvíjať, a preto sa v tomto období pracuje väčšinou s rozvojom sily.

Rozvíjanie pohybových schopností prepájame s ďalšími dvoma piliermi našej metodiky – s vývojovou kineziológiou a psychologickou prípravou.

Čo je vývojová kineziológia a prečo je taká dôležitá?

Michal: Vývojová kineziológia je bežná súčasť fyzioterapie a prípravy profesionálnych aj rekreačných športovcov. Metodiku pre tréning detí sme vyvinuli v spolupráci s Denisom Freudenfeldom, fyzioterapeutom Mateja Tótha a Naste Kuzminovej.

Využívame pri nej polohy, ktorými dieťa prechádza od narodenia až po prvý krok. Najskôr leží na chrbte, potom sa prevalí na jednu stranu a následne na druhú, otočí sa na bruško, neskôr ide do drepu a štvornožkuje, postupne sa zdvihne a urobí prvý krok.

Dieťa robí tieto polohy správne, no postupne sa kazí. Najväčší problém nastáva, keď deti prídu do školských lavíc. Veľa sedia a často sedia zle, takže prichádza k poruchám. Deti síce majú v sebe zakódované správne polohy, ale už ich nepoužívajú. My ich k nim opäť vraciame.

Práve týmito polohami vieme správne naladiť fungovanie tela a celkovo pohybu. Efekt vývojovej kineziológie je nepopierateľný. Deti vďaka nej dosahujú výrazne lepšie športové výsledky.

Tretím pilierom vašej metodiky je psychologická príprava. Ako prebieha a v čom môže deťom pomôcť?

Michal: V spolupráci s detskou psychologičkou sme vyvinuli cvičenia na koncentráciu, vizualizáciu a relaxáciu. Nesústredené deti nevedia rýchlo reagovať, ťažko sa sústredia na veci, náročné na centrálnu nervovú sústavu. Aby sme mohli trénovať pohybové schopnosti detí, musia sa v prvom rade skoncentrovať.

Používame jednoduché cvičenia, ktoré si učitelia veľmi pochvaľujú. Využívajú ich aj pred začatím vyučovania, aby deti naštartovali mozgovú činnosť.

Používame jednoduché cvičenia, ktoré si učitelia veľmi pochvaľujú. Využívajú ich aj pred začatím vyučovania, aby deti naštartovali mozgovú činnosť. Keď sa naučia základy vizualizácie, dokážu pohyb oveľa lepšie precítiť. Relaxácia im zase pomáha s upokojením a lepšou regeneráciou.

Mária: Spolupracujeme aj s projektom Chuť žiť, ktorý sa venuje prevencii a pomoci deťom s poruchami príjmu potravy. Dnes má každé piate dieťa na Slovensku nadváhu alebo je obézne. Je dôležité naučiť trénerov, ako s deťmi o tejto citlivej téme komunikovať.

Veľkou témou je pre nás aj inakosť. Naša psychologička je špecialistkou na tému inklúzie a veríme, že šport môže pomôcť prekonávať rozdiely, spájať deti a byť pre ne univerzálnym lepidlom.

Je psychologička k dispozícii trénerom aj počas programu?

Mária: Áno, čoraz častejšie sa tréneri stretávajú s deťmi, ktoré majú poruchy pozornosti či poruchy učenia, hovoria iným jazykom či majú inú farbu pleti. Práca s týmito deťmi a so skupinami si vyžaduje osobitný prístup. Je to na individuálnu konzultáciu a tú tréneri často využívajú.

Máme aj zopár škôl, kde je takmer 100 % rómskych detí. Veľa detí má špeciálne vzdelávacie potreby. Máme aj školy, ktoré fungujú bez štandardnej telocvične. Sme presvedčení, že kde je vôľa, tam je cesta. Robíme všetko preto, aby sme Akadémiu otvorili aj na takýchto miestach.

Nestačí na všeobecnú pohybovú prípravu telesná výchova v škole? Treba športovať aj mimo nej?

Michal: Deti majú dve hodiny telesnej výchovy týždenne. Vyzerá to ako štedrá časová dotácia, no v tomto čase je zahrnutý aj presun do a z telocvične a prezliekanie v šatni. Deti tak málokde cvičia dlhšie ako 30 minút. To je hodina týždenne. Keď si zoberieme, koľko času trávia deti v škole, je toho pohybu veľmi málo.

Čítajte aj: Smart hodinky pre školáka? Poradíme, ako nastaviť pravidlá ich používania

Osnovy telesnej výchovy sú postavené tak, aby sa deti stretli s rôznymi športovými aktivitami a disciplínami. Vyskúšajú si základy atletiky, gymnastiky či loptových hier. Na jednej strane je to výborné, no treba si uvedomiť, že potom zostáva menej času na cielený rozvoj pohybových schopností.

Vaša metodika je pomerne široká. Ako dokážete všetky jej súčasti odovzdať trénerom tak, aby ich dokázali naplno využiť pri práci s deťmi? 

Michal: Tréneri sú nositelia našej metodiky, a preto si dávame veľmi záležať na ich príprave. Metodika je podrobne spracovaná v knižke, ale na to, aby ju tréneri dokázali naplno využiť, potrebujú školenia.

Na Slovensku trošku zabúdame na to, že telesná výchova a pohyb nie sú záležitosťou len telesnej výchovy ako vyučovacieho predmetu. Deťom často hovoríme: Seď, nehýb sa, nerozprávaj. Pritom by bolo prínosné dať deťom viac voľnosti.

Mária: Všetci tréneri preto každý školský rok absolvujú dve školenia – úvodné školenie na začiatku nového roka, bez ktorého sa nedá začať, a teambuildingovo-odborné školenie v máji, kam pozývame napríklad profesorov z FTVŠ alebo ďalších odborníkov, s ktorými nemajú príležitosť bežne sa stretnúť.

Je to prínosné, pretože môžu všetko prebrať v neformálnej atmosfére. Zároveň od trénerov získavame spätnú väzbu na vylepšovanie projektu.

Michal: Na školeniach sa snažíme trénerom nielen odovzdať jednotlivé poznatky, ale chceme, aby ich dokázali s citom prepojiť. Musia získať schopnosť vycítiť, čo potrebuje každé dieťa aj celá skupina. Je to náročné, ale práve vďaka tomu sa človek stane dobrým trénerom.

Vašimi trénermi sú väčšinou učitelia telesnej výchovy v školách, kde Akadémia pôsobí. Dokážu poznatky využiť aj mimo nej?

Michal: Telesný a výkonnostný rozvoj detí je pre nás len jednou časťou skladačky. Druhou je vzdelávanie učiteľskej obce.

Vďaka tomu, že naši tréneri zároveň učia aj telesnú výchovu, môžu metodiku a odborné poznatky využiť aj na bežných hodinách. Z Akadémie tak neprofituje len 20 detí, ktoré navštevujú tréningovú skupinu. Pozitíva projektu cíti aj množstvo ďalších detí, ku ktorým sa poznatky dostanú.

Mária: Na Slovensku trošku zabúdame na to, že telesná výchova a pohyb nie sú záležitosťou len telesnej výchovy ako vyučovacieho predmetu. Deťom často hovoríme: Seď, nehýb sa, nerozprávaj. Pritom by bolo prínosné dať deťom viac voľnosti.

Veľmi pozitívne vnímame, že naši tréneri prenášajú poznatky z Akadémie aj do ďalších predmetov, ktoré učia. Keď sú deti nepozorné, nechajú ich prebehnúť sa, trochu sa pohojdať na fitlopte alebo využijú niektoré cvičenie na koncentráciu a potom pokračujú vo vyučovaní. Deti aj učitelia si tak môžu užiť výhody pohybu každý deň.

V čom bude tento ročník iný ako tie predošlé? Ako Akadémiu ovplyvnila aktuálna situácia?

Mária: Aj z dôvodu aktuálnej situácie sme tento ročník súťaže preložili až na október, keďže situácia bola pomerne nejasná. Školy z celého Slovenska tak môžu od októbra do decembra opäť zabojovať o získanie Akadémie na rok zadarmo.

Myslím si, že v tomto čase, keď sme v rôznych veciach obmedzení, je dobré upozorniť aj na to, že v školách v takýchto situáciách ako prvá odpadá práve telesná výchova a pohybové krúžky.

Na jednej strane je to úplne legitímne, na druhej strane si možno mnohí z nás neuvedomujú, že práve pohyb deti v tomto neistom čase, ktorý má vplyv aj na ich psychiku, trošku odbremení. A možno si trochu vydýchnu aj rodičia, ak sa ich dieťa zapojí do pohybového krúžku.

Práve z tohto dôvodu chystáme druhú sériu hravých videí Telesná na doma, vďaka ktorým sa deti môžu rozhýbať doma, v triede či či v družine.

V rámci noviniek sme tento rok vydali dve nové metodiky, na ktorých sme dlho pracovali. Ide o rozšírené spracovanie dvoch základných pilierov – psychologickej prípravy a vývojovej kineziológie.

Spolu s Ministerstvom školstva SR spúšťame aj pilotnú verziu národného projektu, ktorého cieľom je zlepšenie hodín telesnej a športovej výchovy na 1. stupni základných škôl. Spustiť by sa mal ešte tento kalendárny rok. Sme veľmi radi, že si ministerstvo vybralo práve Akadémiu. Myslím si, že sa nám to podarilo vďaka celonárodnému pôsobeniu a predovšetkým výsledkom, ktoré Akadémia má.


Mária Bedleková

Vyštudovala učiteľstvo biológie a geografie a súčasne manažment v sociálnej práci. V začiatkoch O2 Športovej akadémie Mateja Tótha zodpovedala za vytvorenie a nastavenie všetkých procesov. Posledné tri roky v nej pôsobí ako riaditeľka.

Michal Tóth

Je metodológ a športový riaditeľ O2 Športovej akadémie Mateja Tótha. Pracuje ako kondičný tréner pre rôzne športy, venuje sa deťom aj dospelým. Je bratom Mateja Tótha, olympijského víťaza v chôdzi na 50 km, po ktorom je Akadémia pomenovaná.


O2 Športová akadémia Mateja Tótha prichádza už s 2. sériou projektu Telesná na doma. Videá, v rámci ktorých deti k pohybu motivujú populárni slovenskí športovci, nájdete na stránke akademia.o2.sk/telesna-na-domana YouTube kanáli O2 Slovakia

Páčil sa vám článok?
Slabé
12345
Loading...
Super

Aké slúchadlá si vybrať k smartfónu? Poradíme vám, na čo všetko treba myslieť

Bezdrôtové slúchadlá sú perfektným doplnkom vášho smartfónu pri práci, pri športe aj relaxe.

Slúchadlá boli vždy verným pomocníkom smartfónov, no dnes už získavajú status nevyhnutného doplnku každého inteligentného telefónu. Funkcie a schopnosti bezdrôtových slúchadiel sa neustále rozširujú a čoraz väčší zmysel dávajú aj tým, ktorí cez svoj smartfón hudbu nepočúvajú. 

S novými slúchadlami si užijete pozeranie obľúbeného seriálu či filmu na smartfóne kdekoľvek budete. O to viac, ak máte Netflix v cene vášho O2 Paušálu

Telefonovať bez nutnosti mať smartfón bezprostredne pri sebe, vyťahovať ho z vrecka či kabelky, ovládať hlasového asistenta, prepínať hudbu v playliste alebo sa sústrediť na prácu potlačením hluku okolitého sveta. Kombo slúchadlá + smartfón toho dnes dokáže naozaj veľa, preto sme si pre vás pripravili niekoľko rád, ktoré vám pomôžu vybrať si ideálne slúchadlá pre vaše potreby.

Zvuk nie je jediné kritérium

Vybrať si perfektne vyhovujúce slúchadlá môže byť rovnako zložité ako nájsť dokonalý smartfón. Aj v tomto prípade ide o otázku osobných preferencií a kompromisov. Je však zopár vecí, ktoré by ste pred výberom mali vedieť.

Prirodzene a logicky sa núka, že najdôležitejšou charakteristikou slúchadiel je zvuk. Povedzme si však úprimne, hľadať slúchadlá s hi-fi zvukom ako doplnok k smartfónu je úplne zbytočné. Dokonalý zvuk si totiž najlepšie vychutnáte v pohodlí, keď sa naň sústredíte a máte samotné skladby v dostatočnej kvalite. Obmedzenie kvality pre vás neplatí, ak máte ako súčasť svojho O2 Paušálu predplatné na TIDAL, službu, cez ktorú môžete streamovať hudbu v nekomprimovanom formáte FLAC.

Uniformita má logický dôvod

Samozrejme, rozdiel v kvalite zvuku medzi 30- a 180-eurovými slúchadlami budete počuť, no nebude až taký zásadný. A to aj z toho dôvodu, že výrobcovia dnes vedia veľa vecí vyladiť softvérovo.

Dôvod, prečo sú takmer všetky slúchadlá ladené do prebasovaného zvuku, ktorý dokáže vytiahnuť každý jeden detail skladby, je ten, že takýto zvuk je pomerne univerzálny v mainstreamovej hudbe a najmä funkčný. Cez slúchadlá totiž čoraz viac telefonujeme, ovládame nimi smartfón a počúvame hovorené slovo v podcastoch.

Aj preto pri smartfónových slúchadlách argumentovať v prospech lepšieho zvuku pripojením cez 3,5 mm jack konektor nie je práve presné. Najmä ak máte k dispozícii pripojenie Bluetooth 5.0 a viac. Možnosť použiť kábel na pripojenie slúchadiel k smartfónu sa vám však hodí, ak na smartfóne hráte hry, veľa cestujete, pozeráte filmy, prípadne striháte videá.

Výdrž batérie bezdrôtových slúchadiel na úrovni 6 a viac hodín môže pôsobiť postačujúco, no nie je to vždy tak. Samozrejme, záleží najmä na tom, či aj váš smartfón má ešte možnosť pripojiť slúchadlá cez 3,5 mm jack.

Pri práci nepodceňujte kvalitný mikrofón

Buďme však konkrétnejší. Ste manažér, pre ktorého je smartfón v prvom rade pracovný nástroj? Potom je pre vás dôležité, aby ste mohli mať slúchadlá pohodlne nasadené v ušiach aj celý deň bez toho, aby vás obťažovali.

Presne pre takéto použitie sú vhodné štuple. Či sa rozhodnete pre tie s nožičkou, ako majú napríklad Xiaomi FlipBuds Pro, alebo bez nožičky, ako napríklad Samsung Galaxy Buds2, je len vecou osobnej preferencie.

Dôležité pre vás je, aby mali slúchadlá dostatočne dlhú výdrž batérie na jedno nabitie, prípadne ponúkali puzdro, ktoré ich dokáže nabiť. Ako napríklad Apple AirPods (2022), ktoré vďaka puzdru bez nabíjacieho kábla vydržia okolo 30 hodín počúvania hudby a 24 hodín telefonovania.

Pre podnikateľov, študentov či manažérov je dôležitý parameter ANC, teda aktívne potláčanie okolitého ruchu, čo je veľmi užitočné, keď sa treba sústrediť. Preto sa zamerajte na to, aby výrobca kládol dôraz aj na zapracovanie kvalitných mikrofónov. Užitočnou funkciou je aj schopnosť slúchadiel automaticky sa prepnúť z jedného zariadenia na druhé. Napríklad po príchode do kancelárie zo smartfónu na notebook.

Hľadáte niečo univerzálne?

Nemáte na slúchadlá špeciálne požiadavky? V tom prípade bude výber o niečo jednoduchší a aj lacnejší. Dnes už vyložene zlé a nekvalitné slúchadlá kúpite, len ak sa rozhodne pre nejakú úplne neznámu značku v niektorom z čínskych online marketov. 

Konkurenčný boj je čoraz intenzívnejší, a preto aj známe značky dnes dokážu za pár desiatok eur pripraviť zaujímavú ponuku. Jedným z veľmi milých prekvapení sú nové bezdrôtové slúchadlá O2 pods.

Za skutočne priaznivú cenu ponúkajú výbavu, o ktorej by ste v dostupnej kategórii ani len nesnívali. O2 pods majú dobrý zvuk, na telefonovanie sú priam ideálne. Okrem integrovaného mikrofónu aj pre pohodlné dotykové ovládanie.

Párovanie so zariadením – smartfónom, tabletom alebo notebookom – je viac ako spoľahlivé a rýchle. Prirodzene si slúchadlá rozumejú ako s operačným systémom Android, tak s iOS a aj Windows či MacOS. 

Nabíjacie puzdro sa postará o 20-hodinovú výdrž na jediné nabitie, vybavené je aj technológiou na bezdrôtové nabíjanie. Inak je k dispozícii aj USB-C konektor.

Ak preferujete skôr klasickú konštrukciu slúchadiel a nie „štuple“, zaujímavou voľbou sú bezdrôtové slúchadlá Music Hero s mäkkými náušníkmi, zabudovaným mikrofónom a multifunkčnými tlačidlami na ovládanie hudby a vybavovanie telefonických hovorov.

Sú štuple vhodné pre športovcov?

Napriek tomu, že výrobcovia často tvrdia, že bežné štupľové slúchadlá sú vhodné aj na šport, poobzerajte sa radšej po tých s prívlastkom športové. Líšia sa konštrukciou, na štupľoch sú napríklad malé ramienka, ktoré lepšie držia. Aktívne potláčanie hluku je v tomto prípade skôr zbytočné, možno až nebezpečné. Ak behávate v meste popri ceste, je určite lepšie, ak môžete vnímať svoje okolie.

Pre športovcov nemusí byť vždy ideálne ovládanie dotykom na štupli. Keď máte dotykovú plochu vlhkú od potu, nemusí správne reagovať, preto je praktickejšie ovládanie na šnúrkach na krku. Zaujímavým tipom na športovanie sú napríklad flexibilné a mäkké Sony WIC200.

Pre milovníkov dizajnu

Ak je pre vás dôležitý dizajn a väčšiu dôveru máte skôr k tradičným výrobcom zvukovej techniky, nebojte sa vyskúšať niektorú z overených značiek, ako je napríklad Bang & Olufsen. Aj firmy z hi-fi sveta totiž vidia potenciál v praktických štupľoch.

S dobrými slúchadlami a šikovnými apkami budú tréningy ľahšie. Tréneri a trénerky odporúčajú tieto smart aplikácie

Pravda však je, že aj v prípade smartfónových slúchadiel sa sústredia primárne na zvuk, preto môžu ponúkať o generáciu starší Bluetooth alebo nemajú aktívne potláčanie hluku.

Nie je to však prípad dizajnových SONY LinkBuds, ktorých netradičný dizajn dopĺňajú 12 mm meniče, Bluetooth 5.2 alebo 17,5-hodinová výdrž batérie, samozrejme, v spojení s puzdrom. Nechýbajú ani kodeky SBC a AA.

Ani klasiky nie sú krokom vedľa

Dôvodov, prečo vám nemusia vyhovovať štuple a radšej siahnete po klasických slúchadlách, je veľa a všetky sú legitímne. Aj tu ide o vec osobných preferencií. Klasické slúchadlá sú väčšie, prekryjú ucho, čím môžu do určitej miery suplovať funkciu potláčania hluku a pasívne ucho izolovať od okolitých ruchov a zvukov.

Pre mnohých ľudí sú pohodlnejšie na nosenie, ale nie na dlhé hodiny. S veľkými slúchadlami vám môže byť teplo a sú oproti štupľom ťažšie.

Klasické veľké slúchadlá ocenia skôr hráči, pre ktorých sú dôležité rôzne zvukové kodeky. Samozrejme, spokojnejší budú aj milovníci hudby, keďže pri takýchto slúchadlách sa so zvukom už pracuje inak, dôkazom čoho sú napríklad aj slúchadlá  SONY WHCH510, ktoré okrem kvalitného zvuku ponúkajú výdrž batérie na jedno nabitie 35 hodín.


Bohatú ponuku bezdrôtových slúchadiel na rôzne účely nájdete aj v e-shope O2.


Nezaťažia ani rozpočet, ani vaše ruky. Vybrali sme 4 ľahučké smartfóny, ktoré prekvapujú dizajnom aj vybavením

Čítaj viac

Čo všetko bolo v našej komunikačnej výbave vďaka technológiám a internetu? Pripravili sme nostalgickú jazykovú exkurziu

Čítaj viac

Zlepšite sa v cudzom jazyku cestou do práce. Vybrali sme 8 aplikácií, ktoré vás rozhovoria aj posilnia slovnú zásobu

Čítaj viac